Luận án Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng thương mại của các doanh nghiệp Việt Nam

Luận án xác định được mức phải thu khách hàng tối ưu để tối đa hóa HQHĐ của các DNNY Việt Nam nói chung và của mỗi ngành DNNY Việt Nam nói riêng. Cụ thể, mức phải thu khách hàng tối ưu trên tổng tài sản của các DNNY Việt Nam nói chung là 25,07%; của nhóm ngành các dịch vụ hạ tầng là 15,10%, ngành dịch vụ tiêu dùng là 17,42%, ngành hàng tiêu dùng là 19,51% và ngành vật liệu cơ bản là 17,50%. Đây là cơ sở để đưa ra quyết định điều chỉnh các nhân tố ảnh hưởng đến khoản phải thu khách hàng phù hợp nhằm gia tăng HQHĐ.

pdf173 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 306 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng thương mại của các doanh nghiệp Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_cac_nhan_to_anh_huong_den_tin_dung_thuong.pdf
  • docxLA_TranThiDieuHuong_E.Docx
  • pdfLA_TranThiDieuHuong_Sum.pdf
  • pdfLA_TranThiDieuHuong_TT.pdf
  • docxLA_TranThiDieuHuong_V.Docx