Khảo sát quy trình xác định morin, quercetin và rutin bằng phương pháp sắc ký bản mỏng - Fluorodensitometer trên hoa hòe và một số mẫu thực vật

KHẢO SÁT QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH MORIN, QUERCETIN VÀ RUTIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ BẢN MỎNG - FLUORODENSITOMETER TRÊN HOA HÒE VÀ MỘT SỐ MẪU THỰC VẬT CHU THỊ NGỌC ANH Trang nhan đề Lời cảm ơn Danh mục các từ viết tắt Mục lục Chương 1: Đặt vấn đề Chương 2: Mục tiêu của đề tài Chương 3: Đại cương về Flavonoid Chương 4: Đại cương về morin, quercetin, rutin Chương 5: Các phương pháp xác định morin, quercetin, rutin Chương 6: Phức của morin, quercetin, rutin với AL3+ Chương 7: Sơ lược về phương pháp sắc ký bản mỏng Chương 8: Hệ thống Fluoro - Densitometer Chương 9: Nội dung thực nghiệm Chương 10: Dụng cụ, thiết bị và hóa chất Chương 11: Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của morin, quercetin và rutin Chương 12: Khảo sát điều kiện tách morin, quercetin và rutin bằng sắc ký bản mỏng Chương 13: Quy trình tách triết mẫu Chương 14: Khảo sát hiệu suất thu hồi trên mẫu trà hoa hòe Chương 15: Xác định morin, quercetin và rutin trên mẫu thực Chương 16: Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3434 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khảo sát quy trình xác định morin, quercetin và rutin bằng phương pháp sắc ký bản mỏng - Fluorodensitometer trên hoa hòe và một số mẫu thực vật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf15.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf13.PDF
 • pdf14.PDF
 • pdf16.PDF
 • pdf17.PDF
 • pdf18.PDF
 • pdf19.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf20.PDF
 • pdf21.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgChuThiNgocAnh.jpg
Luận văn liên quan