Khóa luận Điều kiện tối ưu cho bài toán tối ưu véc tơ với các hàm có đạo hàm Lipschitz địa phương

Luận văn đã trình bày lý thuyết các điều kiện tối ưu cấp 2 của Guerraggio - Luc cho nghiệm hữu hiệu của bài toán tối ưu véc tơ lớp C1;1 không có ràng buộc (2001) và có ràng buộc (2003) dưới ngôn ngữ dưới vi phân cấp 2 của hàm lớp C1;1, bao gồm - Khái niệm dưới vi phân cấp 2 cho hàm lớp C1;1 và các tính chất - Triển khai Taylor cho hàm lớp C1;1 - Điều kiện đặc trưng cho hàm C - lồi và C - đơn điệu và cho các ví dụ minh họa

pdf37 trang | Chia sẻ: builinh123 | Lượt xem: 1013 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Điều kiện tối ưu cho bài toán tối ưu véc tơ với các hàm có đạo hàm Lipschitz địa phương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf77_6911_5625.pdf
Luận văn liên quan