Khảo sát mô hình xử lý ammonium bằng công nghệ sinh học NASU

Mặc dù nước thải chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường rất lớn nhưng hầu hết các cơ sở chăn nuôi lớn nhỏ hiện nay đều chưa có hệ thống xử lý thích hợp và hoạt động thường xuyên có hiệu quả. Nguyên nhân của việc trên là do ý thức của các nhà quản lý ở các xí nghiệp chăn nuôi chưa coi việc xử lý nước thải là thật sự cần thiết. Ngành chăn nuôi là một trong những ngành quan trọng ở nước ta nói chung và ở thành phố nói riêng vì thế vấn đề xử lý nước thải chăn nuôi heo là một tất yếu phải làm nhằm phát triển kinh tế bền vững.

pdf90 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2054 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khảo sát mô hình xử lý ammonium bằng công nghệ sinh học NASU, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKhảo sát mô hình xử lý ammonium bằng công nghệ sinh học nasu.pdf