Luận án Nghiên cứu mức độ hài lòng của doanh nghiệp về việc thực hiện các giá trị tuyên ngôn ngành thuế của cơ quan thuế ảnh hưởng tới sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp

*Những đóng góp mới của luận án về mặt lý luận Luận án đã đi sâu khám phá sự tác động của các giá trị tuyên ngôn ngành thuế thuế đến sự hài lòng và tuân thủ thuế của doanh nghiệp. Từ đó bổ sung hoàn thiện các khái niệm về minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới, sự hài lòng và tuân thủ thuế của doanh nghiệp trên cơ sở tiếp cận của nghiên cứu mà tác giả đã thực hiện mà các nghiên cứu trước chưa đề cập đến hoặc đã đề cập nhưng quá rộng hoặc quá hẹp, chưa bao hàm hết nội hàm các khái niệm mà các giá trị tuyên ngôn cơ quan thuế thực hiện cần phải đo lường. Luận án không chỉ dừng ở việc xem xét tác động trực tiếp giữa các giá trị tuyên ngôn đối với sự hài lòng mà còn đi sâu nghiên cứu tác động của các giá trị tuyên ngôn đối với sự tuân thủ thuế. Từ đó lại tiếp tục khám phá sâu về mối quan hệ giữa sự hài lòng và tuân thủ thuế, đồng thời đã phát hiện ra các nhóm DN đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ quản lý, giới tính khác nhau cũng có tác động đến mức độ hài lòng và tuân thủ thuế khác nhau. *Những đóng góp của luận án về mặt thực tiễn Lượng hóa được mối quan hệ giữa các nhân tố Minh bạch - chuyên nghiệp - liêm chính - đổi mới mà ngành thuế đang tổ chức thực hiện và mức độ ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của DN đồng thời qua đó đã kiểm chứng mối quan hệ giữa sự hài lòng của DN với mức độ tuân thủ thuế của DN cố mối quan hệ với nhau. Từ đó xuất các giải pháp trong công tác quản lý thuế để nâng cao trách nhiệm của cơ quan thuế và tháo gỡ khó khăn cho DN. Qua kết quả nghiên cứu đã giúp ích cho các Nhà quản trị DN có cái nhìn toàn diện hơn trong chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả nhất, tránh được các rủi ro trong kinh doanh góp phần thúc đẩy nền kinh tế ngày càng phát triển. Đặc biệt đã cung cấp cơ sở khoa học cho ngành thuế từ trung ương đến địa phương tham khảo các giải pháp mà tác giả gợi ý hoặc tiếp tục có định hướng nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người nộp thuế để đáp ứng chiến lược cải cách thuế trong giai đoạn tiếp theo. Nghiên cứu cũng cung cấp cho các cơ quan hành chính công tham khảo những chỉ số, thang đo, phương pháp để đánh giá sự hài lòng của người dân và DN đối với chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính công để từ đó có chiến lược, giải pháp khắc phục sự trì trệ trong công tác quản lý công hiện nay đang gây bức xúc cho nhân dân qua việc người dân và doanh nghiệp đến xin cấp phép, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục đầu tư, thanh toán vốn vv.

pdf276 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 18/08/2021 | Lượt xem: 182 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu mức độ hài lòng của doanh nghiệp về việc thực hiện các giá trị tuyên ngôn ngành thuế của cơ quan thuế ảnh hưởng tới sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
4 17,732 *** dm4 <--- DoiMoi ,920 ,053 17,463 *** dm3 <--- DoiMoi ,937 ,054 17,467 *** dm2 <--- DoiMoi ,832 ,054 15,381 *** dm1 <--- DoiMoi ,953 ,052 18,387 *** mdhl7 <--- HaiLong 1,058 ,068 15,501 *** mdhl6 <--- HaiLong 1,023 ,070 14,531 *** mdhl5 <--- HaiLong ,987 ,070 14,163 *** mdhl4 <--- HaiLong 1,084 ,077 14,158 *** mdhl3 <--- HaiLong 1,013 ,068 14,884 *** mdhl2 <--- HaiLong 1,000 mdhl1 <--- HaiLong 1,053 ,068 15,457 *** mdtt7 <--- TuanThu 1,000 mdtt6 <--- TuanThu ,977 ,064 15,167 *** mdtt5 <--- TuanThu ,966 ,067 14,531 *** mdtt4 <--- TuanThu ,969 ,066 14,692 *** mdtt3 <--- TuanThu 1,018 ,064 15,982 *** mdtt2 <--- TuanThu ,963 ,066 14,671 *** mdtt1 <--- TuanThu 1,052 ,062 16,946 *** Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate mb7 <--- MinhBach ,831 mb6 <--- MinhBach ,845 mb5 <--- MinhBach ,766 mb4 <--- MinhBach ,838 mb3 <--- MinhBach ,816 mb2 <--- MinhBach ,835 mb1 <--- MinhBach ,777 cn8 <--- ChuyenNghiep ,797 cn7 <--- ChuyenNghiep ,799 cn6 <--- ChuyenNghiep ,749 cn5 <--- ChuyenNghiep ,735 cn4 <--- ChuyenNghiep ,721 cn3 <--- ChuyenNghiep ,744 cn2 <--- ChuyenNghiep ,776 cn1 <--- ChuyenNghiep ,626 lc6 <--- LiemChinh ,893 lc5 <--- LiemChinh ,749 lc4 <--- LiemChinh ,769 lc3 <--- LiemChinh ,822 lc2 <--- LiemChinh ,842 lc1 <--- LiemChinh ,841 dm7 <--- DoiMoi ,818 dm6 <--- DoiMoi ,783 dm5 <--- DoiMoi ,765 dm4 <--- DoiMoi ,756 dm3 <--- DoiMoi ,756 dm2 <--- DoiMoi ,686 dm1 <--- DoiMoi ,785 mdhl7 <--- HaiLong ,783 mdhl6 <--- HaiLong ,733 mdhl5 <--- HaiLong ,715 mdhl4 <--- HaiLong ,714 mdhl3 <--- HaiLong ,751 mdhl2 <--- HaiLong ,711 mdhl1 <--- HaiLong ,781 mdtt7 <--- TuanThu ,759 mdtt6 <--- TuanThu ,718 mdtt5 <--- TuanThu ,691 mdtt4 <--- TuanThu ,698 mdtt3 <--- TuanThu ,752 mdtt2 <--- TuanThu ,697 mdtt1 <--- TuanThu ,791 Covariances: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label MinhBach ChuyenNghiep ,099 ,037 2,720 ,007 MinhBach LiemChinh ,084 ,044 1,911 ,056 MinhBach DoiMoi ,127 ,042 2,992 ,003 MinhBach HaiLong ,290 ,034 8,419 *** MinhBach TuanThu ,292 ,035 8,410 *** ChuyenNghiep LiemChinh ,060 ,035 1,717 ,086 ChuyenNghiep DoiMoi ,114 ,034 3,348 *** ChuyenNghiep HaiLong ,190 ,026 7,245 *** ChuyenNghiep TuanThu ,232 ,028 8,160 *** LiemChinh DoiMoi ,012 ,040 ,291 ,771 LiemChinh HaiLong ,171 ,029 5,946 *** LiemChinh TuanThu ,189 ,030 6,313 *** DoiMoi HaiLong ,279 ,032 8,592 *** DoiMoi TuanThu ,273 ,032 8,450 *** HaiLong TuanThu ,260 ,026 9,835 *** Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate MinhBach ChuyenNghiep ,145 MinhBach LiemChinh ,100 MinhBach DoiMoi ,160 MinhBach HaiLong ,570 MinhBach TuanThu ,551 ChuyenNghiep LiemChinh ,091 ChuyenNghiep DoiMoi ,183 ChuyenNghiep HaiLong ,474 ChuyenNghiep TuanThu ,556 LiemChinh DoiMoi ,015 LiemChinh HaiLong ,347 LiemChinh TuanThu ,369 DoiMoi HaiLong ,600 DoiMoi TuanThu ,565 HaiLong TuanThu ,836 Variances: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label MinhBach ,870 ,083 10,420 *** ChuyenNghiep ,540 ,061 8,842 *** LiemChinh ,810 ,069 11,671 *** DoiMoi ,723 ,072 10,058 *** HaiLong ,299 ,036 8,250 *** TuanThu ,323 ,036 9,023 *** e1 ,389 ,031 12,437 *** e2 ,348 ,029 12,180 *** e3 ,566 ,043 13,245 *** e4 ,385 ,031 12,323 *** e5 ,391 ,031 12,673 *** e6 ,348 ,028 12,372 *** e7 ,490 ,037 13,144 *** e8 ,440 ,036 12,294 *** e9 ,387 ,032 12,260 *** e10 ,422 ,033 12,923 *** e11 ,436 ,033 13,065 *** e12 ,525 ,040 13,185 *** e13 ,420 ,032 12,970 *** e14 ,412 ,033 12,611 *** e15 ,668 ,049 13,774 *** e16 ,206 ,020 10,393 *** e17 ,454 ,034 13,269 *** e18 ,435 ,033 13,088 *** e19 ,372 ,030 12,408 *** e20 ,336 ,028 12,003 *** e21 ,280 ,023 12,031 *** e22 ,359 ,030 11,946 *** e23 ,451 ,036 12,518 *** e24 ,472 ,037 12,759 *** e25 ,459 ,036 12,858 *** e26 ,475 ,037 12,856 *** e27 ,563 ,042 13,452 *** e28 ,408 ,033 12,491 *** e29 ,211 ,017 12,623 *** e30 ,268 ,020 13,160 *** e31 ,279 ,021 13,313 *** e32 ,337 ,025 13,315 *** e33 ,236 ,018 12,991 *** e34 ,291 ,022 13,337 *** e35 ,212 ,017 12,653 *** e36 ,238 ,018 12,881 *** e37 ,291 ,022 13,267 *** e38 ,330 ,025 13,460 *** e39 ,320 ,024 13,414 *** e40 ,258 ,020 12,960 *** e41 ,317 ,024 13,420 *** e42 ,214 ,017 12,472 *** Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate mdtt1 ,626 mdtt2 ,486 mdtt3 ,565 mdtt4 ,487 mdtt5 ,477 mdtt6 ,515 mdtt7 ,576 mdhl1 ,610 mdhl2 ,506 mdhl3 ,565 mdhl4 ,510 mdhl5 ,511 mdhl6 ,538 mdhl7 ,613 dm1 ,617 dm2 ,471 dm3 ,572 dm4 ,572 dm5 ,585 dm6 ,614 dm7 ,668 lc1 ,708 lc2 ,710 lc3 ,675 lc4 ,592 lc5 ,561 lc6 ,797 cn1 ,391 cn2 ,602 cn3 ,554 cn4 ,520 cn5 ,540 cn6 ,561 cn7 ,639 cn8 ,636 mb1 ,603 mb2 ,697 mb3 ,666 mb4 ,702 mb5 ,586 mb6 ,714 mb7 ,691 Estimates (Group number 1 - Default model) Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) Maximum Likelihood Estimates Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label HaiLong <--- MinhBach ,269 ,026 10,500 *** HaiLong <--- ChuyenNghiep ,216 ,027 8,037 *** HaiLong <--- LiemChinh ,178 ,023 7,727 *** HaiLong <--- DoiMoi ,330 ,030 11,074 *** TuanThu <--- HaiLong ,273 ,075 3,617 *** TuanThu <--- DoiMoi ,194 ,034 5,646 *** TuanThu <--- LiemChinh ,133 ,024 5,512 *** TuanThu <--- ChuyenNghiep ,212 ,029 7,262 *** TuanThu <--- MinhBach ,169 ,029 5,846 *** mb7 <--- MinhBach 1,000 mb6 <--- MinhBach ,999 ,047 21,461 *** mb5 <--- MinhBach ,960 ,052 18,490 *** mb4 <--- MinhBach 1,020 ,048 21,167 *** mb3 <--- MinhBach ,948 ,047 20,338 *** mb2 <--- MinhBach ,960 ,046 21,061 *** mb1 <--- MinhBach ,925 ,049 18,873 *** cn8 <--- ChuyenNghiep 1,059 ,058 18,224 *** cn7 <--- ChuyenNghiep 1,000 cn6 <--- ChuyenNghiep ,888 ,053 16,811 *** cn5 <--- ChuyenNghiep ,864 ,053 16,403 *** cn4 <--- ChuyenNghiep ,911 ,057 16,024 *** cn3 <--- ChuyenNghiep ,874 ,052 16,680 *** cn2 <--- ChuyenNghiep ,953 ,054 17,581 *** cn1 <--- ChuyenNghiep ,792 ,059 13,485 *** lc6 <--- LiemChinh 1,000 lc5 <--- LiemChinh ,848 ,044 19,350 *** lc4 <--- LiemChinh ,882 ,044 20,223 *** Estimate S.E. C.R. P Label lc3 <--- LiemChinh ,976 ,043 22,775 *** lc2 <--- LiemChinh 1,007 ,042 23,910 *** lc1 <--- LiemChinh ,915 ,038 23,839 *** dm7 <--- DoiMoi 1,000 dm6 <--- DoiMoi ,995 ,054 18,324 *** dm5 <--- DoiMoi ,959 ,054 17,732 *** dm4 <--- DoiMoi ,920 ,053 17,463 *** dm3 <--- DoiMoi ,937 ,054 17,467 *** dm2 <--- DoiMoi ,832 ,054 15,381 *** dm1 <--- DoiMoi ,953 ,052 18,387 *** mdhl7 <--- HaiLong ,976 ,063 15,578 *** mdhl6 <--- HaiLong ,943 ,065 14,595 *** mdhl5 <--- HaiLong ,911 ,064 14,222 *** mdhl4 <--- HaiLong 1,000 mdhl3 <--- HaiLong ,934 ,062 14,952 *** mdhl2 <--- HaiLong ,922 ,065 14,158 *** mdhl1 <--- HaiLong ,971 ,063 15,533 *** mdtt7 <--- TuanThu 1,000 mdtt6 <--- TuanThu ,977 ,064 15,167 *** mdtt5 <--- TuanThu ,966 ,067 14,531 *** mdtt4 <--- TuanThu ,969 ,066 14,692 *** mdtt3 <--- TuanThu 1,018 ,064 15,982 *** mdtt2 <--- TuanThu ,963 ,066 14,671 *** mdtt1 <--- TuanThu 1,052 ,062 16,946 *** Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate HaiLong <--- MinhBach ,423 HaiLong <--- ChuyenNghiep ,301 HaiLong <--- LiemChinh ,270 HaiLong <--- DoiMoi ,474 TuanThu <--- HaiLong ,284 TuanThu <--- DoiMoi ,290 TuanThu <--- LiemChinh ,210 TuanThu <--- ChuyenNghiep ,309 TuanThu <--- MinhBach ,277 mb7 <--- MinhBach ,831 mb6 <--- MinhBach ,845 mb5 <--- MinhBach ,766 mb4 <--- MinhBach ,838 mb3 <--- MinhBach ,816 mb2 <--- MinhBach ,835 mb1 <--- MinhBach ,777 cn8 <--- ChuyenNghiep ,797 cn7 <--- ChuyenNghiep ,799 cn6 <--- ChuyenNghiep ,749 cn5 <--- ChuyenNghiep ,735 cn4 <--- ChuyenNghiep ,721 cn3 <--- ChuyenNghiep ,744 cn2 <--- ChuyenNghiep ,776 cn1 <--- ChuyenNghiep ,626 lc6 <--- LiemChinh ,893 lc5 <--- LiemChinh ,749 lc4 <--- LiemChinh ,769 lc3 <--- LiemChinh ,822 lc2 <--- LiemChinh ,842 lc1 <--- LiemChinh ,841 dm7 <--- DoiMoi ,818 dm6 <--- DoiMoi ,783 dm5 <--- DoiMoi ,765 dm4 <--- DoiMoi ,756 dm3 <--- DoiMoi ,756 dm2 <--- DoiMoi ,686 dm1 <--- DoiMoi ,785 mdhl7 <--- HaiLong ,783 mdhl6 <--- HaiLong ,733 mdhl5 <--- HaiLong ,715 mdhl4 <--- HaiLong ,714 mdhl3 <--- HaiLong ,751 mdhl2 <--- HaiLong ,711 mdhl1 <--- HaiLong ,781 mdtt7 <--- TuanThu ,759 mdtt6 <--- TuanThu ,718 mdtt5 <--- TuanThu ,691 mdtt4 <--- TuanThu ,698 mdtt3 <--- TuanThu ,752 mdtt2 <--- TuanThu ,697 mdtt1 <--- TuanThu ,791 Covariances: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label MinhBach ChuyenNghiep ,112 ,041 2,726 ,006 MinhBach LiemChinh ,084 ,044 1,911 ,056 MinhBach DoiMoi ,127 ,042 2,992 ,003 ChuyenNghiep LiemChinh ,067 ,039 1,718 ,086 ChuyenNghiep DoiMoi ,129 ,038 3,359 *** LiemChinh DoiMoi ,012 ,040 ,291 ,771 Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate MinhBach ChuyenNghiep ,145 MinhBach LiemChinh ,100 MinhBach DoiMoi ,160 ChuyenNghiep LiemChinh ,091 ChuyenNghiep DoiMoi ,183 LiemChinh DoiMoi ,015 Variances: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label MinhBach ,870 ,083 10,420 *** ChuyenNghiep ,685 ,070 9,720 *** LiemChinh ,810 ,069 11,671 *** DoiMoi ,723 ,072 10,058 *** e44 ,084 ,012 6,716 *** e43 ,064 ,009 6,761 *** e1 ,389 ,031 12,437 *** e2 ,348 ,029 12,180 *** e3 ,566 ,043 13,245 *** e4 ,385 ,031 12,323 *** e5 ,391 ,031 12,673 *** e6 ,348 ,028 12,372 *** e7 ,490 ,037 13,144 *** e8 ,440 ,036 12,294 *** e9 ,387 ,032 12,260 *** e10 ,422 ,033 12,923 *** Estimate S.E. C.R. P Label e11 ,436 ,033 13,065 *** e12 ,525 ,040 13,185 *** e13 ,420 ,032 12,970 *** e14 ,412 ,033 12,611 *** e15 ,668 ,049 13,774 *** e16 ,206 ,020 10,393 *** e17 ,454 ,034 13,269 *** e18 ,435 ,033 13,088 *** e19 ,372 ,030 12,408 *** e20 ,336 ,028 12,003 *** e21 ,280 ,023 12,031 *** e22 ,359 ,030 11,946 *** e23 ,451 ,036 12,518 *** e24 ,472 ,037 12,759 *** e25 ,459 ,036 12,858 *** e26 ,475 ,037 12,856 *** e27 ,563 ,042 13,452 *** e28 ,408 ,033 12,491 *** e29 ,211 ,017 12,623 *** e30 ,268 ,020 13,160 *** e31 ,279 ,021 13,313 *** e32 ,337 ,025 13,315 *** e33 ,236 ,018 12,991 *** e34 ,291 ,022 13,337 *** e35 ,212 ,017 12,653 *** e36 ,238 ,018 12,881 *** e37 ,291 ,022 13,267 *** e38 ,330 ,025 13,460 *** e39 ,320 ,024 13,414 *** e40 ,258 ,020 12,960 *** e41 ,317 ,024 13,420 *** e42 ,214 ,017 12,472 *** Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate HaiLong ,762 TuanThu ,803 mdtt1 ,626 mdtt2 ,486 mdtt3 ,565 mdtt4 ,487 mdtt5 ,477 mdtt6 ,515 mdtt7 ,576 mdhl1 ,610 mdhl2 ,506 mdhl3 ,565 mdhl4 ,510 mdhl5 ,511 mdhl6 ,538 mdhl7 ,613 dm1 ,617 dm2 ,471 dm3 ,572 dm4 ,572 dm5 ,585 dm6 ,614 dm7 ,668 lc1 ,708 lc2 ,710 lc3 ,675 lc4 ,592 lc5 ,561 lc6 ,797 cn1 ,391 cn2 ,602 cn3 ,554 cn4 ,520 cn5 ,540 cn6 ,561 cn7 ,639 cn8 ,636 mb1 ,603 mb2 ,697 mb3 ,666 mb4 ,702 mb5 ,586 mb6 ,714 mb7 ,691 Phụ lục 35: Kết quả bổ sung Descriptives N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound HaiLong Từ 20 tỷ đồng trở xuống 400 3.4743 .59721 .02986 3.4156 3.5330 1.00 5.00 Từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng 20 3.5000 .50027 .11186 3.2659 3.7341 2.57 4.71 Trên 100 tỷ đồng 9 3.5556 .79361 .26454 2.9455 4.1656 2.43 5.00 Total 429 3.4772 .59627 .02879 3.4206 3.5338 1.00 5.00 TuanThu Từ 20 tỷ đồng trở xuống 400 3.5104 .60185 .03009 3.4512 3.5695 1.00 5.00 Từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng 20 3.4357 .38354 .08576 3.2562 3.6152 2.71 4.14 Trên 100 tỷ đồng 9 3.4286 .86307 .28769 2.7652 4.0920 2.00 4.57 Total 429 3.5052 .59876 .02891 3.4483 3.5620 1.00 5.00 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig. HaiLong .585 2 426 .557 TuanThu 2.552 2 426 .079 ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig. HaiLong Between Groups .069 2 .035 .097 .908 Within Groups 152.101 426 .357 Total 152.170 428 TuanThu Between Groups .160 2 .080 .222 .801 Within Groups 153.283 426 .360 Total 153.443 428 Multiple Comparisons Tukey HSD Dependent Variable (I) Quy mô vốn (J) Quy mô vốn Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound HaiLong Từ 20 tỷ đồng trở xuống Từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng -.02571 .13691 .981 -.3477 .2963 Trên 100 tỷ đồng -.08127 .20141 .914 -.5550 .3924 Từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng Từ 20 tỷ đồng trở xuống .02571 .13691 .981 -.2963 .3477 Trên 100 tỷ đồng -.05556 .23984 .971 -.6196 .5085 Trên 100 tỷ đồng Từ 20 tỷ đồng trở xuống .08127 .20141 .914 -.3924 .5550 Từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng .05556 .23984 .971 -.5085 .6196 TuanThu Từ 20 tỷ đồng trở xuống Từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng .07464 .13744 .850 -.2486 .3979 Trên 100 tỷ đồng .08179 .20219 .914 -.3937 .5573 Từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng Từ 20 tỷ đồng trở xuống -.07464 .13744 .850 -.3979 .2486 Trên 100 tỷ đồng .00714 .24077 1.000 -.5591 .5734 Trên 100 tỷ đồng Từ 20 tỷ đồng trở xuống -.08179 .20219 .914 -.5573 .3937 Từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng -.00714 .24077 1.000 -.5734 .5591 HaiLong Tukey HSD Quy mô vốn N Subset for alpha = 0.05 1 Từ 20 tỷ đồng trở xuống 400 3.4743 Từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng 20 3.5000 Trên 100 tỷ đồng 9 3.5556 Sig. .911 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. TuanThu Tukey HSD Quy mô vốn N Subset for alpha = 0.05 1 Trên 100 tỷ đồng 9 3.4286 Từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng 20 3.4357 Từ 20 tỷ đồng trở xuống 400 3.5104 Sig. .910 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Descriptives N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound HaiLong Từ 10 người trở xuống 217 3.4898 .56638 .03845 3.4140 3.5656 1.00 5.00 Từ trên 10 người đến 200 người 206 3.4632 .63276 .04409 3.3763 3.5502 1.00 5.00 Từ trên 200 người đến 300 người 3 3.3810 .16496 .09524 2.9712 3.7907 3.29 3.57 Trên 300 người 3 3.6190 .54085 .31226 2.2755 4.9626 3.00 4.00 Total 429 3.4772 .59627 .02879 3.4206 3.5338 1.00 5.00 TuanThu Từ 10 người trở xuống 217 3.5043 .59857 .04063 3.4242 3.5844 1.29 5.00 Từ trên 10 người đến 200 người 206 3.5042 .60587 .04221 3.4209 3.5874 1.00 5.00 Từ trên 200 người đến 300 người 3 3.5238 .21822 .12599 2.9817 4.0659 3.29 3.71 Trên 300 người 3 3.6190 .57735 .33333 2.1848 5.0533 3.00 4.14 Total 429 3.5052 .59876 .02891 3.4483 3.5620 1.00 5.00 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig. HaiLong .962 3 425 .411 TuanThu .478 3 425 .698 ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig. HaiLong Between Groups .163 3 .054 .152 .929 Within Groups 152.007 425 .358 Total 152.170 428 TuanThu Between Groups .040 3 .013 .037 .990 Within Groups 153.402 425 .361 Total 153.443 428 Multiple Comparisons Tukey HSD Depende nt Variable (I) Quy mô lao động (J) Quy mô lao động Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound HaiLong Từ 10 người trở xuống Từ trên 10 người đến 200 người .02655 .05818 .968 -.1235 .1766 Từ trên 200 người đến 300 người .10884 .34766 .989 -.7879 1.0055 Trên 300 người -.12925 .34766 .982 -1.0260 .7674 Từ trên 10 người đến 200 người Từ 10 người trở xuống -.02655 .05818 .968 -.1766 .1235 Từ trên 200 người đến 300 người .08229 .34779 .995 -.8147 .9793 Trên 300 người -.15580 .34779 .970 -1.0528 .7412 Từ trên 200 người đến 300 người Từ 10 người trở xuống -.10884 .34766 .989 -1.0055 .7879 Từ trên 10 người đến 200 người -.08229 .34779 .995 -.9793 .8147 Trên 300 người -.23810 .48831 .962 -1.4975 1.0214 Trên 300 người Từ 10 người trở xuống .12925 .34766 .982 -.7674 1.0260 Từ trên 10 người đến 200 người .15580 .34779 .970 -.7412 1.0528 Từ trên 200 người đến 300 người .23810 .48831 .962 -1.0214 1.4975 TuanThu Từ 10 người trở xuống Từ trên 10 người đến 200 người .00012 .05844 1.000 -.1506 .1509 Từ trên 200 người đến 300 người -.01953 .34925 1.000 -.9203 .8813 Trên 300 người -.11477 .34925 .988 -1.0156 .7860 Từ trên 10 người đến 200 người Từ 10 người trở xuống -.00012 .05844 1.000 -.1509 .1506 Từ trên 200 người đến 300 người -.01965 .34938 1.000 -.9208 .8815 Trên 300 người -.11489 .34938 .988 -1.0160 .7862 Từ trên 200 người đến 300 người Từ 10 người trở xuống .01953 .34925 1.000 -.8813 .9203 Từ trên 10 người đến 200 người .01965 .34938 1.000 -.8815 .9208 Trên 300 người -.09524 .49054 .997 -1.3605 1.1700 Trên 300 người Từ 10 người trở xuống .11477 .34925 .988 -.7860 1.0156 Từ trên 10 người đến 200 người .11489 .34938 .988 -.7862 1.0160 Từ trên 200 người đến 300 người .09524 .49054 .997 -1.1700 1.3605 HaiLong Tukey HSD Quy mô lao động N Subset for alpha = 0.05 1 Từ trên 200 người đến 300 người 3 3.3810 Từ trên 10 người đến 200 người 206 3.4632 Từ 10 người trở xuống 217 3.4898 Trên 300 người 3 3.6190 Sig. .903 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. TuanThu Tukey HSD Quy mô lao động N Subset for alpha = 0.05 1 Từ trên 10 người đến 200 người 206 3.5042 Từ 10 người trở xuống 217 3.5043 Từ trên 200 người đến 300 người 3 3.5238 Trên 300 người 3 3.6190 Sig. .988 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Descriptives N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound HaiLong Doanh nghiệp Nhà nước 2 3.4286 .80812 .57143 -3.8321 10.6893 2.86 4.00 Công ty TNHH 161 3.4215 .61814 .04872 3.3253 3.5177 1.00 5.00 Công ty cổ phần 134 3.5544 .59820 .05168 3.4522 3.6566 1.00 5.00 DN có vốn đầu tư nước ngoài 1 3.2857 . . . . 3.29 3.29 DNTN 131 3.4689 .56460 .04933 3.3713 3.5665 1.57 5.00 Total 429 3.4772 .59627 .02879 3.4206 3.5338 1.00 5.00 TuanThu Doanh nghiệp Nhà nước 2 3.7143 .60609 .42857 -1.7312 9.1598 3.29 4.14 Công ty TNHH 161 3.4419 .62654 .04938 3.3444 3.5394 1.43 5.00 Công ty cổ phần 134 3.5693 .60406 .05218 3.4661 3.6725 1.00 5.00 DN có vốn đầu tư nước ngoài 1 3.2857 . . . . 3.29 3.29 DNTN 131 3.5158 .55740 .04870 3.4195 3.6122 1.29 4.71 Total 429 3.5052 .59876 .02891 3.4483 3.5620 1.00 5.00 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig. HaiLong .194a 3 424 .900 TuanThu .480b 3 424 .697 a. Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of variance for HaiLong. b. Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of variance for TuanThu. ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig. HaiLong Between Groups 1.348 4 .337 .948 .436 Within Groups 150.821 424 .356 Total 152.170 428 TuanThu Between Groups 1.346 4 .337 .938 .442 Within Groups 152.096 424 .359 Total 153.443 428 Descriptives N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound HaiLong THPT 50 3.2600 .57845 .08180 3.0956 3.4244 1.00 4.14 Trung cấp- Cao đẳng 119 3.4730 .65088 .05967 3.3548 3.5911 1.00 5.00 Đại học 209 3.5099 .54211 .03750 3.4360 3.5838 1.57 5.00 Trên Đại học 12 3.7143 .77051 .22243 3.2247 4.2038 2.29 5.00 Khác 39 3.5201 .62398 .09992 3.3179 3.7224 2.00 5.00 Total 429 3.4772 .59627 .02879 3.4206 3.5338 1.00 5.00 TuanThu THPT 50 3.3429 .56039 .07925 3.1836 3.5021 1.00 4.43 Trung cấp- Cao đẳng 119 3.4730 .62402 .05720 3.3597 3.5863 1.29 4.86 Đại học 209 3.5516 .55690 .03852 3.4757 3.6275 1.43 5.00 Trên Đại học 12 3.6548 .82056 .23687 3.1334 4.1761 2.00 5.00 Khác 39 3.5165 .68873 .11028 3.2932 3.7397 1.71 4.86 Total 429 3.5052 .59876 .02891 3.4483 3.5620 1.00 5.00 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig. HaiLong .700 4 424 .592 TuanThu 1.145 4 424 .335 ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig. HaiLong Between Groups 3.331 4 .833 2.372 .052 Within Groups 148.839 424 .351 Total 152.170 428 TuanThu Between Groups 2.165 4 .541 1.517 .196 Within Groups 151.278 424 .357 Total 153.443 428 Multiple Comparisons Tukey HSD Dependent Variable (I) Trình độ học vấn của chủ DN (J) Trình độ học vấn của chủ DN Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound HaiLong THPT Trung cấp- Cao đẳng -.21299 .09985 .208 -.4865 .0606 Đại học -.24991 .09328 .059 -.5054 .0056 Trên Đại học -.45429 .19046 .121 -.9761 .0675 Khác -.26015 .12658 .242 -.6069 .0866 Trung cấp- Cao đẳng THPT .21299 .09985 .208 -.0606 .4865 Đại học -.03692 .06804 .983 -.2233 .1495 Trên Đại học -.24130 .17945 .663 -.7329 .2503 Khác -.04716 .10932 .993 -.3466 .2523 Đại học THPT .24991 .09328 .059 -.0056 .5054 Trung cấp- Cao đẳng .03692 .06804 .983 -.1495 .2233 Trên Đại học -.20437 .17588 .773 -.6862 .2774 Khác -.01024 .10335 1.000 -.2934 .2729 Trên Đại học THPT .45429 .19046 .121 -.0675 .9761 Trung cấp- Cao đẳng .24130 .17945 .663 -.2503 .7329 Đại học .20437 .17588 .773 -.2774 .6862 Khác .19414 .19559 .859 -.3417 .7300 Khác THPT .26015 .12658 .242 -.0866 .6069 Trung cấp- Cao đẳng .04716 .10932 .993 -.2523 .3466 Đại học .01024 .10335 1.000 -.2729 .2934 Trên Đại học -.19414 .19559 .859 -.7300 .3417 TuanThu THPT Trung cấp- Cao đẳng -.13013 .10067 .696 -.4059 .1457 Đại học -.20875 .09404 .174 -.4664 .0489 Trên Đại học -.31190 .19201 .483 -.8379 .2141 Khác -.17363 .12761 .653 -.5232 .1760 Trung cấp- Cao đẳng THPT .13013 .10067 .696 -.1457 .4059 Đại học -.07862 .06860 .782 -.2665 .1093 Trên Đại học -.18177 .18092 .853 -.6774 .3139 Khác -.04349 .11021 .995 -.3454 .2584 Đại học THPT .20875 .09404 .174 -.0489 .4664 Trung cấp- Cao đẳng .07862 .06860 .782 -.1093 .2665 Trên Đại học -.10316 .17731 .978 -.5889 .3826 Khác .03512 .10419 .997 -.2503 .3206 Trên Đại học THPT .31190 .19201 .483 -.2141 .8379 Trung cấp- Cao đẳng .18177 .18092 .853 -.3139 .6774 Đại học .10316 .17731 .978 -.3826 .5889 Khác .13828 .19718 .956 -.4019 .6785 Khác THPT .17363 .12761 .653 -.1760 .5232 Trung cấp- Cao đẳng .04349 .11021 .995 -.2584 .3454 Đại học -.03512 .10419 .997 -.3206 .2503 Trên Đại học -.13828 .19718 .956 -.6785 .4019 HaiLong Tukey HSD Trình độ học vấn của chủ DN N Subset for alpha = 0.05 1 2 THPT 50 3.2600 Trung cấp- Cao đẳng 119 3.4730 3.4730 Đại học 209 3.5099 3.5099 Khác 39 3.5201 3.5201 Trên Đại học 12 3.7143 Sig. .351 .430 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. TuanThu Tukey HSD Trình độ học vấn của chủ DN N Subset for alpha = 0.05 1 THPT 50 3.3429 Trung cấp- Cao đẳng 119 3.4730 Khác 39 3.5165 Đại học 209 3.5516 Trên Đại học 12 3.6548 Sig. .186 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Group Statistics Giới tính của chủ DN N Mean Std. Deviation Std. Error Mean HaiLong Nam 366 3.4688 .59228 .03096 Nữ 63 3.5261 .62155 .07831 TuanThu Nam 366 3.5144 .58848 .03076 Nữ 63 3.4512 .65777 .08287 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means F Sig. t df Sig. (2- tailed) Mean Difference Std. Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper HaiLong Equal variances assumed .096 .757 -.704 427 .482 -.05730 .08138 -.21726 .10265 Equal variances not assumed -.681 82.554 .498 -.05730 .08421 -.22480 .11019 TuanThu Equal variances assumed .921 .338 .773 427 .440 .06319 .08171 -.09741 .22380 Equal variances not assumed .715 80.003 .477 .06319 .08840 -.11272 .23911 Số năm hoạt động Dưới 10 năm Scalar Estimates (Duoi 10 nam - Default model) Maximum Likelihood Estimates Regression Weights: (Duoi 10 nam - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label HaiLong <--- MinhBach ,273 ,027 10,071 *** HaiLong <--- ChuyenNghiep ,190 ,027 6,963 *** HaiLong <--- LiemChinh ,183 ,025 7,190 *** HaiLong <--- DoiMoi ,322 ,031 10,513 *** TuanThu <--- HaiLong ,169 ,097 1,738 ,082 TuanThu <--- DoiMoi ,221 ,041 5,345 *** TuanThu <--- LiemChinh ,148 ,030 4,960 *** TuanThu <--- ChuyenNghiep ,236 ,033 7,049 *** TuanThu <--- MinhBach ,178 ,035 5,036 *** mb7 <--- MinhBach 1,000 mb6 <--- MinhBach ,954 ,050 19,206 *** mb5 <--- MinhBach ,933 ,056 16,809 *** mb4 <--- MinhBach ,995 ,052 19,046 *** Estimate S.E. C.R. P Label mb3 <--- MinhBach ,913 ,050 18,175 *** mb2 <--- MinhBach ,938 ,049 19,292 *** mb1 <--- MinhBach ,909 ,052 17,606 *** cn8 <--- ChuyenNghiep 1,090 ,063 17,209 *** cn7 <--- ChuyenNghiep 1,000 cn6 <--- ChuyenNghiep ,858 ,057 14,981 *** cn5 <--- ChuyenNghiep ,839 ,057 14,707 *** cn4 <--- ChuyenNghiep ,910 ,063 14,529 *** cn3 <--- ChuyenNghiep ,838 ,055 15,356 *** cn2 <--- ChuyenNghiep ,935 ,059 15,883 *** cn1 <--- ChuyenNghiep ,785 ,063 12,532 *** lc6 <--- LiemChinh 1,000 lc5 <--- LiemChinh ,860 ,052 16,617 *** lc4 <--- LiemChinh ,894 ,051 17,498 *** lc3 <--- LiemChinh 1,023 ,049 21,006 *** lc2 <--- LiemChinh ,992 ,048 20,711 *** lc1 <--- LiemChinh ,923 ,045 20,359 *** dm7 <--- DoiMoi 1,000 dm6 <--- DoiMoi ,978 ,055 17,787 *** dm5 <--- DoiMoi ,948 ,055 17,190 *** dm4 <--- DoiMoi ,911 ,054 17,018 *** dm3 <--- DoiMoi ,926 ,053 17,413 *** dm2 <--- DoiMoi ,814 ,056 14,586 *** dm1 <--- DoiMoi ,943 ,053 17,885 *** mdhl7 <--- HaiLong ,977 ,074 13,168 *** mdhl6 <--- HaiLong ,956 ,077 12,435 *** mdhl5 <--- HaiLong ,907 ,075 12,122 *** mdhl4 <--- HaiLong 1,000 mdhl3 <--- HaiLong ,911 ,073 12,509 *** mdhl2 <--- HaiLong ,937 ,076 12,324 *** mdhl1 <--- HaiLong ,992 ,075 13,269 *** mdtt7 <--- TuanThu 1,000 mdtt6 <--- TuanThu ,996 ,078 12,685 *** mdtt5 <--- TuanThu ,990 ,080 12,408 *** mdtt4 <--- TuanThu ,959 ,080 12,012 *** mdtt3 <--- TuanThu 1,045 ,078 13,341 *** mdtt2 <--- TuanThu ,960 ,079 12,102 *** mdtt1 <--- TuanThu 1,086 ,076 14,239 *** Covariances: (Duoi 10 nam - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label MinhBach ChuyenNghiep ,107 ,048 2,209 ,027 MinhBach LiemChinh ,087 ,050 1,764 ,078 MinhBach DoiMoi ,099 ,050 1,967 ,049 ChuyenNghiep LiemChinh ,028 ,043 ,655 ,513 ChuyenNghiep DoiMoi ,105 ,044 2,368 ,018 LiemChinh DoiMoi -,008 ,045 -,167 ,867 Correlations: (Duoi 10 nam - Default model) Estimate MinhBach ChuyenNghiep ,131 MinhBach LiemChinh ,103 MinhBach DoiMoi ,116 ChuyenNghiep LiemChinh ,038 ChuyenNghiep DoiMoi ,141 LiemChinh DoiMoi -,010 Variances: (Duoi 10 nam - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label MinhBach ,943 ,099 9,575 *** ChuyenNghiep ,706 ,078 9,103 *** LiemChinh ,763 ,074 10,293 *** DoiMoi ,781 ,081 9,637 *** Từ 10 năm trở lên Scalar Estimates (Tu 10 nam tro len - Default model) Maximum Likelihood Estimates Regression Weights: (Tu 10 nam tro len - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label HaiLong <--- MinhBach ,231 ,075 3,079 ,002 HaiLong <--- ChuyenNghiep ,328 ,089 3,704 *** HaiLong <--- LiemChinh ,152 ,054 2,819 ,005 HaiLong <--- DoiMoi ,376 ,109 3,457 *** TuanThu <--- HaiLong ,581 ,118 4,934 *** TuanThu <--- DoiMoi ,110 ,073 1,502 ,133 TuanThu <--- LiemChinh ,116 ,038 3,078 ,002 TuanThu <--- ChuyenNghiep ,056 ,060 ,949 ,343 TuanThu <--- MinhBach ,194 ,054 3,589 *** mb7 <--- MinhBach 1,000 mb6 <--- MinhBach 1,226 ,126 9,720 *** mb5 <--- MinhBach 1,077 ,138 7,783 *** mb4 <--- MinhBach 1,144 ,119 9,600 *** mb3 <--- MinhBach 1,094 ,121 9,006 *** Estimate S.E. C.R. P Label mb2 <--- MinhBach 1,043 ,116 8,981 *** mb1 <--- MinhBach ,970 ,137 7,082 *** cn8 <--- ChuyenNghiep ,918 ,129 7,142 *** cn7 <--- ChuyenNghiep 1,000 cn6 <--- ChuyenNghiep 1,002 ,135 7,413 *** cn5 <--- ChuyenNghiep ,960 ,134 7,137 *** cn4 <--- ChuyenNghiep ,918 ,132 6,978 *** cn3 <--- ChuyenNghiep 1,056 ,152 6,966 *** cn2 <--- ChuyenNghiep 1,011 ,135 7,515 *** cn1 <--- ChuyenNghiep ,839 ,153 5,486 *** lc6 <--- LiemChinh 1,000 lc5 <--- LiemChinh ,804 ,078 10,336 *** lc4 <--- LiemChinh ,830 ,081 10,269 *** lc3 <--- LiemChinh ,829 ,090 9,190 *** lc2 <--- LiemChinh 1,058 ,085 12,465 *** lc1 <--- LiemChinh ,876 ,067 13,057 *** dm7 <--- DoiMoi 1,000 dm6 <--- DoiMoi 1,142 ,195 5,855 *** dm5 <--- DoiMoi 1,016 ,184 5,519 *** dm4 <--- DoiMoi 1,017 ,184 5,513 *** dm3 <--- DoiMoi ,968 ,197 4,907 *** dm2 <--- DoiMoi ,962 ,184 5,224 *** dm1 <--- DoiMoi 1,084 ,183 5,940 *** mdhl7 <--- HaiLong ,963 ,114 8,455 *** mdhl6 <--- HaiLong ,912 ,116 7,878 *** mdhl5 <--- HaiLong ,921 ,123 7,514 *** mdhl4 <--- HaiLong 1,000 mdhl3 <--- HaiLong 1,004 ,119 8,454 *** mdhl2 <--- HaiLong ,887 ,126 7,013 *** mdhl1 <--- HaiLong ,902 ,110 8,177 *** mdtt7 <--- TuanThu 1,000 mdtt6 <--- TuanThu ,927 ,103 8,996 *** mdtt5 <--- TuanThu ,906 ,117 7,719 *** mdtt4 <--- TuanThu ,982 ,106 9,303 *** mdtt3 <--- TuanThu ,950 ,098 9,720 *** mdtt2 <--- TuanThu ,976 ,106 9,163 *** mdtt1 <--- TuanThu ,963 ,097 9,932 *** Covariances: (Tu 10 nam tro len - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label MinhBach ChuyenNghiep ,131 ,075 1,758 ,079 MinhBach LiemChinh ,061 ,091 ,667 ,505 MinhBach DoiMoi ,208 ,076 2,752 ,006 ChuyenNghiep LiemChinh ,229 ,098 2,332 ,020 ChuyenNghiep DoiMoi ,230 ,079 2,901 ,004 LiemChinh DoiMoi ,073 ,084 ,869 ,385 Correlations: (Tu 10 nam tro len - Default model) Estimate MinhBach ChuyenNghiep ,215 MinhBach LiemChinh ,077 MinhBach DoiMoi ,387 ChuyenNghiep LiemChinh ,293 ChuyenNghiep DoiMoi ,432 LiemChinh DoiMoi ,106 Variances: (Tu 10 nam tro len - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label MinhBach ,615 ,145 4,239 *** ChuyenNghiep ,606 ,164 3,705 *** LiemChinh 1,010 ,184 5,494 *** DoiMoi ,470 ,146 3,211 ,001 Số lao động Dưới 10 người Scalar Estimates (Duoi 10 nguoi - Default model) Maximum Likelihood Estimates Regression Weights: (Duoi 10 nguoi - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label HaiLong <--- MinhBach ,300 ,034 8,799 *** HaiLong <--- ChuyenNghiep ,175 ,031 5,732 *** HaiLong <--- LiemChinh ,222 ,030 7,308 *** HaiLong <--- DoiMoi ,347 ,040 8,655 *** TuanThu <--- HaiLong -,269 ,271 -,993 ,321 TuanThu <--- DoiMoi ,408 ,106 3,835 *** TuanThu <--- LiemChinh ,229 ,069 3,304 *** TuanThu <--- ChuyenNghiep ,320 ,061 5,218 *** TuanThu <--- MinhBach ,337 ,090 3,725 *** mb7 <--- MinhBach 1,000 mb6 <--- MinhBach 1,013 ,074 13,719 *** mb5 <--- MinhBach 1,052 ,079 13,270 *** mb4 <--- MinhBach 1,095 ,079 13,834 *** Estimate S.E. C.R. P Label mb3 <--- MinhBach ,950 ,075 12,725 *** mb2 <--- MinhBach ,964 ,069 13,920 *** mb1 <--- MinhBach ,997 ,073 13,578 *** cn8 <--- ChuyenNghiep 1,145 ,077 14,957 *** cn7 <--- ChuyenNghiep 1,000 cn6 <--- ChuyenNghiep ,935 ,073 12,817 *** cn5 <--- ChuyenNghiep ,757 ,071 10,731 *** cn4 <--- ChuyenNghiep ,901 ,081 11,080 *** cn3 <--- ChuyenNghiep ,899 ,069 12,980 *** cn2 <--- ChuyenNghiep ,903 ,076 11,921 *** cn1 <--- ChuyenNghiep ,639 ,081 7,937 *** lc6 <--- LiemChinh 1,000 lc5 <--- LiemChinh ,927 ,072 12,942 *** lc4 <--- LiemChinh ,970 ,071 13,673 *** lc3 <--- LiemChinh 1,044 ,065 16,063 *** lc2 <--- LiemChinh 1,050 ,068 15,532 *** lc1 <--- LiemChinh ,942 ,062 15,283 *** dm7 <--- DoiMoi 1,000 dm6 <--- DoiMoi ,984 ,079 12,484 *** dm5 <--- DoiMoi ,954 ,084 11,300 *** dm4 <--- DoiMoi ,924 ,078 11,832 *** dm3 <--- DoiMoi ,985 ,079 12,507 *** dm2 <--- DoiMoi ,730 ,082 8,943 *** dm1 <--- DoiMoi 1,007 ,077 13,046 *** mdhl7 <--- HaiLong ,956 ,091 10,485 *** mdhl6 <--- HaiLong ,933 ,094 9,880 *** mdhl5 <--- HaiLong ,917 ,094 9,743 *** mdhl4 <--- HaiLong 1,000 mdhl3 <--- HaiLong ,885 ,089 9,980 *** mdhl2 <--- HaiLong 1,008 ,097 10,393 *** mdhl1 <--- HaiLong ,934 ,091 10,313 *** mdtt7 <--- TuanThu 1,000 mdtt6 <--- TuanThu ,993 ,095 10,423 *** mdtt5 <--- TuanThu 1,080 ,097 11,151 *** mdtt4 <--- TuanThu ,937 ,098 9,577 *** mdtt3 <--- TuanThu 1,004 ,087 11,559 *** mdtt2 <--- TuanThu 1,025 ,100 10,235 *** mdtt1 <--- TuanThu 1,017 ,086 11,816 *** Covariances: (Duoi 10 nguoi - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label MinhBach ChuyenNghiep ,053 ,056 ,955 ,340 MinhBach LiemChinh ,056 ,056 1,002 ,317 MinhBach DoiMoi ,106 ,057 1,884 ,060 ChuyenNghiep LiemChinh ,035 ,051 ,695 ,487 ChuyenNghiep DoiMoi ,230 ,055 4,151 *** LiemChinh DoiMoi ,075 ,051 1,474 ,140 Correlations: (Duoi 10 nguoi - Default model) Estimate MinhBach ChuyenNghiep ,071 MinhBach LiemChinh ,074 MinhBach DoiMoi ,142 ChuyenNghiep LiemChinh ,051 ChuyenNghiep DoiMoi ,338 LiemChinh DoiMoi ,111 Variances: (Duoi 10 nguoi - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label MinhBach ,833 ,119 6,995 *** ChuyenNghiep ,688 ,096 7,169 *** LiemChinh ,691 ,087 7,894 *** DoiMoi ,672 ,095 7,037 *** Từ 10 người trở lên Scalar Estimates (Tu 10 nguoi tro len - Default model) Maximum Likelihood Estimates Regression Weights: (Tu 10 nguoi tro len - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label HaiLong <--- MinhBach ,232 ,038 6,050 *** HaiLong <--- ChuyenNghiep ,255 ,044 5,810 *** HaiLong <--- LiemChinh ,129 ,034 3,809 *** HaiLong <--- DoiMoi ,321 ,044 7,269 *** TuanThu <--- HaiLong ,379 ,085 4,482 *** TuanThu <--- DoiMoi ,135 ,041 3,296 *** TuanThu <--- LiemChinh ,131 ,030 4,406 *** TuanThu <--- ChuyenNghiep ,165 ,040 4,139 *** TuanThu <--- MinhBach ,135 ,035 3,900 *** mb7 <--- MinhBach 1,000 mb6 <--- MinhBach ,984 ,056 17,463 *** mb5 <--- MinhBach ,871 ,068 12,879 *** mb4 <--- MinhBach ,941 ,056 16,757 *** mb3 <--- MinhBach ,931 ,056 16,588 *** Estimate S.E. C.R. P Label mb2 <--- MinhBach ,950 ,059 16,201 *** mb1 <--- MinhBach ,853 ,065 13,051 *** cn8 <--- ChuyenNghiep ,954 ,082 11,646 *** cn7 <--- ChuyenNghiep 1,000 cn6 <--- ChuyenNghiep ,815 ,072 11,356 *** cn5 <--- ChuyenNghiep ,942 ,075 12,628 *** cn4 <--- ChuyenNghiep ,892 ,075 11,843 *** cn3 <--- ChuyenNghiep ,826 ,074 11,122 *** cn2 <--- ChuyenNghiep ,970 ,073 13,218 *** cn1 <--- ChuyenNghiep ,941 ,081 11,561 *** lc6 <--- LiemChinh 1,000 lc5 <--- LiemChinh ,775 ,053 14,550 *** lc4 <--- LiemChinh ,806 ,053 15,167 *** lc3 <--- LiemChinh ,910 ,057 16,004 *** lc2 <--- LiemChinh ,968 ,051 18,830 *** lc1 <--- LiemChinh ,886 ,047 18,833 *** dm7 <--- DoiMoi 1,000 dm6 <--- DoiMoi 1,018 ,073 13,925 *** dm5 <--- DoiMoi ,956 ,067 14,174 *** dm4 <--- DoiMoi ,911 ,070 12,988 *** dm3 <--- DoiMoi ,881 ,072 12,172 *** dm2 <--- DoiMoi ,919 ,070 13,099 *** dm1 <--- DoiMoi ,897 ,069 13,049 *** mdhl7 <--- HaiLong 1,005 ,085 11,758 *** mdhl6 <--- HaiLong ,953 ,088 10,833 *** mdhl5 <--- HaiLong ,901 ,087 10,376 *** mdhl4 <--- HaiLong 1,000 mdhl3 <--- HaiLong ,968 ,087 11,168 *** mdhl2 <--- HaiLong ,841 ,088 9,584 *** mdhl1 <--- HaiLong 1,009 ,086 11,791 *** mdtt7 <--- TuanThu 1,000 mdtt6 <--- TuanThu ,969 ,088 11,072 *** mdtt5 <--- TuanThu ,859 ,092 9,294 *** mdtt4 <--- TuanThu 1,001 ,089 11,289 *** mdtt3 <--- TuanThu 1,048 ,094 11,199 *** mdtt2 <--- TuanThu ,902 ,086 10,486 *** mdtt1 <--- TuanThu 1,098 ,090 12,236 *** Covariances: (Tu 10 nguoi tro len - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label MinhBach ChuyenNghiep ,178 ,062 2,867 ,004 MinhBach LiemChinh ,120 ,069 1,750 ,080 MinhBach DoiMoi ,152 ,064 2,386 ,017 ChuyenNghiep LiemChinh ,112 ,062 1,817 ,069 ChuyenNghiep DoiMoi ,026 ,056 ,471 ,638 LiemChinh DoiMoi -,052 ,063 -,826 ,409 Correlations: (Tu 10 nguoi tro len - Default model) Estimate MinhBach ChuyenNghiep ,220 MinhBach LiemChinh ,129 MinhBach DoiMoi ,180 ChuyenNghiep LiemChinh ,136 ChuyenNghiep DoiMoi ,035 LiemChinh DoiMoi -,061 Variances: (Tu 10 nguoi tro len - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label MinhBach ,916 ,117 7,839 *** ChuyenNghiep ,712 ,104 6,853 *** LiemChinh ,942 ,109 8,681 *** DoiMoi ,779 ,107 7,250 *** Trình độ quản lý Cao đẳng trở xuống Scalar Estimates (Cao dang tro xuong - Default model) Maximum Likelihood Estimates Regression Weights: (Cao dang tro xuong - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label HaiLong <--- MinhBach ,286 ,040 7,123 *** HaiLong <--- ChuyenNghiep ,179 ,041 4,334 *** HaiLong <--- LiemChinh ,182 ,040 4,581 *** HaiLong <--- DoiMoi ,332 ,048 6,967 *** TuanThu <--- HaiLong ,384 ,093 4,116 *** TuanThu <--- DoiMoi ,191 ,045 4,270 *** TuanThu <--- LiemChinh ,115 ,034 3,399 *** TuanThu <--- ChuyenNghiep ,218 ,037 5,857 *** TuanThu <--- MinhBach ,167 ,038 4,424 *** mb7 <--- MinhBach 1,000 mb6 <--- MinhBach ,944 ,064 14,690 *** mb5 <--- MinhBach 1,001 ,069 14,486 *** mb4 <--- MinhBach 1,033 ,066 15,646 *** Estimate S.E. C.R. P Label mb3 <--- MinhBach ,888 ,069 12,869 *** mb2 <--- MinhBach ,974 ,066 14,708 *** mb1 <--- MinhBach ,926 ,067 13,784 *** cn8 <--- ChuyenNghiep 1,139 ,085 13,363 *** cn7 <--- ChuyenNghiep 1,000 cn6 <--- ChuyenNghiep ,885 ,078 11,343 *** cn5 <--- ChuyenNghiep ,746 ,075 9,945 *** cn4 <--- ChuyenNghiep ,958 ,084 11,341 *** cn3 <--- ChuyenNghiep ,872 ,077 11,314 *** cn2 <--- ChuyenNghiep ,924 ,077 12,047 *** cn1 <--- ChuyenNghiep ,825 ,090 9,170 *** lc6 <--- LiemChinh 1,000 lc5 <--- LiemChinh ,906 ,069 13,173 *** lc4 <--- LiemChinh ,874 ,070 12,558 *** lc3 <--- LiemChinh 1,031 ,068 15,181 *** lc2 <--- LiemChinh 1,014 ,070 14,389 *** lc1 <--- LiemChinh ,863 ,062 13,907 *** dm7 <--- DoiMoi 1,000 dm6 <--- DoiMoi ,925 ,075 12,346 *** dm5 <--- DoiMoi ,961 ,077 12,418 *** dm4 <--- DoiMoi ,990 ,068 14,525 *** dm3 <--- DoiMoi ,989 ,074 13,345 *** dm2 <--- DoiMoi ,810 ,076 10,677 *** dm1 <--- DoiMoi ,975 ,071 13,704 *** mdhl7 <--- HaiLong ,947 ,088 10,775 *** mdhl6 <--- HaiLong ,946 ,099 9,555 *** mdhl5 <--- HaiLong ,999 ,100 9,984 *** mdhl4 <--- HaiLong 1,000 mdhl3 <--- HaiLong ,973 ,096 10,167 *** mdhl2 <--- HaiLong ,945 ,096 9,845 *** mdhl1 <--- HaiLong ,961 ,092 10,397 *** mdtt7 <--- TuanThu 1,000 mdtt6 <--- TuanThu ,886 ,086 10,298 *** mdtt5 <--- TuanThu ,965 ,090 10,677 *** mdtt4 <--- TuanThu ,888 ,094 9,488 *** mdtt3 <--- TuanThu ,927 ,086 10,734 *** mdtt2 <--- TuanThu ,849 ,081 10,454 *** mdtt1 <--- TuanThu ,973 ,083 11,789 *** Covariances: (Cao dang tro xuong - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label MinhBach ChuyenNghiep ,062 ,073 ,837 ,402 MinhBach LiemChinh ,044 ,074 ,598 ,550 MinhBach DoiMoi ,166 ,074 2,251 ,024 ChuyenNghiep LiemChinh ,079 ,066 1,195 ,232 ChuyenNghiep DoiMoi ,152 ,065 2,319 ,020 LiemChinh DoiMoi -,028 ,064 -,439 ,661 Correlations: (Cao dang tro xuong - Default model) Estimate MinhBach ChuyenNghiep ,069 MinhBach LiemChinh ,049 MinhBach DoiMoi ,190 ChuyenNghiep LiemChinh ,100 ChuyenNghiep DoiMoi ,199 LiemChinh DoiMoi -,036 Variances: (Cao dang tro xuong - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label MinhBach 1,012 ,143 7,098 *** ChuyenNghiep ,775 ,121 6,399 *** LiemChinh ,795 ,109 7,311 *** DoiMoi ,752 ,108 6,947 *** Đại học trở lên Scalar Estimates (Dai hoc tro len - Default model) Maximum Likelihood Estimates Regression Weights: (Dai hoc tro len - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label HaiLong <--- MinhBach ,247 ,033 7,555 *** HaiLong <--- ChuyenNghiep ,240 ,036 6,697 *** HaiLong <--- LiemChinh ,177 ,028 6,363 *** HaiLong <--- DoiMoi ,332 ,039 8,589 *** TuanThu <--- HaiLong ,164 ,123 1,332 ,183 TuanThu <--- DoiMoi ,213 ,054 3,981 *** TuanThu <--- LiemChinh ,153 ,035 4,378 *** TuanThu <--- ChuyenNghiep ,229 ,046 4,938 *** TuanThu <--- MinhBach ,171 ,043 4,018 *** mb7 <--- MinhBach 1,000 mb6 <--- MinhBach 1,034 ,066 15,630 *** mb5 <--- MinhBach ,928 ,074 12,514 *** mb4 <--- MinhBach 1,003 ,068 14,765 *** mb3 <--- MinhBach ,997 ,064 15,616 *** Estimate S.E. C.R. P Label mb2 <--- MinhBach ,932 ,061 15,237 *** mb1 <--- MinhBach ,918 ,069 13,241 *** cn8 <--- ChuyenNghiep ,971 ,078 12,466 *** cn7 <--- ChuyenNghiep 1,000 cn6 <--- ChuyenNghiep ,882 ,072 12,180 *** cn5 <--- ChuyenNghiep ,962 ,075 12,887 *** cn4 <--- ChuyenNghiep ,866 ,077 11,182 *** cn3 <--- ChuyenNghiep ,858 ,072 11,976 *** cn2 <--- ChuyenNghiep ,966 ,076 12,655 *** cn1 <--- ChuyenNghiep ,758 ,078 9,676 *** lc6 <--- LiemChinh 1,000 lc5 <--- LiemChinh ,808 ,056 14,358 *** lc4 <--- LiemChinh ,881 ,056 15,848 *** lc3 <--- LiemChinh ,937 ,054 17,322 *** lc2 <--- LiemChinh ,999 ,052 19,261 *** lc1 <--- LiemChinh ,944 ,048 19,541 *** dm7 <--- DoiMoi 1,000 dm6 <--- DoiMoi 1,055 ,077 13,667 *** dm5 <--- DoiMoi ,970 ,075 13,001 *** dm4 <--- DoiMoi ,874 ,075 11,653 *** dm3 <--- DoiMoi ,911 ,075 12,192 *** dm2 <--- DoiMoi ,846 ,076 11,163 *** dm1 <--- DoiMoi ,938 ,073 12,888 *** mdhl7 <--- HaiLong ,984 ,088 11,232 *** mdhl6 <--- HaiLong ,948 ,087 10,924 *** mdhl5 <--- HaiLong ,852 ,084 10,158 *** mdhl4 <--- HaiLong 1,000 mdhl3 <--- HaiLong ,902 ,083 10,869 *** mdhl2 <--- HaiLong ,917 ,089 10,250 *** mdhl1 <--- HaiLong ,985 ,086 11,465 *** mdtt7 <--- TuanThu 1,000 mdtt6 <--- TuanThu 1,030 ,092 11,204 *** mdtt5 <--- TuanThu ,945 ,092 10,220 *** mdtt4 <--- TuanThu 1,002 ,091 11,053 *** mdtt3 <--- TuanThu 1,053 ,090 11,720 *** mdtt2 <--- TuanThu 1,040 ,097 10,693 *** mdtt1 <--- TuanThu 1,096 ,089 12,362 *** Covariances: (Dai hoc tro len - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label MinhBach ChuyenNghiep ,128 ,048 2,661 ,008 MinhBach LiemChinh ,107 ,054 1,976 ,048 MinhBach DoiMoi ,111 ,051 2,186 ,029 ChuyenNghiep LiemChinh ,053 ,048 1,106 ,269 ChuyenNghiep DoiMoi ,117 ,046 2,538 ,011 LiemChinh DoiMoi ,039 ,051 ,765 ,444 Correlations: (Dai hoc tro len - Default model) Estimate MinhBach ChuyenNghiep ,186 MinhBach LiemChinh ,133 MinhBach DoiMoi ,151 ChuyenNghiep LiemChinh ,075 ChuyenNghiep DoiMoi ,180 LiemChinh DoiMoi ,052 Variances: (Dai hoc tro len - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label MinhBach ,777 ,102 7,634 *** ChuyenNghiep ,609 ,084 7,256 *** LiemChinh ,824 ,090 9,138 *** DoiMoi ,695 ,095 7,340 *** Giới tính lãnh đạo Nam Scalar Estimates (Nam - Default model) Maximum Likelihood Estimates Regression Weights: (Nam - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label HaiLong <--- MinhBach ,274 ,027 9,967 *** HaiLong <--- ChuyenNghiep ,213 ,028 7,647 *** HaiLong <--- LiemChinh ,189 ,024 7,764 *** HaiLong <--- DoiMoi ,327 ,032 10,365 *** TuanThu <--- HaiLong ,095 ,083 1,144 ,253 TuanThu <--- DoiMoi ,259 ,038 6,785 *** TuanThu <--- LiemChinh ,170 ,026 6,441 *** TuanThu <--- ChuyenNghiep ,246 ,031 7,874 *** TuanThu <--- MinhBach ,218 ,032 6,759 *** mb7 <--- MinhBach 1,000 mb6 <--- MinhBach 1,029 ,052 19,883 *** mb5 <--- MinhBach ,960 ,056 17,071 *** mb4 <--- MinhBach 1,021 ,053 19,262 *** mb3 <--- MinhBach ,943 ,051 18,425 *** mb2 <--- MinhBach ,956 ,050 18,993 *** Estimate S.E. C.R. P Label mb1 <--- MinhBach ,896 ,054 16,728 *** cn8 <--- ChuyenNghiep 1,064 ,061 17,425 *** cn7 <--- ChuyenNghiep 1,000 cn6 <--- ChuyenNghiep ,880 ,055 15,894 *** cn5 <--- ChuyenNghiep ,906 ,057 15,885 *** cn4 <--- ChuyenNghiep ,929 ,062 14,972 *** cn3 <--- ChuyenNghiep ,855 ,054 15,756 *** cn2 <--- ChuyenNghiep ,959 ,058 16,474 *** cn1 <--- ChuyenNghiep ,829 ,064 12,999 *** lc6 <--- LiemChinh 1,000 lc5 <--- LiemChinh ,832 ,046 18,083 *** lc4 <--- LiemChinh ,876 ,047 18,824 *** lc3 <--- LiemChinh ,954 ,046 20,886 *** lc2 <--- LiemChinh ,989 ,046 21,683 *** lc1 <--- LiemChinh ,919 ,041 22,496 *** dm7 <--- DoiMoi 1,000 dm6 <--- DoiMoi ,968 ,059 16,407 *** dm5 <--- DoiMoi ,956 ,059 16,116 *** dm4 <--- DoiMoi ,896 ,057 15,614 *** dm3 <--- DoiMoi ,928 ,059 15,840 *** dm2 <--- DoiMoi ,781 ,059 13,283 *** dm1 <--- DoiMoi ,931 ,055 16,823 *** mdhl7 <--- HaiLong ,975 ,069 14,143 *** mdhl6 <--- HaiLong ,921 ,070 13,220 *** mdhl5 <--- HaiLong ,907 ,071 12,804 *** mdhl4 <--- HaiLong 1,000 mdhl3 <--- HaiLong ,940 ,069 13,563 *** mdhl2 <--- HaiLong ,917 ,071 12,904 *** mdhl1 <--- HaiLong ,973 ,068 14,227 *** mdtt7 <--- TuanThu 1,000 mdtt6 <--- TuanThu ,972 ,069 14,003 *** mdtt5 <--- TuanThu ,987 ,073 13,544 *** mdtt4 <--- TuanThu ,979 ,070 14,056 *** mdtt3 <--- TuanThu 1,013 ,069 14,646 *** mdtt2 <--- TuanThu ,996 ,072 13,881 *** mdtt1 <--- TuanThu 1,031 ,067 15,439 *** Covariances: (Nam - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label MinhBach ChuyenNghiep ,113 ,045 2,475 ,013 MinhBach LiemChinh ,093 ,049 1,903 ,057 MinhBach DoiMoi ,132 ,047 2,811 ,005 ChuyenNghiep LiemChinh ,073 ,044 1,680 ,093 ChuyenNghiep DoiMoi ,100 ,042 2,389 ,017 LiemChinh DoiMoi ,012 ,045 ,258 ,797 Correlations: (Nam - Default model) Estimate MinhBach ChuyenNghiep ,143 MinhBach LiemChinh ,108 MinhBach DoiMoi ,164 ChuyenNghiep LiemChinh ,096 ChuyenNghiep DoiMoi ,140 LiemChinh DoiMoi ,015 Variances: (Nam - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label MinhBach ,887 ,093 9,504 *** ChuyenNghiep ,703 ,077 9,110 *** LiemChinh ,834 ,077 10,788 *** DoiMoi ,737 ,080 9,214 *** Nữ Scalar Estimates (Nu - Default model) Maximum Likelihood Estimates Regression Weights: (Nu - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label HaiLong <--- MinhBach ,208 ,068 3,048 ,002 HaiLong <--- ChuyenNghiep ,253 ,093 2,714 ,007 HaiLong <--- LiemChinh ,113 ,068 1,658 ,097 HaiLong <--- DoiMoi ,334 ,088 3,817 *** TuanThu <--- HaiLong ,879 ,215 4,090 *** TuanThu <--- DoiMoi -,089 ,087 -1,013 ,311 TuanThu <--- LiemChinh ,036 ,062 ,579 ,563 TuanThu <--- ChuyenNghiep ,120 ,088 1,366 ,172 TuanThu <--- MinhBach ,041 ,065 ,622 ,534 mb7 <--- MinhBach 1,000 mb6 <--- MinhBach ,800 ,100 8,005 *** mb5 <--- MinhBach ,981 ,133 7,357 *** mb4 <--- MinhBach 1,032 ,109 9,489 *** mb3 <--- MinhBach ,968 ,107 9,071 *** Estimate S.E. C.R. P Label mb2 <--- MinhBach ,989 ,098 10,100 *** mb1 <--- MinhBach 1,127 ,107 10,541 *** cn8 <--- ChuyenNghiep 1,011 ,177 5,722 *** cn7 <--- ChuyenNghiep 1,000 cn6 <--- ChuyenNghiep ,972 ,164 5,927 *** cn5 <--- ChuyenNghiep ,559 ,126 4,438 *** cn4 <--- ChuyenNghiep ,782 ,134 5,817 *** cn3 <--- ChuyenNghiep ,999 ,175 5,716 *** cn2 <--- ChuyenNghiep ,900 ,147 6,125 *** cn1 <--- ChuyenNghiep ,553 ,136 4,083 *** lc6 <--- LiemChinh 1,000 lc5 <--- LiemChinh ,930 ,137 6,799 *** lc4 <--- LiemChinh ,918 ,124 7,433 *** lc3 <--- LiemChinh 1,116 ,118 9,440 *** lc2 <--- LiemChinh 1,127 ,108 10,407 *** lc1 <--- LiemChinh ,898 ,110 8,173 *** dm7 <--- DoiMoi 1,000 dm6 <--- DoiMoi 1,119 ,124 9,031 *** dm5 <--- DoiMoi ,955 ,119 8,047 *** dm4 <--- DoiMoi 1,007 ,122 8,245 *** dm3 <--- DoiMoi ,976 ,122 8,028 *** dm2 <--- DoiMoi 1,113 ,121 9,164 *** dm1 <--- DoiMoi 1,049 ,134 7,838 *** mdhl7 <--- HaiLong ,991 ,153 6,472 *** mdhl6 <--- HaiLong 1,076 ,172 6,241 *** mdhl5 <--- HaiLong ,954 ,149 6,408 *** mdhl4 <--- HaiLong 1,000 mdhl3 <--- HaiLong ,895 ,145 6,163 *** mdhl2 <--- HaiLong ,993 ,167 5,937 *** mdhl1 <--- HaiLong ,951 ,158 6,000 *** mdtt7 <--- TuanThu 1,000 mdtt6 <--- TuanThu 1,027 ,182 5,629 *** mdtt5 <--- TuanThu ,913 ,170 5,370 *** mdtt4 <--- TuanThu ,938 ,196 4,789 *** mdtt3 <--- TuanThu 1,043 ,175 5,977 *** mdtt2 <--- TuanThu ,847 ,167 5,058 *** mdtt1 <--- TuanThu 1,191 ,179 6,641 *** Covariances: (Nu - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label MinhBach ChuyenNghiep ,093 ,092 1,003 ,316 MinhBach LiemChinh ,060 ,096 ,627 ,531 MinhBach DoiMoi ,105 ,097 1,078 ,281 ChuyenNghiep LiemChinh ,022 ,086 ,252 ,801 ChuyenNghiep DoiMoi ,292 ,101 2,888 ,004 LiemChinh DoiMoi ,018 ,091 ,198 ,843 Correlations: (Nu - Default model) Estimate MinhBach ChuyenNghiep ,140 MinhBach LiemChinh ,084 MinhBach DoiMoi ,146 ChuyenNghiep LiemChinh ,035 ChuyenNghiep DoiMoi ,466 LiemChinh DoiMoi ,027 Variances: (Nu - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label MinhBach ,758 ,170 4,454 *** ChuyenNghiep ,579 ,171 3,392 *** LiemChinh ,670 ,151 4,448 *** DoiMoi ,680 ,160 4,256 ***

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_muc_do_hai_long_cua_doanh_nghiep_ve_viec.pdf
Luận văn liên quan