Khảo sát hàm lượng zearalenone trong bắp bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đầu dò huỳnh quang và sắc ký - đầu dò ms

KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG ZEARALENONE TRONG BẮP BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO - ĐẦU DÒ HUỲNH QUANG VÀ SẮC KÝ - ĐẦU DÒ MS LÂM THỊ MỸ LINH Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Các danh mục Lời mở đầu Chương 1: Giới thiệu về Zearalenone Chương 2: Các phương pháp xác định Zearalenone Chương 3: Nguyên lý của sắc ký lỏng Chương 4 Nguyên lý của đầu dò huỳnh quang và thiết bị sắc ký lỏng hiệu năng cao - đầu dò huỳnh quang Chương 5: Nguyên lý của phổ khối lượng và thiết bị sắc ký lỏng - đầu dò khối phổ Chương 6: Hóa chất và dụng cụ Chương 7: Khảo sát các điều kiện tối ưu hóa trên máy sắc ký lỏng hiệu năng cao - đầu dò huỳnh quang cao Chương 8: Khảo sát các quy trình triết mẫu Chương 9: Khảo sát trên mẫu thật Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2780 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khảo sát hàm lượng zearalenone trong bắp bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đầu dò huỳnh quang và sắc ký - đầu dò ms, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf2.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf13.PDF
 • pdf14.PDF
 • pdf15.PDF
 • pdf16.PDF
 • jpgLamThiMyLinh.jpg