Luận án Các nhân tố hình thành cụm ngành công nghiệp điện tử - Nghiên cứu điển hình tại Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Với mong muốn hình thành CNCN điện tử tại VKTTĐBB, các chính sách tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; khuyến khích liên kết giữa cơ sở nghiên cứu khoa học với doanh nghiệp ngành; hỗ trợ vốn cho phát triển cơ sở hạ tầng và công nghệ cơ bản phục vụ ngành, khuyến kích doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị sản xuất của tập đoàn điện tử, phát triển nhân lực trình độ cao tham gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Đề tài cũng mở ra hướng nghiên cứu mới về nghiên cứu tác động của CNCN điện tử đối với phát triển kinh tế - xã hội, cơ chế đổi mới, lan truyền kiến thức trong CNCN điện tử

pdf211 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 391 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Các nhân tố hình thành cụm ngành công nghiệp điện tử - Nghiên cứu điển hình tại Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_cac_nhan_to_hinh_thanh_cum_nganh_cong_nghiep_dien_tu.pdf
  • pdfLA_Vu Dinh Khoa_Sum.pdf
  • pdfLA_Vu Dinh Khoa_TT.pdf
  • docVuDinhKhoa_E.doc
  • docxVuDinhKhoa_V.docx
Luận văn liên quan