Khóa luận Tình trạng hôn nhân qua biên giới của người Hà nhì ở xã Y tý, huyện Bát xát, tỉnh Lào Cai

Bổ sung tư liệu nghiên cứu về hôn nhân, gia đình và đặc biệt là vấn đề hôn nhân qua biên giới của dân tộc Hà Nhì ở xã Y Tý nói riêng và các vùng biên giới khác ở tỉnh Lào Cai nói chung. Những kết quả của đề tài sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ Văn hóa, cán bộ Biên phòng, cơ quan quản lý hành chính ở các vùng Biên giới và cơ quan quản lý dân tộc ở các cấp

pdf16 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Lượt xem: 693 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Tình trạng hôn nhân qua biên giới của người Hà nhì ở xã Y tý, huyện Bát xát, tỉnh Lào Cai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI KHOA VĂN HÓA DÂN TỘC THIỂU SỐ SỜ CÓ SUY TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN QUA BIÊN GIỚI CỦA NGƯỜI HÀ NHÌ Ở XÃ Y TÝ, HUYỆN BÁT XÁT, TỈNH LÀO CAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: QUảN LÝ NHÀ NƯớC Về VĂN HÓA DÂN TộC THIểU Số MÃ SỐ : 52220110 Giảng viên hướng dẫn : ThS. Vũ Thị Uyên Sinh viên thực hiện : Sờ Có Suy Lớp : VHDT 18A Hà Nội : 2016 LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới các thầy giáo, cô giáo khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số Trường Đại học văn hóa Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ em hoàn thành đề tài khóa luận. Đặc biệt là cô Vũ Thị Uyên người trực tiếp hướng dẫn và chỉ bảo em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Nhân đây em xin được gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo các ban nghành đoàn thể xã Y Tý và bà con người Hà Nhì xã Y Tý, Viện Dân tộc học đã tận tình giúp đỡ em trong quá trình thu thập tư liệu để hoàn thành khóa luận. Do kiến thức còn nhiều hạn chế chắc chắn đề tài không tránh khỏi những thiếu sót, em mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp để đề tài được hoàn thiện. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2016 Sinh viên Sờ Có Suy MỤC LỤC MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 5 Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HÔN NHÂN QUA BIÊN GIỚI VÀ NGƯỜI HÀ NHÌ Ở XÃ Y TÝ ....... Error! Bookmark not defined. 1.1. Hôn nhân qua biên giới ........................ Error! Bookmark not defined. 1.1.1. Khái niệm ...................................... Error! Bookmark not defined. 1.1.2. Tình hình hôn nhân qua biên giới của một số tộc người thiểu số ở nước ta .................................................. Error! Bookmark not defined. 1.2. Người Hà Nhì ở Y Tý, Bát Xát ............ Error! Bookmark not defined. 1.2.1. Lịch sử tộc người và quá trình chuyển cưError! Bookmark not defined. 1.2.2. Đặc điểm địa bàn cư trú ................. Error! Bookmark not defined. 1.2.3. Đặc điểm về văn hóa ...................... Error! Bookmark not defined. Tiểu kết chương 1 ....................................... Error! Bookmark not defined. Chương 2: THỰC TRẠNG HÔN NHÂN QUA BIÊN GIỚI NGƯỜI HÀ NHÌ Ở XÃ Y TÝ VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA NÓError! Bookmark not defined. 2.1. Thực trạng hôn nhân qua biên giới ở xã Y TýError! Bookmark not defined. 2.1.1. Đặc điểm hôn nhân qua biên giới của người Hà Nhì ở xã Y TýError! Bookmark not defined. 2.1.2. Mục đích và cách thức kết hôn ....... Error! Bookmark not defined. 2.1.3. Điều kiện sinh sống của người kết hôn trái phép qua biên giớiError! Bookmark not defined. 2.2. Những tác động tiêu cực của hôn nhân qua Biên giới tới đời sống kinh tế, văn hóa xã hội ................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.1. Tác động đến đời sống kinh tế ........ Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Tác động tới đời sống văn hóa ....... Error! Bookmark not defined. 2.2.3. Tác động tới đời sống xã hội .......... Error! Bookmark not defined. Tiểu kết chương 2 ....................................... Error! Bookmark not defined. Chương 3: NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN QUA BIÊN GIỚI CỦA NGƯỜI HÀ NHÌ Ở XÃ Y TÝError! Bookmark not defined. 3.1. Nguyên nhân kết hôn qua biên giới của người Hà NhìError! Bookmark not defined. 3.1.1. Nguyên nhân khách quan ............... Error! Bookmark not defined. 3.1.2. Nguyên nhân chủ quan ................... Error! Bookmark not defined. 3.2. Một số khuyến nghị và giải pháp nhằm hạn chế tình trạng kết hôn trái phép qua biên giới của người Hà Nhì ở Y TýError! Bookmark not defined. 3.2.1. Khuyến nghị ................................... Error! Bookmark not defined. 3.2.2. Giải pháp ........................................ Error! Bookmark not defined. Tiểu kết chương 3 ....................................... Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN ................................................... Error! Bookmark not defined. TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................13 PHỤ LỤC ...................................................... Error! Bookmark not defined. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Hôn nhân mang ý nghĩa văn hóa và mang những đặc tính xã hội - kinh tế sâu sắc. Đó là một phương thức để xây dựng, duy trì, củng cố và phát triển gia đình. Nó vừa liên quan chặt chẽ tới toàn bộ hệ thống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mỗi cá nhân, vừa là biểu hiện sinh động sắc thái văn hóa của tộc người. Vì vậy hôn nhân không chỉ là sự thừa nhận tính hợp pháp của quan hệ giới tính mà còn mang nhiều ý nghĩa văn hóa- xã hội. Tùy vào điều kiện kinh tế - xã hội và những yếu tố văn hóa mà hôn nhân diễn ra theo nhiều hình thức khác nhau, vừa phản ánh quy luật chung nhất về sự phát triển của xã hội loài người vừa mang những đặc thù văn hóa của tộc người đó. Vì vậy muốn tìm hiểu văn hóa của một tộc người, việc tìm hiểu hôn nhân là một việc làm cần thiết. Xã Y Tý, huyện Bát Xát là một xã biên giới giáp Trung Quốc, do sống chung cùng đường biên giới với nhau nên quan hệ giao lưu, làm ăn buôn bán sinh sống giữa người vùng biên của hai nuớc diễn ra thường xuyên. Không chỉ dừng lại ở đây, việc kết hôn giữa người Hà Nhì ở Bát Xát và người Hà Nhì ở Trung Quốc cũng diễn ra khá phổ biến. Tuy nhiên hôn nhân qua biên giới của người Hà Nhì ở nơi đây hầu hết không tuân thủ luật pháp, không được xã hội thừa nhận. Họ đến với nhau một cách tự nhiên qua những lần gặp gỡ ở phiên chợ hay đi làm chung và đôi khi cũng có sự gượng ép. Hôn nhân qua biên giới hầu hết phổ biến ở phụ nữ lứa tuổi 16 đến 40 và thường là hôn nhân một chiều (chỉ có phụ nữ Việt Nam lấy đàn ông Trung Quốc). Hiện tượng kết hôn này sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự, an ninh xã hội. Tuy vậy, cho đến nay vấn đề này của người Hà Nhì tại Bát Xát vẫn chưa thực sự được quan tâm nghiên cứu. Bởi vậy, nghiên cứu, tìm hiểu hôn nhân qua biên giới của người Hà Nhì ở vùng biên giới Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai để tìm hiểu thực trạng, nguyên nhân, đánh giá những tác động và đưa ra những giải pháp khắc phục hạn chế là một việc làm cần thiết. Xuất phát từ những lý do trên tôi quyết định chọn đề tài “Tình trạng hôn nhân qua biên giới của người Hà Nhì ở xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Người Hà Nhì là tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng- Miến, có số lượng không nhiều với dân số khoảng 21.725 người , sinh sống chủ yếu ở vùng sâu, vùng biên giới, đi lại khó khăn cụ thể là ở Lai Châu, Lào Cai và Điện Biên [25, tr.28]. Vì vậy, Người Hà Nhì là một trong 54 dân tộc ở Việt Nam đã nhận được sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước. Tiêu biểu có một số công trình của các tác giả như sau: Trước tiên, nghiên cứu về người Hà Nhì có các công trình tiêu biểu như: Tác giả Trần Bình với cuốn Văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc, trường Đại học văn hóa Hà Nội, 2007. Nội dung chủ yếu giới thiệu khái quát về tên gọi, dân số,văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần các dân tộc thiểu số cư trú ở phía Tây Bắc. Trong đó có khái quát về hóa của người Hà Nhì ở hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai. Tác giả Chu Thùy Liên với cuốn Tìm hiểu văn hóa dân tộc Hà Nhì ở Việt Nam, NXB Văn hóa Dân tộc, 2004. Nội dung đã khái quát về nguồn gốc của người Hà Nhì ở Việt Nam cũng như văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần của họ. Tác giả Nguyễn Văn Huy với cuốn Văn hóa và nếp sống Hà Nhì- Lô Lô, NXB Văn hóa Hà Nội, 1985. Với nội dung chủ yếu giới thiệu về tập quán canh tác, cũng như những sinh hoạt văn hóa của hai dân tộc Hà Nhì và Lô Lô. Tác giả Mai Thanh Sơn có bài nghiên cứu về Nhà cửa của người Hà Nhì ở huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai, đăng trên Tạp chí Dân tộc học, số 4 – 2001 (Tr. 37 - 43); Kinh nghiệm sử dụng đất trồng của người Hà Nhì đen (Khảo sát tại thôn Lao Chải 1, xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Tạp chí dân tộc học số 3- 2002 (Tr. 3 - 12). Tác giả Lý Hành Sơn (2015) trong bài tạp chí Nghiên cứu về tộc người ở Việt Nam từ 1980 đến nay: các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ H’mông- Dao và Hán- Tạng đăng trên Tạp chí Dân tộc học, số 1&2- 2015 (Tr28- 40) đã thống kê cụ thể những ấn phẩm nghiên cứu về tộc người Hà Nhì. Tác giả nêu rõ: tại Bảo Tàng Dân tộc học Việt Nam đã có 4 ấn phẩm (Lưu Hùng, 2013, tr.32); Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam có một về trang phục các dân tộc Hà Nhì, Phù Lá, Cống, Si La (Ma Ngọc Dung, 2013, tr.52). Theo kết quả thu thập chưa đầy đủ, đến nay đã có trên 39 ấn phẩm đề cập tới người Hà Nhì ở nước ta, trong đó có 4 ấn phẩm được thực hiện trước năm 1979 bởi các tác Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Đình Khoa, Nông Trung. Trong số 35 công trình được thực hiện từ năm 1980 đến nay, có 5 chuyên đề chuyên về người Hà Nhì, trong đó có hai báo cáo đề tài cấp Bộ, 9 cuốn sách về tộc người Hà Nhì và một số dân tộc khác; 18 bái viết trên một số tạp chí, trong đó có 15 bài chuyên đề về người Hà Nhì, 3 bài còn lại viết về người Hà Nhì và một số dân tộc khác; số còn lại là tài liệu ghi chép về người Hà Nhì. Nội dung nghiên cứu chủ yếu của các công trình là khảo cứu chung về văn hóa, hoạt động kinh tế và tri thức lien quan, dân số phân bố dân cư, nhà ở, trang phục, lễ hội, lễ tết, Nhìn chung hầu hết các công trình mang tính khảo cứu, giới thiệu về văn hóa truyền thống của người Hà Nhì, các công trình chưa đề cập và nghiên cứu sâu về vấn đề sự biến đổi về kinh tế, văn hóa- xã hội, quan hệ giao lưu đặc biệt là về sự biến đổi trong hôn nhân của người Hà Nhì hiện nay. Nhiên cứu về hôn nhân của người Hà Nhì có các công trình tiêu biểu như: Tác giả Nguyễn Thị Thúy Nga với cuốn Tập quán cưới xin của người Hà Nhì ở xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Đại học văn hóa Hà nội, 2007. Nội dung đề cập đến các nghi lễ, nghi thức cưới xin trong truyền thống của dân tộc Hà Nhì ở Lai Châu. Cũng như sự biến đổi trong tập quán cưới xin của người Hà Nhì trong bối cảnh hiện nay. Nghiên cứu về hôn nhân qua biên giới về đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên giới nước ta có các công trình nghiên cứu tiêu biểu sau: Tác giả Lê Thị Hường (2014), có bài nghiên cứu “Thực trạng hôn nhân xuyên biên giới của các tộc người Nùng, Thái và H’mông ở hai tỉnh Cao Bằng và Điện Biên”, Tạp chí Dân tộc học (4), tr.38- 45. Nội dung khái quát tình hình hôn nhân xuyên biên giới ở nước ta trong những năm gần đây, tìm hiểu và nghiên cứu sâu về thực trạng hôn nhân xuyên biên giới của các dân tộc Nùng Thái và H’mông ở hai tỉnh Cao Bằng và Điện Biên. Tác giả đã đưa ra và lý giải nguyên nhân đó, chủ yếu dẫn đến thực trạng đó là do mục đích kinh tế, quan hệ thân tộc và kết nghĩa, tệ nạn xã hội. Thực trạng này chủ yếu diễn ra giữa những dân tộc thiểu số ở vùng biên Việt Nam tiếp giáp với Tây Nam Trung Quốc và Bắc Lào, các dân tộc Nùng, Thái, H’mông là những dân tộc di cư sang Việt Nam rồi sinh sống lâu dài thành công dân Việt Nam chứ không phải là dân tộc bản địa nên họ vẫn còn quan hệ thân tộc khá rõ ràng. Vì vậy, dẫn đến tình trạng hôn nhân xuyên biên giới ở những dân tộc thiểu số vùng biên giới là hiện tượng tất yếu khó có thể tránh được trong xu thế hội nhập hiện nay. Đặc biệt là khóa luận tốt nghiệp của tác giả Giàng A Tủa với đề tài (Quan hệ hôn nhân của người H’mông ở Mường Lạn (Sốp Cộp, Sơn La) với người H’mông ở Mường Xừm Mường Ét, CHDCND Lào), Đại học Văn hóa Hà Nội. Nội dung Công trình nghiên cứu của Giàng A Tủa đã đề cấp đến vấn đề hôn nhân qua biên giới giữa người H’mông ở Sốp Cộp, Sơn La với người H’mông ở Mường Xừm Mường Ét, CHDCND Lào. Tác giả đã phân tích ảnh hưởng của thực trạng kết hôn qua biên giới tới kinh tế, văn hóa- xã hội, an ninh biên giới quốc gia giữa hai nước. Đồng thời, tác giả cũng phân tích lý giải những nguyên nhân dẫn đến hiện trạng, bước đầu đưa ra một số khuyến nghị ban đầu đối với dân, các ban ngành đoàn thể ở địa phương và Đảng và Nhà nước nhằm đảm bảo, ổn định và nâng cao đời sống của người dân, góp phần hạn chế tình trạng hôn nhân qua biên giới của đồng bào H’mông ở Sơn La nói riêng và các dân tộc ở vùng biên giới nước ta nói chung. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu trên chỉ mới giới thiệu khái quát về đặc điểm văn hóa- xã hội của các dân tộc thiểu số và đã nghiên cứu, tìm hiểu về hôn nhân và quan hệ hôn nhân qua biên giới của các dân tộc Nùng, Thái, H’mông ở các vùng biên nước ta. Nhưng hầu hết những cuộc hôn xuyên biên giới của các dân tộc trên được cộng đồng- xã hội thừa nhận, mặc dù đa số họ vẫn không tuân thủ theo những quy định, thủ tục trong hôn nhân và gia đình là đăng ký kết hôn. Tình trạng Hôn nhân qua biên giới của người Hà Nhì ở xã Y Tý, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai có nhiều điểm khác biệt nhưng vẫn chưa nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu. Do vậy, nghiên cứu vấn đề này là việc làm cần thiết trong bối cảnh hiện nay. 3. Mục đích nghiên cứu Thông quan nghiên cứu này tôi nhắm tới mục đích: phân tích những tác động của hôn nhân qua biên giới đối với đời sống của người Hà Nhì, từ đó đưa ra một số khuyến nghị và giải pháp nhằm hạn chế tình trạng kết hôn trái phép qua biên giới của người Hà Nhì ở xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai nói riêng và vùng biên giới tỉnh Lào Cai nói chung. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu khái quát về hôn nhân qua biên giới của một số tộc người thiểu số ở nước ta Phác họa tổng quan về những điều kiện tự nhiên, xã hội và dân tộc Hà Nhì ở xã Y Tý, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai Tìm hiểu về tập quán kết hôn và thực trạng hôn nhân qua biên giới của dân tộc Hà Nhì Tìm hiểu nguyên nhân của hiện tượng kết hôn qua biên giới Đánh giá những tác động của hôn nhân qua biên giới đến đời sống của người Hà Nhì ở Y Tý Bước đầu đưa ra một số khuyến nghị và giải pháp nhằm hạn chế những tác động tiêu cực trong việc kết hôn qua biên giới của người Hà Nhì ở Bát Xát 5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài khóa luận là hôn nhân qua biên giới người Hà Nhì ở Xã Y Tý, huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai. Ngoài ra, để bổ sung, làm rõ cho đối tượng nghiên cứu chính thì văn hóa của tộc người Hà Nhì đặc biệt là hôn nhân truyền thống cũng là đối tượng không thể thiếu trong quá trình nghiên cứu. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi thời gian: từ năm 2005 đến nay do thời gian này tình trạng kết hôn qua biên giới của người Hà Nhì ở Bát Xát phát triển mạnh mẽ. Phạm vi không gian: Xã Y Tý, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai. Khóa luận tập trung nghiên cứu ở những thôn Lao Chải 1, Lao Chải 2, Lao chải 3, Choản Thèn, Sín Chải, Tà Dì Thàng, Mò Phú Chải. Đây là địa bàn tập trung phần lớn người Hà Nhì sinh sống và cũng là những thôn chiếm tỉ lệ cao phụ nữ kết hôn trái phép qua biên giới. 6. Phương pháp nghiên cứu Để nhìn nhận đánh giá một cách xác thực về vấn đề hôn nhân qua biên giới của dân tộc Hà Nhì ở xã Y Tý, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai, chúng tôi sử dụng các phương pháp sau: Phương pháp điền dã dân tộc học là pháp phương chủ đạo với các kỹ thuật quan sát tham dự, thu thập tài liệu tại địa phương bao gồm: Ghi chép, chụp ảnh, ghi âm, kết hợp phỏng vấn và phỏng vấn sâu người dân ở cộng đồng. Các đối tượng được chọn để phỏng vấn gồm: các cán bộ ban, nghành, đoàn thể, các cán bộ làm công tác văn hóa tại Xã Y Tý, các cán bộ đồn biên phòng, chỉ huy đồn biên phòng đang thực thi nhiệm vụ quản lý địa bàn biên giới tại xã Y Tý, các trưởng thôn ở các thôn bản trên địa bàn xã Y Tý, những người cao tuổi am hiểu về nguồn gốc, lịch sử và phong tục tập quán của tộc người Hà Nhì, thanh niên nam, nữ, những người trong độ tuổi kết hôn (từ 16 đến 35 tuổi). Đặc biệt là những người phụ nữ đã lấy chồng với những người đàn ông Trung Quốc và đã bỏ về Việt Nam Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp: Nghiên cứu, tìm hiểu những tài liệu sách, báo, tạp chí, các công trình khoa học,... có liên quan đến người Hà Nhì, hôn nhân của người Hà Nhì và đặc biệt là vấn đề hôn nhân qua biên giới. Từ những nghiên cứu đó sẽ là nguồn tư liệu so sánh sự khác biệt trong văn hóa truyền thống, tập quán hôn nhân và vấn đề hôn nhân qua biên giới của người Hà Nhì ở Bát Xát. Ngoài ra, bài khóa luận còn sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp 7. Đóng góp của đề tài Bổ sung tư liệu nghiên cứu về hôn nhân, gia đình và đặc biệt là vấn đề hôn nhân qua biên giới của dân tộc Hà Nhì ở xã Y Tý nói riêng và các vùng biên giới khác ở tỉnh Lào Cai nói chung. Những kết quả của đề tài sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ Văn hóa, cán bộ Biên phòng, cơ quan quản lý hành chính ở các vùng Biên giới và cơ quan quản lý dân tộc ở các cấp. 8. Bố cục và nội dung nghiên cứu Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung chính của bài nghiên cứu được chia thành 3 chương: Chương 1: Khái quát về tình hình hôn nhân qua biên giới và người Hà Nhì ở xã Y Tý Chương 2: Thực trạng hôn nhân qua biên giới của người Hà Nhì ở Y Tý và những tác động của nó Chương 3: Nguyên nhân, giải pháp đối với tình trạng hôn nhân qua biêngiới của người Hà Nhì ở Y Tý TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Đỗ Thúy Bình (1991), “Thực trạng hôn nhân ở các dân tộc miền núi phía Bắc”, Tạp chí Dân tộc học, số 02/1991. 2. Trần Bình (2005), “Một số vấn đề về thủ công gia đình của người Hà Nhì”, Tạp chí Dân tộc học (4), tr.14 - 17. 3. Trần Bình (2007), Văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc, trường Đại học văn hóa Hà Nội. 4. Trần Bình (2014), Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, Nxb Lao Động Hà Nội. 5. Nguyễn Hồng Hải (2002), Một vài ý kiến về khái niệm và bản chất pháp lý của hôn nhân, Tạp chí Dân tộc học số 3/2002- Đại học Luật Hà Nội 6. Lê Như Hoa ( 1996), Hôn lễ xưa và nay ở Việt Nam, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội. 7. Nguyễn Văn Huy (1979),“ Bước đầu tìm hiểu về hệ thống thân tộc các dân tộc nhóm ngôn ngữ Hà Nhì – Lô Lô”, Tạp chí Dân tộc học, số 4/1979. 8. Nguyễn Văn Huy ( 1985), Văn hóa và nếp sống Hà Nhì- Lô Lô, Nxb Văn hóa, Hà Nội. 9. Nguyễn Văn Huy (1999), Các dân tộc nhóm ngôn ngữ Hà Nhì, Lô Lô, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội. 10. Lê Thị Hường (2014), “Thực trạng hôn nhân xuyên biên giới của các tộc người Nùng, Thái và H’Mông ở hai tỉnh Cao Bằng và Điện Biên”, Tạp chí Dân tộc học (4), tr.38- 45 11. Ngô Lê (2007), “Người Hà Nhì và người Hà Nhì ở Lai Châu”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (3), tr.107 – 126. 12. Bùi Quốc Khánh ( 2013), Sử thi – Há Pà “P’Hùy Ca Na Ca” của n người Hà Nhì ở Mường Tè, Lai Châu, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội. 13. Vũ Khánh chủ biên (2010), Người Hà Nhì ở Việt Nam, Nxb Thông tấn, Hà Nội 14. Chu Thùy Liên (2004), Tìm hiểu văn hóa dân tộc Hà Nhì ở Việt Nam, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà nội. 15. Đặng Vũ Liên (1996), Nhân dân các dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới phía Bắc, Luận án PTS Khoa học Triết học, Hà Nội 16. Ngô Lệ ( 2007), Người Hà Nhì và người Hà nhì ở Lai Châu, Nxb Khoa học xã hội Việt Nam 17. Luật hôn nhân và gia đình (2000), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 18. Nguyễn Thị Thúy Nga (2012), Tập quán cưới xin của người Hà Nhì ở xã Thu Lũm, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu, Đại học Văn hóa Hà Nội. 19. Dương Tuấn Nghĩa ( 2011), Tri thức dân gian và nghi lễ truyền thống trong sản xuất nông nghiệp của người Hà Nhì đen ở thôn Lao Chải (Lào Cai), Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội. 20. Dương Tuấn Nghĩa (2014), Nghi lễ tang ma của người Hà Nhì ở Lào Cai, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội. 21. Hoàng Sơn ( 2008), Người Hà Nhì ở Huổi Luông: huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội. 22. Trần Hữu Sơn ( 2004), Xây dựng đời sống văn hóa vùng cao, Nxb Văn hóa Dân tộc, Hà Nội. 23. Trần Hữu Sơn (2013), “ Nghiên cứu vấn đề tộc người ở Lào Cai ”, Tạp chí Dân tộc học, số 1& 2 -2013 (Tr 41- 48). 24. Mai Thanh Sơn (2011), Nhà cửa của người Hà Nhì đen ở huyện Bát Xát, Tạp chí dân tộc học số 4-2001( Tr 37-43) 25. Mai Thanh Sơn (2002), Kinh nghiệm sử dụng đất trồng của người Hà Nhì đen ( Khảo sát tại thôn Lao Chải 1, Xã Y Tý , huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), Tạp chí Dân tộc học số 3- 2002 ( Tr 3- 12) 26. Lý Hành Sơn ( 2015), Nghiên cứu về tộc người ở Việt Nam từ 1980 đến nay: các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ H’mông- Dao và Hán- Tạng, Tạp chí Dân tộc học, số 1&2- 2015 (Tr 28- 40) 27. Đỗ Ngọc Tấn, Đặng Thị Hoa, Nguyễn Thi Thanh (2004), Hôn nhân và gia đình của các dân tộc H’mông, Dao ở hai tỉnh Lai Châu, Cao Bằng, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội. 28. Nguyễn Thị Minh Tú (2006), “Lễ cấm bản của người Hà Nhì đen ở Lào Cai”, Tạp chí Dân tộc và thời đại (93), tr.4-5. 29. Nguyễn Ngọc Thanh (2007), “Một số đặc điểm về thiết chế làng bản của người Hà Nhì ở miền núi phía Bắc”, Tạp chí Dân tộc học (5), tr. 15 – 26. 30. Lê Ngọc Thắng, Lâm Bá Nam (1990), Bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội. 31. Tạ Văn Thông (2001), Tiếng Hà Nhì, Nxb Văn hóa Dân tộc, Hà Nội. 32. Lục Bình Thủy “ Mấy ghi chép về U Ní ở Lào Cai ”, Tập san dân tộc số 45. 33. Lục Bình Thủy (1964), Vài nét về người Hà Nhì ở Lào Cai, Viện Dân tộc học, thông báo dân tộc học số 4 34. Bùi Văn Tịnh và các tác giả (1975), Các tộc người ở Tây Bắc Việt Nam, Ban dân tộc. 35. Vương Xuân Tình (2011), Một số vấn đề cơ bản về dân tộc của sự phát triển vùng biên giới Việt- Trung ( Nghiên cứu người Hà Nhì ở một làng của tỉnh Lào Cai và một làng thuộc châu Hồng Hà tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) Báo cáo đề tài cấp Bộ, Viện Dân tộc học. 36. Giàng A Tủa (2010), Quan hệ hôn nhân của người H’mông ở Mường Lạn( Sốp Cộp, Sơn La) với người H’mông ở Mường Xừm( Mường Ét, CHDCND Lào), Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, Đại học Văn hóa Hà Nội. 37. Viện Dân Tộc học (1978), Các dân tộc ít người ở Việt Nam (Các tỉnh phía Bắc), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 38. phap-o-bien-gioi-Viet---Lao-267737/

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfso_co_suy_tom_tat_9846_2065344.pdf
Luận văn liên quan