Luận án Hiện tượng vận chuyển điện tử trong các cấu trúc nano bán dẫn dựa trên vật liệu phân cực algan/gan và penta - Graphene nanoribbon

- Thông qua việc nghiên cứu về vật liệu có cấu trúc dị chất cụ thể là cấu trúc dị chất phân cực AlGaN/GaN, chúng tôi dã chỉ ra được ảnh hưởng của diện tích phân cực lên dặc: tính vận chuyển diện tử của hệ vật liệu. - Dối với vật liệu phân cực dạng mới như các nanoribbon, cụ thể là cấu trúc pentargraphene nanoribbon, từ lược khảo các kết quà nghiên cứu rất gần dây cho thấy tiềm năng ứng dụng trong 1ĨI111 vực quang diện tử. Thêm vào dó, những thay đổi dặc: tính cấu trúc cũng như tính chất vận chuyển diện tử trong hệ có thể thực: hiện dược: thông qua việc pha tạp. - Chúng tôi dã tìm hiểu và áp dụng có hiệu quà các lý thuyết liên quan đến hiện tượng vận chuyển diện tử trong cấu trúc: nano.

pdf122 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 497 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Hiện tượng vận chuyển điện tử trong các cấu trúc nano bán dẫn dựa trên vật liệu phân cực algan/gan và penta - Graphene nanoribbon, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_hien_tuong_van_chuyen_dien_tu_trong_cac_cau_truc_nan.pdf
  • pdfTom tat luan an tieng Anh.pdf
  • pdfTom tat luan an tieng Viet.pdf
  • pdfTrích yếu luận án PDF.pdf
Luận văn liên quan