Luận án Ngưỡng chính tắc của hàm chỉnh hình và hàm đa điều hòa dưới trong Cn

Kết luận Luận án nghiên cứu ngưỡng chính tắc của hàm chỉnh hình và hàm đa điều hòa dưới trong C” và đã đạt được những kết chính sau đây: 1. Chứng minh một định nghĩa tương đương đối với ngưỡng chính tác của hàm chỉnh hình (Mệnh đề 1.1.6). 2. Thiết lập được mối quan hệ giữa ngưỡng chính tắc của hàm chỉnh hình nhiều biến f và tính chất hình học của tập không điểm {/ = 0} của nó (Định lý 1.2.9). 3. Dưa ra một chứng minh mới cho Giả thuyết ACC trong trường hợp số chiều n = 2 bằng phương pháp giải tích phức truyền thống (Định lý 1.2.13).

pdf106 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 24/01/2022 | Lượt xem: 508 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Ngưỡng chính tắc của hàm chỉnh hình và hàm đa điều hòa dưới trong Cn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nguong_chinh_tac_cua_ham_chinh_hinh_va_ham_da_dieu_h.pdf
Luận văn liên quan