Hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm, xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần đầu tư DKT

Lý luận và thực tiễn cho thấy, công tác kế toán đóng một vai trò rất quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Các thông tin mà kế toán cung cấp giúp nhà quản lý nhanh chóng nắm bắt được tình hình sản xuất kinh doanh, chi phí, giá thành, lợi nhuận, nhằm đưa ra các biện pháp, kế hoạch mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo đòn bẩy kinh tế có hiệu quả, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ, phù hợp với nền kinh tế thị trường. Qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư DKT, em thấy mọi hoạt động của Công ty đã và đang từng bước chuyển động phù hợp với nền kinh tế của Đất nước đang đứng trước những khó khăn, thử thách trong thời kỳ hội nhập. Để làm tốt việc đó, phòng kế toán là một trong những phòng ban được hưởng ứng mạnh mẽ để hoàn thành chức năng mới do kinh tế thị trường tạo ra, đưa ra những số liệu, tài liệu kế toán mới, kịp thời, chính xác, đầy đủ và phù hợp phục vụ đắc lực cho mục tiêu tính toán và tối đa hoá lợi nhuận

pdf105 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Lượt xem: 1367 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm, xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần đầu tư DKT, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ---o0o--- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ DKT SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THỊ MAI MÃ SINH VIÊN : A20523 NGÀNH : KẾ TOÁN HÀ NỘI – 2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ---o0o--- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ DKT Giáo viên hƣớng dẫn : PGS.TS Nguyễn Thị Đông Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Mai Mã Sinh Viên : A20523 Ngành : Kế toán HÀ NỘI – 2015 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận này, em xin bảy tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới cô giáo PGS.TS Nguyễn Thị Đông đã tận tình hướng dẫn em trong suốt thời gian làm khóa luận tốt nghiệp. Em xin được gửi lời cảm ơn tới các thầy, cô trong bộ môn kế toán, khoa kinh tế- quản lý trường Đại học Thăng Long cùng với những tri thức và tâm huyết của bản thân đã truyền đạt những kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại trường. Với vốn kiến thức tiếp thu được trong quá trình học tại trường, em tin chắc đó sẽ là hành trang vững chắc giúp em bước vào đời. Em xin gửi lời cảm ơn tới Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên của công ty cổ phần đầu tư DKT đã tạo điều kiện và giúp đỡ em trong quá trình thực tập tại quý công ty. Cuối cùng em xin chúc thầy cô sức khỏe dồi dào và thành công trong sự nghiệp trồng người cao quý. Đồng kính chúc các anh, chị trong công ty cổ phần đầu tư DKT sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện Mai Nguyễn Thị Mai LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong khóa luận là có nguồn gốc và được trích dẫn rõ ràng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này! Sinh viên Mai Nguyễn Thị Mai Thang Long University Library MỤC LỤC CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ....................................................... 1 1.1. Những vấn đề chung về thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong DNSX. .......................................................... 1 1.1.1. Các khái niệm ............................................................................................. 1 1.1.2. Quản lý thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm .......................................................................................... 1 1.1.3. Nhiệm vụ kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ........................................................................... 3 1.2. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất ..................................................... 4 1.2.1. Kế toán thành phẩm .................................................................................. 4 Đánh giá thành phẩm ............................................................................... 4 1.2.1.1. Phương pháp kế toán thành phẩm ........................................................... 7 1.2.1.2. 1.2.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm .................................................................... 9 Kế toán giá vốn thành phẩm .................................................................... 9 1.2.2.1. Kế toán doanh thu tiêu thụ..................................................................... 11 1.2.2.2. 1.2.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ..................................... 17 Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp .............................. 17 1.2.3.1. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ...................................... 20 1.2.3.2. 1.3. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm, xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong hệ thống sổ kế toán tại doanh nghiệp sản xuất ............ 21 1.3.1. Hệ thống sổ kế toán chi tiết ..................................................................... 21 1.3.2. Hệ thống sổ kế toán tổng hợp ................................................................. 21 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DKT. ................................................................................................. 24 2.1. Tổng quan về công ty cổ phần đầu tư DKT. ................................................ 24 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty .............................................. 24 2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất ...................................................................... 24 2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý ........................................................................ 29 2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ......................................................... 31 Chế độ kế toán vận dụng ....................................................................... 32 2.1.4.1. 2.2. Thực trạng kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phẩn đầu tư DKT ................................ 36 2.2.1. Kế toán thành phẩm ................................................................................ 36 Đặc điểm thành phẩm trong công ty ..................................................... 36 2.2.1.1. Tính giá thành phẩm và kế toán thành phẩm......................................... 37 2.2.1.2. 2.2.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm .................................................................. 48 Phương thức tiêu thụ ............................................................................. 48 2.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán ...................................................................... 49 2.2.2.2. Kế toán doanh thu tiêu thụ..................................................................... 52 2.2.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu .................................................. 64 2.2.2.4. 2.2.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ..................................... 64 Kế toán chi phí bán hàng ....................................................................... 64 2.2.3.1. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ................................................... 72 2.2.3.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ...................................... 79 2.2.3.3. CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DKT. ................................. 85 3.1. Đánh giá thực trạng kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phẩn đầu tư DKT. ........ 85 3.1.1. Ưu điểm ..................................................................................................... 85 3.1.2. Nhược điểm ............................................................................................... 86 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cố phần đầu tư DKT. ................................................................................................................ 87 Thang Long University Library DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1 Kế toán thành phẩm theo phương pháp KKTX. .................................. 8 Sơ đồ 1.2 Kế toán thành phẩm theo phương pháp KKĐK ................................... 8 Sơ đồ 1.3 Kế toán giá vốn hàng bán hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX .................................................................................................... 10 Sơ đồ 1.4 Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKĐK ........................ 11 Sơ đồ 1.5 Kế toán doanh thu theo phương thức bán hàng trực tiếp ................... 12 Sơ đồ 1.6 Kế toán doanh thu theo phương thức trả chậm trả góp ...................... 13 Sơ đồ 1.7 Kế toán doanh thu theo phương thức bán đại lý, ký gửi (tại đơn vị giao bán) ................................................................................................ 13 Sơ đồ 1.8 Kế toán doanh thu theo phương thức hàng đổi hàng ......................... 14 Sơ đồ 1.9 Kế toán doanh thu bán hàng HTK theo phương pháp KKTX, tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp ................................................ 15 Sơ đồ 1.10 Kế toán doanh thu nội bộ ..................................................... 15 Sơ đồ 1.11 Sơ đồ kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ................................... 16 Sơ đồ 1.12 Kế toán chi phí bán hàng .................................................................. 18 Sơ đồ 1.13 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp .............................................. 18 Sơ đồ 1.14 Kế toán xác định kết quả tiêu thụ ..................................................... 20 Sơ đồ 2.1 Quy trình công nghệ sản xuất ............................................................. 26 Bảng 2.1 Tình hình kinh doanh các năm ............................................................ 26 Bảng 2.2 Hiệu xuất sinh lời của công ty ............................................................. 28 Sơ đồ 2.2 Bộ máy quản lý .................................................................................. 29 Sơ đồ 2.3 Bộ máy kế toán tập trung ................................................................... 31 Sơ đồ 2.4 Kế toán chi tiết HTK .......................................................................... 33 Sơ đồ 2.5 Kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ ............................................. 34 Sơ đồ 2.6 Quy trình kế toán máy theo phần mền MISA .................................... 35 Bảng 2.3 Thẻ tính giá thành................................................................................ 38 Bảng 2.4 Bảng tổng hợp sản phẩm hoàn thành nhập kho .................................. 38 Bảng 2.5 Phiếu nhập kho .................................................................................... 40 Bảng 2.6 Phiếu xuất kho ..................................................................................... 42 Bảng 2.7 Thẻ kho ................................................................................................ 44 Bảng 2.8 Sổ chi tiết thành phẩm ......................................................................... 45 Bảng 2.9 Chứng từ ghi sổ số 13 ......................................................................... 46 Bảng 2.10 Bảng tổng hợp nhập xuất tồn thành phẩm ........................................ 47 Bảng 2.11 Sổ cái tài khoản 155 .......................................................................... 48 Bảng 2.12 Chứng từ ghi sổ số 20 ....................................................................... 49 Bảng 2.13 Sổ chi tiết tài khoản 632 .................................................................... 50 Bảng 2.14 Sổ cái TK 632 .................................................................................... 51 Bảng 2.15 Hóa đơn giá trị gia tăng(0005657) .................................................... 55 Bảng 2.16 Giấy báo Có ...................................................................................... 56 Bảng 2.17 Hóa đơn giá trị gia tăng(0005671) .................................................... 57 Bảng 2.18 Sổ theo dõi chi tiết công nợ ............................................................... 58 Bảng 2.20 Sổ chi tiết bán hàng (mã hàng BVP) ................................................. 58 Bảng 2.21 Sổ chi tiết bán hang (mã hang: HVP) ............................................... 60 Bảng 2.22 Chứng từ ghi sổ số 16 ....................................................................... 61 Bảng 2.23 Chứng từ ghi sổ số 01 ....................................................................... 62 Bảng 2.24 Sổ chi tiết doanh thu .......................................................................... 62 Bảng 2.25 Sổ cái TK 511 .................................................................................... 63 Bảng 2.26 Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định ................................. 65 Bảng 2.27 Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội .................................... 66 Bảng 2.28 Bảng thanh toán lương .................................................................... 67 Bảng 2.29 Chứng từ ghi sổ số 18 ....................................................................... 68 Bảng 2.30 Chứng từ ghi sổ số 08 ....................................................................... 69 Bảng 2.31 Chứng từ ghi sổ số 02 ....................................................................... 70 Bảng 2.32 Sổ cái TK 6421.................................................................................. 71 Bảng 2.33 Hóa đơn bán hàng ............................................................................. 73 Bảng 2.34 Giấy đề nghị thanh toán .................................................................... 74 Bảng 2.35 Phiếu chi ............................................................................................ 75 Bảng 2.36 Phiếu chi ............................................................................................ 76 Bảng 2.37 Chứng từ ghi sổ số 19 ....................................................................... 77 Bảng 2.38 Sổ cái TK 6422.................................................................................. 78 Bảng 2.39 Chứng từ ghi sổ số 21 ....................................................................... 79 Bảng 2.40 Chứng từ ghi sổ số 22 ....................................................................... 80 Bảng 2.41 Chứng từ ghi sổ số 23 ....................................................................... 80 Thang Long University Library Bảng 2.42 Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ ............................................................... 81 Bảng 2.43 Sổ cái TK 911 .................................................................................... 82 Bảng 2.44 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ............................................. 84 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội CCDC Công cụ dụng cụ CKTM Chiết khấu thương mại CP Cổ phần DT Doanh thu GTGS Giá trị ghi sổ GTGT Giá trị gia tăng GVHB Giá vốn hàng bán KKĐK Kiểm kê định kỳ KKTX Kê khai thường xuyên NVL Nguyên vật liệu PNK Phiếu nhập kho PXK Phiếu xuất kho TP Thành phẩm TSCĐ Tài sản cố định CT-GS Chứng từ-ghi sổ Thang Long University Library LỜI MỞ ĐẦU Trên thực tế cho thấy bất cứ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào cũng mong muốn sản phẩm của mình được tiêu thụ và có thể thu được lợi nhuận cao nhất sau khi đã trừ đi các chi phí có liên quan. Do đó, quá trình tiêu thụ không thể tách rời việc xác định kết quả tiêu thụ của doanh nghiệp. Chính vì thế, kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm đã trở thành phần hành kế toán trọng yếu trong DNSX để quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ, kết hợp với những kiến thức đã được trang bị trong quá trình học tập tại trường và thực tế thu thập được từ công tác kế toán tại công ty, dưới sự chỉ bảo tận tình của giáo viên hướng dẫn – PSG.TS Nguyễn Thị Đông và các cán bộ công nhân viên phòng kế toán, phòng kinh doanh, của công ty cổ phần đầu tư DKT, em đã đi sâu nghiên cứu đề tài: “ Hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư DKT”. Kết cấu khóa luận Khóa luận của em có kết cấu như sau: Chƣơng 1. Cơ sở lý luận chung về kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Chƣơng 2. Thực trạng kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tƣ DKT. Chƣơng 3. Một số giải pháp hoàn thiện kế toán thành phầm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu Tƣ DKT. Sinh viên thực hiện Mai Nguyễn Thị Mai

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfa20523_kt_01_3096.pdf
Luận văn liên quan