Luận án Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ vận hành hệ thống liên hồ chứa kiểm soát lũ ở lưu vực sông Ba

Vận hành liên hồ chứa là một bài toán phức tạp, bao gồm nhiều biến điều khiến và phải thỏa màn nhiều mục tiêu khác nhau như chống lũ, phát điện, cấp nước nông nghiệp, giao thông vận tài thuý.Trên thế giới đà ứng dụng hiệu quá tối ưu đe tim lời giái cho bài toán vận hành liên hồ chứa (mùa lũ và mùa cạn). Tuy nhiên ờ Việt Nam do mục tiêu khai thác hệ thống có xem xét nhùng lợi ích chính ứị - xà hội, hệ thống số liệu, tài liệu nền của các ngành dùng nước không đầy đủ và đồng bộ, các mục tiêu vận hành, mục tiêu sử dụng nước cùa hệ thống hồ không được xác định và phân định rò theo thời gian vả không gian dẫn đến việc ứng dụng tối ưu trong giải bài toán vận hành hên hồ ờ Việt Nam là không khà thi và khó ứng dụng vào thực tế. Do vậy, luận án không lựa chọn phương pháp tối ưu trong bài toán xác định cơ sở khoa học và thực tiền cùa bài toán vận hành liên hồ chứa mà bài toán xác định cơ sở khoa học vận hành liên hồ chứa kiểm soát lũ sông Ba lựa chọn trong luận án trên cơ sở các nguyên tắc: Các hồ vận hành cắt giảm lũ hiệu quà mà vằn đám bào sự hài hòa với mục tiêu phát điện và cấp nước đà được xác định trong giai đoạn thiết kế.

pdf212 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 24/01/2022 | Lượt xem: 441 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ vận hành hệ thống liên hồ chứa kiểm soát lũ ở lưu vực sông Ba, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_co_so_khoa_hoc_phuc_vu_van_hanh_he_thong.pdf
  • pdfTom tat LA_Tieng Anh_NCS.Luong Huu Dung.PDF
  • pdfTom tat LA_Tieng Viet_NCS.Luong Huu Dung.PDF
  • pdfTrang thong tin LA_Tieng Anh_NCS.Luong Huu Dung.PDF
  • pdfTrang thong tin LA_Tieng Viet_NCS.Luong Huu Dung.PDF
Luận văn liên quan