Khảo sát tần suất đột biến gen trên các chủng lao kháng thuốc và ứng dụng kỹ thuật pcr - Re trong chẩn đoán nhanh bệnh lao kháng Isoniazid

KHẢO SÁT TẦN SUẤT ĐỘT BIẾN GEN TRÊN CÁC CHỦNG LAO KHÁNG THUỐC VÀ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PCR-RE TRONG CHẨN ĐOÁN NHANH BỆNH LAO KHÁNG ISONIAZID ĐẬU QUANG THƠ Trang nhan đề Lời tri ân Mục lục Danh mục Đặt vấn đề Chương I: Tổng quan Chương II: Vật liệu - Phương pháp Chương III: Kết quả Chương IV: Bàn luận Chương V: Kết quả và đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf43 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2927 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khảo sát tần suất đột biến gen trên các chủng lao kháng thuốc và ứng dụng kỹ thuật pcr - Re trong chẩn đoán nhanh bệnh lao kháng Isoniazid, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.pdf
 • pdf0.pdf
 • pdf1.pdf
 • pdf10.pdf
 • pdf11.pdf
 • pdf2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf4.pdf
 • pdf6.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
 • jpgDauQuangTho.jpg
Luận văn liên quan