Luận án Nghiên cứu mối quan hệ giữa thông tin kế toán và giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mối quan hệ giữa thông tin kế toán và giá cổ phiếu là chủ đề được nghiên cứu rộng rãi trên thế giới vài chục năm trở lại đây. Tuy nhiên, ở Việt Nam, khi nghiên cứu về thông tin kế toán, nghiên cứu về giá cổ phiếu thì các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào tính minh bạch, tính hữu ích của thông tin báo cáo tài chính (BCTC), các giải pháp phòng chống gian lận BCTC Một vài nghiên cứu về mối quan hệ này nhưng còn giới hạn về biến nghiên cứu, về thời gian nghiên cứu ngắn, về không gian nghiên cứu còn bó hẹp ở một sàn giao dịch chứng khoán mà chưa có cái nhìn tổng thể về toàn thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong một khoảng thời gian dài. Vì vậy, luận án đã khắc phục những hạn chế của các nghiên cứu trước bằng cách tổng hợp và bổ sung thêm biến kế toán vào nghiên cứu để nghiên cứu đầy đủ hơn, toàn diện hơn. Cụ thể, luận án đã nghiên cứu mối quan hệ của giá trị sổ sách của vốn chủ sở hữu trên mỗi cổ phiếu (BVS), lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS), tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE), cổ tức trên mỗi cổ phiếu (DPS), đòn bẩy tài chính (FL) và dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (CFO) đến giá cổ phiếu trên TTCK Việt Nam giai đoạn 2008 – 2014.

pdf179 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 536 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu mối quan hệ giữa thông tin kế toán và giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_moi_quan_he_giua_thong_tin_ke_toan_va_gia.pdf
  • pdfLA_NguyenThiKhanhPhuong_Sum.pdf
  • pdfLA_NguyenThiKhanhPhuong_TT.pdf
  • docxNguyenThiKhanhPhuong_E.docx
  • docNguyenThiKhanhPhuong_V.doc
Luận văn liên quan