Luận án Nghiên cứu hiệu ứng cầu vồng và cơ chế chuyển Alpha trong tán xạ ¹²C+¹²C và ¹⁶O+¹²C ở năng lượng thấp và trung bình

Đóng góp của số hạng RT có nguồn gốc từ sự phụ thuộc mật độ của tương tác NN hiệu dụng vào môi trường các nucleon xung quanh. Mẫu folding kép trong tính toán trước đây nhằm mô tả phần thực thể tương tác hạt nhân hạt nhân được xây dựng trên phiên bản tương tác NN hiệu dụng CDM3Y chưa xét đến đóng góp của số hạng này. Trong luận án này, chúng tôi mở rộng mẫu folding kép sử dụng tương tác NN hiệu dụng CDM3Yn bổ sung thêm số hạng RT. Các tính toán phần thực OP cho OM dựa trên mẫu folding kép cho hệ tán xạ 12C−12C và HQ−12C tại các năng lượng xuất hiện cầu vòng hạt nhãn đã cho thấy ảnh hưởng đáng kể của số hạng RT, làm giảm độ sâu phần thực thể hạt nhãn-hạt nhân từ 30% đến 40% ở những khoảng cách ngắn. Trong khi tính toán trước đây của mẫu folding tính thể hạt nhãn-hạt nhân quá sau khi chưa xét đến số hạng FT. Việc thêm số hạng RT với đóng góp như thế đẩy ở khoảng cách ngắn giúp độ sâu thế hạt nhân hạt nhân gần với thế thực cần thiết mô tả hiệu ứng cầu vồng hạt nhân ở tán xạ đàn hồi của hệ PC−C và 0-C tại các năng lượng từ 139.5 đến 608 MeV. Các kết quả này đã được công bố trên tạp chí quốc tế uy tín Physcal Review C [CT1] Kết quả nghiên cứu này làm tiền đề cho nhóm chúng tôi mở rộng mẫu fokling kép áp đến vùng năng lượng thấp gần ngưỡng Coulomb, tại đó phần thực OP được áp dụng để tính tiết diện phản ứng tổng hợp 12C+2C→ *Mg, *O+2C→ 2851 xảy ra trên môi trường các ngôi sao [79]. Bên cạnh hiệu ứng cầu vòng hạt nhân ở tán xạ đàn hồi trên hệ C và 160−12C. Chúng tôi cũng mở rộng nghiên cứu cầu vàng hạt nhân ở tán xạ phi đàn hỏi trên hai hệ này. Để làm rõ nguyên nhân cấu trúc cầu vòng hạt nhân (sự nhòe đi cực tiểu Airy) không được quan sát rõ ở tán xạ phi đàn hồi đối với các trường hợp kích thích có spin khác không. Chúng tôi đã đề xuất phương pháp tách biên độ tán xạ phi đàn hồi thành các biên độ con K được tính theo tổng các sóng riêng phần Ly theo các phương trình (2.102.12) tương tự như ở biên độ tán xạ đàn hỏi. Việc tách thành các biển độ con này giúp chúng ta có thể đánh dấu vị trí cực tiểu Airy trên tiết diện ứng với mỗi biên độ con lí tương tự như ở tán xạ đàn hồi.

pdf152 trang | Chia sẻ: huydang97 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu hiệu ứng cầu vồng và cơ chế chuyển Alpha trong tán xạ ¹²C+¹²C và ¹⁶O+¹²C ở năng lượng thấp và trung bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_hieu_ung_cau_vong_va_co_che_chuyen_alpha.pdf
  • docMẫu 14 - Trang thông tin LATS (1).doc
  • docMẫu 15 - Trích yếu luận án.doc
  • pdftomtatluanan_TA (1).pdf
  • pdftomtatluanan_TV (1).pdf
Luận văn liên quan