Khóa luận Ứng dụng luật kết hợp trong khai phá dữ liệu quản lý nguồn nhân lực tại Huyện ủy A Lưới

Bước cắt tỉa (prune step): đây là bước tiếp theo sau bước join. Trong bước này, ta cần loại bỏ tất cả các k-itemset cCk mà chúng tồn tại một (k-1)-mục không có mặt trong Lk-1. Giải thích điều này như sau: giả sử s là một (k-1)-mục của c mà không có mặt trong Lk-1. Khi đó, support (s) < minsup. Mặt khác, theo tính chất 2 p.34, vì c  s nên support(s ) < minsup. Vậy c không thể là một large-itemset, nó cần phải loại bỏ khỏi Ck. * Tóm lại, thuật toán Apriori có thể thực hiện theo các bước sau[2]: 1. Duyệt (Scan) toàn bộ dữ liệu giao dịch (transaction database) để có được độ hỗ trợ S của 1-itemset, so sánh S với minsup, để có được 1-itemset (L1) 2. Sử dụng Lk-1 nối (join) Lk-1 để sinh ra candidate k-itemset. Loại bỏ các itemsets không phải là các tập phổ biến (frequent itemsets) thu được k-itemset 3. Duyệt dữ liệu giao dịch (transaction database) để có được độ hỗ trợ của mỗi candidate k-itemset, so sánh S với minsup để thu được tập phổ biến k –itemset (Lk). 4. Lặp lại từ bước 2 cho đến khi tập ứng cử viên (C) trống (không tìm thấy frequent itemsets) 5. Với mỗi tập phổ biến I, sinh tất cả các tập con s không rỗng của I 6. Với mỗi tập con s không rỗng của I, sinh ra các luật s  (I-s) nếu độ tin cậy (Confidence) của nó lớn hơn hoặc bằng minconf. 2.2.5.5. Ví dụ về thuật toán Apriori Lấy dữ liệu từ bảng 2.3, ta có cơ sở dữ liệu giao dịch như sau: Bảng 2.4: Cơ sở dữ liệu bán hàng TID Các tập mục T1 Bánh mì, Bơ, Táo T2 Bánh mì, Phomat, Táo T3 Bơ, Phomat, Táo T4 Bánh mì, Phomat, Táo, Nho T5 Bánh mì, Bơ, Nho

pdf88 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Lượt xem: 1402 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Ứng dụng luật kết hợp trong khai phá dữ liệu quản lý nguồn nhân lực tại Huyện ủy A Lưới, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
es Width Xuất hiện hộp thoại, gõ 1 vào rồi click OK, xuất hiện hộp thoại thứ 2, gõ banthuongtruc vào rồi click Ok, tương tự đối với vanphong, tochuc, tuyengiao, danvan, ubkt, banthuongvu. - Thuộc tính: TDCM Bước 1: Chuyển đổi kiểu dữ liệu sang kiểu Nominal. Sử dụng mục NumericToNominal Bước 2: Thêm các giá trị daihoc, caodang, trungcap, socap vào thuộc tính TDCM, chọn mục AddValues Hình 3.16: Hộp thoại AddValues của thuộc tính TDCM Bước 3: Click vào button edit ở phía trên vùng Filter, click chuột phải vào thuộc tính TDCM rồi chọn Replace Values Width Xuất hiện hộp thoại, gõ DH vào rồi click OK, xuất hiện hộp thoại thứ 2, gõ daihoc vào rồi click Ok, tương tự đối với caodang, trungcap, socap. - Thuộc tính: TDLLCT Bước 1: Chuyển đổi kiểu dữ liệu của thuộc tính TDLLCT sang kieu Nominal. Sử dụng mục NumericToNominal Bước 2: Thêm các giá trị caocap, trungcap, socap, lyluanphothong vào thuộc tính TDLLCT, chọn mục AddValues Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Lê Thu Thuỷ 46 Hình 3.17: Hộp thoại AddValues của thuộc tính TDLLCT Bước 3: Click vào button edit ở phía trên vùng Filter, click chuột phải vào thuộc tính TDLLCT rồi chọn Replace Values Width Xuất hiện hộp thoại, gõ 1 vào rồi click OK, xuất hiện hộp thoại thứ 2, gõ caocap vào rồi click OK, tương tự đối với trungcap, socap, lyluanphothong. - Thuộc tính: DANGVIEN Bước 1: Chuyển đổi kiểu dữ liệu của trường DANGVIEN sang kiểu Nominal. Sử dụng mục NumericToNominal Bước 2: Thêm các giá trị dangvien, doanvien vào thuộc tính DANGVIEN, chọn mục AddValuesTrư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Lê Thu Thuỷ 47 Hình 3.18: Hộp thoại AddValues của thuộc tính DANGVIEN Bước 3: Click vào button edit ở phía trên vùng Filter, click chuột phải vào thuộc tính DANGVIEN rồi chọn Replace Values Width Xuất hiện hộp thoại, gõ 1 vào rồi click OK, xuất hiện hộp thoại thứ 2, gõ dangvien vào rồi click OK, tương tự đối với doanvien. Hình 3.19: Kết quả dữ liệu sau khi tiền xử lý xong các thuộc tính Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Lê Thu Thuỷ 48 File dulieusaukhixuly.csv ở phụ lục 2 lưu thông tin của 84 cán bộ công nhân viên chức của đơn vị đã tiền xử lý để thực hiện thuật toán Apriori trong Weka. 3.3.3. Kết quả khai thác luật kết hợp bằng thuật toán Apriori Sử dụng thuật toán Apriori để sinh tập luật. Ta chọn Tab Associate và tiến hành luật kết hợp với thuật toán này. Trong vùng Associator, thiết lập các tham số như hình sau: Hình 3.20: Hình minh họa thuật toán Apriori Trong hình trên, ta tìm hiểu một số tham số chính của thuật toán Apriori sinh luật kết hợp: * lowerBoundMinSupport (cận dưới của minimum support): thường để giá trị thấp nhất 0.1 (10%) * metricType: có 4 loại metricType là Confidence, Lift, Leverage, Conviction. * numRules: số luật muốn tìm (các luật sẽ sắp xếp theo thứ tự giảm dần của metric score) * significanceLevel: mức ý nghĩa (chỉ dùng khi metricType là Confidence). * upperBoundMinSupport: cận trên của minimum support (bắt đầu lặp lại việc giảm minimum support từ upperBoundMinSupport đến lowerBoundMinSupport) Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Lê Thu Thuỷ 49 Sau khi tiền xử lý dữ liệu và sinh luật kết hợp bằng thuật toán Apriori với độ tin hỗ trợ tối thiểu minsup = 0.1 (10%) và độ tin cậy tối thiểu minconf = 0.9 (90%) ta thu được các luật sau: 1. TDLLCT=lyluanphothong 11 ==> PHONG=vanphong 11 conf:(1) 100% cán bộ có trình độ lý luận chính trị phổ thông thì thuộc văn phòng. 2. GIOITINH=nu TDLLCT=caocap 11 ==> TDCM=daihoc 11 conf:(1) 100% cán bộ là nữ giới có trình độ lý luận chính trị cao cấp thì có trình độ chuyên môn đại học. 3. PHONG=banthuongvu 10 ==> CHUCVU=Huyen Uy Vien 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ thì chức vụ là huyện uỷ viên. 4. CHUCVU=Huyen Uy Vien 10 ==> PHONG=banthuongvu 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên thì thuộc ban thường vụ. 5. CHUCVU=Huyen Uy Vien 10 ==> TDCM=daihoc 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên thì có trình độ chuyên môn đại học. 6. CHUCVU=Huyen Uy Vien 10 ==> TDLLCT=caocap 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên thì có trình độ lý luận chính trị cao cấp. 7. CHUCVU=Huyen Uy Vien 10 ==> DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên thì là đảng viên. 8. PHONG=banthuongvu 10 ==> TDCM=daihoc 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ thì có trình độ chuyên môn đại học. 9. PHONG=banthuongvu 10 ==> TDLLCT=caocap 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ thì có trình độ lý luận chính trị cao cấp. 10. PHONG=banthuongvu 10 ==> DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ thì là đảng viên. 11. PHONG=banthuongvu TDCM=daihoc 10 ==> CHUCVU=Huyen Uy Vien 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ và có trình độ chuyên môn đại học thì chức vụ là huyện uỷ viên. 12. CHUCVU=Huyen Uy Vien TDCM=daihoc 10 ==> PHONG=banthuongvu 10 conf:(1) Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Lê Thu Thuỷ 50 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên và trình độ chuyên môn đại học thì thuộc ban thường vụ. 13. CHUCVU=Huyen Uy Vien PHONG=banthuongvu 10 ==> TDCM=daihoc 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên và thuộc ban thường vụ thì có trình độ chuyên môn là đại học. 14. PHONG=banthuongvu 10 ==> CHUCVU=Huyen Uy Vien TDCM=daihoc 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ thì chức vụ là huyện uỷ viên và có trình độ chuyên môn đại học. 15. CHUCVU=Huyen Uy Vien 10 ==> PHONG=banthuongvu TDCM=daihoc 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên thì thuộc ban thường vụ và có trình độ chuyên môn đại học. 16. PHONG=banthuongvu TDLLCT=caocap 10 ==> CHUCVU=Huyen Uy Vien 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ có trình độ lý luận chính trị cao cấp thì có chức vụ là huyện uỷ viên. 17. CHUCVU=Huyen Uy Vien TDLLCT=caocap 10 ==> PHONG=banthuongvu 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên và có trình độ lý luận chính trị cao cấp thì thuộc ban thường vụ. 18. CHUCVU=Huyen Uy Vien PHONG=banthuongvu 10 ==> TDLLCT=caocap 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên và thuộc ban thường vụ thì có trình độ lý luận chính trị cao cấp. 19. PHONG=banthuongvu 10 ==> CHUCVU=Huyen Uy Vien TDLLCT=caocap 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ thì chức vụ là huyện uỷ viên và có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Lê Thu Thuỷ 51 20. CHUCVU=Huyen Uy Vien 10 ==> PHONG=banthuongvu TDLLCT=caocap 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ huyện uỷ viên thì thuộc ban thường vụ và có trình độ lý luận chính trị cao cấp. 21. PHONG=banthuongvu DANGVIEN=dangvien 10 ==> CHUCVU=Huyen Uy Vien 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ và là đảng viên thì chức vụ là huyện uỷ viên. 22. CHUCVU=Huyen Uy Vien DANGVIEN=dangvien 10 ==> PHONG=banthuongvu 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên và là đảng viên thì thuộc ban thường vụ. 23. CHUCVU=Huyen Uy Vien PHONG=banthuongvu 10 ==> DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên và thuộc ban thường vụ thì là đảng viên. 24. PHONG=banthuongvu 10 ==> CHUCVU=Huyen Uy Vien DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ thì có chức vụ là huyện uỷ viên và là đảng viên. 25. CHUCVU=Huyen Uy Vien 10 ==> PHONG=banthuongvu DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên thì thuộc ban thường vụ và là đảng viên. 26. CHUCVU=Huyen Uy Vien TDLLCT=caocap 10 ==> TDCM=daihoc 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên và trình độ lý luận chính trị cao cấp thì có trình độ chuyên môn đại học. 27. CHUCVU=Huyen Uy Vien TDCM=daihoc 10 ==> TDLLCT=caocap 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên và trình độ chuyên môn đại học thì có trình độ lý luận chính trị cao cấp. 28. CHUCVU=Huyen Uy Vien 10 ==> TDCM=daihoc TDLLCT=caocap 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên thì có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị cao cấp. 29. CHUCVU=Huyen Uy Vien DANGVIEN=dangvien 10 ==> TDCM=daihoc 10 conf:(1) Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Lê Thu Thuỷ 52 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên và là đảng viên thì có trình độ chuyên môn đại học. 30. CHUCVU=Huyen Uy Vien TDCM=daihoc 10 ==> DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên và có trình độ chuyên môn đại học thì là đảng viên. 31. CHUCVU=Huyen Uy Vien 10 ==> TDCM=daihoc DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên thì có trình độ chuyên môn đại học và là đảng viên. 32. CHUCVU=Huyen Uy Vien DANGVIEN=dangvien 10 ==> TDLLCT=caocap 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên và là đảng viên thì có trình độ lý luận chính trị cao cấp. 33. CHUCVU=Huyen Uy Vien TDLLCT=caocap 10 ==> DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên và trình độ lý luận chính trị cao cấp thì là đảng viên. 34. CHUCVU=Huyen Uy Vien 10 ==> TDLLCT=caocap DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên thì có trình độ lý luận chính trị cao cấp và là đảng viên. 35. TDLLCT=lyluanphothong DANGVIEN=doanvien 10 ==> PHONG=vanphong 10 conf:(1) 100% cán bộ có trình độ lý luận chính trị phổ thông và là đoàn viên thì thuộc văn phòng. 36. PHONG=banthuongvu TDLLCT=caocap 10 ==> TDCM=daihoc 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ có trình độ lý luận chính trị cao cấp thì trình độ chuyên môn là đại học. 37. PHONG=banthuongvu TDCM=daihoc 10 ==> TDLLCT=caocap 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ có trình độ chuyên môn là đại học thì trình độ lý luận chính trị là cao cấp. 38. PHONG=banthuongvu 10 ==> TDCM=daihoc TDLLCT=caocap 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ thì có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Lê Thu Thuỷ 53 39. PHONG=banthuongvu DANGVIEN=dangvien 10 ==> TDCM=daihoc 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ và là đảng viên thì có trình độ chuyên môn đại học. 40. PHONG=banthuongvu TDCM=daihoc 10 ==> DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ và có trình độ chuyên môn đại học thì là đảng viên. 41. PHONG=banthuongvu 10 ==> TDCM=daihoc DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ thì có trình độ chuyên môn đại học và là đảng viên. 42. PHONG=banthuongvu DANGVIEN=dangvien 10 ==> TDLLCT=caocap 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ và là đảng viên thì có trình độ lý luận chính trị cao cấp. 43. PHONG=banthuongvu TDLLCT=caocap 10 ==> DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ và có trình độ lý luận chính trị cao cấp thì là đảng viên. 44. PHONG=banthuongvu 10 ==> TDLLCT=caocap DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ thì có trình độ lý luận chính trị cao cấp và là đảng viên. 45. GIOITINH=nu TDLLCT=caocap DANGVIEN=dangvien 10 ==> TDCM=daihoc 10 conf:(1) 100% cán bộ là nữ giới có trình độ lý luận chính trị cao cấp và là đảng viên thì trình độ chuyên môn là đại học. 46. PHONG=banthuongvu TDCM=daihoc TDLLCT=caocap 10 ==> CHUCVU=Huyen Uy Vien 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị cao cấp thì chức vụ là huyện uỷ viên. 47. CHUCVU=Huyen Uy Vien TDCM=daihoc TDLLCT=caocap 10 ==> PHONG=banthuongvu 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ huyện uỷ viên, trình độ chuyên môn đại học, và trình độ lý luận chính trị cao cấp thì thuộc ban thường vụ. 48. CHUCVU=Huyen Uy Vien PHONG=banthuongvu TDLLCT=caocap 10 ==> TDCM=daihoc 10 conf:(1) Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Lê Thu Thuỷ 54 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên, thuộc ban thường vụ và có trình độ lý luận chính trị cao cấp thì có trình độ chuyên môn đại học. 49. CHUCVU=Huyen Uy Vien PHONG=banthuongvu TDCM=daihoc 10 ==> TDLLCT=caocap 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên, thuộc ban thường vụ và có trình độ chuyên môn đại học thì có trình độ lý luận chính trị cao cấp. 50. PHONG=banthuongvu TDLLCT=caocap 10 ==> CHUCVU=Huyen Uy Vien TDCM=daihoc 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ có trình độ lý luận chính trị cao cấp thì chức vụ là huyện uỷ viên và có trình độ chuyên môn đại học. 51. PHONG=banthuongvu TDCM=daihoc 10 ==> CHUCVU=Huyen Uy Vien TDLLCT=caocap 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ có trình độ chuyên môn đại học thì chức vụ là huyện uỷ viên và có trình độ lý luận chính trị cao cấp. 52. CHUCVU=Huyen Uy Vien TDLLCT=caocap 10 ==> PHONG=banthuongvu TDCM=daihoc 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên và trình độ lý luận chính trị cao cấp thì thuộc ban thường vụ và có trình độ chuyên môn đại học. 53. CHUCVU=Huyen Uy Vien TDCM=daihoc 10 ==> PHONG=banthuongvu TDLLCT=caocap 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên và trình độ chuyên môn đại học thì thuộc ban thường vụ và có trình độ lý luận chính trị cao cấp. 54. CHUCVU=Huyen Uy Vien PHONG=banthuongvu 10 ==> TDCM=daihoc TDLLCT=caocap 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên và thuộc ban thường vụ thì có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị cao cấp. 55. PHONG=banthuongvu 10 ==> CHUCVU=Huyen Uy Vien TDCM=daihoc TDLLCT=caocap 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ thì chức vụ là huyện uỷ viên có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Lê Thu Thuỷ 55 56. CHUCVU=Huyen Uy Vien 10 ==> PHONG=banthuongvu TDCM=daihoc TDLLCT=caocap 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên thì thuộc ban thường vụ, có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị cao cấp. 57. PHONG=banthuongvu TDCM=daihoc DANGVIEN=dangvien 10 ==> CHUCVU=Huyen Uy Vien 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ có trình môn đại học và là đảng viên thì có chức vụ là huyện uỷ viên. 58. CHUCVU=Huyen Uy Vien TDCM=daihoc DANGVIEN=dangvien 10 ==> PHONG=banthuongvu 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên, trình độ chuyên môn đại học và là đảng viên thì thuộc ban thường vụ. 59. CHUCVU=Huyen Uy Vien PHONG=banthuongvu DANGVIEN=dangvien 10 ==> TDCM=daihoc 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên, thuộc ban thường vụ và là đảng viên thì có trình độ chuyên môn đại học. 60. CHUCVU=Huyen Uy Vien PHONG=banthuongvu TDCM=daihoc 10 ==> DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên, thuộc ban thường vụ và có trình độ chuyên môn đại học thì là đảng viên. 61. PHONG=banthuongvu DANGVIEN=dangvien 10 ==> CHUCVU=Huyen Uy Vien TDCM=daihoc 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ là đảng viên thì có chức vụ là huyện uỷ viên và trình độ chuyên môn đại học. 62. PHONG=banthuongvu TDCM=daihoc 10 ==> CHUCVU=Huyen Uy Vien DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ có trình độ chuyên môn đại học thì có chức vụ là huyện uỷ viên và là đảng viên. 63. CHUCVU=Huyen Uy Vien DANGVIEN=dangvien 10 ==> PHONG=banthuongvu TDCM=daihoc 10 conf:(1) Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Lê Thu Thuỷ 56 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên và là đảng viên thì thuộc ban thường vụ và có trình độc chuyên môn đại học. 64. CHUCVU=Huyen Uy Vien TDCM=daihoc 10 ==> PHONG=banthuongvu DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên và có trình độ chuyên môn đại học thì thuộc ban thường vụ và là đảng viên. 65. CHUCVU=Huyen Uy Vien PHONG=banthuongvu 10 ==> TDCM=daihoc DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên và thuộc ban thường vụ thì có trình độ chuyên môn đại học và là đảng viên. 66. PHONG=banthuongvu 10 ==> CHUCVU=Huyen Uy Vien TDCM=daihoc DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ thì chức vụ là huyện uỷ viên, có trình độ chuyên môn đại học và là đảng viên. 67. CHUCVU=Huyen Uy Vien 10 ==> PHONG=banthuongvu TDCM=daihoc DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên thì thuộc ban thường vụ, có trình độ chuyên môn đại học và là đảng viên. 68. PHONG=banthuongvu TDLLCT=caocap DANGVIEN=dangvien 10 ==> CHUCVU=Huyen Uy Vien 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ, có trình độ lý luận chính trị cao cấp và là đảng viên thì có chức vụ là huyện uỷ viên. 69. CHUCVU=Huyen Uy Vien TDLLCT=caocap DANGVIEN=dangvien 10 ==> PHONG=banthuongvu 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên, có trình độ lý luận chính trị cao cấp và là đảng viên thì thuộc ban thường vụ. 70. CHUCVU=Huyen Uy Vien PHONG=banthuongvu DANGVIEN=dangvien 10 ==> TDLLCT=caocap 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên, thuộc ban thường vụ và là đảng viên thì có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trư ờng Đạ i họ c K nh t ế H uế Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Lê Thu Thuỷ 57 71. CHUCVU=Huyen Uy Vien PHONG=banthuongvu TDLLCT=caocap 10 ==> DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên, thuộc ban thường vụ và có trình độ lý luận chính trị cao cấp thì là đảng viên. 72. PHONG=banthuongvu DANGVIEN=dangvien 10 ==> CHUCVU=Huyen Uy Vien TDLLCT=caocap 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ là đảng viên thì có chức vụ là huyện uỷ viên và trình độ lý luận chính trị cao cấp. 73. PHONG=banthuongvu TDLLCT=caocap 10 ==> CHUCVU=Huyen Uy Vien DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ có trình độ lý luận chính trị cao cấp thì có chức vụ là huyện uỷ viên và là đảng viên. 74. CHUCVU=Huyen Uy Vien DANGVIEN=dangvien 10 ==> PHONG=banthuongvu TDLLCT=caocap 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên và là đảng viên thì thuộc ban thường vụ và có trình độ lý luận chính trị cao cấp. 75. CHUCVU=Huyen Uy Vien TDLLCT=caocap 10 ==> PHONG=banthuongvu DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên và có trình độ lý luận chính trị cao cấp thì thuộc ban thường vụ và là đảng viên. 76. CHUCVU=Huyen Uy Vien PHONG=banthuongvu 10 ==> TDLLCT=caocap DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên thuộc ban thường vụ thì có trình độ lý luận chính trị cao cấp và là đảng viên. 77. PHONG=banthuongvu 10 ==> CHUCVU=Huyen Uy Vien TDLLCT=caocap DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ thì có chức vụ là huyện uỷ viên, trình độ lý luận chính trị và là đảng viên. 78. CHUCVU=Huyen Uy Vien 10 ==> PHONG=banthuongvu TDLLCT=caocap DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) Trư ờn Đạ i họ c K inh tế H uế Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Lê Thu Thuỷ 58 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên thì thuộc ban thường vụ, có trình độ lý luận chính trị cao cấp và là đảng viên. 79. CHUCVU=Huyen Uy Vien TDLLCT=caocap DANGVIEN=dangvien 10 ==> TDCM=daihoc 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên, có trình độ lý luận chính trị cao cấp và là đảng viên thì có trình độ chuyên môn là đại học. 80. CHUCVU=Huyen Uy Vien TDCM=daihoc DANGVIEN=dangvien 10 ==> TDLLCT=caocap 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên, có trình độ chuyên môn đại học và là đảng viên thì có trình độ lý luận chính trị cao cấp. 81. CHUCVU=Huyen Uy Vien TDCM=daihoc TDLLCT=caocap 10 ==> DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên, có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị cao cấp thì là đảng viên. 82. CHUCVU=Huyen Uy Vien DANGVIEN=dangvien 10 ==> TDCM=daihoc TDLLCT=caocap 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên và là đảng viên thì có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị cao cấp. 83. CHUCVU=Huyen Uy Vien TDLLCT=caocap 10 ==> TDCM=daihoc DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên và có trình độ lý luận chính trị cao cấp thì có trình độ chuyên môn là đại học và là đảng viên. 84. CHUCVU=Huyen Uy Vien TDCM=daihoc 10 ==> TDLLCT=caocap DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên và có trình độ chuyên môn đại học thì có trình độ lý luận chính trị cao cấp và là đảng viên. 85. CHUCVU=Huyen Uy Vien 10 ==> TDCM=daihoc TDLLCT=caocap DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên thì có trình độ chuyên môn đại học, trình độ lý luận chính trị cao cấp và là đảng viên. Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Lê Thu Thuỷ 59 86. PHONG=banthuongvu TDLLCT=caocap DANGVIEN=dangvien 10 ==> TDCM=daihoc 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ, có trình độ lý luận chính trị cao cấp và là đảng viên thì có trình độ chuyên môn đại học. 87. PHONG=banthuongvu TDCM=daihoc DANGVIEN=dangvien 10 ==> TDLLCT=caocap 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ, có trình độ chuyên môn đại học và là đảng viên thì có trình độ lý luận chính trị cao cấp. 88. PHONG=banthuongvu TDCM=daihoc TDLLCT=caocap 10 ==> DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ, có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị cao cấp thì là đảng viên. 89. PHONG=banthuongvu DANGVIEN=dangvien 10 ==> TDCM=daihoc TDLLCT=caocap 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ và là đảng viên thì có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị cao cấp. 90. PHONG=banthuongvu TDLLCT=caocap 10 ==> TDCM=daihoc DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ và có trình độ lý luận chính trị cao cấp thì có trình độ chuyên môn đại học và là đảng viên. 91. PHONG=banthuongvu TDCM=daihoc 10 ==> TDLLCT=caocap DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ và có trình độ chuyên môn đại học thì có trình độ lý luận chính trị và là đảng viên. 92. PHONG=banthuongvu 10 ==> TDCM=daihoc TDLLCT=caocap DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ thì có trình độ chuyên môn đại học, trình độ lý luận chính trị cao cấp và là đảng viên. 93. PHONG=banthuongvu TDCM=daihoc TDLLCT=caocap DANGVIEN=dangvien 10 ==> CHUCVU=Huyen Uy Vien 10 conf:(1) Trư ờn Đạ i họ c K inh tế H uế Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Lê Thu Thuỷ 60 100% cán bộ thuộc ban thường vụ, có trình độ chuyên môn đại học, trình độ lý luận chính trị cao cấp và là đảng viên thì chức vụ là huyện uỷ viên. 94. CHUCVU=Huyen Uy Vien TDCM=daihoc TDLLCT=caocap DANGVIEN=dangvien 10 ==> PHONG=banthuongvu 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên, có trình độ chuyên môn đại học, trình độ lý luận chính trị cao cấp và là đảng viên thì thuộc ban thường vụ. 95. CHUCVU=Huyen Uy Vien PHONG=banthuongvu TDLLCT=caocap DANGVIEN=dangvien 10 ==> TDCM=daihoc 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên thuộc ban thường vụ có trình độ lý luận chính trị cao cấp và là đảng viên thì có trình độ chuyên môn đại học. 96. CHUCVU=Huyen Uy Vien PHONG=banthuongvu TDCM=daihoc DANGVIEN=dangvien 10 ==> TDLLCT=caocap 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên thuộc ban thường vụ có trình độ chuyên môn đại học và là đảng viên thì có trình độ lý luận chính trị cao cấp. 97. CHUCVU=Huyen Uy Vien PHONG=banthuongvu TDCM=daihoc TDLLCT=caocap 10 ==> DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên thuộc ban thường vụ có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị cao cấp thì là đảng viên. 98. PHONG=banthuongvu TDLLCT=caocap DANGVIEN=dangvien 10 ==> CHUCVU=Huyen Uy Vien TDCM=daihoc 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ có trình độ lý luận chính trị cao cấp và là đảng viên thì có chức vụ là huyện uỷ viên và trình độ chuyên môn đại học. 99. PHONG=banthuongvu TDCM=daihoc DANGVIEN=dangvien 10 ==> CHUCVU=Huyen Uy Vien TDLLCT=caocap 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ có trình độ chuyên môn đại học và là đảng viên thì có chức vụ là huyện uỷ viên và trình độ lý luận chính trị cao cấp. 100. PHONG=banthuongvu TDCM=daihoc TDLLCT=caocap 10 ==> CHUCVU=Huyen Uy Vien DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị cao cấp thì có chức vụ là huyện uỷ viên và là đảng viên. Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Lê Thu Thuỷ 61 101. CHUCVU=Huyen Uy Vien TDLLCT=caocap DANGVIEN=dangvien 10 ==> PHONG=banthuongvu TDCM=daihoc 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên, có trình độ lý luận chính trị cao cấp và là đảng viên thì thuộc ban thường vụ và có trình độ chuyên môn đại học. 102. CHUCVU=Huyen Uy Vien TDCM=daihoc DANGVIEN=dangvien 10 ==> PHONG=banthuongvu TDLLCT=caocap 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên, có trình độ chuyên môn đại học và là đảng viên thì thuộc ban thường vụ và có trình độ lý luận chính trị cao cấp. 103. CHUCVU=Huyen Uy Vien TDCM=daihoc TDLLCT=caocap 10 ==> PHONG=banthuongvu DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên, có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị cao cấp thì thuộc ban thường vụ và là đảng viên. 104. CHUCVU=Huyen Uy Vien PHONG=banthuongvu DANGVIEN=dangvien 10 ==> TDCM=daihoc TDLLCT=caocap 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên thuộc ban thường vụ và là đảng viên thì có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị cao cấp. 105. CHUCVU=Huyen Uy Vien PHONG=banthuongvu TDLLCT=caocap 10 ==> TDCM=daihoc DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên thuộc ban thường vụ có trình độ lý luận chính trị cao cấp thì có trình độ chuyên môn đại học và là đảng viên. 106. CHUCVU=Huyen Uy Vien PHONG=banthuongvu TDCM=daihoc 10 ==> TDLLCT=caocap DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên thuộc ban thường vụ có trình độ chuyên môn đại hoc thì có trình độ lý luận chính trị cao cấp và là đảng viên. 107. PHONG=banthuongvu DANGVIEN=dangvien 10 ==> CHUCVU=Huyen Uy Vien TDCM=daihoc TDLLCT=caocap 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ là đảng viên thì có chức vụ là huyện uỷ viên, có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị cao cấp. 108. PHONG=banthuongvu TDLLCT=caocap 10 ==> CHUCVU=Huyen Uy Vien TDCM=daihoc DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Lê Thu Thuỷ 62 100% cán bộ thuộc ban thường vụ có trình độ lý luận chính trị cao cấp thì có chức vụ là huyện uỷ viên, có trình độ chuyên môn đại học và là đảng viên. 109. PHONG=banthuongvu TDCM=daihoc 10 ==> CHUCVU=Huyen Uy Vien TDLLCT=caocap DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ có trình độ chuyên môn đại học thì có chức vụ là huyện uỷ viên, có trình độ lý luận chính trị cao cấp và là đảng viên. 110. CHUCVU=Huyen Uy Vien DANGVIEN=dangvien 10 ==> PHONG=banthuongvu TDCM=daihoc TDLLCT=caocap 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên và là đảng viên thì thuộc ban thường vụ, có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị cao cấp. 111. CHUCVU=Huyen Uy Vien TDLLCT=caocap 10 ==> PHONG=banthuongvu TDCM=daihoc DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp thì thuộc ban thường vụ, có trình độ chuyên môn đại học và là đảng viên. 112. CHUCVU=Huyen Uy Vien TDCM=daihoc 10 ==> PHONG=banthuongvu TDLLCT=caocap DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên có trình độ chuyên môn đại học thì thuộc ban thường vụ, có trình độ lý luận chính trị cao cấp và là đảng viên. 113. CHUCVU=Huyen Uy Vien PHONG=banthuongvu 10 ==> TDCM=daihoc TDLLCT=caocap DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên thuộc ban thường vụ thì có trình độ chuyên môn đại học, trình độ lý luận chính trị cao cấp và là đảng viên. 114. PHONG=banthuongvu 10 ==> CHUCVU=Huyen Uy Vien TDCM=daihoc TDLLCT=caocap DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ thuộc ban thường vụ thì có chức vụ là huyện uỷ viên, trình độ chuyên môn đại học, trình độ lý luận chính trị cao cấp và là đảng viên. 115. CHUCVU=Huyen Uy Vien 10 ==> PHONG=banthuongvu TDCM=daihoc TDLLCT=caocap DANGVIEN=dangvien 10 conf:(1) 100% cán bộ có chức vụ là huyện uỷ viên thì thuộc ban thường vụ, có trình độ chuyên môn đại học, trình độ lý luận chính trị cao cấp và là đảng viên. Trư ờng Đạ i họ Kin h tế Hu ế Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Lê Thu Thuỷ 63 116. GIOITINH=nam TDCM=daihoc TDLLCT=socap 8 ==> CHUCVU=Chuyen Vien 8 conf:(1) 100% cán bộ là nam giới có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị sơ cấp thì chức vụ là chuyên viên. 117. GIOITINH=nam TDLLCT=socap DANGVIEN=dangvien 8 ==> CHUCVU=Chuyen Vien 8 conf:(1) 100% cán bộ là nam giới có trình độ lý luận chính trị sơ cấp và đảng viên thì chức vụ là chuyên viên. 118. GIOITINH=nam TDLLCT=caocap 19 ==> DANGVIEN=dangvien 18 conf:(0.95) 95% cán bộ là nam giới có trình độ lý luận chính trị cao cấp thì là đảng viên. 119. GIOITINH=nam TDCM=daihoc TDLLCT=caocap 16 ==> DANGVIEN=dangvien 15 conf:(0.94) 94% cán bộ là nam giới có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị cao cấp thì là đảng viên. 120. TDLLCT=caocap 30 ==> DANGVIEN=dangvien 28 conf:(0.93) 93% cán bộ có trình độ lý luận chính trị cao cấp thì là đảng viên. 121. TDCM=daihoc TDLLCT=caocap 27 ==> DANGVIEN=dangvien 25 conf:(0.93) 93% cán bộ có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị cao cấp thì là đảng viên. 122. PHONG=tochuc 13 ==> CHUCVU=Chuyen Vien 12 conf:(0.92) 92% cán bộ thuộc phòng tổ chức thì chức vụ là chuyên viên. 123. GIOITINH=nam TDLLCT=socap 13 ==> CHUCVU=Chuyen Vien 12 conf:(0.92) 92% cán bộ là nam giới có trình độ lý luận chính trị sơ cấp thì chức vụ là chuyên viên. 124. PHONG=tuyengiao 12 ==> CHUCVU=Chuyen Vien 11 conf:(0.92) 92% cán bộ thuộc phòng tuyên giáo thì chức vụ là chuyên viên. 125. TDCM=daihoc TDLLCT=socap 12 ==> CHUCVU=Chuyen Vien 11 conf:(0.92) 92% cán bộ có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị sơ cấp thì chức vụ là chuyên viên. 126. TDLLCT=lyluanphothong 11 ==> DANGVIEN=doanvien 10 conf:(0.91) 91% cán bộ có trình độ lý luận chính trị phổ thông thì là đoàn viên. 127. GIOITINH=nu TDLLCT=caocap 11 ==> DANGVIEN=dangvien 10 conf:(0.91) Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Lê Thu Thuỷ 64 91% cán bộ là nữ giới có trình độ lý luận chính trị cao cấp thì là đảng viên. 128. PHONG=vanphong TDLLCT=lyluanphothong 11 ==> DANGVIEN=doanvien 10 conf:(0.91) 91% cán bộ thuộc văn phòng có trình độ lý luận chính trị phổ thông thì là đoàn viên. 129. TDLLCT=lyluanphothong 11 ==> PHONG=vanphong DANGVIEN=doanvien 10 conf:(0.91) 91% cán bộ có trình độ lý luận chính trị phổ thông thì thuộc phòng văn phòng và là đoàn viên. 130. GIOITINH=nu TDCM=daihoc TDLLCT=caocap 11 ==> DANGVIEN=dangvien 10 conf:(0.91) 91% cán bộ là nữ giới có trình độ chuyên môn là đại học, trình độ lý luận chính trị là cao cấp thì là đảng viên. 131. GIOITINH=nu TDLLCT=caocap 11 ==> TDCM=daihoc DANGVIEN=dangvien 10 conf:(0.91) 91% cán bộ là nữ giới có trình độ lý luận chính trị là cao cấp thì trình độ chuyên môn là đại học và là đảng viên. 132. TDLLCT=caocap 30 ==> TDCM=daihoc 27 conf:(0.9) 90% cán bộ có trình độ lý luận chính trị là cao cấp thì trình độ chuyên môn là đại học. 133. GIOITINH=nam TDCM=caodang 10 ==> CHUCVU=Chuyen Vien 9 conf:(0.9) 90% cán bộ là nam giới có trình độ chuyên môn là cao đẳng thì chức vụ là chuyên viên. 134. PHONG=tuyengiao DANGVIEN=dangvien 10 ==> CHUCVU=Chuyen Vien 9 conf:(0.9) 90% cán bộ thuộc phòng tuyên giáo là đảng viên thì chức vụ là chuyên viên. 3.3. Một số giải pháp hỗ trợ quản lý nguồn nhân lực tại Huyện uỷ A Lưới Qua các luật kết hợp được tạo ra cho thấy: - Cán bộ thuộc ban thường vụ, ban thường trực đều có trình độ chuyên môn đại học, trình độ lý luận chính trị cao cấp và là Đảng viên. Nhằm đáp ứng yêu cầu của công việc, các cán bộ thuộc ban thường vụ và ban thường trực phải là những người có tư tưởng chính trị tốt, trình độ năng lực cũng như chuyên môn cao. - Tất cả các cán bộ công nhân viên chức trong đơn vị có trình độ lý luận chính trị phổ thông và trình độ chuyên môn sơ cấp đều thuộc khối văn phòng. Ban lãnh đạo cần Trư ờng Đạ i họ Kin h tế Hu ế Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Lê Thu Thuỷ 65 phải tạo điều kiện cho các cán bộ nhân viên thuộc khối văn phòng nâng cao năng lực của mình. - Đối với các cán bộ thuộc ban tuyên giáo, dân vận và uỷ ban kiểm tra thì hầu hết đều có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học và trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên. Có sự khác biệt rõ rệt về trình độ chuyên môn cũng như lý luận chính trị giữa các phòng ban. Ban lãnh đạo đơn vị cần phải chú ý đến vấn đề sắp xếp, bố trí nguồn nhân lực giữa các phòng ban. - Trình độ chuyên môn cũng như trình độ chính trị của cán bộ là nữ giới trong đơn vị rất tốt. Đa số đều có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Bên cạnh đó, tất cả cán bộ là nam giới có trình độ lý luận chính trị sơ cấp và trình độ chuyên môn đại học đều là chuyên viên của tất cả các phòng ban. Qua xử lý CSDL, ta thấy được trình độ chuyên môn, cũng như trình độ chính trị của cán bộ công nhân viên chức tại đơn vị. Bản thân tôi có một số đề xuất nhằm hỗ trợ công tác quản lý nguồn nhân lực tại Huyện uỷ A Lưới: * Ban lãnh đạo đơn vị cần thực hiện tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực cho đơn vị. Tăng cường trau dồi, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ công nhân viên chức tại đơn vị, như mở thêm các bồi dưỡng lý luận chính trị cho những nhân viên. Tạo điều kiện cho những cá nhân muốn nâng cao trình độ chuyên môn cũng như trình độ lý luận chính trị. * Độ tuổi của cán bộ công nhân viên chức tại đơn vị cho ta thấy được phần lớn cán bộ công tác tại đơn vị đều có kinh nghiệm công tác lâu năm, có năng lực. Tuy nhiên, đơn vị cũng phải có kế hoạch đào tạo cán bộ nguồn, tuyển chọn những tri thức trẻ có kiến thức và trình độ tốt nhằm nâng cao chất lượng nhân lực của toàn đơn vị. * Ban lãnh đạo đơn vị cần có kế hoạch cho công tác luân chuyển, điều động cán bộ, nhằm giải quyết tốt vấn đề chất lượng trong công tác của cán bộ đơn vị. Việc phân bố số lượng cán bộ cho từng phòng ban cũng cần được phân chia, sắp xếp phù hợp. Nhằm giải quyết tốt công việc cho từng phòng ban mà không ảnh hưởng đến vấn đề thời gian cũng như chất lượng công việc ngày được nâng cao. Năng lực chuyên môn của từng cá nhân trong đơn vị thực sự được phát huy đúng chỗ. Trư ờn Đạ i họ Kin h tế Hu ế Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Lê Thu Thuỷ 66 * Với đặc thù của đơn vị là cơ sở phát huy vai trò của Đảng. Ban lãnh đạo đơn vị cần tạo điều kiện cho các cán bộ công nhân viên trong đơn vị có đủ phẩm chất, đạo đức, tư tưởng chính trị tốt tham gia học tập để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. * Từ trình độ năng lực chuyên môn của cán bộ công nhân viên chức trong đơn vị, ban lãnh đạo đơn vị có thể bố trí được công việc, nhiệm vụ cho từng cá nhân trong đơn vị một cách hợp lý, linh động trong việc bố trí các cán bộ quản lý tuyến cơ sở, quản lý các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn. Tóm lại, các tập luật sinh ra có thể không phù hợp với thực tiễn do dữ liệu được thu thập trong chỉ trong quý I/2014 của 84 cán bộ công nhân viên tại đơn vị, tuy nhiên ở mức độ nghiên cứu tôi muốn tìm hiểu một kĩ thuật khai phá dữ liệu mới để để ứng dụng giải quyết những vấn đề trong bài toán quản lý nguồn nhân lực tại Huyện uỷ A Lưới. Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Lê Thu Thuỷ 67 KẾT LUẬN Khai phá dữ liệu cũng như Khai phá luật kết hợp là bài toán được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm bởi nó được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực cũng như chứa đựng nhiều hướng mở rộng khác nhau và nó đã khắc phục được những hạn chế mà các phương pháp học máy, thống kê còn tồn tại. Thông qua việc tìm hiểu một số tài liệu khoa học, cũng như quá trình thực tập tại Huyện uỷ A Lưới, đề tài: “Ứng dụng luật kết hợp trong khai phá dữ liệu quản lý nguồn nhân lực tại Huyện ủy A Lưới” tập trung nghiên cứu về các phương pháp khai phá dữ liệu, các thuật toán khai phá dữ liệu, điển hình là thuật toán Apriori. Khoá luận đã thực hiện được những kết quả sau: * Tìm hiểu khái quát lịch sử hình thành của Huyện uỷ A Lưới, tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của đơn vị, chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban. Tìm hiểu tình hình nguồn nhân lực của đơn vị trong nhiệm kì 2010-2015. * Tìm hiểu lý thuyết về khai phá dữ liệu và luật kết hợp, sử dụng thuật toán Apriori trong luật kết hợp để áp dụng vào bài toán quản lý nguồn nhân lực. * Sử dụng công cụ hỗ trợ sinh luật trong khai phá dữ liệu là phần mềm Weka, các chức năng sử dụng để sinh luật. Từ kết quả có được, đề xuất một số giải pháp nhằm hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý nguồn nhân lực tại đơn vị. Tuy nhiên, trong khuôn khổ thời gian và kiến thức có hạn, khoá luận chỉ mới dừng lại ở việc nghiên cứu thuật toán và áp dụng trong một phạm vi hẹp, chưa mở rộng giải quyết được nhiều vấn đề. Trong thời gian tới, sẽ mở rộng nhiên cứu ra một số hướng sau: * Khai phá dữ liệu bằng thuật toán K-means. * Tăng kích thước của cơ sở dữ liệu, cũng như bổ sung thêm một số thuộc tính nhằm đa dạng hoá các tập luật sinh ra.Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Lê Thu Thuỷ 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt: [1]. Ths. Nguyễn Hoàng Tú Anh (2009). Bài giảng khai phá dữ liệu và ứng dụng (Data Mining) [2]. Nguyễn Văn Chức. Thuật toán Apriori khai phá luật kết hợp. [3]. Nguyễn Nhật Quang (2010 – 2011). Bài giảng khai phá dữ liệu. Đại học Bách Khoa Hà Nội. [4]. Trần Thị Quỳnh Phương. Nghiên cứu ứng dụng Luật kết hợp trong Khai phá dữ liệu quản lý dịch vụ điện thoại cố định tại VNPT Thừa Thiên Huế. Trường Đại học Kinh Tế, Đại Học Huế. [5]. Phạm Đức Chiến. Nghiên cứu ứng dụng khai phá dữ liệu vào công tác quản lý nguồn nhân lực và ứng dụng quản lý hồ sơ dữ liệu tại Tổng cục Hải Quan. Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trư ờng Đạ i họ c K inh ế H uế Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Lê Thu Thuỷ 69 PHỤ LỤC Phụ lục 1: File dữ liệu gốc ns.csv MAN V HOVATEN GIOITIN H TUO I CHUCVU PHON G TDC M TDLLC T DANGVIE N 1 Le Van Tru 1 58 Bi Thu 1 DH 1 1 2 Le Thanh Nam 1 55 Pho Bi Thu 1 DH 1 1 3 Nguyen Van Minh 1 55 Chanh Vp 2 DH 1 1 4 Do Thanh Dinh 1 48 Pho Chanh Vp 2 TC 2 1 5 Ho Van Duong 1 38 Pho Chanh Vp 2 DH 2 1 6 Ho Le Viet Nga 0 32 Ke Toan 2 DH 3 2 7 Dang Thi Hien 0 46 Thu Quy 2 CD 3 1 8 Le Tien Sau 1 54 Truong Ban TC 3 DH 1 1 9 Le Anh Mieng 1 57 Truong Ban TG 4 DH 1 1 10 Ho Thi Lan Huong 0 48 Truong Ban DV 5 DH 1 1 11 Pham Ba Viet 1 42 Truong Ban KT 6 DH 1 1 12 Tran Quoc Viet 1 53 Chuyen Vien 4 DH 1 1 13 Ho Thi Thanh Nhan 0 38 Pho Ban DV 5 DH 1 1 14 Le Thi Quy 0 30 Chuyen Vien 3 DH 2 2 15 Le Thi Hue 0 30 Nhan Vien 2 DH 4 2 16 A Viet Hom 1 32 Chuyen Vien 2 DH 3 2 17 Pi Loong Mai 1 43 Chuyen Vien 2 DH 1 1 18 Tran Van Nhan 1 29 Chuyen Vien 2 DH 2 2 19 Ho Hoai Vang 1 28 Chuyen Vien 2 DH 3 2 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Lê Thu Thuỷ 70 20 Ho Xuan Roi 1 56 Pho Ban TG 2 TC 1 1 21 Le Duc Tinh 1 31 Lai Xe 2 SC 4 2 22 Le Van Khoa 1 30 Lai Xe 2 SC 4 2 23 Ho Van Anh 1 28 Bao Ve 2 SC 4 2 24 Le Van Yeu 1 46 Lai Xe 2 SC 4 2 25 Le Thi Tam 0 32 Nhan Vien 2 TC 4 2 26 Nguyen Xuan Quang 1 52 Chuyen Vien 3 DH 3 1 27 Le Thi Mai 0 45 Chuyen Vien 4 DH 1 1 28 Le Thi Lien 0 29 Chuyen Vien 5 DH 1 2 29 Ho Thi Minh 0 36 Chuyen Vien 5 CD 3 1 30 Ho Xuan Trang 1 39 Huyen Uy Vien 7 DH 1 1 31 Nguyen Duc Cuong 1 56 Huyen Uy Vien 7 DH 1 1 32 Ho Van Dap 1 51 Huyen Uy Vien 7 DH 1 1 33 Ho Thi Ngoan 0 41 Huyen Uy Vien 7 DH 1 1 34 Pi Loong Phuong 1 50 Chuyen Vien 5 DH 1 1 35 Ho Thi Hanh 0 54 Chuyen Vien 6 DH 1 1 36 Ho Ngoc Giang 0 41 Chuyen Vien 5 DH 1 1 37 Ho Van Tan 1 40 Chuyen Vien 5 DH 3 1 38 Nguyen Minh Hoang 1 31 Chuyen Vien 5 CD 2 1 39 Nguyen Thi Van 0 25 Nhan Vien 2 CD 4 2 40 Le Van Hiep 1 27 Bao Ve 2 CD 4 2 41 Hoang Thi Hong 0 52 Chuyen Vien 5 DH 3 2 42 Nguyen Van Thanh 1 24 Chuyen Vien 3 DH 2 1 43 Le Thi Thuy 0 39 Nhan Vien 2 CD 4 2 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Lê Thu Thuỷ 71 44 Tran Van Dung 1 34 Chuyen Vien 4 CD 2 2 45 Tran Ngoc Minh 1 46 Lai Xe 2 TC 4 1 46 A Viet Ram 1 52 Chuyen Vien 6 CD 2 2 47 Ho My Lan 0 42 Van Thu 2 CD 3 1 48 Ho Khanh Diep 0 53 Van Thu 2 TC 3 2 49 Tran Hoang 1 41 Chuyen Vien 5 DH 3 2 50 Nguyen Minh Duc 1 56 Chuyen Vien 5 DH 3 1 51 Thai Quang 1 60 Chuyen Vien 3 DH 2 1 52 Le Hong The 0 59 Huyen Uy Vien 7 DH 1 1 53 Tran Van Thiet 1 58 Huyen Uy Vien 7 DH 1 1 54 Le Van Sinh 1 40 Huyen Uy Vien 7 DH 1 1 55 Ho Ngoc Thang 1 41 Chuyen Vien 4 DH 1 1 56 Tran Van Loi 1 32 Chuyen Vien 6 DH 1 2 57 Ho Thi Mon 0 35 Huyen Uy Vien 7 DH 1 1 58 Nguyen Ha Lai 0 24 Chuyen Vien 3 DH 3 2 59 Nguyen Thi Hoai 0 26 Chuyen Vien 3 DH 2 2 60 Ho Thi Van Anh 0 25 ChuyenVien 3 CD 2 1 61 Le Trong Tan 1 25 Chuyen Vien 2 CD 3 1 62 Nguyen Thi Hen 0 55 Chuyen Vien 2 CD 3 1 63 Hoang Minh Thuan 1 33 Chuyen Vien 4 TC 2 2 64 Tran Dai 1 44 Chuyen Vien 3 TC 1 1 65 Nguyen Van Bao 1 43 Chuyen Vien 3 TC 1 1 66 Le Thanh Mac 1 28 Chuyen Vien 5 CD 2 2 67 Ho Xuan Ngum 1 59 Chuyen Vien 6 DH 2 1 68 Dang Danh Nhat 1 48 Chuyen Vien 6 DH 3 1 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Lê Thu Thuỷ 72 69 Pi Riu Hanh 1 39 Chuyen Vien 4 CD 3 1 70 La Quoc Hung 1 42 Chuyen Vien 4 CD 3 1 71 Doi Ngoc Toan 1 34 Chuyen Vien 3 DH 2 1 72 Le Thi Hau 0 58 Huyen Uy Vien 7 DH 1 1 73 Nguyen Mai Ly 0 42 Chuyen Vien 4 CD 3 1 74 Tran Bao Trang 0 39 Nhan Vien 2 TC 3 2 75 Nguyen Ngoc Toan 1 25 Nhan Vien 2 TC 3 2 76 Truong Minh Duy 1 29 Lai Xe 2 TC 4 2 77 Lam Phuong Thao 0 58 Huyen Uy Vien 7 DH 1 1 78 Nguyen Ngoc Hai 1 38 Chuyen Vien 4 CD 2 1 79 Tran Hoang Sa 0 58 Chuyen Vien 4 DH 3 1 80 Le Thi Soa 0 49 Chuyen Vien 4 DH 2 1 81 Tran Duc Vu 1 51 Chuyen Vien 5 DH 3 1 82 Le Thu Luu 0 37 Chuyen Vien 5 CD 3 1 83 Le Ngoc Chau 0 35 Chuyen Vien 3 CD 3 2 84 HoangAnh Vu 1 26 Chuyen Vien 3 CD 3 2 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Lê Thu Thuỷ 73 Phụ lục 2: File dữ liệu sau khi xử lý dulieusaukhixuly.csv MANV HO VA TEN GIOI TINH TUOI CHUC VU PHONG TDCM TDLLCT DANGVIEN 1 Le Van Tru nam 58 Bi Thu banthuongtruc daihoc caocap dangvien 2 Le Thanh Nam nam 55 Pho Bi Thu banthuongtruc daihoc caocap dangvien 3 Nguyen Van Minh nam 55 Chanh Vp vanphong daihoc caocap dangvien 4 Do Thanh Dinh nam 48 Pho Chanh Vp vanphong trungcap trungcap dangvien 5 Ho Van Duong nam 38 Pho Chanh Vp vanphong daihoc trungcap dangvien 6 Ho Le Viet Nga nu 32 Ke Toan vanphong daihoc socap doanvien 7 Dang Thi Hien nu 46 Thu Quy vanphong caodang socap dangvien 8 Le Tien Sau nam 54 Truong Ban TC tochuc daihoc caocap dangvien 9 Le Anh Mieng nam 57 Truong Ban TG tuyengiao daihoc caocap dangvien 10 Ho Thi Lan Huong nu 48 Truong Ban DV danvan daihoc caocap dangvien 11 Pham Ba Viet nam 42 Truong Ban KT uybankiemtra daihoc caocap dangvien 12 Tran Quoc Viet nam 53 Chuyen Vien tuyengiao daihoc caocap dangvien 13 Ho Thi Thanh Nhan nu 38 Pho Ban DV danvan daihoc caocap dangvien 14 Le Thi Quy nu 30 Chuyen Vien tochuc daihoc trungcap doanvien Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Lê Thu Thuỷ 74 15 Le Thi Hue nu 30 Nhan Vien vanphong daihoc lyluanphothong doanvien 16 A Viet Hom nam 32 Chuyen Vien vanphong daihoc socap doanvien 17 Pi Loong Mai nam 43 Chuyen Vien vanphong daihoc caocap dangvien 18 Tran Van Nhan nam 29 Chuyen Vien vanphong daihoc trungcap doanvien 19 Ho Hoai Vang nam 28 Chuyen Vien vanphong daihoc socap doanvien 20 Ho Xuan Roi nam 56 Pho Ban TG vanphong trungcap caocap dangvien 21 Le Duc Tinh nam 31 Lai Xe vanphong socap lyluanphothong doanvien 22 Le Van Khoa nam 30 Lai Xe vanphong socap lyluanphothong doanvien 23 Ho Van Anh nam 28 Bao Ve vanphong socap lyluanphothong doanvien 24 Le Van Yeu nam 46 Lai Xe vanphong socap lyluanphothong doanvien 25 Le Thi Tam nu 32 Nhan Vien vanphong trungcap lyluanphothong doanvien 26 Nguyen Xuan Quang nam 52 Chuyen Vien tochuc daihoc socap dangvien 27 Le Thi Mai nu 45 Chuyen Vien tuyengiao daihoc caocap dangvien 28 Le Thi Lien nu 29 Chuyen Vien danvan daihoc caocap doanvien 29 Ho Thi Minh nu 36 Chuyen Vien danvan caodang socap dangvien 30 Ho Xuan Trang nam 39 Huyen Uy Vien banthuongvu daihoc caocap dangvien Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Lê Thu Thuỷ 75 31 Nguyen Duc Cuong nam 56 Huyen Uy Vien banthuongvu daihoc caocap dangvien 32 Ho Van Dap nam 51 Huyen Uy Vien banthuongvu daihoc caocap dangvien 33 Ho Thi Ngoan nu 41 Huyen Uy Vien banthuongvu daihoc caocap dangvien 34 Pi Loong Phuong nam 50 Chuyen Vien danvan daihoc caocap dangvien 35 Ho Thi Hanh nu 54 Chuyen Vien uybankiemtra daihoc caocap dangvien 36 Ho Ngoc Giang nu 41 Chuyen Vien danvan daihoc caocap dangvien 37 Ho Van Tan nam 40 Chuyen Vien danvan daihoc socap dangvien 38 Nguyen Minh Hoang nam 31 Chuyen Vien danvan caodang trungcap dangvien 39 Nguyen Thi Van nu 25 Nhan Vien vanphong caodang lyluanphothong doanvien 40 Le Van Hiep nam 27 Bao Ve vanphong caodang lyluanphothong doanvien 41 Hoang Thi Hong nu 52 Chuyen Vien danvan daihoc socap doanvien 42 Nguyen Van Thanh nam 24 Chuyen Vien tochuc daihoc trungcap dangvien 43 Le Thi Thuy nu 39 Nhan Vien vanphong caodang lyluanphothong doanvien 44 Tran Van Dung nam 34 Chuyen Vien tuyengiao caodang trungcap doanvien 45 Tran Ngoc Minh nam 46 Lai Xe vanphong trungcap lyluanphothong dangvien 46 A Viet Ram nam 52 Chuyen uybankiemtra caodang trungcap doanvien Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Lê Thu Thuỷ 76 Vien 47 Ho My Lan nu 42 Van Thu vanphong caodang socap dangvien 48 Ho Khanh Diep nu 53 Van Thu vanphong trungcap socap doanvien 49 Tran Hoang nam 41 Chuyen Vien danvan daihoc socap doanvien 50 Nguyen Minh Duc nam 56 Chuyen Vien danvan daihoc socap dangvien 51 Thai Quang nam 60 Chuyen Vien tochuc daihoc trungcap dangvien 52 Le Hong The nu 59 Huyen Uy Vien banthuongvu daihoc caocap dangvien 53 Tran Van Thiet nam 58 Huyen Uy Vien banthuongvu daihoc caocap dangvien 54 Le Van Sinh nam 40 Huyen Uy Vien banthuongvu daihoc caocap dangvien 55 Ho Ngoc Thang nam 41 Chuyen Vien tuyengiao daihoc caocap dangvien 56 Tran Van Loi nam 32 Chuyen Vien uybankiemtra daihoc caocap doanvien 57 Ho Thi Mon nu 35 Huyen Uy Vien banthuongvu daihoc caocap dangvien 58 Nguyen Ha Lai nu 24 Chuyen Vien tochuc daihoc socap doanvien 59 Nguyen Thi Hoai nu 26 Chuyen Vien tochuc daihoc trungcap doanvien 60 Ho Thi Van Anh nu 25 Chuyen Vien tochuc caodang trungcap dangvien 61 Le Trong Tan nam 25 Chuyen Vien vanphong caodang socap dangvien 62 Nguyen Thi Hen nu 55 Chuyen Vien vanphong caodang socap dangvien Trư ờ g Đạ i họ c K inh tế H uế Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Lê Thu Thuỷ 77 63 Hoang Minh Thuan nam 33 Chuyen Vien tuyengiao trungcap trungcap doanvien 64 Tran Dai nam 44 Chuyen Vien tochuc trungcap caocap dangvien 65 Nguyen Van Bao nam 43 Chuyen Vien tochuc trungcap caocap dangvien 66 Le Thanh Mac nam 28 Chuyen Vien danvan caodang trungcap doanvien 67 Ho Xuan Ngum nam 59 Chuyen Vien uybankiemtra daihoc trungcap dangvien 68 Dang Danh Nhat nam 48 Chuyen Vien uybankiemtra daihoc socap dangvien 69 Pi Riu Hanh nam 39 Chuyen Vien tuyengiao caodang socap dangvien 70 La Quoc Hung nam 42 Chuyen Vien tuyengiao caodang socap dangvien 71 Doi Ngoc Toan nam 34 Chuyen Vien tochuc daihoc trungcap dangvien 72 Le Thi Hau nu 58 Huyen Uy Vien banthuongvu daihoc caocap dangvien 73 Nguyen Mai Ly nu 42 Chuyen Vien tuyengiao caodang socap dangvien 74 Tran Bao Trang nu 39 Nhan Vien vanphong trungcap socap doanvien 75 Nguyen Ngoc Toan nam 25 Nhan Vien vanphong trungcap socap doanvien 76 Truong Minh Duy nam 29 Lai Xe vanphong trungcap lyluanphothong doanvien 77 Lam Phuong Thao nu 58 Huyen Uy Vien banthuongvu daihoc caocap dangvien 78 Nguyen nam 38 Chuyen tuyengiao caodang trungcap dangvien Trư ờ g Đạ i họ c K i h tế H uế Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Lê Thu Thuỷ 78 Ngoc Hai Vien 79 Tran Hoang Sa nu 58 Chuyen Vien tuyengiao daihoc socap dangvien 80 Le Thi Soa nu 49 Chuyen Vien tuyengiao daihoc trungcap dangvien 81 Tran Duc Vu nam 51 Chuyen Vien danvan daihoc socap dangvien 82 Le Thu Luu nu 37 Chuyen Vien danvan caodang socap dangvien 83 Le Ngoc Chau nu 35 Chuyen Vien tochuc caodang socap doanvien 84 Hoang Anh Vu nam 26 Chuyen Vien tochuc caodang socap doanvien Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Lê Thu Thuỷ i . Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftran_le_thu_thuy_k44_thkt_5543.pdf
Luận văn liên quan