Luận án Nghiên cứu phát triển một số thuật toán tiến hóa giải bài toán cây khung phân cụm đường đi ngắn nhất

Chương này trình bày các phân tích kết quả thực nghiệm của các thuật toán được đề xuất trong luận án và trong các nghiên cứu trước đây. Các phân tích được tiến hành dựa trên kết quả thực nghiệm của các thuật toán thu được từ 215 bộ dữ liệu thuộc hai dạng đồ thị: metric và đầy đủ phi metric. Với mỗi dạng đồ thị. các phân tích dược tiến hành theo ba bước. Dầu tiên luận án sử dụng các phân tích thống kê để kiểm chứng ý nghĩa thống kê của các kết quả thực nghiệm thu được và xác định thuật toán có hiệu quả tốt nhất trong các đề xuất. Dựa trên cơ sở của kết phân tích thông kê, luận án sẽ so sánh chi tiết kết quả của các thuật toán đối với mỗi bộ dữ liệu thuộc các tập dữ liệu được lựa chọn thực nghiệm. Tại bước cuối, luận án phân tích ảnh hưởng của một số thuộc tính của đồ thị đầu vào tới kết quả so sánh giữa các thuật toán.

pdf161 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 446 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu phát triển một số thuật toán tiến hóa giải bài toán cây khung phân cụm đường đi ngắn nhất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_phat_trien_mot_so_thuat_toan_tien_hoa_gia.pdf
  • pdf02. Tom tat-2021-03-09.pdf
  • doc03. Dong gop cua luan an.doc
  • pdf04. Trich yeu luan an TV-081020-v3.pdf
Luận văn liên quan