Luận án Nhân tố hấp dẫn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các nước Đông Bắc Á vào Việt Nam

Nhân tố hấp dẫn FDI là khác nhau với các nguồn FDI và với thời gian trong ngắn và dài hạn. Cụ thể, trong dài hạn, nhân tố hấp dẫn FDI Hàn Quốc bao gồm chính sách ưu đãi đầu tư, độ mở thương mại lớn, lao động rẻ; Với Nhật Bản, hai nhân tố hấp dẫn vốn FDI là chính sách ưu đãi đầu tư và thị trường tiền tệ ổn định. Trong ngắn hạn, mức lương rẻ, chính sách ưu đãi đầu tư, thị trường tiền tệ ổn định, quy mô thị trường và độ mở thương mại là nhân tố hấp dẫn vốn FDI Hàn Quốc; Tuy nhiên, Việt Nam không có nhân tố hấp dẫn vốn FDI từ Nhật Bản trong ngắn hạn.

pdf207 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 342 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nhân tố hấp dẫn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các nước Đông Bắc Á vào Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nhan_to_hap_dan_von_dau_tu_truc_tiep_nuoc_ngoai_tu_c.pdf
  • docxLA_PhanThuyThao_E.docx
  • pdfLA_PhanThuyThao_Sum.pdf
  • pdfLA_PhanThuyThao_TT.pdf
  • docxLA_PhanThuyThao_V.docx
Luận văn liên quan