Luận án Mô hình xử lý hiệu quả dữ liệu biểu hiện gen

Chúng tôi chú ý đến các phương pháp đánh giá các mô hình. Do thực nghiệm trên các tập dữ liệu có số mẩu rất ít (nhỏ hơn 130 mẫu) nên chúng tôi dùng giao thức kiểm tra chéo leave-one-out (loo). Tức là dùng một phần tử trong tập dữ liệu để thử, các phần tử khác dùng để học. Lặp lại đến khi tất cả các phần tử đều được dùng để thử một lần. Đây là phương pháp đánh giá dược đề nghị sử dụng trong bài toán phân lớp có số mẩu ít [84]. Tất cả các thực hiện nghiệm được chạy trên máy tính cá nhân, cài hệ điều hành Linux Mint, bộ xử lý Intel(R) Xeon(R) 3.07 GHz và bộ nhớ RAM 8 GB RAM.

pdf170 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 22/01/2022 | Lượt xem: 346 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Mô hình xử lý hiệu quả dữ liệu biểu hiện gen, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_mo_hinh_xu_ly_hieu_qua_du_lieu_bieu_hien_gen.pdf
  • pdf2_TomTatLuanAn_VN_HuynhPhuocHai.pdf
  • pdf3_TomTatLuanAn_EN_HuynhPhuocHai.pdf
  • docx4_ThongTin_Luan_An_TS_VN_HuynhPhuocHai.docx
  • docx5_ThongTin_Luan_An_TS_EN_HuynhPhuocHai.docx
Luận văn liên quan