Luận án Nghiên cứu biến tính tinh bột từ một số nguồn không phổ biến và thăm dò ứng dụng

1. Hiệu suất tách và thu hồi tinh bột từ các nguồn không phổ biến là hạt mít, đậu xanh và khoai môn lần lượt là 36,26 % (JS), 32,60 % (MS) và 49,57 % (TS). Ba loại tinh bột thu nhận có tính tương đồng cao với nguyên liệu tinh bột sắn truyền thống. 2. Carboxymetyl hóa tinh bột từ một số nguồn không phổ biến - Điều kiện tối ưu để tổng hợp CMS là: nhiệt độ 50oC; thời gian 120 phút; tỷ lệ IPA/tinh bột 7,5 (mL/g); tỷ lệ MCA/AGU 1,0 (đối với TS và JS) và 1,5 (đối với MS); tỷ lệ NaOH/AGU 2,4. Các CMS thu được ở điều kiện tối ưu có độ thế lần lượt là 0,61 (CMJS); 0,67 (CMTS); 0,56 (CMMS). - Các hạt CMS đã thay đổi rất nhiều so với các hạt tinh bột tự nhiên, kích thước hạt tăng theo giá trị độ thế DS. Độ hòa tan của CMS tăng mạnh so với tinh bột tự nhiên và tỷ lệ thuận với DS, còn khả năng trương nở thì ngược lại. Độ nhớt và nhiệt độ hồ hóa của các CMS giảm khi DS tăng. 3. Thủy phân tinh bột hạt mít và đậu xanh bằng axit HCl - Điều kiện phù hợp để thực hiện quá trình thuỷ phân tinh bột hạt mít và đậu xanh trong dung môi ancol là: nhiệt độ 40oC; thời gian thuỷ phân 120 phút; tỷ lệ dung môi/tinh bột 4mL/g và nồng độ HCl 6%. - Các hạt HS vẫn giữ nguyên hình dạng, nhưng bề mặt bị bào mòn và trở nên thô ráp hơn, cấu trúc kết tinh không thay đổi (loại A). Nhiệt độ hồ hóa và khoảng nhiệt độ hồ hóa của HS tăng và mở rộng hơn so với tinh bột tự nhiên cùng loại. So với tinh bột tự nhiên, độ hòa tan của HS tăng trong khi khả năng trương nở và độ nhớt giảm mạnh. 4. Oxy hóa tinh bột bằng NaClO và H2O2 - Oxy hóa JS bằng tác nhân NaClO cho hiệu suất thu hồi cao nhất là 98,23% ở điều kiện tối ưu (nhiệt độ 40°C; thời gian 60 phút; nồng độ clo hoạt động 3%; hàm lượng tinh bột 40%; pH 9), hàm lượng carbonyl và carboxyl trong sản phẩm OS thu được lần lượt là 0,37% và 0,98%. Oxy hóa JS và MS bằng tác nhân H2O2 cho hiệu suất thu hồi tốt nhất là 92,23% (đối với MS) và 95,79% (đối với JS) ở điều kiện tối ưu (nhiệt độ 40°C; thời gian 90 phút; nồng độ H2O2 2%; hàm lượng tinh bột 20%; pH 9), hàm lượng carbonyl - carboxyl trong sản phẩm OS thu được lần lượt là 0,96% - 0,083% (OMSH) và 1,06% - 0,29% (OJSH). - Các hạt OS vẫn giữ nguyên cấu trúc kết tinh như tinh bột tự nhiên nhưng bề mặt hạt bị bào mòn và xuất hiện những mảnh vỡ nhỏ khi tăng nồng độ tác nhân oxy hóa. Độ hòa tan, khả năng trương nở của OS đều tăng so với tinh bột tự nhiên cùng loại115 ở cùng một nhiệt độ, hai giá trị này đều tăng khi nhiệt độ tăng. Độ nhớt và nhiệt độ hồ hóa của OS giảm so với tinh bột tự nhiên và khi tăng nồng độ tác nhân oxy hóa. 5. Hai loại tinh bột biến tính HMS và CMJS được phân tích và đánh giá các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu theo tiêu chuẩn Dược điển châu Âu đều đạt tiêu chuẩn sử dụng làm tá dược trong thuốc viên nén. Kết quả thăm dò thử nghiệm HMS và CMJS làm tá dược cho thấy hai loại tinh bột này có chất lượng tương đương với tá dược thương phẩm và có thể dùng thay thế tá dược nhập ngoại trong kỹ thuật bào chế viên nén.

pdf180 trang | Chia sẻ: huydang97 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 279 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu biến tính tinh bột từ một số nguồn không phổ biến và thăm dò ứng dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
0.000 54 15.172 10.052 87.952 78 394.244 0.000 100.000 7 0.026 0.000 0.000 31 0.669 0.000 0.000 55 17.377 6.250 94.202 79 451.556 0.000 100.000 8 0.029 0.000 0.000 32 0.766 0.000 0.000 56 19.904 3.285 97.487 80 517.200 0.000 100.000 9 0.034 0.000 0.000 33 0.877 0.000 0.000 57 22.797 1.512 99.000 81 592.387 0.000 100.000 10 0.039 0.000 0.000 34 1.005 0.000 0.000 58 26.111 0.637 99.637 82 678.504 0.000 100.000 11 0.044 0.000 0.000 35 1.151 0.000 0.000 59 29.907 0.258 99.895 83 777.141 0.000 100.000 12 0.051 0.000 0.000 36 1.318 0.000 0.000 60 34.255 0.105 100.000 84 890.116 0.000 100.000 13 0.058 0.000 0.000 37 1.510 0.000 0.000 61 39.234 0.000 100.000 85 1019.515 0.000 100.000 14 0.067 0.000 0.000 38 1.729 0.000 0.000 62 44.938 0.000 100.000 86 1167.725 0.000 100.000 15 0.076 0.000 0.000 39 1.981 0.000 0.000 63 51.471 0.000 100.000 87 1337.481 0.000 100.000 16 0.087 0.000 0.000 40 2.269 0.000 0.000 64 58.953 0.000 100.000 88 1531.914 0.000 100.000 17 0.100 0.000 0.000 41 2.599 0.000 0.000 65 67.523 0.000 100.000 89 1754.613 0.000 100.000 18 0.115 0.000 0.000 42 2.976 0.183 0.183 66 77.339 0.000 100.000 90 2009.687 0.000 100.000 19 0.131 0.000 0.000 43 3.409 0.376 0.559 67 88.583 0.000 100.000 91 2301.841 0.000 100.000 20 0.150 0.000 0.000 44 3.905 0.729 1.287 68 101.460 0.000 100.000 92 2636.467 0.000 100.000 21 0.172 0.000 0.000 45 4.472 1.347 2.634 69 116.210 0.000 100.000 93 3000.000 0.000 100.000 22 0.197 0.000 0.000 46 5.122 2.389 5.024 70 133.103 0.000 100.000 23 0.226 0.000 0.000 47 5.867 4.035 9.059 71 152.453 0.000 100.000 24 0.259 0.000 0.000 48 6.720 6.370 15.429 72 174.616 0.000 100.000 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0.010 0.100 1.000 10.00 Diameter(µm) 100.0 1000 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 3000 q (% ) U n d e rS iz e (% ) 146 2019.09.13 10:53:17 HORIBA Laser Scattering Particle Size Distribution Analyzer LA-950 Sample Name ID# Data Name Transmittance(R) Transmittance(B) : HJS.MeOH - HCl 6 : 201909131053177 : 201909131053177 : 74.9(%) : 76.7(%) Median Size Mean Size Std.Dev. Geo.Mean Size Geo.Std.Dev. : 12.03276(µm) : 13.21951(µm) : 6.3027(µm) : 11.9883(µm) : 1.5522(µm) Circulation Speed : 3 Agitation Speed : 4 Mode Size Span : 12.3561(µm) : 1.1478 Ultra Sonic Form of Distribution Distribution Base : 12:49 (4) : Auto : Volume Diameter on Cumulative % : (2)10.00 (%)- 6.8741(µm) : (9)90.00 (%)- 20.6848(µm) Refractive Index (R) Refractive Index (B) Material Source Lot Number : Canadian balsam[Canadian balsam( 1.520 - 0.000i),Water( 1.333)] : Canadian balsam[Canadian balsam( 1.520 - 0.000i),Water( 1.333)] : Tinh bot : Duc_Vien HH : Test or Assay. Number : No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) 1 0.011 0.000 0.000 25 0.296 0.000 0.000 49 7.697 5.815 14.842 73 200.000 0.000 100.000 2 0.013 0.000 0.000 26 0.339 0.000 0.000 50 8.816 8.105 22.947 74 229.075 0.000 100.000 3 0.015 0.000 0.000 27 0.389 0.000 0.000 51 10.097 10.407 33.355 75 262.376 0.000 100.000 4 0.017 0.000 0.000 28 0.445 0.000 0.000 52 11.565 12.701 46.055 76 300.518 0.000 100.000 5 0.020 0.000 0.000 29 0.510 0.000 0.000 53 13.246 13.503 59.558 77 344.206 0.000 100.000 6 0.022 0.000 0.000 30 0.584 0.000 0.000 54 15.172 12.363 71.921 78 394.244 0.000 100.000 7 0.026 0.000 0.000 31 0.669 0.000 0.000 55 17.377 9.833 81.754 79 451.556 0.000 100.000 8 0.029 0.000 0.000 32 0.766 0.000 0.000 56 19.904 6.962 88.716 80 517.200 0.000 100.000 9 0.034 0.000 0.000 33 0.877 0.000 0.000 57 22.797 4.528 93.244 81 592.387 0.000 100.000 10 0.039 0.000 0.000 34 1.005 0.000 0.000 58 26.111 2.793 96.036 82 678.504 0.000 100.000 11 0.044 0.000 0.000 35 1.151 0.000 0.000 59 29.907 1.676 97.713 83 777.141 0.000 100.000 12 0.051 0.000 0.000 36 1.318 0.000 0.000 60 34.255 0.995 98.708 84 890.116 0.000 100.000 13 0.058 0.000 0.000 37 1.510 0.000 0.000 61 39.234 0.590 99.299 85 1019.515 0.000 100.000 14 0.067 0.000 0.000 38 1.729 0.000 0.000 62 44.938 0.355 99.654 86 1167.725 0.000 100.000 15 0.076 0.000 0.000 39 1.981 0.000 0.000 63 51.471 0.215 99.869 87 1337.481 0.000 100.000 16 0.087 0.000 0.000 40 2.269 0.000 0.000 64 58.953 0.131 100.000 88 1531.914 0.000 100.000 17 0.100 0.000 0.000 41 2.599 0.000 0.000 65 67.523 0.000 100.000 89 1754.613 0.000 100.000 18 0.115 0.000 0.000 42 2.976 0.110 0.110 66 77.339 0.000 100.000 90 2009.687 0.000 100.000 19 0.131 0.000 0.000 43 3.409 0.222 0.332 67 88.583 0.000 100.000 91 2301.841 0.000 100.000 20 0.150 0.000 0.000 44 3.905 0.421 0.753 68 101.460 0.000 100.000 92 2636.467 0.000 100.000 21 0.172 0.000 0.000 45 4.472 0.768 1.521 69 116.210 0.000 100.000 93 3000.000 0.000 100.000 22 0.197 0.000 0.000 46 5.122 1.361 2.882 70 133.103 0.000 100.000 23 0.226 0.000 0.000 47 5.867 2.333 5.215 71 152.453 0.000 100.000 24 0.259 0.000 0.000 48 6.720 3.812 9.028 72 174.616 0.000 100.000 15 14 12 10 8 6 4 2 0 0.010 0.100 1.000 10.00 Diameter(µm) 100.0 1000 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 3000 q (% ) U n d e rS iz e (% ) 147 2018.05.31 14:21:31 HORIBA Laser Scattering Particle Size Distribution Analyzer LA-950 Sample Name ID# Data Name Transmittance(R) Transmittance(B) : HJS.MeOH - HCl 10 : 201805311420044 : TB Mit mau 1 TP-metanol : 84.7(%) : 86.6(%) Median Size Mean Size Std.Dev. Geo.Mean Size Geo.Std.Dev. : 14.03419(µm) : 22.75854(µm) : 31.2197(µm) : 15.8372(µm) : 2.0431(µm) Circulation Speed : 3 Agitation Speed : 4 Mode Size Span : 14.0594(µm) : OFF Ultra Sonic Form of Distribution Distribution Base : 02:45 (3) : Auto : Volume Diameter on Cumulative % : (2)10.00 (%)- 7.7301(µm) : (9)90.00 (%)- 38.2252(µm) Refractive Index (R) Refractive Index (B) Material Source Lot Number : Canadian balsam[Canadian balsam( 1.520 - 0.000i),Water( 1.333)] : Canadian balsam[Canadian balsam( 1.520 - 0.000i),Water( 1.333)] : tinh bot : A Duc : Test or Assay. Number : No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) 1 0.011 0.000 0.000 25 0.296 0.000 0.000 49 7.697 3.923 9.818 73 200.000 0.495 99.211 2 0.013 0.000 0.000 26 0.339 0.000 0.000 50 8.816 5.714 15.531 74 229.075 0.435 99.645 3 0.015 0.000 0.000 27 0.389 0.000 0.000 51 10.097 7.764 23.295 75 262.376 0.355 100.000 4 0.017 0.000 0.000 28 0.445 0.000 0.000 52 11.565 10.104 33.399 76 300.518 0.000 100.000 5 0.020 0.000 0.000 29 0.510 0.000 0.000 53 13.246 11.634 45.033 77 344.206 0.000 100.000 6 0.022 0.000 0.000 30 0.584 0.000 0.000 54 15.172 11.665 56.699 78 394.244 0.000 100.000 7 0.026 0.000 0.000 31 0.669 0.000 0.000 55 17.377 10.210 66.909 79 451.556 0.000 100.000 8 0.029 0.000 0.000 32 0.766 0.000 0.000 56 19.904 7.953 74.863 80 517.200 0.000 100.000 9 0.034 0.000 0.000 33 0.877 0.000 0.000 57 22.797 5.685 80.547 81 592.387 0.000 100.000 10 0.039 0.000 0.000 34 1.005 0.000 0.000 58 26.111 3.875 84.422 82 678.504 0.000 100.000 11 0.044 0.000 0.000 35 1.151 0.000 0.000 59 29.907 2.627 87.049 83 777.141 0.000 100.000 12 0.051 0.000 0.000 36 1.318 0.000 0.000 60 34.255 1.838 88.887 84 890.116 0.000 100.000 13 0.058 0.000 0.000 37 1.510 0.000 0.000 61 39.234 1.377 90.264 85 1019.515 0.000 100.000 14 0.067 0.000 0.000 38 1.729 0.000 0.000 62 44.938 1.142 91.406 86 1167.725 0.000 100.000 15 0.076 0.000 0.000 39 1.981 0.000 0.000 63 51.471 1.001 92.407 87 1337.481 0.000 100.000 16 0.087 0.000 0.000 40 2.269 0.000 0.000 64 58.953 0.916 93.324 88 1531.914 0.000 100.000 17 0.100 0.000 0.000 41 2.599 0.000 0.000 65 67.523 0.864 94.187 89 1754.613 0.000 100.000 18 0.115 0.000 0.000 42 2.976 0.000 0.000 66 77.339 0.801 94.988 90 2009.687 0.000 100.000 19 0.131 0.000 0.000 43 3.409 0.166 0.166 67 88.583 0.747 95.735 91 2301.841 0.000 100.000 20 0.150 0.000 0.000 44 3.905 0.296 0.462 68 101.460 0.690 96.425 92 2636.467 0.000 100.000 21 0.172 0.000 0.000 45 4.472 0.518 0.980 69 116.210 0.616 97.041 93 3000.000 0.000 100.000 22 0.197 0.000 0.000 46 5.122 0.894 1.873 70 133.103 0.581 97.622 23 0.226 0.000 0.000 47 5.867 1.518 3.392 71 152.453 0.560 98.182 24 0.259 0.000 0.000 48 6.720 2.503 5.895 72 174.616 0.534 98.716 13 12 10 8 6 4 2 0 0.010 0.100 1.000 10.00 Diameter(µm) 100.0 1000 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 3000 q (% ) U n d e rS iz e (% ) 148 5.6. Phân bố kích thước hạt tinh bột đậu xanh thủy phân trong etanol 2019.09.12 15:28:05 HORIBA Laser Scattering Particle Size Distribution Analyzer LA-950 Sample Name ID# Data Name Transmittance(R) Transmittance(B) : HMS.EtOH.HCl2 : 201909121527144 : 201909121527144 : 84.7(%) : 88.1(%) Median Size Mean Size Std.Dev. Geo.Mean Size Geo.Std.Dev. : 21.05290(µm) : 21.59481(µm) : 5.9501(µm) : 20.7837(µm) : 1.3236(µm) Circulation Speed : 4 Agitation Speed : 4 Mode Size Span : 21.3447(µm) : 0.7107 Ultra Sonic Form of Distribution Distribution Base : 02:14 (4) : Auto : Volume Diameter on Cumulative % : (2)10.00 (%)- 14.4079(µm) : (9)90.00 (%)- 29.3708(µm) Refractive Index (R) Refractive Index (B) Material Source Lot Number : Canadian balsam[Canadian balsam( 1.520 - 0.000i),Water( 1.333)] : Canadian balsam[Canadian balsam( 1.520 - 0.000i),Water( 1.333)] : Tinh bot : Duc_Vien HH : Test or Assay. Number : No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) 1 0.011 0.000 0.000 25 0.296 0.000 0.000 49 7.697 0.129 0.129 73 200.000 0.000 100.000 2 0.013 0.000 0.000 26 0.339 0.000 0.000 50 8.816 0.294 0.423 74 229.075 0.000 100.000 3 0.015 0.000 0.000 27 0.389 0.000 0.000 51 10.097 0.665 1.088 75 262.376 0.000 100.000 4 0.017 0.000 0.000 28 0.445 0.000 0.000 52 11.565 1.511 2.600 76 300.518 0.000 100.000 5 0.020 0.000 0.000 29 0.510 0.000 0.000 53 13.246 3.296 5.896 77 344.206 0.000 100.000 6 0.022 0.000 0.000 30 0.584 0.000 0.000 54 15.172 6.627 12.522 78 394.244 0.000 100.000 7 0.026 0.000 0.000 31 0.669 0.000 0.000 55 17.377 11.728 24.251 79 451.556 0.000 100.000 8 0.029 0.000 0.000 32 0.766 0.000 0.000 56 19.904 17.349 41.599 80 517.200 0.000 100.000 9 0.034 0.000 0.000 33 0.877 0.000 0.000 57 22.797 20.311 61.910 81 592.387 0.000 100.000 10 0.039 0.000 0.000 34 1.005 0.000 0.000 58 26.111 17.959 79.870 82 678.504 0.000 100.000 11 0.044 0.000 0.000 35 1.151 0.000 0.000 59 29.907 11.688 91.558 83 777.141 0.000 100.000 12 0.051 0.000 0.000 36 1.318 0.000 0.000 60 34.255 5.627 97.184 84 890.116 0.000 100.000 13 0.058 0.000 0.000 37 1.510 0.000 0.000 61 39.234 2.061 99.246 85 1019.515 0.000 100.000 14 0.067 0.000 0.000 38 1.729 0.000 0.000 62 44.938 0.600 99.846 86 1167.725 0.000 100.000 15 0.076 0.000 0.000 39 1.981 0.000 0.000 63 51.471 0.154 100.000 87 1337.481 0.000 100.000 16 0.087 0.000 0.000 40 2.269 0.000 0.000 64 58.953 0.000 100.000 88 1531.914 0.000 100.000 17 0.100 0.000 0.000 41 2.599 0.000 0.000 65 67.523 0.000 100.000 89 1754.613 0.000 100.000 18 0.115 0.000 0.000 42 2.976 0.000 0.000 66 77.339 0.000 100.000 90 2009.687 0.000 100.000 19 0.131 0.000 0.000 43 3.409 0.000 0.000 67 88.583 0.000 100.000 91 2301.841 0.000 100.000 20 0.150 0.000 0.000 44 3.905 0.000 0.000 68 101.460 0.000 100.000 92 2636.467 0.000 100.000 21 0.172 0.000 0.000 45 4.472 0.000 0.000 69 116.210 0.000 100.000 93 3000.000 0.000 100.000 22 0.197 0.000 0.000 46 5.122 0.000 0.000 70 133.103 0.000 100.000 23 0.226 0.000 0.000 47 5.867 0.000 0.000 71 152.453 0.000 100.000 24 0.259 0.000 0.000 48 6.720 0.000 0.000 72 174.616 0.000 100.000 25 20 15 10 5 0 0.010 0.100 1.000 10.00 Diameter(µm) 100.0 1000 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 3000 q (% ) U n d e rS iz e (% ) 149 2019.09.12 14:39:48 HORIBA Laser Scattering Particle Size Distribution Analyzer LA-950 Sample Name ID# Data Name Transmittance(R) Transmittance(B) : HMS.EtOH.HCl6 : 201909121439135 : 201909121439135 : 83.9(%) : 87.4(%) Median Size Mean Size Std.Dev. Geo.Mean Size Geo.Std.Dev. : 21.43147(µm) : 22.13339(µm) : 6.4570(µm) : 21.2243(µm) : 1.3395(µm) Circulation Speed : 4 Agitation Speed : 4 Mode Size Span : 21.4144(µm) : 0.7393 Ultra Sonic Form of Distribution Distribution Base : 02:05 (4) : Auto : Volume Diameter on Cumulative % : (2)10.00 (%)- 14.5527(µm) : (9)90.00 (%)- 30.3962(µm) Refractive Index (R) Refractive Index (B) Material Source Lot Number : Canadian balsam[Canadian balsam( 1.520 - 0.000i),Water( 1.333)] : Canadian balsam[Canadian balsam( 1.520 - 0.000i),Water( 1.333)] : Tinh bot : Duc_Vien HH : Test or Assay. Number : No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) 1 0.011 0.000 0.000 25 0.296 0.000 0.000 49 7.697 0.130 0.130 73 200.000 0.000 100.000 2 0.013 0.000 0.000 26 0.339 0.000 0.000 50 8.816 0.293 0.423 74 229.075 0.000 100.000 3 0.015 0.000 0.000 27 0.389 0.000 0.000 51 10.097 0.652 1.075 75 262.376 0.000 100.000 4 0.017 0.000 0.000 28 0.445 0.000 0.000 52 11.565 1.458 2.532 76 300.518 0.000 100.000 5 0.020 0.000 0.000 29 0.510 0.000 0.000 53 13.246 3.137 5.669 77 344.206 0.000 100.000 6 0.022 0.000 0.000 30 0.584 0.000 0.000 54 15.172 6.249 11.918 78 394.244 0.000 100.000 7 0.026 0.000 0.000 31 0.669 0.000 0.000 55 17.377 11.024 22.942 79 451.556 0.000 100.000 8 0.029 0.000 0.000 32 0.766 0.000 0.000 56 19.904 16.401 39.343 80 517.200 0.000 100.000 9 0.034 0.000 0.000 33 0.877 0.000 0.000 57 22.797 19.557 58.900 81 592.387 0.000 100.000 10 0.039 0.000 0.000 34 1.005 0.000 0.000 58 26.111 17.927 76.828 82 678.504 0.000 100.000 11 0.044 0.000 0.000 35 1.151 0.000 0.000 59 29.907 12.390 89.218 83 777.141 0.000 100.000 12 0.051 0.000 0.000 36 1.318 0.000 0.000 60 34.255 6.542 95.760 84 890.116 0.000 100.000 13 0.058 0.000 0.000 37 1.510 0.000 0.000 61 39.234 2.760 98.520 85 1019.515 0.000 100.000 14 0.067 0.000 0.000 38 1.729 0.000 0.000 62 44.938 1.008 99.529 86 1167.725 0.000 100.000 15 0.076 0.000 0.000 39 1.981 0.000 0.000 63 51.471 0.351 99.879 87 1337.481 0.000 100.000 16 0.087 0.000 0.000 40 2.269 0.000 0.000 64 58.953 0.121 100.000 88 1531.914 0.000 100.000 17 0.100 0.000 0.000 41 2.599 0.000 0.000 65 67.523 0.000 100.000 89 1754.613 0.000 100.000 18 0.115 0.000 0.000 42 2.976 0.000 0.000 66 77.339 0.000 100.000 90 2009.687 0.000 100.000 19 0.131 0.000 0.000 43 3.409 0.000 0.000 67 88.583 0.000 100.000 91 2301.841 0.000 100.000 20 0.150 0.000 0.000 44 3.905 0.000 0.000 68 101.460 0.000 100.000 92 2636.467 0.000 100.000 21 0.172 0.000 0.000 45 4.472 0.000 0.000 69 116.210 0.000 100.000 93 3000.000 0.000 100.000 22 0.197 0.000 0.000 46 5.122 0.000 0.000 70 133.103 0.000 100.000 23 0.226 0.000 0.000 47 5.867 0.000 0.000 71 152.453 0.000 100.000 24 0.259 0.000 0.000 48 6.720 0.000 0.000 72 174.616 0.000 100.000 25 20 15 10 5 0 0.010 0.100 1.000 10.00 Diameter(µm) 100.0 1000 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 3000 q (% ) U n d e rS iz e (% ) 150 2019.09.12 15:15:55 HORIBA Laser Scattering Particle Size Distribution Analyzer LA-950 Sample Name ID# Data Name Transmittance(R) Transmittance(B) : HMS.EtOH.HCl10 : 201909121515143 : 201909121515143 : 91.8(%) : 93.7(%) Median Size Mean Size Std.Dev. Geo.Mean Size Geo.Std.Dev. : 22.00416(µm) : 22.78365(µm) : 6.7666(µm) : 21.8180(µm) : 1.3455(µm) Circulation Speed : 4 Agitation Speed : 4 Mode Size Span : 21.5315(µm) : 0.7593 Ultra Sonic Form of Distribution Distribution Base : 02:40 (4) : Auto : Volume Diameter on Cumulative % : (2)10.00 (%)- 14.9529(µm) : (9)90.00 (%)- 31.6604(µm) Refractive Index (R) Refractive Index (B) Material Source Lot Number : Canadian balsam[Canadian balsam( 1.520 - 0.000i),Water( 1.333)] : Canadian balsam[Canadian balsam( 1.520 - 0.000i),Water( 1.333)] : Tinh bot : Duc_Vien HH : Test or Assay. Number : No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) 1 0.011 0.000 0.000 25 0.296 0.000 0.000 49 7.697 0.110 0.110 73 200.000 0.000 100.000 2 0.013 0.000 0.000 26 0.339 0.000 0.000 50 8.816 0.252 0.362 74 229.075 0.000 100.000 3 0.015 0.000 0.000 27 0.389 0.000 0.000 51 10.097 0.569 0.931 75 262.376 0.000 100.000 4 0.017 0.000 0.000 28 0.445 0.000 0.000 52 11.565 1.285 2.216 76 300.518 0.000 100.000 5 0.020 0.000 0.000 29 0.510 0.000 0.000 53 13.246 2.785 5.001 77 344.206 0.000 100.000 6 0.022 0.000 0.000 30 0.584 0.000 0.000 54 15.172 5.599 10.600 78 394.244 0.000 100.000 7 0.026 0.000 0.000 31 0.669 0.000 0.000 55 17.377 10.035 20.635 79 451.556 0.000 100.000 8 0.029 0.000 0.000 32 0.766 0.000 0.000 56 19.904 15.325 35.959 80 517.200 0.000 100.000 9 0.034 0.000 0.000 33 0.877 0.000 0.000 57 22.797 18.995 54.954 81 592.387 0.000 100.000 10 0.039 0.000 0.000 34 1.005 0.000 0.000 58 26.111 18.334 73.288 82 678.504 0.000 100.000 11 0.044 0.000 0.000 35 1.151 0.000 0.000 59 29.907 13.497 86.785 83 777.141 0.000 100.000 12 0.051 0.000 0.000 36 1.318 0.000 0.000 60 34.255 7.659 94.444 84 890.116 0.000 100.000 13 0.058 0.000 0.000 37 1.510 0.000 0.000 61 39.234 3.489 97.933 85 1019.515 0.000 100.000 14 0.067 0.000 0.000 38 1.729 0.000 0.000 62 44.938 1.373 99.306 86 1167.725 0.000 100.000 15 0.076 0.000 0.000 39 1.981 0.000 0.000 63 51.471 0.510 99.815 87 1337.481 0.000 100.000 16 0.087 0.000 0.000 40 2.269 0.000 0.000 64 58.953 0.185 100.000 88 1531.914 0.000 100.000 17 0.100 0.000 0.000 41 2.599 0.000 0.000 65 67.523 0.000 100.000 89 1754.613 0.000 100.000 18 0.115 0.000 0.000 42 2.976 0.000 0.000 66 77.339 0.000 100.000 90 2009.687 0.000 100.000 19 0.131 0.000 0.000 43 3.409 0.000 0.000 67 88.583 0.000 100.000 91 2301.841 0.000 100.000 20 0.150 0.000 0.000 44 3.905 0.000 0.000 68 101.460 0.000 100.000 92 2636.467 0.000 100.000 21 0.172 0.000 0.000 45 4.472 0.000 0.000 69 116.210 0.000 100.000 93 3000.000 0.000 100.000 22 0.197 0.000 0.000 46 5.122 0.000 0.000 70 133.103 0.000 100.000 23 0.226 0.000 0.000 47 5.867 0.000 0.000 71 152.453 0.000 100.000 24 0.259 0.000 0.000 48 6.720 0.000 0.000 72 174.616 0.000 100.000 25 20 15 10 5 0 0.010 0.100 1.000 10.00 Diameter(µm) 100.0 1000 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 3000 q (% ) U n d e rS iz e (% ) 151 5.7. Phân bố kích thước hạt tinh bột đậu xanh thủy phân trong metanol 2019.09.12 15:07:54 HORIBA Laser Scattering Particle Size Distribution Analyzer LA-950 Sample Name ID# Data Name Transmittance(R) Transmittance(B) : HMS.MeOH.HCl2 : 201909121507142 : 201909121507142 : 90.1(%) : 92.5(%) Median Size Mean Size Std.Dev. Geo.Mean Size Geo.Std.Dev. : 20.98624(µm) : 21.62825(µm) : 6.1933(µm) : 20.7633(µm) : 1.3347(µm) Circulation Speed : 4 Agitation Speed : 4 Mode Size Span : 21.3119(µm) : 0.7332 Ultra Sonic Form of Distribution Distribution Base : 05:44 (4) : Auto : Volume Diameter on Cumulative % : (2)10.00 (%)- 14.2436(µm) : (9)90.00 (%)- 29.6306(µm) Refractive Index (R) Refractive Index (B) Material Source Lot Number : Canadian balsam[Canadian balsam( 1.520 - 0.000i),Water( 1.333)] : Canadian balsam[Canadian balsam( 1.520 - 0.000i),Water( 1.333)] : Tinh bot : Duc_Vien HH : Test or Assay. Number : No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) 1 0.011 0.000 0.000 25 0.296 0.000 0.000 49 7.697 0.132 0.132 73 200.000 0.000 100.000 2 0.013 0.000 0.000 26 0.339 0.000 0.000 50 8.816 0.310 0.442 74 229.075 0.000 100.000 3 0.015 0.000 0.000 27 0.389 0.000 0.000 51 10.097 0.711 1.153 75 262.376 0.000 100.000 4 0.017 0.000 0.000 28 0.445 0.000 0.000 52 11.565 1.626 2.780 76 300.518 0.000 100.000 5 0.020 0.000 0.000 29 0.510 0.000 0.000 53 13.246 3.516 6.296 77 344.206 0.000 100.000 6 0.022 0.000 0.000 30 0.584 0.000 0.000 54 15.172 6.925 13.221 78 394.244 0.000 100.000 7 0.026 0.000 0.000 31 0.669 0.000 0.000 55 17.377 11.928 25.149 79 451.556 0.000 100.000 8 0.029 0.000 0.000 32 0.766 0.000 0.000 56 19.904 17.167 42.316 80 517.200 0.000 100.000 9 0.034 0.000 0.000 33 0.877 0.000 0.000 57 22.797 19.690 62.006 81 592.387 0.000 100.000 10 0.039 0.000 0.000 34 1.005 0.000 0.000 58 26.111 17.311 79.318 82 678.504 0.000 100.000 11 0.044 0.000 0.000 35 1.151 0.000 0.000 59 29.907 11.466 90.784 83 777.141 0.000 100.000 12 0.051 0.000 0.000 36 1.318 0.000 0.000 60 34.255 5.802 96.586 84 890.116 0.000 100.000 13 0.058 0.000 0.000 37 1.510 0.000 0.000 61 39.234 2.340 98.926 85 1019.515 0.000 100.000 14 0.067 0.000 0.000 38 1.729 0.000 0.000 62 44.938 0.810 99.736 86 1167.725 0.000 100.000 15 0.076 0.000 0.000 39 1.981 0.000 0.000 63 51.471 0.264 100.000 87 1337.481 0.000 100.000 16 0.087 0.000 0.000 40 2.269 0.000 0.000 64 58.953 0.000 100.000 88 1531.914 0.000 100.000 17 0.100 0.000 0.000 41 2.599 0.000 0.000 65 67.523 0.000 100.000 89 1754.613 0.000 100.000 18 0.115 0.000 0.000 42 2.976 0.000 0.000 66 77.339 0.000 100.000 90 2009.687 0.000 100.000 19 0.131 0.000 0.000 43 3.409 0.000 0.000 67 88.583 0.000 100.000 91 2301.841 0.000 100.000 20 0.150 0.000 0.000 44 3.905 0.000 0.000 68 101.460 0.000 100.000 92 2636.467 0.000 100.000 21 0.172 0.000 0.000 45 4.472 0.000 0.000 69 116.210 0.000 100.000 93 3000.000 0.000 100.000 22 0.197 0.000 0.000 46 5.122 0.000 0.000 70 133.103 0.000 100.000 23 0.226 0.000 0.000 47 5.867 0.000 0.000 71 152.453 0.000 100.000 24 0.259 0.000 0.000 48 6.720 0.000 0.000 72 174.616 0.000 100.000 25 20 15 10 5 0 0.010 0.100 1.000 10.00 Diameter(µm) 100.0 1000 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 3000 q (% ) U n d e rS iz e (% ) 152 2019.09.12 14:32:26 HORIBA Laser Scattering Particle Size Distribution Analyzer LA-950 Sample Name ID# Data Name Transmittance(R) Transmittance(B) : HMS.MeOH.HCl6 : 201909121431134 : 201909121431134 : 86.2(%) : 89.2(%) Median Size Mean Size Std.Dev. Geo.Mean Size Geo.Std.Dev. : 21.68975(µm) : 22.50761(µm) : 6.7819(µm) : 21.5353(µm) : 1.3487(µm) Circulation Speed : 4 Agitation Speed : 4 Mode Size Span : 21.4524(µm) : 0.7659 Ultra Sonic Form of Distribution Distribution Base : 03:21 (4) : Auto : Volume Diameter on Cumulative % : (2)10.00 (%)- 14.6904(µm) : (9)90.00 (%)- 31.3036(µm) Refractive Index (R) Refractive Index (B) Material Source Lot Number : Canadian balsam[Canadian balsam( 1.520 - 0.000i),Water( 1.333)] : Canadian balsam[Canadian balsam( 1.520 - 0.000i),Water( 1.333)] : Tinh bot : Duc_Vien HH : Test or Assay. Number : No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) 1 0.011 0.000 0.000 25 0.296 0.000 0.000 49 7.697 0.125 0.125 73 200.000 0.000 100.000 2 0.013 0.000 0.000 26 0.339 0.000 0.000 50 8.816 0.281 0.407 74 229.075 0.000 100.000 3 0.015 0.000 0.000 27 0.389 0.000 0.000 51 10.097 0.625 1.032 75 262.376 0.000 100.000 4 0.017 0.000 0.000 28 0.445 0.000 0.000 52 11.565 1.396 2.428 76 300.518 0.000 100.000 5 0.020 0.000 0.000 29 0.510 0.000 0.000 53 13.246 3.004 5.432 77 344.206 0.000 100.000 6 0.022 0.000 0.000 30 0.584 0.000 0.000 54 15.172 5.992 11.423 78 394.244 0.000 100.000 7 0.026 0.000 0.000 31 0.669 0.000 0.000 55 17.377 10.604 22.027 79 451.556 0.000 100.000 8 0.029 0.000 0.000 32 0.766 0.000 0.000 56 19.904 15.867 37.894 80 517.200 0.000 100.000 9 0.034 0.000 0.000 33 0.877 0.000 0.000 57 22.797 19.120 57.014 81 592.387 0.000 100.000 10 0.039 0.000 0.000 34 1.005 0.000 0.000 58 26.111 17.859 74.873 82 678.504 0.000 100.000 11 0.044 0.000 0.000 35 1.151 0.000 0.000 59 29.907 12.745 87.618 83 777.141 0.000 100.000 12 0.051 0.000 0.000 36 1.318 0.000 0.000 60 34.255 7.084 94.702 84 890.116 0.000 100.000 13 0.058 0.000 0.000 37 1.510 0.000 0.000 61 39.234 3.231 97.932 85 1019.515 0.000 100.000 14 0.067 0.000 0.000 38 1.729 0.000 0.000 62 44.938 1.324 99.256 86 1167.725 0.000 100.000 15 0.076 0.000 0.000 39 1.981 0.000 0.000 63 51.471 0.529 99.786 87 1337.481 0.000 100.000 16 0.087 0.000 0.000 40 2.269 0.000 0.000 64 58.953 0.214 100.000 88 1531.914 0.000 100.000 17 0.100 0.000 0.000 41 2.599 0.000 0.000 65 67.523 0.000 100.000 89 1754.613 0.000 100.000 18 0.115 0.000 0.000 42 2.976 0.000 0.000 66 77.339 0.000 100.000 90 2009.687 0.000 100.000 19 0.131 0.000 0.000 43 3.409 0.000 0.000 67 88.583 0.000 100.000 91 2301.841 0.000 100.000 20 0.150 0.000 0.000 44 3.905 0.000 0.000 68 101.460 0.000 100.000 92 2636.467 0.000 100.000 21 0.172 0.000 0.000 45 4.472 0.000 0.000 69 116.210 0.000 100.000 93 3000.000 0.000 100.000 22 0.197 0.000 0.000 46 5.122 0.000 0.000 70 133.103 0.000 100.000 23 0.226 0.000 0.000 47 5.867 0.000 0.000 71 152.453 0.000 100.000 24 0.259 0.000 0.000 48 6.720 0.000 0.000 72 174.616 0.000 100.000 25 20 15 10 5 0 0.010 0.100 1.000 10.00 Diameter(µm) 100.0 1000 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 3000 q (% ) U n d e rS iz e (% ) 153 2019.09.12 14:46:42 HORIBA Laser Scattering Particle Size Distribution Analyzer LA-950 Sample Name ID# Data Name Transmittance(R) Transmittance(B) : HMS.MeOH.HCl10 : 201909121446138 : 201909121446138 : 87.7(%) : 90.6(%) Median Size Mean Size Std.Dev. Geo.Mean Size Geo.Std.Dev. : 22.18870(µm) : 22.99084(µm) : 6.8425(µm) : 22.0166(µm) : 1.3452(µm) Circulation Speed : 4 Agitation Speed : 4 Mode Size Span : 21.5696(µm) : 0.7554 Ultra Sonic Form of Distribution Distribution Base : 01:27 (4) : Auto : Volume Diameter on Cumulative % : (2)10.00 (%)- 15.1718(µm) : (9)90.00 (%)- 31.9340(µm) Refractive Index (R) Refractive Index (B) Material Source Lot Number : Canadian balsam[Canadian balsam( 1.520 - 0.000i),Water( 1.333)] : Canadian balsam[Canadian balsam( 1.520 - 0.000i),Water( 1.333)] : Tinh bot : Duc_Vien HH : Test or Assay. Number : No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) 1 0.011 0.000 0.000 25 0.296 0.000 0.000 49 7.697 0.106 0.106 73 200.000 0.000 100.000 2 0.013 0.000 0.000 26 0.339 0.000 0.000 50 8.816 0.239 0.345 74 229.075 0.000 100.000 3 0.015 0.000 0.000 27 0.389 0.000 0.000 51 10.097 0.533 0.879 75 262.376 0.000 100.000 4 0.017 0.000 0.000 28 0.445 0.000 0.000 52 11.565 1.197 2.076 76 300.518 0.000 100.000 5 0.020 0.000 0.000 29 0.510 0.000 0.000 53 13.246 2.609 4.685 77 344.206 0.000 100.000 6 0.022 0.000 0.000 30 0.584 0.000 0.000 54 15.172 5.315 10.000 78 394.244 0.000 100.000 7 0.026 0.000 0.000 31 0.669 0.000 0.000 55 17.377 9.695 19.695 79 451.556 0.000 100.000 8 0.029 0.000 0.000 32 0.766 0.000 0.000 56 19.904 15.083 34.778 80 517.200 0.000 100.000 9 0.034 0.000 0.000 33 0.877 0.000 0.000 57 22.797 19.010 53.788 81 592.387 0.000 100.000 10 0.039 0.000 0.000 34 1.005 0.000 0.000 58 26.111 18.589 72.378 82 678.504 0.000 100.000 11 0.044 0.000 0.000 35 1.151 0.000 0.000 59 29.907 13.810 86.187 83 777.141 0.000 100.000 12 0.051 0.000 0.000 36 1.318 0.000 0.000 60 34.255 7.891 94.078 84 890.116 0.000 100.000 13 0.058 0.000 0.000 37 1.510 0.000 0.000 61 39.234 3.634 97.712 85 1019.515 0.000 100.000 14 0.067 0.000 0.000 38 1.729 0.000 0.000 62 44.938 1.475 99.188 86 1167.725 0.000 100.000 15 0.076 0.000 0.000 39 1.981 0.000 0.000 63 51.471 0.581 99.768 87 1337.481 0.000 100.000 16 0.087 0.000 0.000 40 2.269 0.000 0.000 64 58.953 0.232 100.000 88 1531.914 0.000 100.000 17 0.100 0.000 0.000 41 2.599 0.000 0.000 65 67.523 0.000 100.000 89 1754.613 0.000 100.000 18 0.115 0.000 0.000 42 2.976 0.000 0.000 66 77.339 0.000 100.000 90 2009.687 0.000 100.000 19 0.131 0.000 0.000 43 3.409 0.000 0.000 67 88.583 0.000 100.000 91 2301.841 0.000 100.000 20 0.150 0.000 0.000 44 3.905 0.000 0.000 68 101.460 0.000 100.000 92 2636.467 0.000 100.000 21 0.172 0.000 0.000 45 4.472 0.000 0.000 69 116.210 0.000 100.000 93 3000.000 0.000 100.000 22 0.197 0.000 0.000 46 5.122 0.000 0.000 70 133.103 0.000 100.000 23 0.226 0.000 0.000 47 5.867 0.000 0.000 71 152.453 0.000 100.000 24 0.259 0.000 0.000 48 6.720 0.000 0.000 72 174.616 0.000 100.000 25 20 15 10 5 0 0.010 0.100 1.000 10.00 Diameter(µm) 100.0 1000 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 3000 q (% ) U n d e rS iz e (% ) 154 5.8. Phân bố kích thước hạt tinh bột đậu xanh carboxymethyl 2019.09.18 10:38:06 HORIBA Laser Scattering Particle Size Distribution Analyzer LA-950 Sample Name ID# Data Name Transmittance(R) Transmittance(B) : CMS - MCA 0.5 : 201909181037225 : 201909181037225 : 91.9(%) : 93.8(%) Median Size Mean Size Std.Dev. Geo.Mean Size Geo.Std.Dev. : 23.43084(µm) : 23.96826(µm) : 6.6904(µm) : 22.0358(µm) : 1.3361(µm) Circulation Speed : 4 Agitation Speed : 7 Mode Size Span : 21.5796(µm) : 0.7423 Ultra Sonic Form of Distribution Distribution Base : 04:04 (4) : Auto : Volume Diameter on Cumulative % : (2)10.00 (%)- 15.2516(µm) : (9)90.00 (%)- 31.7308(µm) Refractive Index (R) Refractive Index (B) Material Source Lot Number : Canadian balsam[Canadian balsam( 1.520 - 0.000i),Water( 1.333)] : Canadian balsam[Canadian balsam( 1.520 - 0.000i),Water( 1.333)] : Tinh bot : Duc_Vien HH : Test or Assay. Number : No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) 1 0.011 0.000 0.000 25 0.296 0.000 0.000 49 7.697 0.000 0.000 73 200.000 0.000 100.000 2 0.013 0.000 0.000 26 0.339 0.000 0.000 50 8.816 0.216 0.216 74 229.075 0.000 100.000 3 0.015 0.000 0.000 27 0.389 0.000 0.000 51 10.097 0.496 0.713 75 262.376 0.000 100.000 4 0.017 0.000 0.000 28 0.445 0.000 0.000 52 11.565 1.142 1.855 76 300.518 0.000 100.000 5 0.020 0.000 0.000 29 0.510 0.000 0.000 53 13.246 2.534 4.389 77 344.206 0.000 100.000 6 0.022 0.000 0.000 30 0.584 0.000 0.000 54 15.172 5.237 9.626 78 394.244 0.000 100.000 7 0.026 0.000 0.000 31 0.669 0.000 0.000 55 17.377 9.669 19.295 79 451.556 0.000 100.000 8 0.029 0.000 0.000 32 0.766 0.000 0.000 56 19.904 15.192 34.487 80 517.200 0.000 100.000 9 0.034 0.000 0.000 33 0.877 0.000 0.000 57 22.797 19.277 53.764 81 592.387 0.000 100.000 10 0.039 0.000 0.000 34 1.005 0.000 0.000 58 26.111 18.879 72.643 82 678.504 0.000 100.000 11 0.044 0.000 0.000 35 1.151 0.000 0.000 59 29.907 13.939 86.582 83 777.141 0.000 100.000 12 0.051 0.000 0.000 36 1.318 0.000 0.000 60 34.255 7.837 94.419 84 890.116 0.000 100.000 13 0.058 0.000 0.000 37 1.510 0.000 0.000 61 39.234 3.509 97.928 85 1019.515 0.000 100.000 14 0.067 0.000 0.000 38 1.729 0.000 0.000 62 44.938 1.367 99.295 86 1167.725 0.000 100.000 15 0.076 0.000 0.000 39 1.981 0.000 0.000 63 51.471 0.512 99.807 87 1337.481 0.000 100.000 16 0.087 0.000 0.000 40 2.269 0.000 0.000 64 58.953 0.193 100.000 88 1531.914 0.000 100.000 17 0.100 0.000 0.000 41 2.599 0.000 0.000 65 67.523 0.000 100.000 89 1754.613 0.000 100.000 18 0.115 0.000 0.000 42 2.976 0.000 0.000 66 77.339 0.000 100.000 90 2009.687 0.000 100.000 19 0.131 0.000 0.000 43 3.409 0.000 0.000 67 88.583 0.000 100.000 91 2301.841 0.000 100.000 20 0.150 0.000 0.000 44 3.905 0.000 0.000 68 101.460 0.000 100.000 92 2636.467 0.000 100.000 21 0.172 0.000 0.000 45 4.472 0.000 0.000 69 116.210 0.000 100.000 93 3000.000 0.000 100.000 22 0.197 0.000 0.000 46 5.122 0.000 0.000 70 133.103 0.000 100.000 23 0.226 0.000 0.000 47 5.867 0.000 0.000 71 152.453 0.000 100.000 24 0.259 0.000 0.000 48 6.720 0.000 0.000 72 174.616 0.000 100.000 21 15 10 5 0 0.010 0.100 1.000 10.00 Diameter(µm) 100.0 1000 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 3000 q (% ) U n d e rS iz e (% ) 155 2019.09.18 10:44:44 HORIBA Laser Scattering Particle Size Distribution Analyzer LA-950 Sample Name ID# Data Name Transmittance(R) Transmittance(B) : CMS - MCA 1.0 : 201909181044226 : 201909181044226 : 95.6(%) : 96.5(%) Median Size Mean Size Std.Dev. Geo.Mean Size Geo.Std.Dev. : 23.49335(µm) : 23.51424(µm) : 7.1261(µm) : 22.2002(µm) : 1.3488(µm) Circulation Speed : 4 Agitation Speed : 7 Mode Size Span : 21.5732(µm) : 0.7660 Ultra Sonic Form of Distribution Distribution Base : 03:02 (4) : Auto : Volume Diameter on Cumulative % : (2)10.00 (%)- 15.2403(µm) : (9)90.00 (%)- 32.3173(µm) Refractive Index (R) Refractive Index (B) Material Source Lot Number : Canadian balsam[Canadian balsam( 1.520 - 0.000i),Water( 1.333)] : Canadian balsam[Canadian balsam( 1.520 - 0.000i),Water( 1.333)] : Tinh bot : Duc_Vien HH : Test or Assay. Number : No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) 1 0.011 0.000 0.000 25 0.296 0.000 0.000 49 7.697 0.000 0.000 73 200.000 0.000 100.000 2 0.013 0.000 0.000 26 0.339 0.000 0.000 50 8.816 0.218 0.218 74 229.075 0.000 100.000 3 0.015 0.000 0.000 27 0.389 0.000 0.000 51 10.097 0.502 0.720 75 262.376 0.000 100.000 4 0.017 0.000 0.000 28 0.445 0.000 0.000 52 11.565 1.156 1.875 76 300.518 0.000 100.000 5 0.020 0.000 0.000 29 0.510 0.000 0.000 53 13.246 2.557 4.432 77 344.206 0.000 100.000 6 0.022 0.000 0.000 30 0.584 0.000 0.000 54 15.172 5.249 9.681 78 394.244 0.000 100.000 7 0.026 0.000 0.000 31 0.669 0.000 0.000 55 17.377 9.607 19.288 79 451.556 0.000 100.000 8 0.029 0.000 0.000 32 0.766 0.000 0.000 56 19.904 14.957 34.246 80 517.200 0.000 100.000 9 0.034 0.000 0.000 33 0.877 0.000 0.000 57 22.797 18.859 53.104 81 592.387 0.000 100.000 10 0.039 0.000 0.000 34 1.005 0.000 0.000 58 26.111 18.483 71.588 82 678.504 0.000 100.000 11 0.044 0.000 0.000 35 1.151 0.000 0.000 59 29.907 13.829 85.417 83 777.141 0.000 100.000 12 0.051 0.000 0.000 36 1.318 0.000 0.000 60 34.255 8.025 93.442 84 890.116 0.000 100.000 13 0.058 0.000 0.000 37 1.510 0.000 0.000 61 39.234 3.804 97.246 85 1019.515 0.000 100.000 14 0.067 0.000 0.000 38 1.729 0.000 0.000 62 44.938 1.625 98.871 86 1167.725 0.000 100.000 15 0.076 0.000 0.000 39 1.981 0.000 0.000 63 51.471 0.687 99.558 87 1337.481 0.000 100.000 16 0.087 0.000 0.000 40 2.269 0.000 0.000 64 58.953 0.301 99.859 88 1531.914 0.000 100.000 17 0.100 0.000 0.000 41 2.599 0.000 0.000 65 67.523 0.141 100.000 89 1754.613 0.000 100.000 18 0.115 0.000 0.000 42 2.976 0.000 0.000 66 77.339 0.000 100.000 90 2009.687 0.000 100.000 19 0.131 0.000 0.000 43 3.409 0.000 0.000 67 88.583 0.000 100.000 91 2301.841 0.000 100.000 20 0.150 0.000 0.000 44 3.905 0.000 0.000 68 101.460 0.000 100.000 92 2636.467 0.000 100.000 21 0.172 0.000 0.000 45 4.472 0.000 0.000 69 116.210 0.000 100.000 93 3000.000 0.000 100.000 22 0.197 0.000 0.000 46 5.122 0.000 0.000 70 133.103 0.000 100.000 23 0.226 0.000 0.000 47 5.867 0.000 0.000 71 152.453 0.000 100.000 24 0.259 0.000 0.000 48 6.720 0.000 0.000 72 174.616 0.000 100.000 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0.010 0.100 1.000 10.00 Diameter(µm) 100.0 1000 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 3000 q (% ) U n d e rS iz e (% ) 156 2019.09.18 11:00:28 HORIBA Laser Scattering Particle Size Distribution Analyzer LA-950 Sample Name ID# Data Name Transmittance(R) Transmittance(B) : CMS - MCA 2.0 : 201909181100228 : 201909181100228 : 92.2(%) : 94.1(%) Median Size Mean Size Std.Dev. Geo.Mean Size Geo.Std.Dev. : 23.56023(µm) : 23.66243(µm) : 7.0303(µm) : 22.1696(µm) : 1.3450(µm) Circulation Speed : 4 Agitation Speed : 7 Mode Size Span : 21.5638(µm) : 0.7610 Ultra Sonic Form of Distribution Distribution Base : 01:58 (4) : Auto : Volume Diameter on Cumulative % : (2)10.00 (%)- 15.2620(µm) : (9)90.00 (%)- 32.2008(µm) Refractive Index (R) Refractive Index (B) Material Source Lot Number : Canadian balsam[Canadian balsam( 1.520 - 0.000i),Water( 1.333)] : Canadian balsam[Canadian balsam( 1.520 - 0.000i),Water( 1.333)] : Tinh bot : Duc_Vien HH : Test or Assay. Number : No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) 1 0.011 0.000 0.000 25 0.296 0.000 0.000 49 7.697 0.000 0.000 73 200.000 0.000 100.000 2 0.013 0.000 0.000 26 0.339 0.000 0.000 50 8.816 0.203 0.203 74 229.075 0.000 100.000 3 0.015 0.000 0.000 27 0.389 0.000 0.000 51 10.097 0.477 0.680 75 262.376 0.000 100.000 4 0.017 0.000 0.000 28 0.445 0.000 0.000 52 11.565 1.122 1.802 76 300.518 0.000 100.000 5 0.020 0.000 0.000 29 0.510 0.000 0.000 53 13.246 2.525 4.327 77 344.206 0.000 100.000 6 0.022 0.000 0.000 30 0.584 0.000 0.000 54 15.172 5.250 9.577 78 394.244 0.000 100.000 7 0.026 0.000 0.000 31 0.669 0.000 0.000 55 17.377 9.678 19.255 79 451.556 0.000 100.000 8 0.029 0.000 0.000 32 0.766 0.000 0.000 56 19.904 15.098 34.354 80 517.200 0.000 100.000 9 0.034 0.000 0.000 33 0.877 0.000 0.000 57 22.797 18.994 53.347 81 592.387 0.000 100.000 10 0.039 0.000 0.000 34 1.005 0.000 0.000 58 26.111 18.527 71.874 82 678.504 0.000 100.000 11 0.044 0.000 0.000 35 1.151 0.000 0.000 59 29.907 13.789 85.663 83 777.141 0.000 100.000 12 0.051 0.000 0.000 36 1.318 0.000 0.000 60 34.255 7.966 93.629 84 890.116 0.000 100.000 13 0.058 0.000 0.000 37 1.510 0.000 0.000 61 39.234 3.756 97.385 85 1019.515 0.000 100.000 14 0.067 0.000 0.000 38 1.729 0.000 0.000 62 44.938 1.581 98.967 86 1167.725 0.000 100.000 15 0.076 0.000 0.000 39 1.981 0.000 0.000 63 51.471 0.648 99.615 87 1337.481 0.000 100.000 16 0.087 0.000 0.000 40 2.269 0.000 0.000 64 58.953 0.269 99.884 88 1531.914 0.000 100.000 17 0.100 0.000 0.000 41 2.599 0.000 0.000 65 67.523 0.116 100.000 89 1754.613 0.000 100.000 18 0.115 0.000 0.000 42 2.976 0.000 0.000 66 77.339 0.000 100.000 90 2009.687 0.000 100.000 19 0.131 0.000 0.000 43 3.409 0.000 0.000 67 88.583 0.000 100.000 91 2301.841 0.000 100.000 20 0.150 0.000 0.000 44 3.905 0.000 0.000 68 101.460 0.000 100.000 92 2636.467 0.000 100.000 21 0.172 0.000 0.000 45 4.472 0.000 0.000 69 116.210 0.000 100.000 93 3000.000 0.000 100.000 22 0.197 0.000 0.000 46 5.122 0.000 0.000 70 133.103 0.000 100.000 23 0.226 0.000 0.000 47 5.867 0.000 0.000 71 152.453 0.000 100.000 24 0.259 0.000 0.000 48 6.720 0.000 0.000 72 174.616 0.000 100.000 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0.010 0.100 1.000 10.00 Diameter(µm) 100.0 1000 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 3000 q (% ) U n d e rS iz e (% ) 157 5.9. Phân bố kích thước hạt tinh bột hạt mít carboxymethyl 2019.09.13 16:30:21 HORIBA Laser Scattering Particle Size Distribution Analyzer LA-950 Sample Name ID# Data Name Transmittance(R) Transmittance(B) : CMJS – MCA 0.5 : 201909131630213 : 201909131630213 : 80.7(%) : 81.7(%) Median Size Mean Size Std.Dev. Geo.Mean Size Geo.Std.Dev. : 9.29557(µm) : 9.69871(µm) : 3.3434(µm) : 9.1372(µm) : 1.4199(µm) Circulation Speed : 4 Agitation Speed : 4 Mode Size Span : 9.4745(µm) : 0.9061 Ultra Sonic Form of Distribution Distribution Base : 02:02 (4) : Auto : Volume Diameter on Cumulative % : (2)10.00 (%)- 5.7709(µm) : (9)90.00 (%)- 14.1935(µm) Refractive Index (R) Refractive Index (B) Material Source Lot Number : Canadian balsam[Canadian balsam( 1.520 - 0.000i),Water( 1.333)] : Canadian balsam[Canadian balsam( 1.520 - 0.000i),Water( 1.333)] : Tinh bot : Duc_Vien HH : Test or Assay. Number : No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) 1 0.011 0.000 0.000 25 0.296 0.000 0.000 49 7.697 11.457 30.124 73 200.000 0.000 100.000 2 0.013 0.000 0.000 26 0.339 0.000 0.000 50 8.816 14.014 44.138 74 229.075 0.000 100.000 3 0.015 0.000 0.000 27 0.389 0.000 0.000 51 10.097 15.006 59.144 75 262.376 0.000 100.000 4 0.017 0.000 0.000 28 0.445 0.000 0.000 52 11.565 14.948 74.092 76 300.518 0.000 100.000 5 0.020 0.000 0.000 29 0.510 0.000 0.000 53 13.246 12.015 86.107 77 344.206 0.000 100.000 6 0.022 0.000 0.000 30 0.584 0.000 0.000 54 15.172 7.650 93.757 78 394.244 0.000 100.000 7 0.026 0.000 0.000 31 0.669 0.000 0.000 55 17.377 3.879 97.636 79 451.556 0.000 100.000 8 0.029 0.000 0.000 32 0.766 0.000 0.000 56 19.904 1.610 99.247 80 517.200 0.000 100.000 9 0.034 0.000 0.000 33 0.877 0.000 0.000 57 22.797 0.571 99.818 81 592.387 0.000 100.000 10 0.039 0.000 0.000 34 1.005 0.000 0.000 58 26.111 0.182 100.000 82 678.504 0.000 100.000 11 0.044 0.000 0.000 35 1.151 0.000 0.000 59 29.907 0.000 100.000 83 777.141 0.000 100.000 12 0.051 0.000 0.000 36 1.318 0.000 0.000 60 34.255 0.000 100.000 84 890.116 0.000 100.000 13 0.058 0.000 0.000 37 1.510 0.000 0.000 61 39.234 0.000 100.000 85 1019.515 0.000 100.000 14 0.067 0.000 0.000 38 1.729 0.000 0.000 62 44.938 0.000 100.000 86 1167.725 0.000 100.000 15 0.076 0.000 0.000 39 1.981 0.000 0.000 63 51.471 0.000 100.000 87 1337.481 0.000 100.000 16 0.087 0.000 0.000 40 2.269 0.000 0.000 64 58.953 0.000 100.000 88 1531.914 0.000 100.000 17 0.100 0.000 0.000 41 2.599 0.000 0.000 65 67.523 0.000 100.000 89 1754.613 0.000 100.000 18 0.115 0.000 0.000 42 2.976 0.153 0.153 66 77.339 0.000 100.000 90 2009.687 0.000 100.000 19 0.131 0.000 0.000 43 3.409 0.351 0.504 67 88.583 0.000 100.000 91 2301.841 0.000 100.000 20 0.150 0.000 0.000 44 3.905 0.748 1.252 68 101.460 0.000 100.000 92 2636.467 0.000 100.000 21 0.172 0.000 0.000 45 4.472 1.502 2.753 69 116.210 0.000 100.000 93 3000.000 0.000 100.000 22 0.197 0.000 0.000 46 5.122 2.842 5.595 70 133.103 0.000 100.000 23 0.226 0.000 0.000 47 5.867 5.014 10.609 71 152.453 0.000 100.000 24 0.259 0.000 0.000 48 6.720 8.057 18.667 72 174.616 0.000 100.000 q (% ) U n d e rS iz e (% ) 158 2019.09.13 16:20:02 HORIBA Laser Scattering Particle Size Distribution Analyzer LA-950 Sample Name ID# Data Name Transmittance(R) Transmittance(B) : CMJS – MCA 1.0 : 201909131619211 : 201909131619211 : 87.7(%) : 88.4(%) Median Size Mean Size Std.Dev. Geo.Mean Size Geo.Std.Dev. : 9.45714(µm) : 9.86625(µm) : 3.3934(µm) : 9.2989(µm) : 1.4180(µm) Circulation Speed : 4 Agitation Speed : 4 Mode Size Span : 10.6827(µm) : 0.9003 Ultra Sonic Form of Distribution Distribution Base : 01:35 (4) : Auto : Volume Diameter on Cumulative % : (2)10.00 (%)- 5.8989(µm) : (9)90.00 (%)- 14.4133(µm) Refractive Index (R) Refractive Index (B) Material Source Lot Number : Canadian balsam[Canadian balsam( 1.520 - 0.000i),Water( 1.333)] : Canadian balsam[Canadian balsam( 1.520 - 0.000i),Water( 1.333)] : Tinh bot : Duc_Vien HH : Test or Assay. Number : No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) 1 0.011 0.000 0.000 25 0.296 0.000 0.000 49 7.697 11.077 28.420 73 200.000 0.000 100.000 2 0.013 0.000 0.000 26 0.339 0.000 0.000 50 8.816 13.794 42.214 74 229.075 0.000 100.000 3 0.015 0.000 0.000 27 0.389 0.000 0.000 51 10.097 15.044 57.257 75 262.376 0.000 100.000 4 0.017 0.000 0.000 28 0.445 0.000 0.000 52 11.565 15.238 72.495 76 300.518 0.000 100.000 5 0.020 0.000 0.000 29 0.510 0.000 0.000 53 13.246 12.465 84.960 77 344.206 0.000 100.000 6 0.022 0.000 0.000 30 0.584 0.000 0.000 54 15.172 8.101 93.061 78 394.244 0.000 100.000 7 0.026 0.000 0.000 31 0.669 0.000 0.000 55 17.377 4.218 97.279 79 451.556 0.000 100.000 8 0.029 0.000 0.000 32 0.766 0.000 0.000 56 19.904 1.815 99.094 80 517.200 0.000 100.000 9 0.034 0.000 0.000 33 0.877 0.000 0.000 57 22.797 0.676 99.770 81 592.387 0.000 100.000 10 0.039 0.000 0.000 34 1.005 0.000 0.000 58 26.111 0.230 100.000 82 678.504 0.000 100.000 11 0.044 0.000 0.000 35 1.151 0.000 0.000 59 29.907 0.000 100.000 83 777.141 0.000 100.000 12 0.051 0.000 0.000 36 1.318 0.000 0.000 60 34.255 0.000 100.000 84 890.116 0.000 100.000 13 0.058 0.000 0.000 37 1.510 0.000 0.000 61 39.234 0.000 100.000 85 1019.515 0.000 100.000 14 0.067 0.000 0.000 38 1.729 0.000 0.000 62 44.938 0.000 100.000 86 1167.725 0.000 100.000 15 0.076 0.000 0.000 39 1.981 0.000 0.000 63 51.471 0.000 100.000 87 1337.481 0.000 100.000 16 0.087 0.000 0.000 40 2.269 0.000 0.000 64 58.953 0.000 100.000 88 1531.914 0.000 100.000 17 0.100 0.000 0.000 41 2.599 0.000 0.000 65 67.523 0.000 100.000 89 1754.613 0.000 100.000 18 0.115 0.000 0.000 42 2.976 0.128 0.128 66 77.339 0.000 100.000 90 2009.687 0.000 100.000 19 0.131 0.000 0.000 43 3.409 0.300 0.428 67 88.583 0.000 100.000 91 2301.841 0.000 100.000 20 0.150 0.000 0.000 44 3.905 0.655 1.083 68 101.460 0.000 100.000 92 2636.467 0.000 100.000 21 0.172 0.000 0.000 45 4.472 1.343 2.427 69 116.210 0.000 100.000 93 3000.000 0.000 100.000 22 0.197 0.000 0.000 46 5.122 2.596 5.022 70 133.103 0.000 100.000 23 0.226 0.000 0.000 47 5.867 4.671 9.693 71 152.453 0.000 100.000 24 0.259 0.000 0.000 48 6.720 7.650 17.343 72 174.616 0.000 100.000 q (% ) U n d e rS iz e (% ) 159 2019.09.13 16:15:46 HORIBA Laser Scattering Particle Size Distribution Analyzer LA-950 Sample Name ID# Data Name Transmittance(R) Transmittance(B) : CMJS – MCA 2.0 : 201909131615210 : 201909131615210 : 87.9(%) : 88.6(%) Median Size Mean Size Std.Dev. Geo.Mean Size Geo.Std.Dev. : 9.55063(µm) : 9.95203(µm) : 3.3844(µm) : 9.3922(µm) : 1.4122(µm) Circulation Speed : 4 Agitation Speed : 4 Mode Size Span : 10.6942(µm) : 0.8906 Ultra Sonic Form of Distribution Distribution Base : 01:47 (4) : Auto : Volume Diameter on Cumulative % : (2)10.00 (%)- 5.9750(µm) : (9)90.00 (%)- 14.4804(µm) Refractive Index (R) Refractive Index (B) Material Source Lot Number : Canadian balsam[Canadian balsam( 1.520 - 0.000i),Water( 1.333)] : Canadian balsam[Canadian balsam( 1.520 - 0.000i),Water( 1.333)] : Tinh bot : Duc_Vien HH : Test or Assay. Number : No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) No. Diameter(µm) q(%) UnderSize(%) 1 0.011 0.000 0.000 25 0.296 0.000 0.000 49 7.697 10.894 27.299 73 200.000 0.000 100.000 2 0.013 0.000 0.000 26 0.339 0.000 0.000 50 8.816 13.751 41.050 74 229.075 0.000 100.000 3 0.015 0.000 0.000 27 0.389 0.000 0.000 51 10.097 15.168 56.218 75 262.376 0.000 100.000 4 0.017 0.000 0.000 28 0.445 0.000 0.000 52 11.565 15.523 71.741 76 300.518 0.000 100.000 5 0.020 0.000 0.000 29 0.510 0.000 0.000 53 13.246 12.786 84.527 77 344.206 0.000 100.000 6 0.022 0.000 0.000 30 0.584 0.000 0.000 54 15.172 8.339 92.866 78 394.244 0.000 100.000 7 0.026 0.000 0.000 31 0.669 0.000 0.000 55 17.377 4.344 97.209 79 451.556 0.000 100.000 8 0.029 0.000 0.000 32 0.766 0.000 0.000 56 19.904 1.865 99.074 80 517.200 0.000 100.000 9 0.034 0.000 0.000 33 0.877 0.000 0.000 57 22.797 0.691 99.766 81 592.387 0.000 100.000 10 0.039 0.000 0.000 34 1.005 0.000 0.000 58 26.111 0.234 100.000 82 678.504 0.000 100.000 11 0.044 0.000 0.000 35 1.151 0.000 0.000 59 29.907 0.000 100.000 83 777.141 0.000 100.000 12 0.051 0.000 0.000 36 1.318 0.000 0.000 60 34.255 0.000 100.000 84 890.116 0.000 100.000 13 0.058 0.000 0.000 37 1.510 0.000 0.000 61 39.234 0.000 100.000 85 1019.515 0.000 100.000 14 0.067 0.000 0.000 38 1.729 0.000 0.000 62 44.938 0.000 100.000 86 1167.725 0.000 100.000 15 0.076 0.000 0.000 39 1.981 0.000 0.000 63 51.471 0.000 100.000 87 1337.481 0.000 100.000 16 0.087 0.000 0.000 40 2.269 0.000 0.000 64 58.953 0.000 100.000 88 1531.914 0.000 100.000 17 0.100 0.000 0.000 41 2.599 0.000 0.000 65 67.523 0.000 100.000 89 1754.613 0.000 100.000 18 0.115 0.000 0.000 42 2.976 0.108 0.108 66 77.339 0.000 100.000 90 2009.687 0.000 100.000 19 0.131 0.000 0.000 43 3.409 0.259 0.366 67 88.583 0.000 100.000 91 2301.841 0.000 100.000 20 0.150 0.000 0.000 44 3.905 0.579 0.945 68 101.460 0.000 100.000 92 2636.467 0.000 100.000 21 0.172 0.000 0.000 45 4.472 1.218 2.163 69 116.210 0.000 100.000 93 3000.000 0.000 100.000 22 0.197 0.000 0.000 46 5.122 2.410 4.573 70 133.103 0.000 100.000 23 0.226 0.000 0.000 47 5.867 4.432 9.005 71 152.453 0.000 100.000 24 0.259 0.000 0.000 48 6.720 7.400 16.405 72 174.616 0.000 100.000 q (% ) U n d e rS iz e (% ) 160 PHỤ LỤC 6. KẾT QUẢ ĐO DSC 6.1. Giản đồ DSC của tinh bột hạt mít 6.2. Giản đồ DSC của tinh bột khoai môn 161 6.3. Giản đồ DSC của tinh bột đậu xanh 162 PHỤ LỤC 7. KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM THUỐC VIẾN NÉN 7.1. Phiếu kiểm nghiệm mẫu CMJS 163 7.2. Phiếu kiểm nghiệm mẫu HMS 164 7.3. Phiếu kiểm nghiệm mẫu viên nén thay thế CMJS làm tá dược rã 165 7.4. Phiếu kiểm nghiệm mẫu viên nén thay thế HJS làm tá dược độn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_bien_tinh_tinh_bot_tu_mot_so_nguon_khong.pdf
  • docx3. New contributions of the thesis.docx
  • docx3. Những đóng góp mới của luận án.docx
  • pdf5. PhD Thesis summary.pdf
  • pdf5. Tóm tắt Luận án.pdf
  • pdf6. TRÍCH YẾU LUẬN ÁN.pdf
  • doc6. TRÍCH YẾU LUẬN ÁN_Thúy.doc
  • pdfQĐ cấp học viện.pdf
  • pdfTrang thông tin đóng góp mới.pdf
Luận văn liên quan