Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học của cây kim thất tai gynura auriculata cass, họ cúc (asteraceae)

GÓP PHẦN TÌM HIỂU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY KIM THẤT TAI GYNURA AURICULATA CASS, HỌ CÚC ( ASTERACEAE) PHẠM THỊ KIM PHƯỢNG Trang nhan đề Mục lục Lời mở đầu Phần 1: Tổng quan Phần 2: Nghiên cứu và kết quả Phần 3: Kết luận Phần 4: Thực nghiệm Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2617 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học của cây kim thất tai gynura auriculata cass, họ cúc (asteraceae), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf6.pdf
  • pdf0.PDF
  • pdf1.pdf
  • pdf2.pdf
  • pdf3.pdf
  • pdf4.pdf
  • pdf5.pdf
  • pdf7.pdf
  • pdf8.pdf
Luận văn liên quan