Luận án Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Mỗi hiệp định sẽ có những quy định về đối tượng được miễn, giảm thuế, mức miễn, giảm thuế, cách tính thuế Cá nhân không cư trú thường xuyên ở Việt Nam cần phải biết những quy chuẩn quốc tế về thuế đã được nêu trong hiệp ước sẽ được áp dụng đối với họ. Cá nhân không cư trú khi nộp hồ sơ xin miễn thuế cần phải có đủ hồ sơ chứng mình thuộc đối tượng được miễn thuế theo hiệp định. Mở rộng hợp tác quốc tế với các cơ quan thuế nước ngoài để kiểm soát TN của NNN làm việc tại Việt Nam, đặc biệt là NNN không cư trú, phối hợp ngăn chặn các hành vi gian lận thuế, học hỏi kinh nghiệm quản lý thuế tiên tiến, đào tạo cán bộ thuế. Việc trao đổi thông tin theo hiệp định không chỉ đáp ứng được các yêu cầu của cơ quan thuế nước ngoài mà còn có đóng góp tích cực, cụ thể và công tác quản lý thuế của Việt Nam trong việc trốn thuế đối với các giao dịch qua biên giới, nâng cao năng lực cho cơ quan thuế và bộ máy quản lý thuế.

pdf212 trang | Chia sẻ: Minh Bắc | Ngày: 16/01/2024 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ra các yêu cầu cải cách về việc mở rộng mức đánh thuế TN; yêu cầu về việc đơn giản hóa hệ thống thuế và thủ tục thu nộp; chủ động thực hiện tốt việc hợp tác trong lĩnh vực thuế; cải cách chính sách thuế TN theo thuế tối thiểu toàn cầu. Hai là, dựa trên yêu cầu cải cách chính sách thuế TN theo xu hướng toàn cầu và mục tiêu và định hướng hoàn thiện chính sách thuế TN ở Việt Nam năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thuế TN trong bối cảnh hội nhập. Đối với chính sách thuế TNDN là các giải pháp về bổ sung các đối tượng nộp thuế mới; Bổ sung quy định về các căn cứ tính thuế TN DN; Điều chỉnh thuế suất thuế TNDN; Tăng cường ký kết các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, các hiệp ước quốc tế với các quốc gia, các tổ chức thương mại quốc tế; Gia tăng TNXH của DN và các biện pháp trong chuyển giá. Đối với chính sách thuế TNCN là các giải pháp về mở rộng diện chịu thuế và xác định rõ TN tính thuế; Xây dựng mức giảm trừ gia cảnh hợp lý hơn có tính đến những thay đổi của điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ khác nhau; Hoàn thiện về biểu thuế đối với các khoản TN chịu thuế TNCN; Hoàn thiện chính sách thuế TNCN của người nước ngoài. Bên cạnh đó là các giải pháp nâng cao năng lực trình độ của cán bộ công chức thuế, hiện đại hóa cơ sở vật chất ngành thuế. 175 KẾT LUẬN Hội nhập kinh tế quốc tế là một khâu trong quá trình phát triển và là tiền đề cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế thế giới trong giai đoạn hiện nay. Xu hướng này không chỉ mang lại lợi ích mà còn đặt nền kinh tế các quốc gia phải đối mặt với những thách thức, do những biến động tiêu cực của thị trường, tài chính và kinh tế toàn cầu. Việc nghiên cứu chính sách thuế TN trong bối cảnh hội nhập đã trả lời các câu hỏi nghiên cứu đặt ra trong luận án như sau: Một là, luận án đã làm rõ các vấn đề lý luận liên quan đến thuế TN và chính sách thuế TN; phân tích một số lý thuyết liên quan, nhất là lý thuyết trọng cung và lý thuyết trách nhiệm xã hội của DN. Ngoài ra, luận án đã làm rõ nội hàm của hội nhập kinh tế quốc tế và những tác động của nó đến chính sách thuế TN. Tác động rõ rệt nhất là sự thay đổi cấu trúc thuế; gia tăng hợp tác thuế; công tác quản trị thuế, vv Hai là, luận án đã phân tích kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện chính sách thuế TN trong quá trình hội nhập đến từ các quốc gia trên thế giới trên các khía cạnh về điều chỉnh TN chịu thuế; điều chỉnh thuế suất thuế TN và ngưỡng tính thuế; điều chỉnh ưu đãi khác với thuế TN đã giúp Việt Nam rút ra bài học trong hoàn thiện chính sách thuế TN của mình. Theo đó, Việt Nam cần cải cách, xây dựng hệ thống thuế đồng bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế bên cạnh việc điều chỉnh giảm dần thuế suất thuế TNDN nhằm nuôi dưỡng nguồn thu và tiến tới miễn giảm thuế TNCN đúng đối tượng và công khai. Ba là, luận án đã phân tích thực trạng chính sách thuế TN của Việt Nam nói chung cũng như thực trạng thuế TNDN và thuế TNCN. Nhìn chung, trong thời gian qua bên cạnh sự gia tăng đóng góp vào NSNN của các chủ thể thì còn tồn tại các hành vi gian lận thuế gây thất thoát nguồn thu cho NSNN đến từ hoạt động chuyển giá của DN FDI, hoạt động liên kết hay trong giao dịch TMĐT của các DN trong nước. Ngoài ra, là sự thất thu thuế TNCN của cá nhân không cư trú tại Việt Nam. Hội nhập kinh tế quốc tế còn kéo theo nhiều xu hướng kinh doanh mới như TMĐT. Giai đoạn 2016-2021 đã chứng kiến sự bùng nổ doanh số kinh doanh TMĐT tại Việt Nam song số thu thuế nói chung và thuế TN từ các DN và cá nhân, hộ kinh doanh có phát sinh doanh thu TMĐT có nghĩa vụ nộp thuế TN chưa cao. Bên cạnh đó, số người nước ngoài đến Việt Nam và phát sinh thu nhập có nghĩa vụ nộp thuế TNCN tại Việt Nam gia tăng trong giai đoạn vừa qua nhưng số thuế TNCN từ người không cư trú chỉ đóng góp trung bình trên 5% trong tổng số thuế TNCN cả nước. Đây là một con số khá khiêm tốn. Bức tranh chính sách thuế TN và tình hình kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ thuế TN của Việt Nam tương đối đa dạng, đan xen 176 giữa những đổi thay, cải cách chính sách cho phù hợp với bối cảnh cũng như những thực thi của NNT với những hành vi gian lận nghĩa vụ thuế. Nhưng trên hết vẫn thấy những điểm sáng trong chính sách thuế TN của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập như sự điều chỉnh mức thuế suất thuế TNDN tiệm cận với xu hướng thế giới, sự thay đổi trong cách thức quản lý tiến tới ứng dụng công nghệ nhiều hơn Bên cạnh đó vẫn là những mảng tối của chính sách, như chính sách thuế TNDN hiện nay chưa bao quát hết các đối tượng, lĩnh vực kinh doanh trong điều kiện mới; các vấn đề thuế mới sẽ phát sinh khi Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế và xử lý các vấn đề thuế quốc tế; căn cứ để đưa ra mức giảm trừ gia cảnh chưa hợp lý; mức điều tiết thuế TNCN của Việt Nam vẫn còn khá cao; Những bất cập trong chính sách thuế hiện nay có nhiều nguyên nhân gây ra, như hệ thống pháp lý và cơ chế chưa hoàn chỉnh, đồng bộ; trình độ hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật của NNT chưa cao; trình độ cán bộ ngành thuế chưa đáp ứng được yêu cầu trong quan lý thuế TN trong bối cảnh hội; cơ sở vật chất ngành thuế chưa đáp ứng được tốc độ phát triển và thay đổi của các hình thức kinh doanh mới; sự phối hợp giữa các bộ, ban, ngành trong công tác quản lý thuế TN chưa thực sự chặt chẽ; Bốn là, luận án đã tiến hành khảo sát nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ nghĩa vụ thuế TN của NNT đã cho thấy mức độ tác động của các nhân tố đến hành vi tuân thủ nghĩa vụ thuế, trong đó nhân tố chuẩn mực bắt buộc về tuân thủ thuế tác động mạnh nhất (0,336), tiếp theo là chuẩn mực cá nhân về tuân thủ thuế (0,334) và cuối cùng là cảm nhận công bằng (0,280). Điều này hàm ý một số chính sách nâng cao dự định tuân thủ nghĩa vụ thuế của NNT như hoàn thiện quy định pháp luật thuế TN đảm bảo đủ sức răn đe; đảm bảo công bằng về nghĩa vụ thuế thông qua bổ sung các đối tượng nộp thuế mới trong thuế TNDN và mở rộng diện chịu thuế và xác định rõ TN tính thuế trong thuế TNCN; nâng cao ý thức pháp luật thuế của NNT. Ngoài ra, kết quả khảo sát đối với cán bộ công chức thuế cũng cho thấy, mức độ đạt được cũng như thách thức chính sách thuế TN phải đối mặt trong quá trình hội nhập. Năm là, luận án chỉ ra rằng trước sự thất thu thuế TN đến từ các hành vi gian lận thuế của các DN, đặc biệt là các DN FDI, cần bù đắp phần thất thu này bằng cách nâng cao trách nhiệm xã hội của các DN này. Thông qua đó giảm áp lực chi tiêu của nhà nước, giúp nhà nước có thể đầu tư nguồn lực của mình vào các chương trình phát triển kinh tế, từ đó thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng và phát triển. Sáu là, luận án cho thấy để hoàn thiện chính sách thuế TN trước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, cần đồng bộ các giải pháp và sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, không riêng gì ngành thuế nhằm hoàn thiện chính sách trên cơ sở tạo môi trường kinh doanh đầu tư thông thoáng thu hút DN trong và ngoài nước, 177 nhưng cũng đảm bảo được chức năng quản lý thu NSNN. Đặc biệt trong xu hướng giảm thuế tối thiểu toàn cầu mà Việt Nam cam kết tham gia, việc giảm thuế suất là điều tất yếu. Điều này về ngắn hạn có thể ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN. Do vậy, cần có các biện pháp hỗ trợ như tăng cường TNXH của DN, nhất là khối DN FDI nhằm giảm áp lực chi tiêu NSNN trong giai đoạn tới. Bên cạnh kết quả đạt được, luận án hiện chưa phân tích sâu sắc về mức độ tác động của các bên liên quan đến việc xây dựng và thực thi chính sách thuế TN, cũng như việc tiến hành khảo sát trên bình diện cả nước. Đây là những vấn đề được xem là gợi ý cho những nghiên cứu về chính sách thuế TN trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế tiếp theo ở Việt Nam./. 178 TÀI LIỆU THAM KHẢO I. Tiếng Việt 1. Trần Thị Vân Anh (2020), Một số vấn đề về quản lý thuế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Tạp chí Tài chính kỳ 1(3). 2. Trâm Anh (2023), “Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ” truy cập từ: https://vneconomy.vn/bo-tai- chinh-de-xuat-giam-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-doi-voi-doanh-nghiep-co-quy-mo- nho.htm 3. Bộ Tài chính (2010), Thông tư số 20/2010/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về Thuế TN cá nhân. 4. Bộ Tài chính (2005), Thông tư số 117/2005/TT-BTC hướng dẫn xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết 5. Bộ Tài chính (2010), Thông tư số 66/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết. 6. Bộ Tài chính (2017), Tờ trình đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế TN DN, Luật thuế TN cá nhân và Luật thuế tài nguy (dự án Luật), ban hành ngày 17/08/2017. 7. Bộ Tài chính (2017), Dự thảo đề cương Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế TN DN, thuế TN cá nhân và thuế tài nguyên, ban hành ngày 17/08/2017. 8. Bộ Tài chính (2017), Báo cáo đánh giá tác động Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế TN DN, thuế TN cá nhân và thuế tài nguyên, ban hành ngày 17/08/2017. 9. Bộ Tài chính (2017), Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế TN DN, Luật thuế TN cá nhân, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế tài nguyên (dự án Luật), ban hành ngày 17/08/2017. 10. Bộ Tài chính (2017), Báo cáo kinh nghiệm cải cách chính sách thuế trên thế giới. 11. Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (2016), Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng cộng sản Việt Nam, họp từ ngày 20-01-2016 đến ngày 28-01-2016, tại thủ đô Hà Nội. 12. Ban chấp hành Trung ương Đảng (2007), Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 179 05/02/2007 về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới, Hà Nội. 13. Bộ Tài chính (2007), Quyết định 2090/QĐ-BTC ngày 15/06/2007 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin trực thuộc Tổng cục thuế. 14. Bộ Tài chính (2010), Quyết định 856/QĐ-BTC ngày 19/04/2010 danh sách DN thuộc diện Tổng cục thuế trực tiếp tổ chức công tác quản lý thuế. 15. Bộ Tài chính (2010), Thông tư 66/2010/TT-BTC ngày 22/04/2010 hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan Nghị định của chính phủ hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 71/2014 hệ liên kết. 16. Bộ Tài chính (2012), Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. 17. Bộ Tài chính (2013), Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP. 18. Bộ Tài chính (2013), Thông tư 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 hướng dẫn áp dụng thoả thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế trong quản lý thuế. 19. Bộ Tài chính (2014), Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế. 20. Bộ Tài chính (2014), Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản TTHC về thuế. 21. Bộ Tài chính (2015), Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 về việc thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của CQT. 22. Bộ Tài chính (2015), Quyết định 1574/QĐ-TCT ngày 01/09/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. 23. Bộ Tài chính (2015), Quyết định 1575/QĐ-TCT ngày 01/09/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc Thanh tra Tổng cục thuế. 24. Bộ Tài chính (2015), Quyết định 2019/QĐ-BTC ngày 09/03/2016 của Bộ Tài chính về việc thành lập Ban quản lý rủi ro về thuế trực thuộc Tổng cục thuế. 180 25. Bộ Tài chính (2015), Thông tư 204/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 quy định áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế. 26. Bộ Tài chính (2015), Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 hướng dẫn về thuế TN DN tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC. 27. Bộ Tài chính (2021), Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế TN cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. 28. Bộ Tài chính (2022), Thông tin công khai ngân sách giai đoạn 2016- 2021. 29. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2022), Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam, NXB Thống Kê, Hà Nội. 30. Chính phủ (2017), Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với DN có GDLK. 31. Chính phủ (2020), Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. 32. Chính phủ (2020), Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có GDLK. 33. Vũ Văn Cương (2009) “Thông tin về người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Luật học, Số 4 34. Nguyễn Thị Thùy Dương (2011), Quản lý thuế ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính. 35. Lý Phương Duyên (2010), Quản lý thuế TNCN ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính 36. Huỳnh Văn Diện (2016), Pháp luật thuế thu nhập cá nhân từ thực tiễn thành phố Cần Thơ, Luận án Tiến sĩ Luật học, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. 37. La Xuân Đào (2012), Chính sách thuế đối với phát triển kinh tế ở Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia thành phố Hồ chí Minh. 38. Phạm Xuân Hòa (2013), Hoàn thiện chính sách thuế nhằm hỗ trợ phát triển DN nhỏ và vừa ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. 39. Tô Hoàng (2020), Chống chuyển giá trong quản lý thuế TNDN tại Việt 181 Nam, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Tài chính. 40. Nguyễn Hoàng (2009), Hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với thuế TNCN ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính. 41. Vương Thị Thu Hiền (2011), Chính sách thuế TNDN ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Đề tài nghiên cứu Học viện tài chính. 42. Vương Thị Thu Hiền (2008), Hoàn thiện hệ thống chính sách thuế ở Việt Nam trong điều kiện gia nhập WTO, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Tài chính. 43. Lê Vũ Hà (2021),“ Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế tại tỉnh Đồng Nai”, Tạp chí Kế toán và kiểm toán. 44. Ngô Văn Khương (2016), Chính sách thuế với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Tài chính. 45. Nguyễn Thị Lan (2009), Các giải pháp hạn chế việc trốn thuế và tránh thuế của các công ty đa quốc gia hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính. 46. Nguyền Việt Lâm (2021), Hội nhập quốc tế trong “kỷ nguyên số” và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam, Tạp chí Cộng sản. 47. Lèng Hoàng Minh (2017), Nâng cao tính tuân thủ thuế của người nộp thuế ở Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện Tài chính. 48. Vũ Thị Bích Quỳnh và Dương Thị Bình Minh (2018), Nghiên cứu hành vi tuân thủ thuế TN cá nhân của NNT tại TP. Hồ Chí Minh, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh châu Á, 2, 63-83. 49 Hoàng Thị Thúy Ngọc (2010), Quản lý thuế đối với các DN thuộc khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính. 50. Phan Thị Hằng Nga (2017), Giải pháp nâng cao hiệu quả trong quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. 51. Anh Pham (2020), “Effects of temporary corporate income tax cuts: Evidence from Vietnam”, Journal of Development Economics, Volume 146. 52. Lê Thị Minh Phượng (2019), Hoàn thiện thuế TNDN ở Việt Nam hiện nay, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Tài chính. 53. Quốc hội (2003), Luật thuế TN DN, số 09/2003/QH11, ngày 17/6/2003. 54. Quốc hội (2008), Luật thuế TN DN, số 14/2008/QH12, ngày 3/6/2008. 55. Quôc hội (2007), Luật thuế TN cá nhân, số 04/2007/QH12, ngày 21/11/2007. 56. Quốc hội (2012), Luật bổ sung một số điều của Luật thuế TN cá nhân, số 182 26/2012/QH13, ngày 22/11/2018. 57. Quốc hội (2014), Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật về thuế. 58. Quốc hội (2019), Luật quản lý thuế số: 38/2019/QH14, ngày 13/6/2019 59. Dương Ngọc Quang (2015), Hoàn thiện thuế TNDN nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam, Luận án Tiến sỹ, Học viện Tài chính. 60. Nguyễn Xuân Sơn (2007), Hoàn thiện chính sách thuế TN ở Việt Nam phù hợp với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Tài chính. 61. Nguyễn Thị Sương (2017), Nâng cao năng lực cạnh tranh thuế để thu hút vốn đầu tư vào Việt Nam, Tạo chí Tài chính. 62. Bùi Ngọc Toản (2017), Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế thu nhập của doanh nghiệp - Nghiên cứu thực nghiệm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học - Đại học Huế, Tập 126, 77-88. 63. Lưu Ngọc Thơ (2013), Quản lý thuế đối với DN lớn ở Việt Nam hiện nay, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính. 64. Lê Xuân Trường (2006), Chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các DN ngành công nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Tài chính. 65. Nguyễn Ngọc Tuyến (2010), Định hướng cải cách thuế TNDN nhằm thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế và thu NSNN, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước. 66. Nguyễn Thị Lệ Thúy (2009), Hoàn thiện quản lý thuế của Nhà nước nhằm tăng cường sự tuân thủ thuế của DN (Nghiên cứu tình huống của Hà Nội), Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân. 67. Cao Anh Tuấn (2010), Điều chỉnh hệ thống thuế TN trong điều kiện Việt Nam là thành viên Tổ chức thương mại thế giới WTO, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. 68. Tổng cục Thống kê (2017-2021), Niên giám thống kê, Nxb. Thống kê, Hà Nội. 69. Tổng cục Thuế (2016-2021), Báo cáo tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra thuế hàng năm. 70. Từ điển bách khoa Việt Nam (2011), Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa. 71. Thủ tướng Chính phủ (2003), Quyết định 197/2003/QĐ-TTg ngày 23/09/2003 về việc thí điểm thực hiện cơ chế cơ sở sản xuất, kinh doanh tự khai, tự nộp thuế. 183 72. Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/05/2011 về phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020. 73. Trần Anh Tuấn (2021), “Khái quát chung về hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay”, truy cập từ: https://moj.gov.vn/tttp/tintuc/Pages/thuong-mai-tai- chinh.aspx?ItemID=5 74. Nguyễn Xuân Sơn (2007), Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập ở Việt Nam phù hợp với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Tài chính. 75. Đặng Thị Bạch Vân (2014), Xoay quanh vấn đề NNT và tuân thủ thuế, Tạp chí Phát triển và Hội nhập, 16 (26), 59-63. 76. Đặng Thị Bạch Vân (2015), Thách thức cho cơ quan thuế Việt Nam khi gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN, Tạp chí Phát triển và hội nhập. II. Tiếng Anh 77. Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2010), “Social psychology 7th Ed”, New Jersey: Upper Saddle River. 78. A. Athira và cộng sự (2023),“COVID-19 and corporate tax avoidance: International evidence”, International Business Review, Volume 32, Issue 4. 79. AndrejovskáAlena (2017), Meta-analysis categorization of EU countries in the context of corporate income tax, 80. Ajzen Icek và Martin Fishbein (1975), Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research, MA: Addison- Wesley. 81. Allingham, M., & Sandmo, A. (1972), “Income tax evasion: A theoretical analysis”, Journal of Public Economics, 1(3–4¬), 323–338. 82. Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998), “Tax compliance”, Journal of Economic Literature, 36(2), 818–860. 83. Alm, J. & Yunas, M. (2009), “Spatiality and persistence in U.S. individual income tax compliance”, National Tax Journal, 62(1), 101-124. 84. Braithwaite, V. (2009), “Defiance in taxation and governance: Resisting and dismissing authority in a democracy”, Cheltenham: Edward Elgar. 85. Baier & Bergstrand (2005), “Do Free Trade Agreements Actually Increase Members' International Trade?”, FRB of Atlanta Working Paper No. 86. Bowen H R. (1953), “Social Responsibility of Businessman”, Harper & Row, New York. 87. Bobek, D. D., Roberts, R. W., & Sweeney, J. T. (2007), “The social norms of tax compliance: Evidence from Australia, Singapore, and the United 184 States”, Journal of Business Ethics, 74(1), 49-64. 88. Catalina Cozmei (2015), Is it any EU Corporate Income Tax Rate- Revenue Paradox?, Procedia Economics and Finance, 23, 818-827. 89. Carroll A B. (1979), “A Three-dimensional Conceptual Model of Corporate Performance”, The Academy of Management Review, 4 (4), pp. 497-505. 90. Cialdini, R. B., & Trost, M. R. (1998), Social influence: Social norms, conformity and compliance. In D. T. Gilbert, S. T. Fiske, & G. Lindzey (Eds.), The handbook of social psychology (pp. 151-192). New York: McGraw-Hill. 91. Cécile Bazart, Aurélie Bonein (2014), “Reciprocal relationships in tax compliance decisions”, Journal of Economic Psychology, vol. 40, issue C, 83-102. 92. DorisPrammer (2019), “How does population ageing impact on personal income taxes and social security contributions?”, The Journal of the Economics of Ageing. 93. Doreen Musimenta, Stephen Korutaro Nkundabanyanga, Moses Muhwezi, Brenda Akankunda,Irene Nalukenge, (2017), “Tax compliance of small and medium enterprises: a developing country perspective”, eJournal of Financial Regulation and Compliance, Vol. 25 Issue: 2, pp.149-175, https://doi.org/10.1108/JFRC-08-2016-0065 94. Davis, K. (1973), “The case for and against business assumption of social Responsibilities”, Academy of Management Journal, 312-322. 95. Dabla-Norris và các cộng sự (2010), “Firm Productivity, Innovation, and Financial Development”, IMF working paper, WP/10/49. 96. Devereux et al. (2011), “Issues in the design of taxed on corporate profit”, National Tax Journal, September 2012, 65 (3), 709-730. 97. Djankov, Ganser, McLiesh, Ramalho, Shleifer, (2008) “The Effect of Corporate Taxes on Investment and Entrepreneurship”, American Law & Economics Association Annual Meetings, paper 80. 98. David A. Nugent (2013), “Legislating Morality: The Effects of Tax Law Complexity on Taxpayers’ Attitudes”,The Journal of Applied Budiness Research, Volume 29, Number 5, September/October 2013 99. Ebrill, L., Stotsky, J. and Gropp, R. (1999), “Revenue implications of trade liberalization”, IMF Occasional Paper 180. 100. Francisco J. Delgado (2019), Club convergence in the corporate income tax: The case of European effective rates, Physical A 523, 942-953. 101. Fadjar O.P. Siahaan (2012), “The Influence of Tax Fairness and Communication on Voluntary Compliance: Trust as an Intervening Variable”, 185 International Journal of Business and Social Science, Vol. 3 No. 21. 102. Fischel, William A (1975), “Fiscal and Environment Con- siderations in the Location of Firms in Suburban Communities”, in EDWIN S. MILLS AND WALLACE E. OATES, pp. 119-73 103. Friedman M. (1970), “The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits”, The New York Times Magazine, pp. 1-6. 104. Frankel, Jeffrey, A., and David H. Romer (1999), "Does Trade Cause Growth?" American Economic Review, 89 (3): 379-399. 105. Gobena, L. B., & Van Dijke, M. (2016), “Power, justice, and trust: A moderated mediation analysis of tax compliance among Ethiopian business owners”, Journal of Economic Psychology, 52, 24–37. 106. Jimenez, P., & Iyer, G. S. (2016), “Tax compliance in a social setting: The influence of social norms, trust in government, and perceived fairness on taxpayer compliance”, Advances in Accounting, 34, 17–26. 107. Hans JarleKind (2005), “Corporate tax systems, multinational enterprises, and economic integration”, Journal of International Economics 65, 507 – 521 108. IrenaSzarowská (2014), “Personal Income Taxation in a Context of a Tax Structure”, Procedia Economics and Finance, 12, 662-669. 109. IdawatiIbrahim (2014), “The compliance time costs of Malaysian personal income tax system: E-filers vs. manual-filers”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 164, 522 – 527. 110. John Brondolo, Carlos Silvani, Eric Le Borgne and Frank Bosch (2008): “Tax Administration Reform and Fiscal Adjustment: The case of Indonesi”, IMF Working Papers. 111. Jackson, B. R. and Valerie, C. M. (1986), “Tax compliance research: Findings, problems, and prospects”, Journal of Accounting Literature, vol. 5, no. 1, pp. 125-165. 112. James Anderson (2003), Public Policy Analysis-An Introduce, Prentice Hall. 113. James, S. and Alley, C. (2009), “Tax compliance, self-assessment system, and tax administration”, Journal of Finance, and Management in Public Services, vol. 2, no. 2, pp. 27-42. 114. Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008), “Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework”, Journal of Economic Psychology, 29(2), 210–225. 186 115. Kirchler (2007), “Informal Sector Tax Compliance Issues and the Causality Nexus between Taxation and Economic Growth: Empirical Evidence from Ghana”, Modern Economy, Vol.7 No.12. 116. Keynes, J. M. (1921), “A treatise on probability”, Macmillan and Company, limited. 117. Kanybek (2008), “Determinants of Business Tax Compliance”, The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, De Gruyter, vol. 8(1), pages 1-28. 118. Kallgren, C. A., Reno, R. R., & Cialdini, R. B. (2000), “A focus theory of normative conduct: When norms do and do not affect behavior”, Personality and Social Psychology Bulletin, 26(8), 1002-1012. 119. Lars P. Feld (2002), “The impact of corporate and personal income taxes on the location of firms and on employment: some panel evidence for the Swiss cantons”, Journal of Public Economics, 87, 129–155. 120. Laffer, A. B. (1981). Government exactions and revenue deficiencies. Cato J., 1, 1. 121. Laurin, Claude and Yves Bozec (2000), “Privatization and Productivity Improvement: The Case of Canadian National (CN)”, Working paper, Ecoles de HEC, Montreal. 122. Leung, Danny, Césaire Meh, and Yaz Terajima (2008), “Firm Size and Productivity”, Bank of Canada Working Paper, 2008-45. 123. Lichtenberg, F. R. (1993), “The Output Contributions of Computer Equipment and Personnel: A Firm-Level Analysis, National Bureau of Economic Research”, Working Paper, No. 4540, Cambridge, MA. 124. Li Liu (2011), The economic effects of coroporate income taxation, New Brunswick, New Nersey, tháng 01-2011. 125. Martin Zagler (2023), ““Foreign direct investment, legal uncertainty and corporate income taxation”, International Economics, Volume 173. 126. Manchilot Tilahun (2018), “Determinants of Tax Compliance: a Systematic Review”, Economics, Volume 8, Issue 1, pp. 1-7 127. Milliron, V. J. 2016, “Tax preparers-government agents, or client advocates”, Journal of Accountancy, vol. 7, no. 5, pp. 7-16. 128. McKerchar M (2010), Design and conduct of research in tax, law and accounting, Sydney: Thomson Reuters/Lawbook Co. 129. Mitchell R.K, Wood J.D., Agle B. R. (1997), “Towards a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Priciple of Who and What Really Counts”, Academy of Management Review, 22 (4), pp. 853-887. 187 130. Norman Gemmell, The Tax Gap: A Methodological Review, Stock, T. (Ed.) Advances in Taxation (Advances in Taxation, Vol. 20. 131. Natrah Saada (2012), “Tax-Non compliance behaviour: Taxpayers view”, Academic Journal, 65 (344-351). 132. OECD (2017), Effective Inter – Agency Co-Operation in Fighting Tax Crimes and Other Financial Crimes. 133. Oates, W. (1972), Fiscal Federalism, Harcourt Brace Jovanovich ed., New York. 134. Philipp Heimberger (2021), “Corporate tax competition: A meta- analysis”, European Journal of Political Economy, Volume 69. 135. Paul.A.Samuelson (1970), Economics: An Introductory Analysis, McGraw-Hill; 7th edition. 136. Palil, M.R. and Mustapha, A.F. (2011), “Tax Audit and Tax Compliance in Asia: A Case Study of Malaysia”, European Journal of Social Sciences, 24, 7-32 137. Rosanne Altshuler (2008), Understanding U.S. Corporate Tax Losses, NBER Working Paper No, Procedia Economics and Finance, https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/597055 138. Roger H.Gordon (2014), “The choice of the personal income tax base”, Joural of Pulic Economics 118 . 139. Rendon-Garza, J. R. (2006), Global Corporate Tax Competition for Export Oriented Foreign Direct Investment. 140. Robbins, B. G., & Kiser, E. (2020), “State coercion, moral attitudes, and tax compliance: evidence from a national factorial survey experiment of income tax evasion”, Social Science Research, 102448. 141. Steenkamp, J. B. E., & Van Trijp, H. C. (1991), “The use of lisrel in validating marketing constructs”, International Journal of Research in Marketing, 8(4), 283–299. 142. Shengqiang Zuo và các cộng sự (2022), “Does government reduction of the corporate income tax rate increase employment? Evidence from China”, International Review of Economics & Finance, Volume 83. 143. Torgler, B. (2007), Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis, Cheltenham: Edward Elgar. 144. Tiebout, Charles M. (1956). A Pure Theory of Local Ex- penditures. J. Polit. Econ., Oct. 1956, 64(5), pp. 416-24. 188 145. Toshiyuki Uemura (2022), “Evaluating Japan's corporate income tax reform using firm-specific effective tax rates”, Japan and the World Economy, Volume 216. 146. Ture, N. B. (1963), “Tax reform: Depreciation problems”, The American Economic Review, 53(2), 334-353. 147. Wood, Donna. (2010), “Measuring Corporate Social Performance: A Review”, International Journal of Management Reviews, 12. 50 - 84. 10.1111/j.1468-2370.2009.00274.x. 148. Wahl, I., Kastlunger, B. and Kirchler, E. (2010), ‘Trust in authorities and power to enforce tax compliance: An empirical analysis of the “slippery slope framework’”, Law and Policy, Vol. 32 No. 4, pp. 383–406. 149. Wilson, J. D. (1986). A theory of interregional tax competition. Journal of urban Economics, 19(3), 296-315 150. Wilson, J. D. (1999), “Theories of tax competition”, National tax journal, 269-304. 151. White, Michelle J. (1975), Firm Location in a Zoned Metropolitan Area, in EDWIN S. MILLS AND WAL- LACE E. OATES, 1975a, pp. 175-201. 152. Wanniski, J. (1978). Taxes, revenues, and the Laffer curve. The Public Interest, 50, 3. 153. Wenzel, M. (2004). The social side of sanctions: Personal and social norms as moderators of deterrence. Law and human behavior, 28(5), 547-567. 154. Yuchen Shao và cộng sự (2019), “Corporate tax policy and heterogeneous firm innovation: Evidence from a developing country”, Journal of Comparative Economics, Volume 47, Issue 2. 189 PHỤ LỤC 01 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----oOo----- PHIẾU KHẢO SÁT VỀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ THU NHẬP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Kính gửi: Quý Ông/Bà! Với vai trò là nghiên cứu sinh, tôi đang thực hiện nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế””. Để cho việc nghiên cứu được khách quan, chính xác, kết quả nghiên cứu có thể hữu ích cho việc đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế thu nhập ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, tôi xin trân trọng kính mời quý Ông/Bà tham gia vào nghiên cứu thông qua việc trả lời các câu hỏi trong phiếu khảo sát này. Những câu trả lời quý Ông/Bà sẽ chỉ được sử dụng cho công tác nghiên cứu khoa học. Các thông tin cá nhân được giữ bí mật. PHẦN I: THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ Nếu người nộp thuế là DN Anh/Chị vui lòng đánh dấu (X) vào những câu trả lời phù hợp dưới đây: 1. Tên DN: Địa chỉ:. 2. DN thuộc loại hình nào? Nhà nước Cổ phần Trách nhiệm hữu hạn DN tư nhân Công ty hợp danh Loại hình khác 3. Lĩnh vực kinh doanh của DN Sản xuất hàng hóa Thương mại dịch vụ Bán buôn bán lẻ và phân phối Lĩnh vực khác 4. Quy mô tài sản của DN Anh/Chị ≤ 20 tỷ đồng 20 - 100 tỷ đồng >100 tỷ đồng Khác 5. Quy mô lao động của DN Anh/Chị 300 người Nếu người nộp thuế là cá nhân 1. Giới tính của Anh/Chị? □ Nam □ Nữ 2. Độ tuổi của Anh/Chị? 190 □Dưới 30 tuổi □Từ 30 đến 40 Tuổi □Từ 40 đến 50 tuổi □Trên 50 tuổi 3. Trình độ học vấn của Anh/Chị? □Trung cấp □Cao đẳng □Đại học □ Sau đại học 4. Anh/Chị công tác trong cơ quan nào? □ DN nhà nước □ DN tư nhân □ DN nước ngoài □ Kinh doanh tự do □ Khác 5. Mức thu nhập bình quân của Anh/Chị □ Từ 10 đến 15 triệu đồng □ Từ 15 đến 20 triệu đồng □ Trên 20 triệu đồng PHẦN II: NHỮNG THÔNG TIN KHẢO SÁT VỀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Xin Anh/Chị cho biết mức độ đồng ý của bản thân đối với những phát biểu trong bảng sau, bằng cách đánh dấu khoanh tròn ( ) vào ô thích hợp. Đề nghị, vui lòng không để trống! 1- Không đồng ý; 2- Không hoàn toàn đồng ý; 3- Đồng ý phần lớn; 4- Đồng ý; 5- Rất đồng ý. Ký hiệu Nhân tố Không đồng ý Không hoàn toàn đồng ý Đồng ý phần lớn Đồng ý Rất đồng ý Cảm nhận tham nhũng (GC) GC1 Cơ quan thuế hành động chính xác 1 2 3 4 5 GC2 Tôi cho rằng cán bộ thuế làm việc công tâm và minh bạch 1 2 3 4 5 GC3 Tôi hài lòng về cách cơ quan thuế giải quyết các vấn đề về thuế với mình 1 2 3 4 5 GC4 Nhìn chung, tôi hoàn toàn tin tưởng vào các quyết định của cơ quan thuế 1 2 3 4 5 GC5 Mọi quyết địn của cơ quan đều hướng tới lợi ích chung 1 2 3 4 5 Cảm nhận tham nhũng vặt (PC) PC1 Một số cán bộ thuế thiếu trách 1 2 3 4 5 191 nhiệm trong thực thi công vụ PC2 Tôi tin không có các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của cơ quan thuế 1 2 3 4 5 PC3 Tôi cho rằng có hành vi thông đồng của cán bộ công chức thuế đối với người nộp thuế 1 2 3 4 5 PC4 Một số cán bộ thuế thiếu phẩm chất đạo đức nghề nghiệp 1 2 3 4 5 PC5 Có các hành vi tham nhũng thuế tồn tại trong cơ quan thuế 1 2 3 4 5 Chuẩn mực cá nhân (PN) PN1 Tôi nghĩ rằng mình nên kê khai trung thực tất cả doanh thu với cơ quan thuế 1 2 3 4 5 PN2 Tôi cho rằng người nộp thuế không nên kê khai thu nhập thấp đi để nhằm giảm số thuế phải nộp 1 2 3 4 5 PN3 Tôi sẽ không trốn thuế, tránh thuế ngay cả khi tôi có cơ hội làm điều đó 1 2 3 4 5 PN4 Tôi nghĩ nộp thuế là nghĩa vụ của mình 1 2 3 4 5 PN5 Tôi nghĩ trốn thuế, tránh thuế là hành vi sai trái 1 2 3 4 5 PN6 Tôi sẽ luôn chấp hành và làm theo pháp luật về thuế 1 2 3 4 5 Chuẩn mực bắt buộc (IN) IN1 Tôi phải nộp thuế mặc dù tôi thực sự không muốn nộp bất kỳ khoản thuế nào 1 2 3 4 5 IN2 Tôi phải nộp thuế vì cơ quan thuế thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh của chúng tôi 1 2 3 4 5 IN3 Tôi phải nộp thuế bởi hình phạt với 1 2 3 4 5 192 các hành vi trốn thuế, tránh thuế là rất nghiêm khắc IN4 Tôi phải nộp thuế vì tôi không biết chính xác cách tránh thuế (trốn thuế) mà không gây chú ý với cơ quan thuế 1 2 3 4 5 IN5 Tôi phải nộp thuế vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng và kết quả kinh doanh của mình 1 2 3 4 5 IN6 Tôi sẽ nộp thuế theo quy định sau khi tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cách có thể giảm số tiền thuế phải nộp một cách hợp pháp 1 2 3 4 5 Chuẩn mực mô tả (DN) DN1 Mọi người tôi biết đều có hành vi trốn thuế nên tôi cũng làm theo 1 2 3 4 5 DN2 Những người tôi biết đều có gian lận thuế thành công và không bị phát hiện 1 2 3 4 5 DN3 Hầu hết những người xung quanh tôi đều được hưởng lợi từ việc gian lận thuế 1 2 3 4 5 DN4 Một số người tôi biết đã bị xử phạt về hành vi trốn thuế 1 2 3 4 5 DN5 Những người tuân thủ nộp thuế luôn nhận được sự ủng hộ của mọi người và đều thành công trong kinh doanh 1 2 3 4 5 Chuẩn mực chủ quan (SN) SN1 Hầu hết những người tôi biết đều sẽ tán thành khi tôi gian lận thuế 1 2 3 4 5 SN2 Hầu hết người nộp thuế đều cho rằng hành vi gian lận thuế là có thể chấp nhận được 1 2 3 4 5 SN3 Hầu hết mọi người đều nghĩ gian 1 2 3 4 5 193 lận thuế là một hành vi phạm tội tầm thường SN4 Hầu hết những người quan trọng với tôi đều nghĩ trốn thuế là hành động sai trái 1 2 3 4 5 SN5 Hầu hết những người tôi biết đều cho rằng trốn thuế là hành vi sai trái đạo đức 1 2 3 4 5 Cảm nhận công bằng (PF) PF1 Tôi tin rằng cách thức phân bổ gánh nặng thuế cho những người nộp thuế là công bằng 1 2 3 4 5 PF2 Nhìn chung, tôi nghĩ hệ thống thuế hiện tại là công bằng 1 2 3 4 5 PF3 Các hình thức phạt và cưỡng chế nợ thuế có tính công bằng khi thực hiện 1 2 3 4 5 PF4 Tôi tin rằng hệ thống thuế và cách quản lý là công bằng với mọi chủ thể 1 2 3 4 5 Dự định tuân thủ thuế (CI) CI1 Tôi biết số thuế phải nộp hàng năm 1 2 3 4 5 CI2 Tôi biết các loại thuế phải nộp 1 2 3 4 5 CI3 Tôi biết khi nào phải nộp thuế 1 2 3 4 5 CI4 Tôi biết các hình phạt đối với hành vi trốn thuế là như thế nào 1 2 3 4 5 CI5 Tôi biết khả năng bị kiểm tra bởi cán bộ thuế liên quan đến vấn đề thuế của tôi 1 2 3 4 5 XIN CẢM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA QUÝ ÔNG/BÀ! 194 PHỤ LỤC 02 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----oOo----- PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ NGÀNH THUẾ VỀ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP Ở VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Kính gửi: Quý Ông/Bà! Với vai trò là nghiên cứu sinh, tôi đang thực hiện nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”. Để cho việc nghiên cứu được khách quan, chính xác, kết quả nghiên cứu có thể hữu ích cho việc đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế thu nhập ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, tôi xin trân trọng kính mời quý Ông/Bà đang công tác trong ngành Thuế tham gia vào nghiên cứu thông qua việc trả lời các câu hỏi trong phiếu khảo sát này. Những câu trả lời quý Ông/Bà sẽ chỉ được sử dụng cho công tác nghiên cứu khoa học. Các thông tin cá nhân được giữ bí mật. PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN Xin Ông/Bà hãy cung cấp một số thông tin bằng cách đánh dấu [x] vào câu trả lời thích hợp: 1. Họ và tên: . 2. Giới tính: Nam Nữ Khác 3. Đơn vị công tác 1. Cục Thuế tỉnh, thành phố (xin ghi ra cụ thể) .. 2. Chi cục Thuế quận, huyện(xin ghi ra cụ thể) .. 4. Vị trí công tác Lãnh đạo cấp Cục/Chi cục Lãnh đạo cấp Phòng/đội Cán bộ 5. Nhiệm vụ công tác hiện nay: Lãnh đạo quản lý Phòng/đội Thanh tra - Kiểm tra Phòng/đội Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT Phòng/đội Hành chính - Quản 195 trị - Tài vụ Phòng/đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học Phòng/đội Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế Phòng/đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế Khác 6. Thâm niên công tác Dưới 3 năm Từ 5 năm đến dưới 10 năm Từ 15 năm đến dưới 20 năm Từ 3 năm đến dưới 5 năm Từ 10 năm đến dưới 15 năm Từ 20 năm trở lên PHẦN II: THÔNG TIN KHẢO SÁT Xin Ông/Bà hãy trả lời các câu hỏi sau bằng cách đánh dấu khoanh tròn ( ) vào ô trả lời thích hợp. Vui lòng không bỏ trống. 1- Không đồng ý (Không khả thi) 2- Không hoàn toàn đồng ý (Trung bình) 3- Đồng ý phần lớn(Tương đối khả thi) 4- Đồng ý (Khả thi) 5- Rất đồng ý (Rất khả thi) 1. Theo Ông/Bà mức độ đạt được của chính sách thuế thu nhập trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay ra sao? Các yếu tố Mức điểm Không đồng ý Không hoàn toàn đồng ý Đồng ý phần lớn Đồng ý Rất đồng ý Chính sách thuế TN được sửa đổi, bổ sung theo hướng minh bạch 1 2 3 4 5 Chính sách thuế TN đã phát triển theo hướng đơn giản, giảm bớt thủ tục hành chính, giúp DN giảm bớt thời gian kê khai, nộp thuế 1 2 3 4 5 Chính sách Thuế TN trong bối cảnh hội nhập đã mở rộng cơ sở thuế để phát triển nguồn thu 1 2 3 4 5 Chính sách thuế TN đã đảm bảo khuyến 1 2 3 4 5 196 khích sự tham gia càng nhiều của các DN và người nộp thuế và huy động được đầy đủ các nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh vào NSNN Chính sách thuế TN đã phù hợp với thực tiễn phát triển và thông lệ quốc tế 1 2 3 4 5 Chính sách Thuế TN được hoàn thiện theo hướng khuyến khích, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đảm bảo công bằng giữa DN trong nước và DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 1 2 3 4 5 Chính sách thuế TN đã kiểm soát được các hoạt động chuyển giá, ngăn chặn và phát hiện các hành vi trốn lậu thuế 1 2 3 4 5 2. Chính sách thuế thu nhập của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế phải đối mặt với những thách thức nào. Ông/Bà hãy đánh giá mức độ tác động của những thách thức này? Các yếu tố Mức điểm Không đồng ý Không hoàn toàn đồng ý Đồng ý phần lớn Đồng ý Rất đồng ý Chính sách thuế TN chưa đồng bộ và chưa bao quát hết đối tượng chịu thuế, đặc biệt đối với hoạt động TMĐT 1 2 3 4 5 Quy định của pháp luật về chính sách thuế TN còn nhiều bất cập 1 2 3 4 5 Lực lượng và trình độ cán bộ thuế chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý thuế trong bối cảnh hội nhập, nhất là đối với hình thức kinh doanh mới TMĐT 1 2 3 4 5 Ý thức tuân thủ nghĩa vụ thuế TN của NNT (đặc biệt là DN FDI) chưa cao 1 2 3 4 5 197 Thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý thuế và các cơ quan hữu quan khác trong quản lý thuế TN 1 2 3 4 5 Cơ sở vật chất ngành thuế hạn chế chưa đáp ứng được sự phát triển mạnh mẽ của các hoạt động kinh doanh mới, hình thức hoạt động của DN FDI trong bối cảnh hội nhập 1 2 3 4 5 3. Ông/Bà đánh giá mức độ khả thi của các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế thu nhập ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay? (mức đánh giá thấp nhất là 1, cao nhất là 5, theo đó 1: Không khả thi; 2: Trung bình; 3: Tương đối khả thi; 4: Khả thi; 5: Rất khả thi Các yếu tố Mức điểm Không khả thi Trung bình Tương đối khả thi Khả thi Rất khả thi Hoàn thiện các quy định pháp luật về thuế TN điều chỉnh bao quát hết các hình thức phát sinh mới 1 2 3 4 5 Nâng cao sự phối hợp giữa cơ quan thuế với các các cơ quan quản lý chuyên ngành và các tổ chức quốc tế trong việc trao đổi các thông tin về quản lý thuế TN (đối với TNĐT và DN FDI) 1 2 3 4 5 Kiện toàn bộ máy quản lý thuế TN theo hướng tinh gọn, hiệu quả 1 2 3 4 5 Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ công chức thuế chuyên trách, nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng sử dụng CNTT và ngoại ngữ. 1 2 3 4 5 Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền và hỗ trợ NNT. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế để nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của các tổ chức, cá nhân trong việc kê 1 2 3 4 5 198 khai, nộp thuế từ các giao dịch TMĐT, của các DN FDI trong hoạt động chuyển giá, tránh thất thu cho NSNN. Hiện đại hóa cơ sở vật chất ngành Thuế đáp ứng yêu cầu quản lý 1 2 3 4 5 4. Theo Ông/Bà, nguyên nhân cơ bản gây thất thu thuế thu nhập trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế từ đâu? . .................................................................................................................. 5. Ông/Bà cho biết ý kiến cá nhân để hoàn thiện chính sách thuế thu nhập tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay? . .................................................................................................................. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ ÔNG/BÀ! 199 PHỤ LỤC 03 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 1. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items . 663 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted GC1 15.85 16.66 .54 .54 GC2 15.75 15.94 .55 .52 GC4 16.26 15.45 .43 .60 GC5 15.75 16.96 .30 .70 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items . 637 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted PC1 15.82 16.98 .49 .50 PC2 15.51 18.21 .52 .49 PC4 15.66 20.34 .33 .62 PC5 15.55 19.43 .33 .62 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items . 829 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted PN1 12.05 29.89 .78 .72 PN2 11.96 31.07 .74 .74 PN3 12.35 32.09 .69 .76 PN4 11.29 38.87 .42 .87 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items . 684 4 200 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted IN1 11.85 24.94 .42 .64 IN2 12.71 22.02 .55 .55 IN3 11.60 24.12 .47 .61 IN6 12.87 26.55 .41 .65 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items . 472 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted DN1 13.84 17.61 .27 .39 DN2 14.43 17.78 .17 .50 DN4 14.82 15.90 .32 .35 DN5 13.90 17.11 .33 .34 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .851 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted SN1 12.23 25.84 .76 .77 SN2 12.26 25.37 .80 .75 SN4 12.11 29.20 .72 .79 SN5 11.55 32.51 .49 .88 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .895 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted PF1 13.13 23.98 .78 .85 PF2 13.15 24.59 .83 .84 PF3 13.33 25.68 .80 .85 PF4 13.26 26.37 .65 .90 201 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .782 3 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted CI3 8.95 12.70 .62 .70 CI4 9.46 12.45 .58 .74 CI5 9.24 12.18 .65 .66 2. Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.751 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 70.119 df 2.805 Sig. .000 Ma trận xoay các yếu tố Biến quan sát Trọng số nhân tố Cảm nhận công bằng Chuẩn mực chủ quan Chuẩn mực cá nhân Dự định tuân thủ thuế TN Cảm nhận tham nhũng Chuẩn mực bắt buộc Chuẩn mực mô tả PF2 .897 PF3 .888 PF1 .881 PF4 .784 SN2 .898 SN1 .873 SN4 .820 SN5 .626 PN1 .950 PN2 .924 PN3 .754 CI4 .824 CI5 .756 CI3 .704 GC1 .884 GC2 .858 PC1 .486 IN3 .792 IN2 .785 IN1 .579 DN4 .788 202 Biến quan sát Trọng số nhân tố Cảm nhận công bằng Chuẩn mực chủ quan Chuẩn mực cá nhân Dự định tuân thủ thuế TN Cảm nhận tham nhũng Chuẩn mực bắt buộc Chuẩn mực mô tả DN5 .648 Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 7 iterations. 3. Phân tích nhân tố khẳng định CFA (Confirmatory Factor Analysis) Chi-square=564,015; df=294; P=0,000 Chi-square/df=1,918 GFI=0,873; TLI=0,906; CFI=0,921 RMSEA=0,058 4. Đánh giá độ tin cậy của thang đo (Reliability) Factor Cronbach’s Alpha Composite Reliability Average Variance Extracted GC 0,663 0,783 0,552 PC 0,637 0,835 0,631 PN 0,829 0,797 0,500 IN 0,684 0,749 0,434 DN 0,472 0,768 0,625 SN 0,851 0,864 0,622 PF 0,895 0,892 0,673 CI 0,782 0,846 0,647 203 5. Giá trị phân biệt (Discriminant Validity) Estimate S.E. C.R. P GC ↔ PC 0,527 0,102 5,144 0,000*** GC ↔ IN -0,006 0,089 -0,071 0,943 GC ↔ DN -0,039 0,104 -0,376 0,707 GC ↔ SN 0,003 0,076 0,038 0,97 GC ↔ PN -0,299 0,104 -2,883 0,004*** GC ↔ PF 0,025 0,11 0,23 0,818 GC ↔ CI -0,124 0,107 -1,165 0,244 PC ↔ IN -0,038 0,095 -0,397 0,692 PC ↔ DN -0,018 0,111 -0,161 0,872 PC ↔ SN 0,049 0,081 0,6 0,548 PC ↔ PN -0,196 0,104 -1,876 0,061* PC ↔ PF 0,01 0,117 0,088 0,93 PC ↔ CI -0,154 0,114 -1,346 0,178 IN ↔ DN 0,25 0,137 1,831 0,067* IN ↔ SN -0,33 0,108 -3,052 0,002*** IN ↔ PN 0,321 0,129 2,494 0,013** IN ↔ PF 0,135 0,139 0,972 0,331 IN ↔ CI 0,613 0,157 3,915 0,000*** DN ↔ SN 0,339 0,122 2,775 0,006*** DN ↔ PN 0,669 0,17 3,939 0,000*** DN ↔ PF 0,823 0,191 4,318 0,000*** DN ↔ CI 0,702 0,179 3,917 0,000*** SN ↔ PN -0,065 0,102 -0,637 0,524 SN ↔ PF 0,23 0,12 1,916 0,055* SN ↔ CI 0,089 0,113 0,78 0,435 PN ↔ PF 0,859 0,177 4,863 0,000*** PN ↔ CI 0,948 0,18 5,26 0,000*** PF ↔ CI 1,111 0,192 5,779 0,000*** 204 6. Mô hình phương trình cấu trúc tuyến tính SEM (Structural Equation Modeling) Chi-square=654,995 df=305; P=0,000 Chi-square/df=2,148 GFI=0,854 TLI=0,883 CFI=0,898 RMSEA=0,065

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_hoan_thien_chinh_sach_thue_thu_nhap_o_viet_nam_trong.pdf
  • pdf914-QĐ-VCLPT_ NCS Nguyễn Ngọc Minh.pdf
  • pdfĐiểm mới LA. Ngọc Minh (English).pdf
  • pdfĐiểm mới LA. Ngọc Minh (Việt).pdf
  • pdfTóm tắt LA - Nghọc Minh - Anh.pdf
  • pdfTóm tắt LA - Ngọc Minh - Việt.pdf
Luận văn liên quan