Luận án Cơ sở khoa học và thực tiễn định giá nước tưới: Ứng dụng tại một số hệ thống thủy lợi thuộc hệ thống sông Hồng – Sông Thái Bình

Luận án là công trình đầu tiên sử dụng tiếp cận cân bằng cục bộ (PE), cân bằng tổng quát (GE), tối ưu hóa để xây dựng mô hình định giá nước tưới, ứng dụng tại một số hệ thống thủy lợi thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình, bằng phương pháp định giá tốt nhất thứ nhất (định giá chi phí cận biên) và tốt nhất thứ nhì (định giá Ramsey). Nghiên cứu đã chứng minh định giá tốt nhất thứ nhất khó đạt được hiệu quả so với định giá tốt nhất thứ nhì bởi tính chất độc quyền của ngành nước. Ngoài ra, luận án cũng nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng đối với nước tưới thông qua ý muốn sẵn sàng chi trả (WTP), nhận thấy rằng năng suất (vụ Xuân) và diện tích tác động tích cực đến WTP.

pdf203 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 29/01/2022 | Lượt xem: 297 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Cơ sở khoa học và thực tiễn định giá nước tưới: Ứng dụng tại một số hệ thống thủy lợi thuộc hệ thống sông Hồng – Sông Thái Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_co_so_khoa_hoc_va_thuc_tien_dinh_gia_nuoc_tuoi_ung_d.pdf
  • docLA_BuiThiThuHoa_E.doc
  • pdfLA_BuiThiThuHoa_Sum.pdf
  • pdfLA_BuiThiThuHoa_TT.pdf
  • docLA_BuiThiThuHoa_V.doc
Luận văn liên quan