Hệ thống thông tin vệ tinh và thiết kế hệ thống thu CATV cho một khách sạn

Phần 1 – Khảo sát hệ thống thông tin vệ tinh Chương 1 : Tìm hiểu hệ thống thông tin vệ tinh - Giới thiệu tổng quát về hệ thống thông tin vệ tinh - Các đặc tính tần số trong hệ thống thông tin vệ tinh - Hệ thống điều chế và truyền dẫn - Trạm mặt đất Chương 2 : Truyền hình vệ tinh - Phương thức truyền hình vệ tinh - Các hệ truyền hình - Biến đổi số tín hiệu Video - Ứng dụng ADC-DAC trong truyền hình - Giảm tốc độ Bit của tín hiệu Video số - Truyền tín hiệu truyền hình qua vệ tinh - Công suất máy phát hình trên vệ tinh - Vệ tinh và các thiết bị Chương 3 : Máy thu hình vệ tinh TVRO - Một số khái niệm có liên quan giữa trái đất và vệ tinh - Trạm thu hình vệ tinh TVRO Phần 2 – Thiết kế hệ thống thu CATV cho 1 khách sạn - Yêu cầu hệ thống - Mô hình thiết kế - Lưa chọn thiết bị và tính toán chi tiết - Lắp đặt và triển khai hệ thống

pdf141 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2362 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hệ thống thông tin vệ tinh và thiết kế hệ thống thu CATV cho một khách sạn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHệ thống thông tin vệ tinh và thiết kế hệ thống thu CATV cho một khách sạn.pdf
Luận văn liên quan