Luận án Đánh giá hiệu quả hoạt động của các bệnh viện công lập vùng Tây Bắc dựa trên thẻ điểm cân bằng

Luận án đã xây dựng được những tiêu chí đánh giá phù hợp đối với các bệnh viện công lập trong bối cảnh khu vực miền núi vùng Tây Bắc dựa trên tổng quan nghiên cứu. Đồng thời, từ kết quả nghiên cứu định tính, Luận án đã phát triển thêm một số tiêu chí mới phù hợp trong đánh giá HQHĐ về khía cạnh Khách hàng, Quy trình nội bộ, Tài chính của các bệnh viện công của vùng. - Luận án đã xác định được 10 nhân tố ảnh hưởng đến HQHĐ tổng thể của bệnh viện công lập vùng Tây Bắc dựa trên BSC. Trong đó, 6 nhân tố có ảnh hưởng tích cực đến HQHĐ tổng thể bệnh viện với hệ số Sig <0.05. Thứ tự ảnh hưởng của các nhân tố theo mức giảm dần dựa trên hệ số β là: Hiệu quả thu chi tài chính; Hài lòng về số lượng và chất lượng dịch vụ; Tiêu chuẩn chất lượng; Hiệu quả làm việc của nhân viên; Vai trò sứ mệnh; Chất lượng điều trị, 1 nhân tố có ảnh hưởng ngược chiều với HQHĐ tổng thể bệnh viện với hệ số Sig <0.05 là nhân tố Cơ cấu bác sĩ/người bệnh. Có 3 nhân tố chưa đảm bảo ý nghĩa thống kê do có hệ số Sig >0.05 là: Khả năng đạt sứ mệnh; Hiệu quả quản lý tổng thể tài chính; Sự mong đợi của khách hàng.

pdf247 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 246 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Đánh giá hiệu quả hoạt động của các bệnh viện công lập vùng Tây Bắc dựa trên thẻ điểm cân bằng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_danh_gia_hieu_qua_hoat_dong_cua_cac_benh_vien_cong_l.pdf
  • docLA_Vu Thi Sen _V.docx.doc
  • docLA_Vu Thi Sen_Edocx.doc
  • pdfLA_VuThiSen_Sum.pdf
  • pdfLA_VuThiSen_TT.pdf
Luận văn liên quan