Luận án Các công cụ marketing dịch vụ giáo dục đại học của trường đại học địa phương (ĐHĐP) tại Việt Nam

Giải pháp hoàn thiện các công cụ marketing dịch vụ GDĐH (Đa dạng hóa và đổi mới chương trình/ dịch vụ GDĐH theo hướng phát huy năng lực người học và đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa phương; Phát huy lợi thế của công cụ giá trong cung ứng dịch vụ GDĐH; Đa dạng hóa các hình thức cung ứng dịch vụ GDĐH; Đổi mới và tăng cường hoạt động truyền thông đến các bên liên quan và cộng đồng địa phương; Nâng cao chất lượng giảng viên và hệ thống cán bộ nhân viên hỗ trợ công tác giảng dạy; Đổi mới quá trình cung ứng dịch vụ GDDH; Đầu tư cơ sở vật chất và hệ thống phục vụ học tập có trọng điểm và mang tính đặc thù của trường ĐHĐP).

pdf242 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 29/01/2022 | Lượt xem: 436 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Các công cụ marketing dịch vụ giáo dục đại học của trường đại học địa phương (ĐHĐP) tại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_cac_cong_cu_marketing_dich_vu_giao_duc_dai_hoc_cua_t.pdf
  • pdfLA_LeQuangHieu_Sum.pdf
  • pdfLA_LeQuangHieu_TT.pdf
  • docxLeQuangHieu_E.docx
  • docxLeQuangHieu_V.docx
Luận văn liên quan