Khóa luận Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ 2011”

Nội dung đề tài 28 slide gồm 3 chương Chương I: Cơ sở lý luận chung về công tác quản trị nhân lực Chương II: Thực trạng công tác công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ

ppt28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3739 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ 2011”, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHOA: QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: GVHD : Th.S Nguyễn Vân Anh SV : Ma Công Đăng Lớp : K4 - QTDNCNB Thái Nguyên, năm 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ” TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Nhân tố để có thể giúp cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thực hiện tốt các kế hoạch đề ra đó chính là con người. Nguồn nhân lực là nhân tố chủ yếu tạo ra lợi nhuận và lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, em nhận thấy công ty vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định trong công tác quản trị nhận lực. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Hệ thống hoá các kiến thức về quản trị nhân lực. Vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế giúp củng cố những kiến thức đã học tại trường. Xem xét, đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ. Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU PHẠM VI NGHIÊN CỨU Về thời gian: Thời gian nghiên cứu được thực hiện từ 27/12/2010 đến 08/4/2011 Về không gian: Nghiên cứu công tác quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ. Công tác quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp thu thập thông tin Phương pháp xử lý thông tin Phương pháp so sánh Chương I: Cơ sở lý luận chung về công tác quản trị nhân lực KẾT CẤU KHOÁ LUẬN Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ Chương II: Thực trạng công tác công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ 1.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị nhân lực 1.3. Nội dung của quản trị nhân lực 1.1. Khái niệm và các học thuyết về quản trị nhân lực CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty 2.3. Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ Địa chỉ: Tổ 02, phường hoàng văn thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Giấy ĐKKD: 4600359768 do sở KH & ĐT Thái Nguyên cấp 05/03/2008 Điện thoại: 02803750791 – 0283654222 website: http:// www.tienbo.vn Vốn điều lệ của công ty: 35 tỷ VNĐ Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng/cổ phần : Khái quát chung về công ty ( Nguồn: Phòng tổ chức hành chính) QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty Sản xuất và mua bán cốp pha, giàn giáo, thép định hình, cửa hoa, cửa sắt, hàng rào sắt, dụng cụ thể thao, cầu lông Tiến Bộ 888. Đầu tư xây dựng và kinh doanh chung cư, khu đô thị, siêu thị, văn phòng, nhà ở cho sinh viên. Đào tạo hệ trung cấp nghề, thi công xây dựng dân dụng, công nghiệp Kinh doanh khách sạn, du lịch … QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY Chức năng nhiệm vụ của công ty KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY (Nguồn: Phòng kế toán) ĐVT: đồng Bảng 2.2: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty Bảng 2.3: Số lượng lao động của công ty THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ ( Nguồn : phòng tổ chức hành chính) Về quy mô lao động THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ Năng suất lao động bình quân Bảng 2.4: Năng suất lao động bình quân của công ty ( Nguồn : phòng tổ chức hành chính) THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ Về chất lượng lao động Bảng 2.5. Phân tích trình độ lao động của công ty ( ĐVT: Người) ( Nguồn : phòng tổ chức hành chính) Bảng 2.6. Số lượng tuyển dụng lao động của công ty trong 2 năm 2009 và 2010 Tình hình tuyển dụng nhân lực trong công ty ( Nguồn : phòng tổ chức hành chính) THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Bảng 2.7: Đào tạo lao động năm 2010 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ ( Nguồn : phòng tổ chức hành chính) Trong năm 2009 số lao động được khen thưởng là 30 lao động chiếm 12,8%, trong năm 2010 công ty đã khen thưởng 40 lao động chiếm 15,5 %. Các hình thức trả lương ở công ty: Trả lương theo sản phẩm Trả lương theo thời gian Tiền thưởng: Được bổ xung vào các ngày lễ tết, kỷ niệm, ngày thành lập công ty... Công tác đánh giá và đãi ngộ nhân lực tại công ty THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ Bảng 2.9: Tình hình thu nhập của CBCNV trong công ty ( Nguồn : Phòng kế toán) (ĐVT: 1000đ) THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ Công tác đánh giá và đãi ngộ nhân lực tại công ty Mặt đạt được: Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, vốn kinh doanh… được ổn định, việc làm và thu nhập của người lao động được giữ vững. Sản phẩm của công ty có sức cạnh trạnh trên thị trường thế giới và trong nước. Hạn chế: Hoạt động phân tích công việc chưa được quan tâm đúng mức. Hệ thống đánh giá thực hiện công việc thực hiện chưa có hiệu quả. Công tác đào tạo còn hạn chế đối với lao động trực tiếp, chính sách phát triển nguồn nhân lực chưa hoàn chỉnh. Việc thực thi các chính sách khuyến khích nhân viên về vật chất và tinh thần chưa nhịp nhàng, đồng bộ và còn nhiều bất cập. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ 3.3. Kiến nghị đối với công ty 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty 3.1.Phương hướng và mục tiêu của công ty PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ Nâng cao công nghệ kỹ thuật, trang bị đầu tư một số máy móc hiện đại đổi mới khoa học kỹ thuật. Tính toán chặt chẽ số người lao động, số công nhân viên để có thể tinh giảm bộ máy quản lý, nâng cao chất lượng công việc. Trong thời gian tới mục tiêu của công ty là làm sao tăng được mức thu nhập cho người lao động. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ Xây dựng một tổ phân tích công việc Xây dựng bản câu hỏi công việc cho bất kì loại lao động nào dù đó là lao động trực tiếp hay gián tiếp Xây dựng bảng yêu cầu đối với người thực hiện công việc Xây dựng bảng tiêu chuẩn thực hiện công việc Vấn đề phân tích công việc Vấn đề đánh giá thực hiện công việc MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ Công ty nên thành lập hội đồng đánh giá thực hiện công việc bao gồm: GĐ, PGĐ, kế toán trưởng, trưởng các phòng ban. Phạm vi đánh giá thực hiện công việc: nên tiến hành đánh giá tất cả các cán bộ công nhân viên trong công ty. Phương pháp đánh giá: phương pháp hiện nay mà người lao động muốn được sử dụng là phương pháp mức thang điểm. Lựa chọn chu kì đánh giá thực hiện công việc: 1 năm 1 lần. Đặt chỉ tiêu sang năm 2012 lượng lao động có trình độ cao đẳng đại học tăng từ 28 lên 50 lao động chiếm 19,3% tổng số lao động. Số còn lại có bằng trung cấp trở lên, nâng cao tay nghề cho lượng công nhân kỹ thuật trong công ty. Công ty nên tổ chức cho CBCNV đi tham quan học hỏi kinh nghiệm của các doanh nghiệp khác Công ty nên gửi một số cán bộ kỹ thuật đi đào tạo về nghiệp vụ sự phạm và đào tạo trình độ chuyên môn để về đào tạo cho các công nhân trong công ty. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo lao động MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ Chỉ tiêu phấn đấu đạt mức thu nhập bình quân của lao động sang năm 2012 khoảng 2.700.000đ/ng/tháng và trong những năm tới sẽ tăng 15 -20%/ năm. Đặt ra chỉ tiêu tiền thưởng bình quân trong những năm tới phải tăng khoảng 20% so với năm 2010 là 100ngđ/ng/tháng. Tạo mọi điều kiện tốt nhất đảm bảo cho công nhân viên được làm việc trong môi trường ổn định, an toàn, nghỉ nghơi hợp lý làm sao đạt năng suất lao động cao nhất. Về đãi ngộ thông qua công việc MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ KẾT LUẬN Đề tài đã giải quyết được một số vấn đề sau: Xem xét những lý luận cơ bản về quản trị nhân lực trong doanh nghiệp Phân tích thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptKhóa luận powerpoint- Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ 2011.ppt
Luận văn liên quan