Khảo sát mối liên hệ định lượng giữa độc tính và cấu trúc của các hợp chất benzen

KHẢO SÁT MỐI LIÊN HỆ ĐỊNH LƯỢNG GIỮA ĐỘC TÍNH VÀ CẤU TRÚC CỦA CÁC HỢP CHẤT BENZEN THÁI SANH NGUYÊN BÌNH Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Một số từ viết tắt Mở đầu Chương 1: Hóa lượng tử trong nghiên cứu Qsar mối quan hệ giữa định lượng giữa độc tính - cấu trúc Chương 2: Tác dụng sinh học Chương 3: Cơ học lượng tử, lý thuyết về vân đạo phân tử các phương pháp cấu trúc điện tử Chương 4: Phương pháp xử lí số liệu Chương 5: Sơ lược về các hợp chất dẫn xuất Benzen Chương 6: Phần mềm và phương pháp thực hiện Chương 7: Khảo sát QSAR 77 hợp chất dẫn xuất Benzen phân loại hoạt tính gây độc hại của các dẫn xuất Benzen khảo sát các hợp chất Benzen Kết luận Tài liệu tham khảo

pdf24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2772 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khảo sát mối liên hệ định lượng giữa độc tính và cấu trúc của các hợp chất benzen, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf11.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf13.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
Luận văn liên quan