Khóa luận Xây dựng hệ chuyên gia hỗ trợ phân tích hoạt động kinh doanh

Chương 1 đưa ra những khái niệm tổng quát về Hệ chuyên gia. Trong chương này chúng tôi sẽ giới thiệu một cách tổng quát về MYCIN và EMYCIN cũng như các ưu điểm của những công cụ này trong việc xây dựng một hệ chuyên gia. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu một số thành tựu đã đạt được với các hệ chuyên gia. Chương 2 sẽ giới thiệu các đặc điểm cơ bản các bước xây dựng hệ ECOCIN phù hợp với một hệ chuyên gia tư vấn về các hoạt động của doanh nghiệp. Chương 3 mô tả các tính năng và nêu chi tiết các bước cài đặt cho hệ thống ECOCIN. Chương 4 nêu lên các kết quả đã đạt được cũng như hướng phát triển trong tương lai đối với hệ chuyên gia ECOCIN.

pdf78 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2115 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Xây dựng hệ chuyên gia hỗ trợ phân tích hoạt động kinh doanh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfXây dựng hệ chuyên gia hỗ trợ phân tích hoạt động kinh doanh.pdf