Hiện trạng phát sinh và thu gom rác thải trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đề xuất mô hình phân loại rác thải

Báo cáo kết quả phân tích mẫu: Hiện trạng phát sinh và thu gom rác thải trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đề xuất mô hình phân loại rác thải tại nguồn ( phụ luc 9: Kết quả phân tích mẫu) Từ khóa: Phát sinh Hiện trạng Thu gom Rác thải Mô hình Phân loại Hoàn Kiếm (Hà Nội) Ngày phát hành: 8-May-2009 Nhà xuất bản: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Series/Report no.: H. 2003 84tr. Tóm tắt: 1.Bien ban ghi nho giua vien vat lieu xa dung Bo Xay dung va cong ty phat trien nha tinh An Giang. 2.Ket qua phan tich mau. 3.Thuyet minh nhiem vu BVMT trong tam. 4.Thue khoan chuyen mon. 5.Nguyen, vat lieu, nang luong . 6.Thiet bi, may moc chuyen dung.

pdf84 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2699 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hiện trạng phát sinh và thu gom rác thải trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đề xuất mô hình phân loại rác thải, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHiện trạng phát sinh và thu gom rác thải trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đề xuất mô hình phân loại rác thải tại nguồn.pdf