Luận án Nghiên cứu rủi ro tài chính trong tái bảo hiểm

Chương này đâ trình bày một hướng tiếp cận số với kỹ thuật đồng nhất hóa nhằm xác định cường độ của vật liệu không đồng nhất và dự đoán cơ cấu phá hoại của cấu trúc vi mô. Dựa theo lý thuyết đồng nhất hóa và phân tích giới hạn. bài toán phân tích giới hạn cận trẽn (trường động học) được xây dựng cho kết cấu vi mõ tuần hoàn. Trường chuyển vị tổng của bài toán vi mô được xấp xỉ. Bài toán tối ưu hóa, được khai triển về dạng bài toán tối ưu hóa với ràng buộc nón bậc hai, tương đồng với bài toán phân tích giới hạn của kết cấu nhưng được kể thêm hai điều kiện (điều kiện biên tuần hoàn và điều kiện trung bình hóa biến dạng của cấn trúc vi mô bằng với biến dạng từ điểm vật liệu cấu trúc vĩ mô). Các ví dụ số được thực hiện nhằm khảo sát sự ảnh hưởng cùa điều kiện tải trọng, thể tích cốt sợi hay lỗ rỗng đến cường độ hữu hiệu của tấm khoét lồ hay gia cường sợi. Với ba thành phần ứng suất độc lập (5-41, S22, S12) được thành lực phân bố đều trẽn biên phần tử đại diện tuần hoàn. Miền ứng suất giỏi hạn tại một điểm vật liệu vì mô được xác định dưới dạng không gian ba chiều.

pdf126 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 24/01/2022 | Lượt xem: 352 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu rủi ro tài chính trong tái bảo hiểm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_rui_ro_tai_chinh_trong_tai_bao_hiem.pdf
  • pdfThông tin đưa lên Web Eng.pdf
  • pdfThông tin đưa lên Web Viet.pdf
  • pdfTomtatluanan.pdf
  • pdfTrich yeu luan an.pdf
Luận văn liên quan