Luận án Một số bất đẳng thức tích phân cho toán tử đạo hàm trên thang thời gian và áp dụng

Nhận xét 4.3. Hệ quả 4.4 mở rộng kết quả của nhiều tác giả như Agarwal, Bohner và Rehák [4], Jaros và Kusano [42], Kreith [47], Picone [69], Rehák [74] và Tiryaki 195]. Nhận xét 4.4. Chú ý rằng Đồng nhất thức (4.4) là một dạng đơn giản hóa của Đồng nhất thức (4.16), vì nó dựa trên một giả thiết yếu hơn, đó là X là một hàm số hên tục tuyệt đối bất kì (không nhất thiết phải thỏa mãn bất kì phương trình hoặc bất phương trình nào). Hơn nữa, điều kiện đảm bảo cho đẳng thức xảy ra trong Bất đẳng thức (4.17) phức tạp hơn trong Bất đẳng thức (4.5).

pdf153 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 22/01/2022 | Lượt xem: 514 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Một số bất đẳng thức tích phân cho toán tử đạo hàm trên thang thời gian và áp dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_mot_so_bat_dang_thuc_tich_phan_cho_toan_tu_dao_ham_t.pdf
Luận văn liên quan