Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học của cây lữ đồng hedyotis heynii r. Br. Thuộc họ cà phê (rubiaceae)

GÓP PHẦN TÌM HIỂU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY LỮ ĐỒNG HEDYOTIS HEYNII R. Br. THUỘC HỌ CÀ PHÊ( RUBIACEAE) VŨ TÙNG ANH Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Phần 1: Mở đầu Phần 2: Tổng quan Phần 3: Nghiên cứu và kết quả Phần 4: Kết luận Phần 5: Thực nghiệm Phần 6: Tài liệu tham khảo Phần 7: Phụ lục

pdf55 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2557 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học của cây lữ đồng hedyotis heynii r. Br. Thuộc họ cà phê (rubiaceae), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf9.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • jpgVoTungAnh.jpg
Luận văn liên quan