Luận án Đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Việt Nam vào chdcnd lào trong điều kiện hội nhập quốc tế

Cùng với sự gia tăng của dòng vốn OFDI, các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam tham gia đầu tư tại nước ngoài cũng đã có sự liên kết ngày càng chặt chẽ hơn. Ngày 10/8/2009, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài chính thức được thành lập. Hiệp hội là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, nhằm huy động năng lực của cá nhân và tập thể doanh nghiệp, vì lợi ích của doanh nghiệp, cộng đồng và của đất nước Việt Nam. Ngày 10/9/2011, Hội doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào (AVIL) đã chính thức được thành lập. Sự ra đời AVIL là sự kiện quan trọng, đánh dấu quá trình lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào. Hội doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào sẽ trở thành mái nhà chung, đại diện cho nguyện vọng và lợi ích của các doanh nghiệp, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào. Việc ra đời của AVIL đã chứng tỏ hoạt động OFDI của các doanh nghiệp Việt Nam vào Lào đang dần đi vào nề nếp. Tuy nhiên, hoạt động của AVIL cần đi vào thực chất hơn nữa

pdf181 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 276 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Việt Nam vào chdcnd lào trong điều kiện hội nhập quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
niên Kinh tế Việt Nam, 2015. 31. WEF, Báo cáo xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu, 2015. 32. World Bank, Báo cáo phát triển Việt Nam, 2012, tr 102- tr 120. 33. World Bank, Báo cáo phát triển Việt Nam, 2013. 34. World Bank, Báo cáo phát triển Việt Nam, 2014. 35. World Bank, Báo cáo phát triển Lào, 2013. Tài liệu nước ngoài: 36. ALFARO, L., KALEMLI-OZCAN, S., SAYEK, S. (2009), “FDI, Productivity and Financial Development.” World Economy, 32, pp.111- 115. 37. AOKI, Y., TODO, Y. (2008), “FDI and economic growth in less developed countries.” OECD Journal: General Papers, pp.11-31. 38. BIRSAN, M. & BUIGA, A. (2009), “FDI Determinants: Case of Romania.”, Transition Studies Review, 15, pp.726-736. 39. Bellak, C. (2001), “The Austrian investment development path, Transnational Corporations”, Transition Studies Review, 10 (2), pp. 107–134. 146 40. Bevan, A., Estrin, S., & Meyer, K. (2004), “Foreign investment location and institutional development in transitioneconomies”, International Business Review, 13(1), pp. 43–64. 41. CHIEN-CHIANG, L. & CHUN-PING, C. (2009), “FDI, financial development, and economic growth: International evidence”, Journal of Applied Economics, 12, pp.249-255. 42. DIERK, H. (2010), “Outward FDI and economic growth”. Journal of Economic Studies, 37, pp. 476-494. 43. Herzer .D (2008), “the long – run relationship between OFDI and domestic output: Evidence from panel data”. Economics Letters, 3, pp. 46-49. 44. Dunning, J.H.(1988), “Incorporating trade into the investment development path: A case study of Korea and Taiwan”, Oxford Development Studies, 29(3), pp. 145–154. 45. Dunning, J.H.(2001), “The eclectic (OLI) paradigm of international production: Past, present and future”, International Journal of the Economics of Business, 8 (2), pp. 173–190. 46. GHINAMO, M., PANTEGHINI, P. M., REVELLI, F. (2010), “FDI determination and corporate tax competition in a volatile world”, International Tax and Public Finance, 17, pp. 532-555. 47. Girma, S., Gong, Y., Gorg, H. (2009), “What determines the innovation of Chinese state owned enterprises? The role of foreign direct investment”, World Development Economics, 35, pp. 55-69. 48. Gorynia, M., Nowak, J., & Wolniak, R. (2007), “Poland and its investment development path”, Eastern European Economics, 39, pp. 65-79. 49. Gorynia, M., Nowak, J., & Wolniak, R. (2008), “Investment development paths of Central European Countries: A comparative analysis”, 34th EIBA annual conference. 147 50. Kalotay, Kalman. (2011), "Russian transnationals and international investment paradigms", Research in International Business and Finance, Elsevier, 22(2), pp. 85-107. 51. Huang Wenbin, (2010), “Analysis of China’s overseas investment policies”, Journal of Management Studies, 10(2), pp. 88–90. 52. Le. H., Pomfret, R. (2011), “Technology spillovers from foreign direct investment in Vietnam: horizontal or vertical spillovers?”, Asia pacific Economy, 16 (2), pp.183-201. 53. Liu, X., Buck, T., Shu, C. (2005), “Chinese economic development, the next stage: outward FDI?”, International Business Review, 14, pp. 97–115. 54. LIU, L. (2011), “FDI and economic development: evidence from mainland China”, Journal of Service Science and Management (JSSM), 4, pp. 419-427. 55. Meyer, K.E., Nguyen, H.V. (2005), “Foreign investment strategies and sub- national institutions in emerging markets: Evidence from Vietnam”, Journal of Management Studies, 42 (1), pp. 63–93. 56. Peng, M.W. (2002), “Towards an institution-based view of business strategy”, Asia Pacific Journal of Management, 19 (2), pp. 251–267. 57. Soo Khoon Goh, Wong. Koi Nye, Tham. Siew Yean, (2012), "Does Outward FDI Matter in International Trade? Evidence from Malaysia", MPRA Paper 39715, University Library of Munich, Germany. 58. UNCTAD (2008), FDI and tourism: the development dimension : east and southern Africa, New York, United Nations. 59. Sylvie Laforet (2010), “China’s OFDI: Location choice and firm ownership”, Journal of World Business, 44, pp. 45-56. 60. Svetlicˇicˇ, M. (2003), “Theoretical context of outward foreign direct investment from transition economies”, Ashgate, pp. 3-28. 148 61. Stoian, C. (2013), “Extending Dunning’s Investment Development Path: The role of home country institutional determinants in explaining outward foreign direct investment”, International Business Review, 22 (3), pp. 615-637. 62. Tamami Okawa (2001), “Foreign exchange rates and Japanese foreign direct investment in Asia”, Journal of Economics and Business, 66, pp. 24-34. 63. UNCTAD, 2013, World Investment Report, pp.12 -29 64. UNCTAD, 2014, World Investment Report, pp.28-39. 65. WTO, “Trade and foreign direct investment”, https://www.wto.org/English/news_e/pres96_e/pr057_e.htm [truy cập: 10/04/2015]. PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN OFDI CỦA VIỆT NAM VÀO LÀO GIAI ĐOẠN 1994 - 2013 STT Tên nhà đầu tư VN Mục tiêu DA Lĩnh vực ĐT Tổng vốn dự án (USD) Thời hạn DA Hiệu lực dự án 1 Công ty Hợp tác Kinh tế - Quân khu 4, Bộ Quốc Phòng (COECO) trồng trọt, cao su, chăn nuôi, xây nhà máy chế biến sắn, gỗ, hoằng đằng Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 5,612,910 50 29-Aug-2056 2 Công ty TNHH Long Vân chế biến gỗ và Sản Xuất hàng thủ công mỹ nghệ Công nghiệp chế biến, chế tạo 228,000 15 25-Jan-2015 3 Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2 (Codupha) SX,KD các loại dược phẩm,mỹ phẩm,trthbị y tế Công nghiệp chế biến, chế tạo 700,000 30 10-Aug-2030 4 TCông ty lâm nghiệp Việt Nam Cbiến gỗ & SX gỗ Công nghiệp chế biến, chế tạo 975,000 20 20-Oct-2020 5 Công ty TNHH Nhà nước MTV dệt Minh Khai SX hàng dệt kim Công nghiệp chế biến, chế tạo 425,570 30 27-Dec-2030 6 Công ty TNHH dược phẩm Đông Dương KD tân dược, dcụ y tế, hoá chất Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 150,000 15 21-Sep-2014 7 Công ty Hợp tác Kinh tế - Quân khu 4, Bộ Quốc Phòng (COECO) xây dựng xưởng chế biến gỗ để xuất khẩu Công nghiệp chế biến, chế tạo 884,000 20 6-Dec-2021 8 Công ty Dược và trang thiết bị y tế Bình Định (trước là Xí nghiệp Dược phẩm tỉnh Bình Định) SX-KD XNK thuốc chữa bệnh và dược liệu Công nghiệp chế biến, chế tạo 306,811 20 5-Sep-2014 9 Công ty XNK Tạp phẩm,Công ty KD&CBiến LThựcHàViet SX mì ăn liền Công nghiệp chế biến, chế tạo 250,000 15 17-Jul-2015 10 Công ty Vật liệu XD Cầu Đuống XD nhà máy gạch Công nghiệp chế biến, chế tạo 760,000 50 4-Jul-2050 11 Công ty TNHH Trung Đông chế biến gỗ Công nghiệp chế biến, chế tạo 950,000 20 22-Dec-2020 12 Công ty TNHH MTV Lưới thép gai Hưng Thịnh (trước là Doanh nghiệp TNHH MTV Lưới thép gai Hưng Thịnh) sản xuất, kinh doanah lưới B40, thép gai, vật liệu xây dựng Công nghiệp chế biến, chế tạo 100,000 15 17-Jun-2018 13 Công ty TNHH Long Vân xây dựng nhà máy sản xuất bột giấy và giấy súp bâu Công nghiệp chế biến, chế tạo 866,870 15 19-Jun-2018 14 Công ty Cơ khí, ô tô, xe máy Thanh Xuân - Bộ Công an sửa chữa ô tô Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 204,000 15 21-Nov-2018 15 Công ty KD XNK tổng hợp Việt Nhật Chế biến lâm sản, đồ gỗ, trang trí nội thất... Công nghiệp chế biến, chế tạo 392,000 20 28-May-2022 16 CTCP Kinh doanh Tổng hợp Kon Tum gia công chế biến các loại gỗ xẻ Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 531,331 15 27-Feb-2019 17 Công ty TNHH thương mại, đầu tư SX-CBiến gỗ thương phẩm & bán thphẩm pvụ tiêu Công nghiệp chế biến, chế tạo 834,000 15 24-Apr-2018 STT Tên nhà đầu tư VN Mục tiêu DA Lĩnh vực ĐT Tổng vốn dự án (USD) Thời hạn DA Hiệu lực dự án &du lịch Việt Phương dùng tại Lào, VN &nướckhác 18 Tổng Công ty Khoáng sản & Thương mại Hà Tĩnh khai thác chế biến thạch cao Công nghiệp chế biến, chế tạo 2,145,600 30 21-Apr-2035 19 Công ty Nhựa Sài Gòn xây dựng nhà máy sản xuat nhựa gia dụng Công nghiệp chế biến, chế tạo 1,313,000 15 16-Oct-2018 20 Công ty Hợp tác Kinh tế - Quân khu 4, Bộ Quốc Phòng khai thác, sản xuất thạch cao tiêu thụ ở Lào và xuất khẩu Khai khoáng 983,220 30 23-May-2035 21 Công ty TNHH MTV Cao su Đắc Lắc Trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến cao su, điều, ca cao và các loại nông sản khác Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 32,292,827 50 22-Jun-2055 22 Công ty TNHH Hoàng Thành Long khai thác và chế biến gỗ; sản xuat ván sàn, đồ gỗ gia dụng Công nghiệp chế biến, chế tạo 950,000 20 29-Jul-2025 23 CTCP Sản xuất & Thương mại Thiên Phúc (Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Phúc) SX, kinh doanh phân bón SHHC Komic, khai thác than bùn, phốt pho Công nghiệp chế biến, chế tạo 175,000 20 2-Aug-2025 24 Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (trước là Tổng công ty Hóa chất Việt Nam) Thăm dò muối mỏ tại Bản Nomg Lom, huyện Nong Bok, tỉnh Khăm Muộn, Lào Khai khoáng 3,486,000 10 27-Dec-2014 25 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Sản xuat-Thương mại quốc tế Trưong Phú sản xuất, chế biến gỗ, sản phẩm gỗ và lâm sản xuất khẩu Công nghiệp chế biến, chế tạo 992,466 25 17-Mar-2029 26 CTCP khai khoáng Miền núi Khai thác khoáng sản, sản xuất thiếc, xuất nhập khẩu khoáng sản Khai khoáng 350,000 20 23-Sep-2025 27 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Vân Thu xây dựng nhà máy dệt nhuộm tại Lào Công nghiệp chế biến, chế tạo 960,000 30 13-Oct-2035 28 CTCP Cơ điện lạnh Lâm Sơn (trước là Công ty TNHH Lâm Sơn) sản xuất nước đá viên, mua bán thuỷ sản, lương thực, thực phẩm Công nghiệp chế biến, chế tạo 717,200 30 9-Nov-2035 29 Công ty TNHH Huỳnh Phước xây dựng nhà máy chế biến tinh bột sắn, trồng sắn, cao su và trồng rừng Công nghiệp chế biến, chế tạo 1,257,850 50 18-Nov-2055 30 CTCP Điện Việt - Lào XD nhà máy thủy điện Xekaman 3 công suất 250 MW Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí 273,111,000 30 30-Nov-2035 31 Công ty Xuat nhập khẩu Hà Tĩnh sản xuat và chế biến bột berberin từ cây vàng đắng Công nghiệp chế biến, chế tạo 88,000 20 4-Jun-2024 32 CTCP kinh doanh công, nông nghiệp Bình Định (BIDINA) trồng cây công, nông nghiệp tại Lào Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 12,547,000 50 1-Jun-2056 33 Công ty Dược Trang thiết bị y tế Bình Định trồng cây cao su, cây lấy gỗ và xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 10,000,000 50 30-Jun-2056 34 Công ty Scavi Việt Nam Sarl sản xuất hàng may mặc Công nghiệp chế biến, chế tạo 1,300,000 20 25-Nov-2024 STT Tên nhà đầu tư VN Mục tiêu DA Lĩnh vực ĐT Tổng vốn dự án (USD) Thời hạn DA Hiệu lực dự án 35 CTCP Cao su Việt Lào sản xuất và chế biến bình quân 18.000 tấn cao su/năm Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 25,514,345 50 27-Apr-2055 36 CTCP Đầu tư Quốc tế An Thành chế biến lâm sản; sản xuất ván ép công nghiệp Công nghiệp chế biến, chế tạo 200,000 30 28-Jan-2035 37 CTCP Đầu tư Phát triển Khoáng sản Sài Gòn (SIRECO) khảo sát, thăm dò, khai thác, khoáng sản, chế biến quặng đồng Khai khoáng 500,000 30 29-Jul-2035 38 Công ty TNHH Hoá Chat và xây dựng CFC gịăt là công nghiệp Công nghiệp chế biến, chế tạo 225,000 15 15-Sep-2020 39 CTCP xây dựng và khai thác mỏ Việt Nam Thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản Khai khoáng 300,000 11 23-Sep-2016 40 CTCP kỹ nghệ Trưong Thành CBiến gỗ, trồng rừng, XD, NK-KD hàng tiêu dùng Công nghiệp chế biến, chế tạo 2,000,000 49 23-Sep-2054 41 CTCP Tập đoàn Khoáng sản Thương mại VQB SX nhà máy và tổ chức SX-KD luyện thiếc thỏi Công nghiệp chế biến, chế tạo 433,500 20 23-Jan-2026 42 CTCP bảo vệ thực vật Sài Gòn Trồng trọt chăn nuôi Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 1,196,500 30 19-Apr-2036 43 Công ty TNHH Thiên Phú KD vận tải hành khách bằng xe taxi (xe hơi,bus),dv thương mại Vận tải kho bãi 771,050 15 26-Jul-2021 44 CTCP Lương thực và Công nghiệp Thực phẩm Trồng sắn nguyên liệu, trồng keo lai và kinh doanh gỗ Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 900,000 30 29-Sep-2036 45 CTCP Phát triển kinh tế Hà Nội khai thác khoáng sản ăngtymon Khai khoáng 900,000 10 29-Sep-2016 46 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); CTCP Thiết bị Bưu điện sx, tiếp thị tiêu thụ các loại dây cáp, ccap dv hậu mui Công nghiệp chế biến, chế tạo 4,400,000 20 2-Oct-2026 47 CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp và Đầu tư TPHCM (IMEXCO) chế biến gỗ xuất khẩu Công nghiệp chế biến, chế tạo 900,000 20 27-Oct-2026 48 Công ty TNHH Thái Dương Khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản Khai khoáng 1,500,000 30 2-Nov-2036 49 CTCP Địa ốc Xây dựng và Thương mại Thành Ngọc khai thác khoáng sản đồng, nhôm, chì Khai khoáng 900,000 30 20-Dec-2036 50 Công ty TNHH Công nghiệp Quang Minh xd nhà máy sx thép hình, các sp thép xd để phân phối trong nứơc và xk Công nghiệp chế biến, chế tạo 2,200,000 15 18-Jan-2022 51 Công ty Khoáng sản và Thương mại Tiến Hiếu thăm dò và khai thác mỏ chì kẽm và thiếc Khai khoáng 930,000 30 2-Feb-2037 52 Công ty TNHH MTV Mai Động sx, kd cơ khí, xnk máy móc, tbị, xây dựng lắp rắp ctrình... Công nghiệp chế biến, chế tạo 403,929 20 15-Feb-2027 53 Công ty TNHH MTV Hữu nghị Nam Lào Trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông lâm sản, sx vật liệu xây dựng Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 18,992,087 50 19-Mar-2057 54 CTCP Quasa - Geruco trồng mới, chăm sóc cây cao su, cây nguyên liệu, chế Nông nghiệp, lâm nghiệp và 18,736,665 50 21-Mar-2057 STT Tên nhà đầu tư VN Mục tiêu DA Lĩnh vực ĐT Tổng vốn dự án (USD) Thời hạn DA Hiệu lực dự án biến mủ cao su thủy sản 55 Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến, sx quặng,nhôm,vật liệu xây dựng, xây dựng Khai khoáng 750,000 30 23-Apr-2037 56 Công ty TNHH phát triển Hùng Vương thăm dò, khai thác mỏ kim loại, trồng cây thầu dầu và tinh chế nhiên liệu Khai khoáng 931,250 20 10-May-2027 57 Công ty TNHH Tân Thịnh Lợi Trồng và kinh doanh cao su Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 900,000 30 28-May-2037 58 CTCP Giấy Antexco Nghệ An xd nhà máy sơ chế dăm gỗ, trồng rừng nguyên liệu và chế biến Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 4,890,000 40 28-May-2047 59 CTCP Việt - Lào tìm kiếm, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản vàng Khai khoáng 5,000,000 10 11-Jun-2017 60 CTCP Cao su Dầu Tiếng Việt - Lào trồng, chăm sóc, khai thác 20.000 ha cao su thiên nhiên Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 81,998,724 60 20-Jun-2067 61 CTCP Than Núi Béo - TKV và CTCP Tùng Bách KSát, thăm dò, KThác, CB-KD khoáng sản,XD c/trình CSHT, SX VLXD Khai khoáng 1,500,000 20 6-Jul-2027 62 CTCP Cà phê Việt - Lào đầu tư trồng mới và thâm canh 100ha cà phê catimor Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 600,000 40 8-Aug-2047 63 Công ty TNHH Công thương Lan Anh chế biến lâm sản nội thất xuất khẩu Công nghiệp chế biến, chế tạo 500,000 30 8-Aug-2037 64 CTCP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex chế biến gỗ xẻ, sấy khô, ván bóc, ván ép, ván sàn, đồ nội thất Công nghiệp chế biến, chế tạo 900,000 20 14-Aug-2027 65 CTCP Khai thác và Chế biến Lâm Khoáng sản Hoàng Phát Thăm dò, khai thác vàng sa khoáng Khai khoáng 900,000 15 23-Aug-2022 66 Công ty Hợp tác Quốc tế 705 khai thác, sx và kd vật liệu XD, kthác khoáng sản, chế biến gỗ Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 1,869,343 30 29-Aug-2037 67 CTCP Cao su Hoàng Anh - Quang Minh Trồng14.720ha cao su,100ha keo lai,KS 100phòng,CB mủ cao su,phân vi si Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 14,431,691 50 28-Sep-2057 68 CTCP Mai Linh, Mr H? Huy, Mr Phan Hữu Tuan và 5 cá nhân kha Đầu tư xây dựng và kd vận chuyển hành khách và hàng hoá từ VN sang Lào Thông tin và truyền thông 930,000 50 22-Oct-2057 69 CTCP Thiên Quý Khai thác, chế biến khoáng sản, mua bán kinh doanh XNK giữa Việt - Lào Khai khoáng 906,250 50 22-Oct-2057 70 CTCP Tập đoàn Thái Dương, bà N.T.T.Hà, ông N.V.Cương Tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến và kinh doanh các loại khoáng sản Khai khoáng 3,000,000 30 25-Oct-2037 71 CTCP vật tư thiết bị Kim Dương xây dựng nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Công nghiệp chế biến, chế tạo 926,351 50 29-Oct-2057 72 CTCP Điện Việt - Lào xd nhà máy thuỷ điện Xekaman 1 theo ht BOT để bán điện cho Lào Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước 441,604,000 30 21-Dec-2037 STT Tên nhà đầu tư VN Mục tiêu DA Lĩnh vực ĐT Tổng vốn dự án (USD) Thời hạn DA Hiệu lực dự án và điều hòa không khí 73 CTCP đầu tư và xây dưngj quốc tế Việt chế biến và kd quặng Barit và đá xây dựng Công nghiệp chế biến, chế tạo 800,000 15 24-Dec-2022 74 CTCP tập đoàn Mai Linh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Vận tải đưong bộ, liên vận qtế, kd nhà hàng, ksạn, đào tạo nhân lực Thông tin và truyền thông 930,000 50 26-Dec-2057 75 Công ty Khoáng sản và Thương mại Tiến Hiếu tư van, tkế, tìm kiếm, thăm dò khoáng sản, xd ctrình gthông, CN và dân Khai khoáng 1,200,000 30 3-Jan-2038 76 CTCP Phát triển thương mại và xuất nhập khẩu Việt Nam xây dựng nhà máy chế biến gỗ và nông sản xây dựng siêu thị và kinh doanh thương mại dịch vụ quảng cáo, lữ hành, vận chuyển hành khách và các dịch vụ khác Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 500,000 20 14-Jan-2028 77 Công ty Hợp tác Kinh tế - Quân khu 4, Bộ Quốc Phòng xây dựng khách sạn tiêu chuẩn 2 sao tại Xiêng Khoảng Dịch vụ lưu trú và ăn uống 936,851 30 29-Jan-2038 78 Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt - Lào (và CTCP Đầu tư Xây dựng, Thương mại và Công nghệ Hà Nội) xây dựng nhà máy thuỷ điện Nậm Mô theo HĐHT BOT để sản xuất và bán điện Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí 142,090,000 50 5-Feb-2058 79 CTCP Đầu tư quốc tế Viettel xd, vận hành, pt mạng viễn thông, mạng truyền dẫn, các dv liên quan Thông tin và truyền thông 83,774,998 30 27-Feb-2038 80 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN (cập nhật) (CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MƯỜI ÁNH ) thăm dò, khai thác và chế biến vàng Khai khoáng 930,000 15 12-Mar-2023 81 Công ty TNHH M.K, ông Tống Văn Thái Trồng, chế biến, KD sp cây công nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc, Khai khoáng 810,000 50 19-Mar-2058 82 Công ty Đại Thắng tìm kiếm, khảo sát mỏ thiếc, chì, kẽm Khai khoáng 919,000 50 26-Mar-2058 83 CTCP Tập đoàn Thái Dương (trước là CTCP dịch vụ và dạy nghề Thái Dương) dịch vụ tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu thụ, phân tích mẫu khoáng sản Khai khoáng 930,000 15 26-Mar-2023 84 Tổng Công ty Khoáng sản Khảo sát, thăm dò, đánh giá trữ lượng, tổ chức khai thác chế biến than Khai khoáng 2,000,000 36 31-Mar-2044 85 CTCP cơ khí Vina Nha Trang, CTCP XNK Intimex, ô Ng Quốc Đạt, ô Ngô sx phân hữu cơ vi sinh Công nghiệp chế biến, chế tạo 876,000 30 2-Apr-2038 86 CTCP Cao su Hoàng Anh Gia Lai khai thác khoáng sản và trồng cây cao su (10.000ha), khai thác và chế biến mủ cao su Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 10,000,000 50 4-Apr-2058 87 CTCP Đầu tư và phát triển thương mại trồng cao su, cây trầm hương, chăn nuôi Nông nghiệp, lâm nghiệp và 900,000 30 23-Apr-2038 STT Tên nhà đầu tư VN Mục tiêu DA Lĩnh vực ĐT Tổng vốn dự án (USD) Thời hạn DA Hiệu lực dự án Biển Đông thủy sản 88 CTCP Đồng Xanh Trồng, chế biến sắn và các loại cây công nghiệp Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 900,000 30 24-Apr-2038 89 CTCP Khoáng sản Hòa Phát xây dựng và vận hành nhà máy chế biến tinh quặng xuất khẩu Công nghiệp chế biến, chế tạo 2,050,000 15 13-May-2023 90 CTCP Mai Linh Đông Đô sản xuất, chế biến, xuat khẩu gỗ và lâm sản khác Công nghiệp chế biến, chế tạo 900,000 30 15-May-2038 91 CTCP đầu tư thương mại Bắc Hà Khảo sát, thăm dò, khai thác và chế biến đá thạch anh Khai khoáng 906,250 30 26-May-2038 92 CTCP khai thác và chế biến Lâm KS Hoàng Phát thăm dò và khai thác mỏ đồng tại tỉnh Luông Nậm Thà, Lào Khai khoáng 900,000 20 26-May-2028 93 Công ty TNHH du lịch và thương mại Á Đông xây dựng và kinh doanh khu du lịch sinh thái tại Lào Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 4,500,000 50 29-May-2058 94 CTCP Điện Việt - Lào XD và KD khách sạn và văn phòng cho thuê cùng các dv kèm theo Hoạt động kinh doanh bất động sản 6,973,430 15 29-May-2023 95 TCTCP Đầu tư và XNK Foodinco, ông Lê Dũng sx, kd gạch tunnel và vật liệu xây dựng Công nghiệp chế biến, chế tạo 1,700,000 15 12-Jun-2023 96 CTCP Việt Tín Trồng ngô, thu mua nông sản Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 600,000 30 17-Jun-2038 97 Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIC) Kinh doanh bảo hiểm Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 3,000,000 50 19-Jun-2058 98 CTCP Tập đoàn Thái Hòa khai hoang đất rừng và trồng mới 10.000 ha cây cao su Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 44,520,975 50 2-Jul-2058 99 CTCP bảo hiểm dầu khí Việt Nam kd dịch vụ bảo hiểm tại Lào Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 900,000 50 4-Jul-2058 100 Bùi Văn Tuynh và 1 số cá nhân khác Tư van đầu tư tài chính Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 500,000 50 22-Jul-2058 101 CTCP môi trường xanh Hồng Việt Xử lý nước thải thủ đô Viên chăn Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 4,000,000 50 28-Jul-2058 102 Công ty TNHH MTV TCông ty Tín nghĩa; CTCP Phát triển KCN Tín Nghĩa, Bà Nguyễn Thị Bạch Hường, Tập thể cán bộ CNV Công ty TNHH MTV TCông ty Tín Nghĩa Trồng khai thác 10.000 cao su và 400 ha cà phê Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 34,711,952 50 12-Aug-2058 103 CTCP Đầu tư khoáng sản - than Đông khảo sát, thăm dò, khai thác kinh doanh khoáng sản Khai khoáng 30,000,000 30 15-Aug-2038 STT Tên nhà đầu tư VN Mục tiêu DA Lĩnh vực ĐT Tổng vốn dự án (USD) Thời hạn DA Hiệu lực dự án Bắc 104 CTCP quốc tế C&T Trồng rừng nguyên liệu giay,cao su và cây CN khác Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 36,754,000 50 18-Aug-2058 105 CTCP Kinh doanh khoáng sản Việt Nam Xây dựng,vận hành nhà máy chế biến quặng thiếc Công nghiệp chế biến, chế tạo 550,000 30 20-Aug-2038 106 CTCP Quốc tế Bình Hoà Tiết Dịch vụ tư vấn, phân tích mẫu, chế biến, XNK quặng sắt Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 890,000 15 22-Aug-2023 107 Công ty Hợp tác Kinh tế 385 - Tổng Công ty 15 Trồng cao su Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 32,840,614 50 26-Aug-2058 108 Doanh nghiệp tư nhân Quang Tú Chế biến và xuất khẩu sản phẩm gỗ Công nghiệp chế biến, chế tạo 850,000 20 3-Sep-2028 109 CTCP Xây dựng quốc tế - Tập đoàn thương binh đoàn Sao vàng Tư vấn, khảo sát, xây dựng và chế biến khoáng sản Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 900,000 50 16-Sep-2058 110 CTCP Venture International Việt Nam Sản xuất hàng may mặc Công nghiệp chế biến, chế tạo 10,000,000 34 16-Sep-2042 111 Công ty TNHH Mani Hà Nội Gia công, sản xuat,kinh doanh dụng cụ y tế Công nghiệp chế biến, chế tạo 1,000,000 50 26-Sep-2058 112 CTCP Thương mại Tuấn Minh (CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI C.M.T(DN TỰ BỎ KHỎI ĐỊA CHỈ KINH DOANH, CV SỐ 384/CCT- QLDN, NGÀY 21/04/2006) Chế biến thành phẩm và sản xuat đ? nội ngoại that Công nghiệp chế biến, chế tạo 800,000 20 2-Oct-2028 113 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Á Xây dựng nhà máy sản xuat sp inox,nhựa Công nghiệp chế biến, chế tạo 900,000 49 15-Oct-2057 114 Công ty TNHH Y tế NTC Khai thác thiết bị Ytế tại Bệnh viện Vientiane-Lào Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 700,000 25 14-Nov-2033 115 CTCP Đầu tư Sài Gòn - Tây Nguyên Trồng 20.000ha cao su Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 15,000,000 50 14-Nov-2058 116 CTCP Công nghiệp Cao su COECCO Trồng và chế biến mủ cao su Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 11,186,064 30 14-Nov-2038 117 Công ty Vật tư Công nghiệp quốc phòng Dịch vụ nổ mìn dân sự Công nghiệp chế biến, chế tạo 350,000 20 11-Dec-2028 118 Công ty TNHH Minh Đạt Trồng, chăm sóc 3000 ha cây cao su và khai thác, chế biến kinh doanh mủ cao su Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 12,629,000 45 17-Dec-2053 119 CTCP Hoàng Anh Gia Lai xây dựng khách sạn và phòng trọ và trồng rừng Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 20,000,000 30 23-Dec-2038 120 CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành tìm kiếm thăm dò, khai thác, chế biến vàng Khai khoáng 100,000,000 30 6-Feb-2039 STT Tên nhà đầu tư VN Mục tiêu DA Lĩnh vực ĐT Tổng vốn dự án (USD) Thời hạn DA Hiệu lực dự án 121 CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong sản xuất kinh doanh sản phẩm ống nhựa Công nghiệp chế biến, chế tạo 2,500,000 30 5-Mar-2039 122 CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành xây dựng sân Golf 36 lỗ, khu biệt thự, căn hộ cao cấp Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 1,000,000,000 50 25-Mar-2059 123 CTCP SARA Cung cấp dịch vụ giáo dục trình độ cao đẳng cho học sinh Giáo dục và đào tạo 846,700 50 10-Apr-2059 124 CTCP Đầu tư Quốc tế Cửu Long Trồng, khai thác, kinh doanh SP cây cao su Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 800,000 50 17-Apr-2059 125 Doanh nghiệp tư nhân Tường Thành Kinh doanh về mặt hàng giấy Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 850,000 25 27-May-2034 126 CTCP Cao su Thành phố Hồ Chí Minh Khai hoang, trồng mới, chăm sóc,khai thác, chế biến và mua bán cao su Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 44,081,748 30 28-May-2039 127 CTCP Đầu tư Cao su SGS khai hoang, trồng mới và chăm sóc 6500 ha cao su Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 53,929,362 30 1-Jun-2039 128 CTCP Lương thực Hồng Hà Nhà máy say ngô,thu mua chế biến lương thực,nông sản Công nghiệp chế biến, chế tạo 150,000 20 9-Jun-2029 129 Công ty TNHH MTV Mai Động Sd nhà máy sản xuất nước sạch cho vùng CN, sân vận động Seagames, KĐT mới Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 4,900,000 30 30-Jun-2039 130 CTCP Xây dựng công trình và Đầu tư địa ốc Hồng Quang khai thác chế biến vàng và khoáng sản Khai khoáng 25,000,000 10 10-Jul-2019 131 CTCP Du lịch Thiên Minh Kinh doanh du lịch Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 300,000 50 24-Jul-2059 132 CTCP Sovico Đầu tư xây dựng mới biệt thự và khu nhà liền kề Xây dựng 4,500,000 50 29-Jul-2059 133 CTCP Kinh doanh Tổng hợp Việt Lào Sơ chế quặng đồng, luyện quặng đồng Công nghiệp chế biến, chế tạo 31,000,000 30 22-Sep-2039 134 Công ty TNHH Cavico Việt Nam Tìm kiếm, thăm dò đồng và quặng khác Khai khoáng 4,680,000 6 13-Oct-2015 135 Công ty Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V - Bộ Thương mại Xây dựng và kinh doanh khu thương mại tại Lào Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 11,774,107 40 9-Nov-2049 136 Công ty TNHH Vật tư du lịch sinh thái Minh Đức Đầu tư, xây dựng các công trình kè sông Mê Kông (đoạn chảy qua TP Viên Chăn) Xây dựng 1,075,000 20 3-Dec-2029 137 CTCP Du lịch Thiên Minh Hoà Bình Dịch vụ phòng ngủ và ẩm thực Dịch vụ lưu trú và ăn uống 3,000,000 40 28-Dec-2049 138 Công ty TNHH MTV TCông ty Tín nghĩa và CTCP Phát triển KCN Tín Nghĩa, bà Nguyễn Thị Bạch Hường, Kinh doanh khách sạn, resort và du lịch Dịch vụ lưu trú và ăn uống 16,273,438 45 15-Jan-2055 STT Tên nhà đầu tư VN Mục tiêu DA Lĩnh vực ĐT Tổng vốn dự án (USD) Thời hạn DA Hiệu lực dự án Tập thể cán bộ CNV Công ty TNHH MTV TCông ty Tín Nghĩa 139 CTCP VTC Truyền thông trực tuyến SX,kd chương trình phần mềm,máy tính,sp điện tử, xây dựng cơ sở DL Thông tin và truyền thông 830,000 50 12-Feb-2060 140 CTCP Cơ khí Vina Nha Trang Mua bán mặt hàng cơ khí, điện tử, hoá chất, phân bón, vật tư, nông sản Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 600,000 30 24-Feb-2040 141 Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (CTCP Đầu tư Sài Gòn) Xây dựng khách sạn SGI Lao Hùng Xây dựng 4,000,000 50 26-Feb-2060 142 Ông Hoàng Đức Dục NK hàng tiêu dùng, thu mua sp nông nghiệp và sx sp nông nghiệp để XK Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 200,000 15 29-Mar-2025 143 HTX Dịch vụ và Sản xuất Nông nghiệp Sông Công Trồng trọt, chăn nuôi, chế biến và xuất khẩu các sản phẩm nông - lâm nghiệp Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 970,618 30 7-May-2040 144 CTCP Phát triển Đông Dương Xanh (GID) Khảo sát, tìm kiếm và thăm dò khoáng sản đồng và các khoán sản khác tại bản Nà Luổng Khai khoáng 20,000,000 4.5 7-May-2014 145 Tổng công ty dầu Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên (PV Oil) Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm dầu mỏ tại Lào Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 4,434,000 50 7-May-2060 146 CTCP Khoáng sản Hòa Phát Tìm kiếm, khảo sát, thăm dò mỏ quặng đồng đỏ Khai khoáng 3,000,000 4 11-May-2014 147 CTCP Bảo hiểm Bưu Điện Kinh doanh BH phi nhân thọ Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 1,200,000 30 13-May-2040 148 CTCP Xây dựng Cao su Đồng Nai Làm dịch vụ và tổ chức thi công, xây dựng giao thông thủy lợi Công nghiệp chế biến, chế tạo 80,000 10 11-Jun-2020 149 CTCP Hoàng Anh Gia Lai xây dựng Trung tâm thương mại và căn hộ cho thuê Hoạt động kinh doanh bất động sản 7,500,000 30 14-Jun-2040 150 Tập đoàn CN than - khoáng sản Việt Nam 1. Khai khoáng than và khoáng sản khác các sp hóa chất, vật liệu xd, gỗ và tài nguyên khác 2. xd công trình CN, dân dụng, cơ sở hạ tầng. 3.sp chính là than, sp từ than, nhiệt điện từ than và các loại khoáng sản khác Khai khoáng 5,000,000 53 5-Jul-2063 151 Tập đoàn CN than - khoáng sản Việt Nam 1. thăm dò, khai thác, kd khoáng sản muối và các loại khoáng sản khác, các sp hóa chất và sp có nguồn gốc ksản, vật liệu xd, gỗ và các tài nguyên 2.xd các công trình công nghiệp, dân dụng, cơ sở hạ Khai khoáng 3,000,000 53 5-Jul-2063 STT Tên nhà đầu tư VN Mục tiêu DA Lĩnh vực ĐT Tổng vốn dự án (USD) Thời hạn DA Hiệu lực dự án tầng 3.sp chính là khoáng sản muối, các sp từ muối và các ksản khác 152 CTCP Cơ khí Cao su lắp ráp máy móc thiết bị cơ khí điện; CN SX chế tạo máy móc thiết bị, chuyển giao CN chế tạo máy và dây chuyền chế biến mủ cao su sx cấu kiện, phụ kiện bằng kim loại, sắt thép pv xd, kd vật liệu xd; xd công trình kỹ thuật dân dụng, phá dỡ... - sx, lắp dựng khung nhà thép; -trồng trọt, khai hoang -kd xnk cao su; -kd xnk máy móc thiết bị cơ khí, cho thuê thiết bị công trình... -xử lý nước thải Công nghiệp chế biến, chế tạo 730,000 10 24-Aug-2020 153 CTCP Đầu tư khoáng sản và năng lượng An Phú 1. đầu tư, xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi 2. kinh doanh bđs 3. khảo sát, thăm dò khoáng sản Xây dựng 5,000,000 50 11-Sep-2060 154 CTCP Cavico khoáng sản và công nghiệp ( Công ty cp CMISTONE Việt Nam) kinh doanh thương mại dầu mỡ nhờn, sản phẩm của Castrol BP Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 150,000 20 11-Sep-2030 155 CTCP CN DV Cao su Chưpah trồng, chăm sóc, và thu hoạch 1000ha cây cà phê - xây dựng 1 nhà máy chế biến cà phê bột với công suất 3000 tấn cà phê bột/ năm Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 5,721,280 15 14-Sep-2025 156 CTCP Xây dựng thương mại và phát triển nông thôn xây dựng nhà ở, công trình dân dụng và trang trí nội thất; xd công trình CN, Công trình Công cộng; xd công trình giao thông xd công trình thủy lợi xd đường dây và trạm biến thế 35kv khoan giếng, xd công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường xd và lắp ráp công trình viễn thông tkế ctrình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng , tkế công Xây dựng 526,000 10 18-Oct-2020 STT Tên nhà đầu tư VN Mục tiêu DA Lĩnh vực ĐT Tổng vốn dự án (USD) Thời hạn DA Hiệu lực dự án trình cầu đường bộ 157 CTCP Tập đoàn Hà Đô (Hada Group) đầu tư phát triển khu đô thị mới tại Lào Hoạt động kinh doanh bất động sản 80,000,000 50 4-Nov-2060 158 CTCP Nhựa Tân Phú và DNTN Thành Lợi thu gom phế liệu; nhập khẩu nguyên liệu nhựa, phế liệu, sản phẩm ngành nhựa; sản xuất tái chế phế liệu nhựa; xuất khẩu sản phẩm sau tái chế Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 471,204 50 5-Nov-2060 159 CTCP Đại lý liên hiệp vận chuyển; CTCP Hàng hải Ngân Hà; xây dựng TTTM, dịch vụ cho thuê văn phòng, căn hộ, và khách sạn năm sao; quy mô: diện tích đất sử dụng dự kiến: 25.316m2; diện tích đất xây dựng và kinh doanh: 6.745m2 Hoạt động kinh doanh bất động sản 12,000,000 50 29-Nov-2060 160 Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) thành lập chi nhánh ngân hàng Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 12,000,000 50 7-Dec-2060 161 Ông Nguyễn Tất Lạc; 2. CTCP Hồng Hà dầu khí khai thác quặng đồng và các quặng khác tại mỏ Ca Xỉ; luyện đồng thành đồng nguyên chất; Khai khoáng 15,000,000 30 20-Dec-2040 162 CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín 2. Ông Đinh Hoài Châu 3. Ông Nguyễn Thanh Hùng 4. Bà Lê Thị Mai Loan 5. Ông Lê Bá Hoàng Quang môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán; các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đầu tư Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 12,800,000 50 18-Jan-2061 163 CTCP Bảo Việt Xanh chăn nuôi bò và chế biến sữa Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 750,000 30 28-Jan-2041 164 CTCP Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai xây dựng 2 nhà máy thủy điện Nậm Công 2 (công suất 66MW, điện lượng năm là 263,11 triệu kWh) và Nậm Công 3 (công suất 45MW, điện lượng năm là 170,24 triệu kWh). Tổng công suất 2 thủy điện là 111MW, tổng điện lượng trung bình năm là 433,35 triệu kWh. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí 134,951,000 40 11-Feb-2051 165 CTCP Khoáng sản Hoàng Anh Gia Lai khai thác, chế biến quặng sắt với công suất: khai thác: 1,5 triệu tấn/năm; chế biến: 1 triệu tấn/ năm Khai khoáng 15,635,605 9 23-Feb-2020 166 Tập đoàn Sông Đà phát điện, (cung cấp nhu cầu trong nước, hòa vào lưới điện VN và bán cho Tập đoàn điện lực VN). Quy mô 2 nhà máy: công suất 205MW, điện lượng trung bình: 800 triệu kWh/năm (Sekong 3 thuong luu - Sekong 3A: 105MW, Sekong 3 ha luu - Sekong 3B: 100MW) Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí 275,208,850 30 23-Feb-2041 167 CTCP Giao nhận và vận chuyển In Do dịch vụ vận tải quốc tế, đại lý hãng hàng không, dịch Vận tải kho bãi 100,000 10 1-Apr-2021 STT Tên nhà đầu tư VN Mục tiêu DA Lĩnh vực ĐT Tổng vốn dự án (USD) Thời hạn DA Hiệu lực dự án Trần vụ logistic 168 CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBS) mua cổ phần của các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực như thủy điện, khai thác mỏ, dịch vụ thương mại, ngân hàng, tài chính, xây dựng, chế biến, nông sản Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 20,000,000 50 6-Apr-2061 169 CTCP Sản xuất và Thương mại Khánh An trồng ngô, khoai, sắn và chăn nuôi (450 ha), xây dựng nhà máy sấy ngô, khoai, sắn; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 700,000 50 14-Jun-2061 170 CTCP XNK và Đầu tư Kon Tum sản xuất và khai thác chế biến nông lâm sản, trồng cây cao su, cây cà phê và các loại cây lâu năm khác; sản xuất đồ gỗ xây dựng, khai thác khoáng sản, vận tải hàng hóa đường bộ Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 700,000 40 14-Jun-2051 171 TCông ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) mua lại 100% cổ phần của Công ty Chevron Lào để thành lập Công ty Petrolimex Lào, kinh doanh: xnk sản phẩm xăng dầu từ VN sang Lào và các hoạt động đầu tư kinh doanh khác tại Lào Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 4,500,000 50 21-Jun-2061 172 CTCP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi phát triển cây công nghiệp ngắn ngày tại địa phương Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 3,882,109 11 23-Jun-2022 173 CTCP Đầu tư và Thương mại Đông Dương Xanh (GIIC) trồng và phát triển vùng nguyên liệu sắn (4000ha), xây dựng nhà máy sản xuất tính bộ sắn công suất 5 tấn/giờ và xưởng chế biến phân vi sinh; chế biến kinh doanh các mặt hàng liên quan tới sắn, tinh bột sắn, phân vi sinh Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 2,000,000 50 21-Sep-2061 174 Công ty TNHH Sufat Việt Nam kinh doanh xuất nhập khẩu xe máy và phụ tùng xe máy tại Lào Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 300,000 5 19-Oct-2016 175 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) huy động vốn, cho vay, tài trợ thương mại, chuyển tiền, dịch vụ thẻ, các dịch vụ ngân hàng khác Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 22,000,000 97 19-Oct-2108 176 Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Trường Thành kinh doanh tín chỉ carbon từ rừng Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 700,000 50 7-Dec-2061 177 CTCP Mía đường Hoàng Anh Gia Lai trồng mía (12.000ha), sản xuất đường (7.000 tấn/ngày), sản xuất nhiệt điện (28MW), sản xuất cồn Ethanol (12.000 tấn/năm), sản xuất phân bón NPK (50.000 tấn/năm) Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 100,000,000 50 30-Dec-2061 178 CTCP Đầu tư và kinh doanh vàng Việt xuất nhập khẩu vàng thỏi và vàng miếng; đại lý phân Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa 700,000 15 17-Jan-2027 STT Tên nhà đầu tư VN Mục tiêu DA Lĩnh vực ĐT Tổng vốn dự án (USD) Thời hạn DA Hiệu lực dự án Nam phối v àng và sản phẩm vàng bạc, kim loại, đá quý; đào tạo nghiệp vụ kinh doanh và đầu tư vàng bạc, kim loại, đá quý; cung cấp dịch vụ kinh doanh và thông tin trực tuyến về vàng bạc đá quý trên trang điện tử; tư vấn kinh doanh lĩnh vực trên, cửa hàng vàng bạc ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 179 CTCP Đầu tư khoáng sản và năng lượng An Phú 1. đầu tư, xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi 2. kinh doanh bđs 3. khảo sát, thăm dò khoáng sản Xây dựng 42,272,772 50 1-Feb-2062 180 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 70,000,000 ######## 10-Jun-2029 181 CTCP Bê tông tươi Việt Nga kinh doanh bđs (70%), sản xuất mua bán vật liệu xây dựng, sản xuất, chế biến mua bán hàng nông sản Hoạt động kinh doanh bất động sản 2,500,000 99 2-Mar-2111 182 CTCP TĐ đầu tư Việt Phương (VPG) thăm dò khoáng sản bauxit nhằm đánh giá tiềm năng, chất lượng, trữ lượng khoáng sản bauxit vùng Dakchung trên tổng diện tích 330km2, chế biến công suất: 600.000 tấn alumin/năm Khai khoáng 300,000 2 3-Apr-2014 183 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phương Phát bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da cao cấp (trừ dược phẩm) Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 200,000 50 3-Apr-2062 184 Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh trồng, chăm sóc cao su (700ha) Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 5,777,610 2018 23-Apr-4030 185 CTCP Chế biến khoáng sản Nam toàn cầu khảo sát, tìm kiếm vàng và khoáng sản trên diện tích 24 km2 Khai khoáng 720,000 2 4-May-2014 186 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng (huy động vốn, tín dụng, dịch vụ thanh toán và ngân quỹ, các hoạt động khác theo quy định của pháp luật Lào) Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 13,000,000 21 14-May-2033 187 CTCP VI LÊ NTM Bán buôn, bán lẻ Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 384,505 20 26-Oct-2032 188 CTCP Đầu tư Phát triển Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Vĩnh Phúc Hoàng Gia Khuyến khích sản xuất nông nghiệp làm hàng hóa thành phẩm để phân phối trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài; - Phát triển dự án trồng cây công, nông nghiệp và đầu tư 1 ha vườn ươm giống bầu keo với năng lực sản Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 1,000,000 30 12-Nov-2042 STT Tên nhà đầu tư VN Mục tiêu DA Lĩnh vực ĐT Tổng vốn dự án (USD) Thời hạn DA Hiệu lực dự án xuất 1.500.000 bầu keo giống/ 3 tháng/ha; khả năng cung ứng 1.000.000 bầu keo phục vụ trồng khoảng 500 ha. 189 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) ngân hàng Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 38,000,000 80 20-Dec-2092 190 Công ty TNHH Hương Sơn Kon Tum huyện Đăc Chưng, tỉnh SêKông, Nước CHDCND Lào; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 720,000 50 27-Dec-2062 191 CTCP Gỗ Hoàng Anh Gia Lai xây dựng nhà máy chế biến gỗ (công suất 10.000m3/năm) Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 2,330,000 35 11-Jan-2048 192 CTCP Dược Vật tư Y tế Thanh Hóa bán buôn và bán lẻ sản phẩm dược, vật tư y tế; Thu mua và chế biến dược liệu Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 230,000 20 1-Mar-2033 193 Bà Nguyễn Thị Huệ trồng cà phê Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 650,000 15 2-Apr-2028 194 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY HỢP TÁC KINH TẾ - Tìm kiếm, phát hiện các thân quặng sắt và các biểu hiện khoáng sản khác, xác định Quy mô, chất lượng, đặc điểm phân bố và sơ bộ tính tài nguyên dự tính cấp 333 và tài nguyên dự báo cấp 334a. - Xác định các yếu tố cấu trúc địa chất của khu vực tìm kiếm, làm rõ các yếu tố cấu trúc liên quan với quặng hoá. - Lựa chọn diện tích có triển vọng khoáng sản phục vụ cho công tác thiết kế thăm dò. Khai khoáng 517,597 1.5 11-Jun-2014 195 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đầu tư Công đoàn Ngân hàng Công thương Việt Nam kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động: khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày, kinh doanh bất động sản, thương mại và lữ hành tại Lào dịch vụ khác 568,000 50 12-Sep-2063 196 CTCP Vật tư tổng hợp Thanh Hóa chế biến và kinh doanh xuất nhập khẩu tinh bột sắn Công nghiệp chế biến, chế tạo 2,500,000 30 13-Sep-2043 197 CTCP Đầu tư hợp tác kinh tế Việt Lào sản xuất và tiệu thụ gạch Tuynel gồm gạch đặc, gạch 2 lỗ, 4 lỗ, 6 lỗ và các sản phẩm từ gạch nung phục vụ cho nhu cầu xây dựng khác. Công suất: 30-35 triệu viên OTC/năm Công nghiệp chế biến, chế tạo 2,000,000 12 17-Sep-2025 198 Ông Trần Hoàng Nghệ vận tải hàng hoá bằng đường bộ, cung cấp dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải, kinh doanh vật liệu xây dựng, hàng hoá tiêu dùng Vận tải kho bãi 200,000 5 17-Sep-2018 199 Trường đại học FPT thành lập trường đại học Giáo dục và đào tạo 500,000 50 7-Oct-2063 STT Tên nhà đầu tư VN Mục tiêu DA Lĩnh vực ĐT Tổng vốn dự án (USD) Thời hạn DA Hiệu lực dự án 200 Tổng công ty dung dịch Khoan và Hoá phẩm dầu khí - CTCP (DMC.,CORP) khai thác và chế biến khoáng sản Barite Khai khoáng 3,406,000 11 15-Oct-2024 201 CTCP ĐT XD TM và nội thất Đông Dương xây dựng, sửa chữa cầu đường, các công trình công cộng và nhà ở. Xây dựng 140,000 70 16-Oct-2083 202 TCTCP Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico đầu tư sang Lào sản xuất mắc treo quần áo xuất khẩu Công nghiệp chế biến, chế tạo 658,000 15 29-Oct-2028 203 CTCP Việt Ren cung cấp dịch vụ khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến vàng tại Khu vực Nọng Kay Ọc, huyện Xan Xay, tỉnh Attapeu, Lào. Diện tích: 60km2 Khai khoáng 84,561,682 15 5-Nov-2028 204 Ông Trần Ngọc Tú kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị văn phòng; dịch vụ công nghệ thông tin và viễn thông, kinh doanh xăng, dầu, ga, dầu mỡ nhờn, kinh doanh sửa chữa bảo dưỡng xe cơ giới, kinh doanh nông lâm thuỷ sản Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 100,000 50 15-Nov-2063 205 Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4 tìm kiếm, thăm dò khai thác quặng đồng và các loại khoáng sản khác Khai khoáng 689,326 1.5 15-Nov-2014 206 (đang cập nhật) Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 9,671,000 - - 207 (đang cập nhật) Khai khoáng Khai khoáng 3,300,000 - - 208 (đang cập nhật) Khai khoáng Khai khoáng 701,231 - - 209 (đang cập nhật) Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 700,000 - - 210 (đang cập nhật) dịch vụ khác dịch vụ khác 100,000 - - 211 (đang cập nhật) Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 6,000,000 - - 212 (đang cập nhật) Khai khoáng Khai khoáng 470,000 - - 213 (đang cập nhật) Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 1,500,000 - - 214 (đang cập nhật) Dịch vụ lưu trú và ăn uống Dịch vụ lưu trú và ăn uống 28,000,000 - - 215 (đang cập nhật) Khai khoáng Khai khoáng 2,191,227 - - 216 (đang cập nhật) Xây dựng Xây dựng 500,000 - - 217 (đang cập nhật) Công nghiệp chế biến, chế tạo Công nghiệp chế biến, chế tạo 10,000,000 - - 218 (đang cập nhật) Khai khoáng Khai khoáng 1,400,000 - - Phụ lục 2: Những vấn đề lớn nhất khi tiến hành kinh doanh tại thị trường Lào. Phụ Lục 3: Chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia của Lào năm 2014 Phụ lục 4. Kết quả chạy hồi quy các mô hình đề xuất dự kiến (7 mô hình ở mục 4.3 trang 111) MÔ HÌNH 1 Dependent Variable: OFDI Method: Least Squares Sample: 1990 2014 Included observations: 25 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -8.14E+08 1.96E+08 -4.148248 0.0005 GDP 204808.4 94294.40 2.172011 0.0415 IFDI 3079.068 3742.878 0.822647 0.4200 RDSB 7.08E+08 1.64E+08 4.326921 0.0003 R-squared 0.649554 Mean dependent var 1.53E+08 Adjusted R-squared 0.599491 S.D. dependent var 3.11E+08 S.E. of regression 1.97E+08 Akaike info criterion 41.17750 Sum squared resid 8.12E+17 Schwarz criterion 41.37252 Log likelihood -510.7187 F-statistic 12.97456 Durbin-Watson stat 1.598406 Prob(F-statistic) 0.000052 MÔ HÌNH 2 Dependent Variable: OFDI Method: Least Squares Sample: 1990 2014 Included observations: 25 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -1.05E+09 1.78E+08 -5.890035 0.0000 GDP 1196253. 314881.2 3.799061 0.0011 GDP^2 -456.3606 140.4033 -3.250355 0.0040 IFDI -532.1049 3295.379 -0.161470 0.8733 RDSB 6.43E+08 1.37E+08 4.689516 0.0001 R-squared 0.770687 Mean dependent var 1.53E+08 Adjusted R-squared 0.724824 S.D. dependent var 3.11E+08 S.E. of regression 1.63E+08 Akaike info criterion 40.83338 Sum squared resid 5.31E+17 Schwarz criterion 41.07715 Log likelihood -505.4172 F-statistic 16.80424 Durbin-Watson stat 1.893682 Prob(F-statistic) 0.000004 MÔ HÌNH 3 Dependent Variable: LOG(OFDI) Method: Least Squares Sample(adjusted): 1994 2014 Included observations: 18 Excluded observations: 3 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 10.62594 2.252766 4.716843 0.0003 GDP 0.003132 0.001047 2.992861 0.0097 IFDI 4.66E-05 3.81E-05 1.225303 0.2407 RDSB 2.505356 1.752636 1.429479 0.1748 R-squared 0.641736 Mean dependent var 16.85406 Adjusted R-squared 0.564966 S.D. dependent var 2.913413 S.E. of regression 1.921604 Akaike info criterion 4.337327 Sum squared resid 51.69586 Schwarz criterion 4.535188 Log likelihood -35.03595 F-statistic 8.359122 Durbin-Watson stat 1.260389 Prob(F-statistic) 0.001971 MÔ HÌNH 4 Dependent Variable: LOG(OFDI) Method: Least Squares Sample(adjusted): 1994 2014 Included observations: 18 Excluded observations: 3 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -11.11843 3.964970 -2.804164 0.0141 LOG(GDP) 1.997801 1.128120 1.770912 0.0983 LOG(IFDI) 1.425201 0.742973 1.918240 0.0757 RDSB 1.639628 1.324161 1.238239 0.2360 R-squared 0.810173 Mean dependent var 16.85406 Adjusted R-squared 0.769496 S.D. dependent var 2.913413 S.E. of regression 1.398754 Akaike info criterion 3.702171 Sum squared resid 27.39118 Schwarz criterion 3.900031 Log likelihood -29.31954 F-statistic 19.91713 Durbin-Watson stat 1.950813 Prob(F-statistic) 0.000025 MÔ HÌNH 5 Dependent Variable: OFDI Method: Least Squares Sample: 1990 2014 Included observations: 25 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -6.28E+08 1.22E+08 -5.159822 0.0001 GDP 655311.1 159235.2 4.115366 0.0006 IFDI -8353.994 2510.528 -3.327585 0.0037 RDSB 4.07E+08 1.09E+08 3.724468 0.0016 D1 5.33E+08 3.26E+08 1.636412 0.1191 D1*GDP -976963.9 208899.6 -4.676714 0.0002 D1*RDSB 6.70E+08 1.81E+08 3.697850 0.0016 R-squared 0.915427 Mean dependent var 1.53E+08 Adjusted R-squared 0.887236 S.D. dependent var 3.11E+08 S.E. of regression 1.04E+08 Akaike info criterion 39.99590 Sum squared resid 1.96E+17 Schwarz criterion 40.33719 Log likelihood -492.9488 F-statistic 32.47233 Durbin-Watson stat 1.784815 Prob(F-statistic) 0.000000 MÔ HÌNH 6 Dependent Variable: OFDI Method: Least Squares Sample(adjusted): 1992 2014 Included observations: 23 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -1.21E+09 1.92E+08 -6.311162 0.0000 GDP 20642.76 623957.9 0.033084 0.9740 IFDI 5101.772 3126.322 1.631877 0.1211 RDSB 6.04E+08 1.41E+08 4.295698 0.0005 GDP(-2) 199978.9 858512.1 0.232937 0.8186 RDSB(-2) 4.51E+08 1.32E+08 3.412319 0.0033 R-squared 0.810537 Mean dependent var 1.66E+08 Adjusted R-squared 0.754813 S.D. dependent var 3.21E+08 S.E. of regression 1.59E+08 Akaike info criterion 40.82545 Sum squared resid 4.29E+17 Schwarz criterion 41.12167 Log likelihood -463.4927 F-statistic 14.54548 Durbin-Watson stat 2.087334 Prob(F-statistic) 0.000013 MÔ HÌNH 7 Dependent Variable: OFDI Method: Least Squares Sample: 1990 2014 Included observations: 25 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -8.42E+08 1.93E+08 -4.360514 0.0003 GDP 1865.014 173299.0 0.010762 0.9915 IFDI 2479.561 3689.475 0.672063 0.5092 RDSB 6.84E+08 1.61E+08 4.241984 0.0004 @TREND() 17157575 12400040 1.383671 0.1817 R-squared 0.680171 Mean dependent var 1.53E+08 Adjusted R-squared 0.616205 S.D. dependent var 3.11E+08 S.E. of regression 1.93E+08 Akaike info criterion 41.16608 Sum squared resid 7.41E+17 Schwarz criterion 41.40985 Log likelihood -509.5760 F-statistic 10.63334 Durbin-Watson stat 1.627800 Prob(F-statistic) 0.000087

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_dau_tu_truc_tiep_cua_cac_doanh_nghiep_viet_nam_vao_c.pdf
  • pdfLA_PhungThanhQuang_Sum.pdf
  • pdfLA_PhungThanhQuang_TT.pdf
  • docxPhungThanhQuang_E.docx
  • docxPhungThanhQuang_V.docx
Luận văn liên quan