Khảo sát hoạt động và bước đầu phân lập Protein điều hòa của sáu gene cmyt của chủng C.glutamicum ATCC13032

KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG VÀ BƯỚC ĐẦU PHÂN LẬP PROTEIN ĐIỀU HÒA CỦA SÁU GENE cmyt CỦA CHỦNG C.glutamicum ATCC13032 NGUYỄN HOÀI NGHĨA Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Các danh mục Lời mở đầu Chương 1: Tổng quan tài liệu Chương 2: Vật liệu - phương pháp Chương 3: Kết quả - thảo luận Chương 4: Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf36 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2226 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khảo sát hoạt động và bước đầu phân lập Protein điều hòa của sáu gene cmyt của chủng C.glutamicum ATCC13032, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgNguyenHoaiNghia.jpg