Khảo sát dư lượng một số thuốc bảo vệ thực vật (Phosalone, Fenobucarb, Cyperinethrine, Methmidophos) thường sử dụng trên cây trà, (Camelli sinensis).(L)O.Ktze)

Khảo sát dư lượng một số thuốc bảo vệ thực vật (Phosalone, Fenobucarb, Cyperinethrine, Methmidophos) thường sử dụng trên cây trà. (Camelli sinensis).(L)O.Ktze). Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Các danh mục Chương 1: Đặt vấn đề Chương 2: Tổng quan tài liệu Chương 3: Vật liệu - phương pháp thí nghiệm Chương 4: Kết quả thảo luận Chương 5: Kết luận - đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2544 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khảo sát dư lượng một số thuốc bảo vệ thực vật (Phosalone, Fenobucarb, Cyperinethrine, Methmidophos) thường sử dụng trên cây trà, (Camelli sinensis).(L)O.Ktze), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgTranThiHongLoan.jpg
Luận văn liên quan