Lịch sử và sự phát triển báo Hà Nội Mới

Nội Dung báo cáo thực tập I.Lịch sử và sự phát triển báo Hà Nội Mới Sau ngày giải phóng Thủ đô ngày10-10-1954, việc ra đời một tờ báo hàng ngày cho Thủ đô trở nên cấp thiết. Ngày 26-2-1957, nghị định số 93/ NQ -ĐBHN “ Về việc xuất bản báo hàng ngày ở Thủ đô” đã phân tích những cơ sở thực tế, vạch rõ sự cần thiết của việc xuất bản một tờ báo hàng ngày ở thành phố dưới sự chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ thành phố trong đó nêu rõ: “ Là công cụ đấu tranh của Đảng bộ, có nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến các chính sách của Đảng và chính phủ nói chung và đặc biệt là các chủ chương đường lối của Đảng bộ và chính quyền thành phố trong quần chúng nhân dân Thủ đô, chủ yếu là các giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Tờ báo còn phải phản ánh ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong công cuộc xây dựng Thủ đô, phản ánh sinh hoạt của nhân dân, thông tin tin tức cho quần chúng. Tờ báo còn phải biểu dương gương tốt, phê bình những khuyết điểm của nhân dân và cán bộ để thúc đẩy công tác của chính phủ ngày thêm tiến bộ” Ngày 24-10- 1957, báo Hà Nội Mới (lúc đó có tên gọi là báo Thủ đô), xuất bản số hàng ngày đầu tiên ( khổ 30x40 cm) với lời ra mắt “ Sau 3 năm giải phóng. Hà Nội ngày càng đổi mới càng lớn lên trong đấu tranh và xây dựng hòa bình cả Hà Nội đang tích cực tiến hành tiến hành cuộc bầu cử hội đồng nhân dân Thành phố làm tốt vai trò chủ nhân đất nước của mình xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân. Trước tình hình đó báo Thủ đô ra đời, từ đây cùng với các bạn đồng nghiệp khác báo thủ đô sẽ đem hết sức mình góp một phần vào việc truyền đạt các chính sách của Đảng và chính phủ phản ánh các mặt sinh hoạt của nhân dân Hà Nội. Báo thủ đô là người bạn thân thiết của người dân Hà Nội trong sản xuất và trong chiến đấu hàng ngày.” Ngày từ những ngày đầu xuất bản báo đã có những thành tựu trong việc phản ánh các hoạt động Chính trị- Kinh tế- Văn hóa- Xã hội của Thủ đô, thông tin các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đến với quần chúng nhân dân mọi tầng lớp phát huy sức mạnh của báo chí trong giai đoạn cuộc đấu tranh tư tưởng phức tạp găy gắt giữa hệ tư tưởng tư sản và hệ tư tưởng vô sản, những tư tưởng phong kiến lạc hậu cổ hủ còn tồn tại trong xã hội làm cản trở công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh chống mỹ cứu nước ở miền Nam tiến tới thống nhất đất nước Các bài như: Hà Nội thiết thực chào mừng kỉ niệm cách mạng tháng Mười” hoặc đăng thông cáo của ủy ban hành chính thành phố Hà Nội: “ Hội đồng bầu cử thành phố Hà Nội đã được thành lập”, hoặc các chuyên mục được chuẩn bị kĩ như: Sân khấu điện ảnh,bạn đọc phát biểu, trong và ngoài năm của ô, mỗi ngày một chuyện đã dần dần ăn sâu bén rễ vào trong lòng người dân Thủ đô Hà Nội tạo bước chuyển lớn trong nếp sống và tinh thần của người dân khiến các thông tư chính sách của đảng và nhà nước đến với người dân được thuận lợi, dễ dàng. Để tăng sức mạnh chiến đấu trên mặt trận thông tin tuyên truyền này thành ủy hợp nhất báo Thủ đô và báo Hà Nội hàng ngày thành báo Thủ đô Hà Nội, sau đó lại sát nhập báo thủ đô Hà Nội với báo Thời Mới thành báo Hà Nội Mới. Qua hai đợt sát nhập đó báo Hà Nội Mới đã có khá đầy đủ cơ sở vật chất, đặc biệt đội ngũ những người làm báo vững vàng những

doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3294 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lịch sử và sự phát triển báo Hà Nội Mới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lời cảm ơn Theo chương trình học tập của nhà trường, mặc dù thời gian em được về thực thập tại cơ quan Báo Hà Nội Mới không nhiều khoảng 2 tháng ( từ 15-2 đến 15-4 năm 2008) song thời gian đó quả thật rất quý báu và có giá trị thiết thực cho công việc làm báo sau này của em. Em xin được gửi lời cảm ơn tới thầy cô khoa báo trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn đã dành chương trình thực tập cho chúng em. Em xin chân thành cảm ơn tới lãnh đạo cơ quan báo Hà Mội Mới; tới nhà báo - người đã nhận em vào thực tập tại quý cơ quan. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn tới Cô phó ban Nội chính xây dựng Đảng và anh T. V. K - người được phân công hướng dẫn em thực tập, rất chu đáo và tận tình chỉ bảo em cách lấy tin; xây dựng bài báo thành công. Nội dung báo cáo thực tập I. Lịch sử và sự phát triển báo Hà Nội Mới Sau ngày giải phóng Thủ đô ngày 10-10-1954, việc ra đời một tờ báo hàng ngày cho Thủ đô trở nên cấp thiết. Ngày 26-2-1957, nghị định số 93/ NQ - ĐBHN “ Về việc xuất bản báo hàng ngày ở Thủ đô” đã phân tích những cơ sở thực tế, vạch rõ sự cần thiết của việc xuất bản một tờ báo hàng ngày ở thành phố dưới sự chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ thành phố trong đó nêu rõ: “ Là công cụ đấu tranh của Đảng bộ, có nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến các chính sách của Đảng và chính phủ nói chung và đặc biệt là các chủ chương đường lối của Đảng bộ và chính quyền thành phố trong quần chúng nhân dân Thủ đô, chủ yếu là các giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Tờ báo còn phải phản ánh ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong công cuộc xây dựng Thủ đô, phản ánh sinh hoạt của nhân dân, thông tin tin tức cho quần chúng. Tờ báo còn phải biểu dương gương tốt, phê bình những khuyết điểm của nhân dân và cán bộ để thúc đẩy công tác của chính phủ ngày thêm tiến bộ” Ngày 24-10- 1957, báo Hà Nội Mới (lúc đó có tên gọi là báo Thủ đô), xuất bản số hàng ngày đầu tiên ( khổ 30x40 cm) với lời ra mắt “ Sau 3 năm giải phóng. Hà Nội ngày càng đổi mới càng lớn lên trong đấu tranh và xây dựng hòa bình cả Hà Nội đang tích cực tiến hành tiến hành cuộc bầu cử hội đồng nhân dân Thành phố làm tốt vai trò chủ nhân đất nước của mình xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân. Trước tình hình đó báo Thủ đô ra đời, từ đây cùng với các bạn đồng nghiệp khác báo thủ đô sẽ đem hết sức mình góp một phần vào việc truyền đạt các chính sách của Đảng và chính phủ phản ánh các mặt sinh hoạt của nhân dân Hà Nội. Báo thủ đô là người bạn thân thiết của người dân Hà Nội trong sản xuất và trong chiến đấu hàng ngày.” Ngay từ những ngày đầu xuất bản, báo đã có những thành tựu trong việc phản ánh các hoạt động Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội của Thủ đô. Thông tin các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đến với quần chúng nhân dân mọi tầng lớp phát huy sức mạnh của báo chí trong giai đoạn cuộc đấu tranh tư tưởng phức tạp găy gắt giữa hệ tư tưởng tư sản và hệ tư tưởng vô sản, những tư tưởng phong kiến lạc hậu cổ hủ còn tồn tại trong xã hội làm cản trở công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh chống mỹ cứu nước ở miền Nam tiến tới thống nhất đất nước… Các bài như: Hà Nội thiết thực chào mừng kỉ niệm cách mạng tháng Mười” hoặc đăng thông cáo của ủy ban hành chính thành phố Hà Nội: “ Hội đồng bầu cử thành phố Hà Nội đã được thành lập”, hoặc các chuyên mục được chuẩn bị kĩ như: Sân khấu điện ảnh,bạn đọc phát biểu, trong và ngoài năm của ô, mỗi ngày một chuyện…đã dần dần ăn sâu bén rễ vào trong lòng người dân Thủ đô Hà Nội tạo bước chuyển lớn trong nếp sống và tinh thần của người dân khiến các thông tư chính sách của đảng và nhà nước đến với người dân được thuận lợi, dễ dàng. Để tăng sức mạnh chiến đấu trên mặt trận thông tin tuyên truyền này thành ủy hợp nhất báo Thủ đô và báo Hà Nội hàng ngày thành báo Thủ đô Hà Nội, sau đó lại sát nhập báo thủ đô Hà Nội với báo Thời Mới thành báo Hà Nội Mới. Qua hai đợt sát nhập đó báo Hà Nội Mới đã có khá đầy đủ cơ sở vật chất, đặc biệt đội ngũ những người làm báo vững vàng những cây bút xuất sắc như: Hiền Nhân, Bùi Hạnh Cẩn, Đinh Nho Khôi, Phùng Bảo Thạch, Trịnh My….đã làm tốt không chỉ việc thông tin tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, mà còn phản ánh một cách sâu sắc, kịp thời một giai đoạn thay đổi lớn lao của thủ đô trong những ngày đầu xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những bài báo, ảnh, tranh cổ động như một cuốn biên niên sử hàng ngày phản ánh kịp thời những họat động, phong trào thi đua sản xuất xây dựng và chiến đấu vì miền Nam thân yêu các bài viết như: Thư Hồ chủ tịch khen quân dân Nghệ An bắn rơi 300 máy bay Mỹ; Bắc Quảng Trị diệt và đánh tan 3 đại đội Mỹ, bắn rơi và bắn cháy 7 máy bay, Thủ Dầu Một lại diệt 2 đại đội Mỹ….hoặc các tin quốc tế phần lớn là các tin về các nước trong phe Xã hội chủ nghĩa như trung ương Đảng cộng sản Liên Xô, Xô Viết liên bang Nga tổ chức phiên họp trọng thể quyết định giúp đỡ tiếp cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam cho đến khi nào đế quốc Mỹ cút khỏi Việt Nam…Cùng với báo chí cả nước Báo Hà Nội Mới luôn đứng vững trên lập trường quan điểm giai cấp vô sản, bám trụ vững vàng ngay cả trong những ngày máy bay Mỹ ném bom bắn phá ác liệt miền Bắc, liên tục đưa tin chiến thắng ở cả hai Miền, tin những điển hình lao động, sản xuất chiến đấu giỏi như: Mẹ Suốt, Lê Mã Lương, Thái Văn A…có sức động viên thuyết phục lớn bởi tính chân thực khách quan rõ ràng…trong nhưng ngày chiến tranh ác liệt ấy, báo Hà Nội Mới không một ngày nào ngừng phát hành đáp ứng nhu cầu thông tin của đồng bào Thủ đô và cả nước khiến mọi chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và thành ủy đến với nhân dân nhanh chóng hiệu quả. Những năm 1985-1986 là những năm đầy khó khăn của công cuộc đổi mới báo chí nói chung và báo Hà Nội Mới nói riêng là những người đầu tiên trong phong trào thông tin tuyên tuyền về công cuộc đổi mới và cũng là những người lính tiên phong trong việc tự đổi mới mình, đổi mới từ cơ chế cũ sang cơ chế mới hoạch toán kinh tế độc lập, đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức, thay đổi cả cách thông tin tuyên truyền, phản ánh những vấn đề mới, cụ thể về quốc kế dân sinh, ổn định và xây dựng đất nước tiến lên Chủ nghĩa xã hội trước vô vàn khó khăn của những năm đầu thời kỳ đổi mới. Từ chỗ chỉ làm báo chí chính trị đơn thuần, báo đã đổi mới thông tin, mở rộng kênh thông tin, đảm bảo quyền được thông tin của nhân dân mà vẫn không đi ngược lại chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Báo đã cho ra mắt bạn đọc nhiều ấn phẩm: Như Hà Nội Mới Chủ nhật, Hà Nội Mới cuối tuần, phụ san Hà Nội ngày nay… với cách thông tin đa dạng, nhiều chiều theo tinh thần đổi mới, công khai dân chủ, lấy dân làm gốc…Ngoài những chuyên mục của báo hàng ngày như: Mỗi ngày một chuyện, ý kiến bạn đọc, giá cả thị trường… còn có chuyên mục pháp luật và đời sống, ngược xuôi văn nghệ, thị trường không cần nước mắt… Hoặc các chuyên mục có kỳ hạn theo tính chất của vấn đề như: Ma túy toàn cảnh, sự kiện bình luận…Đặc biệt là chuyên mục đường dây nóng mới được ra đời đã giải quyết kịp thời những khiếu kiện bức xúc trong dân, giảm sức ép lên thành phố, được lãnh đạo thành phố đánh giá cao và thu hút sựu chú ý của đông đảo bạn đọc làm cho nhân dân tin tưởng. Chính vì vậy mà lượng phát hành ngày một tăng, diện phát hành ngày một rộng, không chỉ phát hành trong thủ đô Hà Nội mà còn phát hành ở nhiều tỉnh thành của cả nước như Hà Tây , Bắc Ninh, đặc biệt là ở Thành phố Hồ Chí Minh vì nơi đó có đông đảo người Hà Nội vào đó sinh sống và làm việc. Và Báo Hà Nội Mới cũng đã có văn phòng đại diện ở thành phố Hồ Chí Minh. II. Tổ chức tòa soạn báo Hà Nội Mới Báo Hà Nội Mới là cơ quan của Thành ủy Đảng cộng sản Việt Nam thành phố Hà Nội. Có trụ sở đặt tại 44 Lê TháiTổ-Hà Nội. Báo Hà Nội Mới luôn phấn đấu theo tiêu chí “Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô” , bên cạnh nhiệm vụ tuyên tuyền theo đà vận động chung của báo giới, Hà Nội Mới ngày càng chú trọng thông tin cung cấp cho bạn đọc món ăn tinh thần phong phú và lành mạnh bổ ích. Báo Hà Nội Mới báo ra hàng ngày. Báo ra định kỳ hàng ngày và đánh số liên tục, hệ thống từ số 1 của ngày tháng năm ra số đầu tiên đến bây giờ. Số báo: Báo có 8 trang, mỗi trang thông tin về một vấn đề khác nhau như: Trang 1 tin, bài ảnh dưới măng set những bài có tính thời sự nổi bật. Trang 2 và trang 7 là những thông tin thời sự, trang 3 trang chính trị - xã hội, trang 4 kinh tế, trang 5 Văn hóa xã hội, trang 6 Xã hội -từ thiện, trang 8 trang đối ngoại. Cơ cấu tổ chức: 2.1 Ban Lãnh đạo Tổng biên tập ( Nhà báo Hồ Quang Lợi ) Phó tổng biên tập phụ trách nhà báo Tạ Việt Anh Phó tổng Biên tập Nhà báo Nguyễn Tuấn Đức và nhà báo Nguyễn Kim Sơn 2.2 Các phòng ban chuyên môn. Các phòng ban có các trưởng phó ban, các phóng viên, Biên tập viên chuyên môn và mỗi phóng viên nhóm phóng viên theo dõi một lĩnh vưc cụ thể như Thể thao, kinh tế, pháp luật, an ninh… Ban Biên tập ( gồm có 3 phó tổng, nhà báo Tạ Việt Anh, Nhà báo Nguyễn Tuấn Đức và nhà báo Nguyễn Kim Sơn) Ban thư kí tòa soạn Ban Nội chính – Xây dựng Đảng Ban kinh tế Ban văn hóa xã hội Ban đối ngoại Ban công tác xã hội Ban bạn đọc Ban Hà Nội Mới tin chiều Ban Hà Nội Mới cuối tuần Ban Hà Nội Mới điện tử Ban Hà Nội Mới ngàn năm Ban Hà Nội Mới chủ nhật Hành chính tổng hợp quản trị Phòng quảng cáo Trung tâm phát hành Phòng tài chính- kế toán Phòng hành chính- trị sự Ngoài tòa soạn có Hệ thống nhà in Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh III. Nhiệm vụ của nhà báo ở tòa soạn và công tác đi thực tế cơ sở liên hệ viết tin, bài. 1. Nhiệm vụ: Lắm chắc quan điểm chính trị, tư tưởng tuyên truyền của cơ quan. Luôn xác định vai trò, vị trí nhiệm vụ của mình trong cơ quan. Nhận nhiệm vụ đề cương, đề tài để thực thi tin, bài, ảnh theo đúng số lượng, chất lượng và thời gian quy định. Tham gia đầy đủ các hoạt động tập thể như giao lưu văn nghệ, ủng hộ người nghèo, các giải chạy báo do báo tổ chức… Còn nhiệm vụ của tòa soạn là quản lý tổ chức và điều hành nhà báo , phóng viên thực hiện nhiệm vụ, qua đó tòa soạn cũng tạo mọi điều kiện để nhà báo hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra còn có chế độ khen thưởng kịp thời với những đề tài mà nhà báo hay phóng viên đã thực hiện tốt động viên khích lệ cho các phóng viên và nhà báo. 2. Công tác phóng viên Phương tiện làm việc và nguồn tin của phóng viên Bất kể nhà báo dù giỏi đến đâu cũng cần chuẩn bị cho mình một phương tiên làm việc và những thứ bất li thân đó là: Bút, sổ, giấy tờ tùy thân, máy tính, điện thoại, máy ảnh, máy ghi âm túi đồ nghề…và phải có trụ sở làm việc, trụ sở làm việc phải có phòng ảnh, máy in, máy vi tính… Nguồn tin của phóng viên là: Khai thác từ văn kiện của Đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội các bộ ngành. Các phương tiện truyền thông đại chúng trong và ngoài nước Từ các hội nghị hội thảo, họp báo, mittinh, đại hội… Từ thông tin viên, cộng tác viên Từ chính nhân dân viết thư, điện thoại hoặc cũng có khi đến tòa soạn Từ những chuyến đi thực thế của các phóng viên tại cơ sở. 3. Đi thực tế cơ sở Trước tiên, phải chuẩn bị cho mình những phương tiện tác nghiệp như giấy bút, máy ghi âm, máy ảnh và nhất thiết phải chuẩn bị kĩ các câu hỏi qua các câu hỏi đó để trao đổi với những người có lên quan đến sự việc, hiện tượng mà mình đang cần. Nhưng lấy tin không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi mà còn những khó khăn cũng rất nhiều: khó khăn nhiều khi có cơ sở đó quá xa, rồi khó khăn khi về cơ sở để tìm hiểu thông tin chuẩn bị cho bài viết nhiều khi không bị cơ quan đó chốn tránh, khước từ trả lời, không có tinh thần cộng tác với báo chí nhiều khi còn cung cấp những số liệu không có thực, đặc biệt là những vấn đề thông tin điều tra... Nhưng cũng có cơ sở lại tiếp đón rất chân tình và giúp đỡ để phóng viên hoàn thành bài viết, tác phẩm của mình. Họ cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan đến vấn đề mà phóng viên đang quan tâm. Tòa soạn cung cấp giấy mời cho phóng viên để đi cơ sở được thuận tiện hơn cho phóng viên hoàn thành nhiệm vụ. IV. Các yếu tố tạo thành xây dựng maket 1. Ngôn ngũ văn tự. Gồm chữ và số 2. Ngôn ngữ phi văn tự: Gồm Đường ranh giới, khung, màu sắc, khoảng trắng, vi-nhét, minh họa 3. Nguyên tắc trang trí: Gồm có nguyên tắc cân đối, nguyên tắc đậm nhạt tương phản, nguyên tắc mảng khối, nguyên tắc đướng nét, nguyên tắc phá thế, nguyên tắc nhắc lại, sử dụng màu sắc, xen kẽ…Nhưng cần phải chú ý tính chính trị nghiệp vụ, tính khoa học tiện ích, để thuận tiện trong quá trình tiếp nhận thông tin,tính nghệ thuật làm chuẩn mực về hình thức. Kết Luận Qua một thời gian và theo sự hướng dẫn phân công em về thực tập tại ban Nội chính xây dựng Đảng của Báo Hà Nội Mới. Thời gian thực tập tại đây em đã có được một số tin bài đã được đăng trên các số báo cụ thể như sau: Những tin bài đã được đăng trong thời gian thực tập (Trên đây là nhưng tin bài em đã photo lại trên báo) Mục lục Trang Lời cảm ơn……………………………………………………………… 1 Nội dung……………………………………………………………….. 2 I. Lịch sử và sự phát triển báo Hà Nội mới……………………………. 2 II. Tổ chức tòa sạn báo Hà Nội Mới…………………………………… 6 1. Cơ cấu tổ chức……………………………………………………… 7 2.1. Ban lãnh đạo ……………………………………………………… 7 2.2. Các phòng ban chuyên môn………………………………………. 7 III. Nhiệm vụ của nhà báo và tòa soạn và công tác đi thực tế cơ sở liên Hệ viết tin, bài……………………………………………………… 8 1. Nhiệm vụ……………………………………………………………. 8 2. Công tác phóng viên…………………………………………………. 9 IV. Các yếu tố tạo thành xây dựng makét……………………………… 10 Kết luận ……………………………………………………………….. 11

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLịch sử và sự phát triển báo Hà Nội Mới.doc
Luận văn liên quan