Luận án Nghiên cứu tác động của các nhân tố đến năng suất nhân tố tổng hợp của các doanh nghiệp ở khu vực miền núi phía Bắc

Để nâng cao sự đóng góp của TFP đối với sản lượng của các doanh nghiệp của khu vực miền núi phía Bắc với kết quả nghiên cứu dựa trên sự phân tích các nhân tố tác động đến TFP; hướng đến sự tối ưu các yếu tố đầu vào trong quá trình tổ chức quản lý và sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp cần gắn với những định hướng như sau: Một là, triển khai xây dựng quy hoạch tổng thể vùng kết hợp với quy hoạch chi tiết của các địa phương, thu hút đầu tư đối với các dự án phát triển kết cấu hạ tầng nhất là giao thông để tăng cường liên kết nội vùng và liên kết với các vùng trong sản xuất và giao thương. Đồng thời, có cơ chế phối hợp thực hiện các giải pháp đồng bộ trong cải thiện môi trường kinh doanh của các địa phương từ đó nâng cao tác động tích cực của thể chế đóng góp cho TFP của các doanh nghiệp trong Vùng. Hai là, phát triển đầy đủ các loại thị trường để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận với thị trường vốn thị trường khoa học - công nghệ, thị trường lao động để giài quyết điểm nghẽn về vốn đầu tư; tìm kiếm, lựa chọn công nghệ với chi phí thích hợp để ứng dụng công nghệ vào sản xuất nâng cao năng suất chất lượng của các yếu tố đầu vào. Các thị trường yếu tố đầu vào phát triển gắn với thị trường hàng hóa, dịch vụ được khởi thông, mở rộng tiếp tục thu hút đầu tư và thúc đẩy các doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất công nghiệp nhằm tăng năng suất lao động, tăng sự đóng góp của TFP trong giá trị sản xuất.

pdf135 trang | Chia sẻ: Minh Bắc | Ngày: 16/01/2024 | Lượt xem: 141 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu tác động của các nhân tố đến năng suất nhân tố tổng hợp của các doanh nghiệp ở khu vực miền núi phía Bắc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_tac_dong_cua_cac_nhan_to_den_nang_suat_nh.pdf
  • pdfCong van dang bo ngay 16 thang 12.pdf
  • docxLA_NguyenThiThuHaPT_E.Docx
  • pdfLA_NguyenThiThuHaPT_Sum.pdf
  • pdfLA_NguyenThiThuHaPT_TT.pdf
  • docxLA_NguyenThiThuHaPT_V.Docx
  • pdfQD CS Nguyen Thi Thu Ha PT.pdf
Luận văn liên quan