Luận án Điều chỉnh chính sách ngoại thương Việt Nam trong quá trình thực hiện cam kết vốn tổ chức thương mại thế giới

Tố chức tốt công tác dự báo thông tin tình hình thị trường hàng hóa trong nước và thế giới, rà soát chi phí đầu vào của sản xuất đế có giải pháp kịp thời giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh cả trên thị trường trong và ngoài nước. Xây dựng chiến lược phát triến thị trường đối với từng mặt hàng cụ the, từng giai đoạn cụ thế trong đó đặt trọng tâm vào việc phát triến thương hiệu sản phẩm. Nhà nước có thể hồ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khấu thông qua con đường ngoại giao như ký nhừng văn bản thỏa thuận ghi nhớ với nhừng thị trường truyền thống, có khả năng tiêu thụ ổn định như thị trường Châu Á, thị trường tiềm năng lớn là Mỹ và Châu Âu, khai thác các thị trường mới là Châu Phi và Trung Đông.

pdf199 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 397 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Điều chỉnh chính sách ngoại thương Việt Nam trong quá trình thực hiện cam kết vốn tổ chức thương mại thế giới, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_dieu_chinh_chinh_sach_ngoai_thuong_viet_nam_trong_qu.pdf
Luận văn liên quan