Luận án Phát triển du lịch thành phố Hải Phòng trong liên kết vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải đông bắc

Thành lập trang thông tin điện tử (website), có kết nối thông tin du lịch giữa các địa phƣơng với nhau; + Thành lập Hiệp hội Du lịch tại các địa phƣơng. Các Hiệp hội Du lịch đã từng bƣớc có sự kết nối với nhau cho mục đích phát triển du lịch chung của vùng; + Tổ chức tiếp đón các đoàn Famtrip để giới thiệu, quảng bá du lịch các địa phƣơng; + Cử các đoàn nghệ thuật sang giao lƣu giữa các địa phƣơng; + Tích cực tham gia sự kiện du lịch hàng năm của mỗi địa phƣơng; + Cùng nhau tham gia các hội chợ, triển lãm trong nƣớc và quốc tế; v.v + Tổ chức năm du lịch quốc gia tại các địa phƣơng. Năm 2013, với sự kiện năm du lịch quốc gia ĐBSH và Hải Ph ng, thành phố đã nhận đƣợc sự liên kết, hợp tác tích cực từ các địa phƣơng nhƣ Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh để tạo nên thành công cho hoạt động quy mô này. + Tháng 5 năm 2015, tại thành phố Hải Ph ng đã diễn ra lễ ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác xúc tiến du lịch giữa Đại diện Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch của Hà Nội - Quảng Ninh - Hải Ph ng.

pdf272 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 24/01/2022 | Lượt xem: 336 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Phát triển du lịch thành phố Hải Phòng trong liên kết vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải đông bắc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ơng tiện. 3 Kém Khoảng cách giữa các điểm, khu du lịch từ 150 km - <200 km, thời gian đi lại khoảng 3 - 2 48 - PL Các tiêu chí Nội dung tiêu chí Mức độ đánh giá Yêu cầu Điểm đánh giá phương 4 giờ, có thể qua lại bằng 1 - 2 phƣơng tiện. Rất kém Khoảng cách giữa các điểm, khu du lịch từ 200 km trở lên, thời gian đi lại trên 5 giờ, có thể qua lại bằng 1 - 2 phƣơng tiện. 1 Tổng điểm 21 49 - PL PHỤ LỤC 13. Danh sách phỏng vấn các chuyên gia Sở Du lịch (Nguồn: Tổng hợp của tác giả) STT Họ và Tên Chức danh Đơn vịcông tác 1 Ông Vũ Huy Thƣởng Phó Giám đốc Sở Du lịch Hải Ph ng 2 Ông Trần Đức Hải Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội 3 Ông Trịnh Đăng Thanh Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh 4 Hoàng Thanh Phong Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình 50 - PL PHIẾU PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA SỞ DU LỊCH V/v liên kết vùng du lịch Kính thưa ông, bà! Chúng tôi đang thực hiện công trình nghiên cứu khoa học. Những câu hỏi này đƣợc thiết lập để phục vụ công tác nghiên cứu. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà ông, bà cung cấp sẽ đƣợc xử lý và báo cáo phục vụ cho công trình, không nhằm mục đích nào khác. Rất mong nhận đƣợc sự hợp tác, giúp đỡ của ông, bà. I. Thông tin cá nhân Họ và tên (nếu có thể): Nghề nghiệp:.. Cơ quan:. Trình độ học vấn Giới tính: Nam □ Nữ □ Tuổi: II. Nội dung phỏng vấn 1. Theo ông, bà, các địa phƣơng trong vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc có nên liên kết nhằm phát triển du lịch không? Có □ Không □ 2. Theo ông, bà, sự liên kết này đƣợc hình thành dựa trên những điều kiện nào? Lợi thế so sánh □ Nguồn nhân lực du lịch □ Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch □ Sự đồng thuận của chính quyền địa phƣơng và các nhóm xã hội □ Luật pháp, chính sách □ Điều kiện khác 3. Xin ông, bà cho biết ý kiến về một số nội dung liên kết vùng ở cấp độ vĩ mô giữa 4 địa phƣơng Hải Ph ng, Hà Nội, Quảng Ninh và Ninh Bình? 51 - PL Nội dung liên kết vùng Kết quả thu đƣợc Hạn chế Liên kết trong quy hoạch và quản lý quy hoạch Liên kết trong việc hình thành chính sách thu hút và phân bổ đầu tƣ Liên kết trong việc tạo ra sản phẩm du lịch Liên kết trong việc xây dựng tuyến du lịch Liên kết trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch Liên kết trong xúc tiến du lịch 4. Theo ông, bà, mức độ liên kết giữa 4 địa phƣơng trên nhƣ thế nào? □ Liên kết mạnh ++++ □ Liên kết trung bình +++ □ Liên kết yếu ++ 5. Ông, bà hãy đƣa ra một số giải pháp trọng yếu nhằm đẩy mạnh sự liên kết giữa 4 địa phƣơng trên thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc? Xin chân thành cảm ơn ông, bà! 52 - PL PHỤ LỤC 14. Bảng. Sự liên kết giữa một số đơn vị kinh doanh lữ hành và khách sạn ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình với các đối tác trên địa bàn Hà Nội (Nguồn: Xử lý từ kết quả điều tra của tác giả) Hà Nội Công ty lữ hành Khách sạn Nhà hàng Dịch vụ bổ sung Dịch vụ vận chuyển Cộng đồng địa phƣơng Cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch Hải Phòng Công ty lữ hành Saigontourist Các khách sạn 3 sao trở lên Vietravel 1. Vietravel Hà Nội 2. APT 3. Vietran Tour 80% các khách sạn từ 3 - 5 sao tại Hà Nội 1. Du Thuyền Hồ Tây 2. Bằng Lăng 3. Gia Viên 3. Bếp Việt 4. Thủy Tạ 5. Buffet Sen Hồ Tây v.v 1. Lotte, Royal City 2. Time city 1. Vietravel Hà Nội 2. Vietjet Air 3. Vietnam Airline v.v Lấy nhân lực từ các trƣờng đào tạo du lịch lớn của Hà Nội Hải Đăng 1. Transviet 2. Hành Trình Phƣơng Đông 3. Hà Nội Red Tour Mƣờng Thanh Sen Tây Hồ Cao đẳng du lịch Hà Nội Khách sạn Pearl River 1. Vietravel Hanoi 2. Asiana 3. AsiaLink 4. International Tour Operator 5. Victoria 6. Danh Nam Corporation - Danh Nam Travel 7. International Travel Co., LTD (ITC Travel) 8. ACT 9. Vietnam ANZ 10. Luxury 11. Đức Việt Hữu Nghị 1. Vietravel 2. Saigontourist Avani Harbour 1. Vietnamtourism Melia 53 - PL Hà Nội Công ty lữ hành Khách sạn Nhà hàng Dịch vụ bổ sung Dịch vụ vận chuyển Cộng đồng địa phƣơng Cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch View 2. Vido Tour 3. Saigontourist 4. Vietravel Quảng Ninh Công ty lữ hành Đảo Ngọc Tuần Châu APT Azumaya Một số hãng xe tƣ nhân Công ty cổ phần du lịch Hạ Long Hanoi Tourist 1. Kim Liên 2. Mƣờng Thanh 3. Khăn quàng đỏ 4. Hoa Hồng 5. Hacinco 6. Thắng Lợi 1. Thăng Long 2. Sen 3. Hồng Hà 1. ABC 2. Thiên Thảo Nguyên Công ty TNHH MTV Thƣơng mại và lữ hành quốc tế Quảng Ninh 1. Mƣờng Thanh Grand 2. Bảo Sơn 3. May de Ville 4. Hacinco 5. Sao Mai 1. Bằng Lăng 2. Anh Hòa 3. Vietsquare 4. Minh Anh Khách sạn Wyndham Legend Global Tour Novotel 1. Vietravel 2. TNT 3. F5 4. Apex VN 5. Mode Tour 1. Novotel 2.Hotel de l’Opera Hanoi 1. Sen 2. Louis Palace Vân Hải Tuần Châu Ninh Bình Công ty lữ hành Âu Lạc Khám phá Châu Á 1. Hải Vân 2. Thiên Thảo Nguyên 3. Bắc Thăng Long 4. Quảng An Ninh Bình Xanh Viettime Khách sạn Yến Nhi 1. Vietravel 2. Exotisimo 3. Images 1. A1 HN 2.Centre Point 3.Hanoi Tourist Homestay 4.Paradise Boutique - Green 1.Open Tour 2. Queen Tour 1.Đại học Kinh tế Quốc dân 2.Cao đẳng Thƣơng mại và Du lịch 54 - PL Hà Nội Công ty lữ hành Khách sạn Nhà hàng Dịch vụ bổ sung Dịch vụ vận chuyển Cộng đồng địa phƣơng Cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch Diamond Hà Nội An Bình 1. EVN tour 2. Thiên Hà tour 3. Công Đoàn Tour 4. Hanoi tourist Vạn Hoa 1. Vietravel 2. Haseco Một số hãng xe tƣ nhân Bảng. Sự liên kết giữa một số đơn vị kinh doanh lữ hành và khách sạn ở Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình với các đối tác trên địa bàn Quảng Ninh Quảng Ninh Công ty lữ hành Khách sạn Nhà hàng Dịch vụ bổ sung Dịch vụ vận chuyển Cộng đồng địa phƣơng Cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch Hà Nội Công ty lữ hành Mon Vietnam 1. Du thuyền Đông Dƣơng 2. Du thuyền Baya 1. New Stars 2. Sài Gòn - Hạ Long 3. Novotel 4.Mƣờng Thanh 1. Kim Long 2. Kim Hằng 3. Cổ Ngƣ 1. Sun Group 2. Paradise 1. Du thuyền Đông Dƣơng 2. Ngọc Giàu 3.Phƣơng Tín 4. Baya Công ty cổ phần du lịch quốc tế Blue Tour 1. Than Việt 2. Vietravel 1. Mƣờng Thanh 2. Công Đoàn 3. BMC 3. Việt Nam 1. Vietway 2. Tình Nghĩa 3. Trƣờng Hải Việt Mỹ Các công ty outbound có chung thị trƣờng khách đi Mỹ Khách sạn Grand Plaza 1. Vĩnh Thịnh 2. Sun Travel 3. Móng Cái Tour Mƣờng Thanh Grand Queen Travel 1. Mƣờng Thanh Luxury Quảng Ninh 2. Mƣờng Thanh Grand Hạ Long 55 - PL Quảng Ninh Công ty lữ hành Khách sạn Nhà hàng Dịch vụ bổ sung Dịch vụ vận chuyển Cộng đồng địa phƣơng Cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch La Thành Hải Phòng Công ty lữ hành Saigontourist Vietravel Vietravel chi nhánh Quảng Ninh 90% khách sạn đƣợc xếp hạng sao tại Quảng Ninh đều là đối tác liên kết cùng Vietravel 1. Vạn Xuân 2. Vân Hải, 3. Tùng Lâm 4.Thảo Nguyên 5.Thăng Long 6. Tàu Bài Thơ 7. Cua Vàng 1. Khu vui chơi giải trí Tuần Châu 2. Hạ Long Park Vietravel chi nhánh Quảng Ninh Hải Đăng 1. Mƣờng Thanh 2. Star City 3. Công Đoàn 1. Hồng Kông 2. Việt Nam 3. Vạn Xuân Khách sạn Pearl River Hữu Nghị 1. Saigontourist 2. Vietravel Avani Harbour View Ninh Bình Công ty lữ hành Âu Lạc Khám phá Hạ Long 1. Luxury 2. Thanh Nhàn 3. Ngôi sao 1. Bangkok 2. Buffet Hạ Long 3. Vạn Xuân Ninh Bình Xanh Viettime Khách sạn Yến Nhi 1. Vinacomin 2. Indochina - Junk 3. Âu Lạc Tuần Châu Morning Star An Bình 1. KTV tour 2. Sao Mai 3. Quốc tế Hạ Long Vạn Hoa Vietravel Thanh Phong Một số hãng xe tƣ nhân 56 - PL Bảng. Sự liên kết giữa một số đơn vị kinh doanh lữ hành và khách sạn ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh với các đối tác trên địa bàn Ninh Bình Ninh Bình Công ty lữ hành Khách sạn Nhà hàng Dịch vụ bổ sung Dịch vụ vận chuyển Cộng đồng địa phƣơng Cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch Hà Nội Công ty lữ hành Mon Vietnam 1. Trà Mi 2. Thế Long 1. Tam Coc Eco-lodge 2. Thúy Anh 3.Ninh Binh Legend 4. Yến Nhi 1. Trà Mi 2.Quang Đức 3. Anh Dũng Thế Long Công ty cổ phần du lịch quốc tế Blue Tour Vạn Hoa Việt Mỹ Các công ty outbound có chung thị trƣờng khách đi Mỹ Khách sạn Grand Plaza Mƣờng Thanh Grand La Thành Hải Phòng Công ty lữ hành Saigontourist Vietravel 90% khách sạn đƣợc xếp hạng sao tại Quảng Ninh đều là đối tác liên kết cùng Vietravel 1. Bái Đính 2.Bến Tràng An 3. Yến Nhi. Hải Đăng 1. Vissai 2. Đại An 1. Rừng và Biển 2. Hoàng Phƣơng Khách sạn Pearl River Hữu Nghị Avani Harbour View Quảng Ninh Công ty lữ hành Đảo Ngọc Tuần Châu Hữu Nghị Công ty cổ phần du lịch Hạ Long Ninh Bình Tourist 1. Non nƣớc 2. Vissai 3. Hoàng Hải 1. Rừng và Biển 2. Lion King 57 - PL Ninh Bình Công ty lữ hành Khách sạn Nhà hàng Dịch vụ bổ sung Dịch vụ vận chuyển Cộng đồng địa phƣơng Cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch Công ty TNHH MTV Thƣơng mại và lữ hành quốc tế Quảng Ninh Khách sạn Wyndham Legend Novotel 1. Red 2. Vissai Tuần Châu 58 - PL PHỤ LỤC 15. Danh sách phỏng vấn các chuyên gia thuộc lĩnh vực lữ hành và khách sạn tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Ninh Bình (Nguồn: Tổng hợp của tác giả) STT Họ và Tên Chức danh - Đơn vị công tác Doanh nghiệp 1 Nguyễn Thị Lƣu Giám đốc lữ hành - Công ty du lịch Hải Đăng Hải Phòng Công ty lữ hành tại Hải Ph ng 2 Đoàn Thị Phúc Trƣởng ph ng khách đoàn - Công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Ph ng 3 Phùng Hữu Hoàng Trƣởng ph ng Du lịch nội địa - Chi nhánh Công ty TNHH 1 thành viên dịch vụ lữ hành Saigontourist tại Hải Ph ng 4 Nghiêm Thu Hƣờng Trƣởng ph ng Kinh doanh - Khách sạn Hữu Nghị, Hải Ph ng Khách sạn tại Hải Ph ng 5 Vũ Văn Tuyến Nguyên Giám sát viên bộ phận Lễ tân - Khách sạn Avani Harbour View, Hải Ph ng 6 Trần Mai Phƣơng Quản lý Câu lạc bộ Pearl Gaming - Khách sạn Best Western Pearl River, Hải Ph ng 7 Phùng Gia Tuấn Giám đốc - Công ty lữ hành Việt Mỹ chi nhánh Hà Nội Công ty lữ hành tại Hà Nội 8 Lê Anh Tuấn Giám đốc - Công ty du lịch Mon Vietnam, Hà Nội 9 Trịnh Thái Hà Giám đốc chi nhánh - Công ty cổ phần du lịch quốc tế Blue Tour 10 Đàm Thu Huyền Giám đốc trực ban (Duty Manager) - Khách sạn Grand Plaza Hà Nội Khách sạn tại Hà Nội 11 Nguyễn Thị Bích Phƣợng Nhân viên kinh doanh - Khách sạn Mƣờng Thanh Grand Hà Nội 12 Phạm Thị Phƣợng Trƣởng ph ng Kế hoạch Lễ tân - Khách sạn La Thành Hà Nội 13 Trần Văn Thành Giám đốc - Công ty TNHH du lịch Đảo Ngọc Tuần Châu Công ty lữ hành tại Quảng Ninh 14 Lý Ngọc Anh Giám đốc - Công ty cổ phần du lịch Hạ Long 15 Phạm Văn Dũng Giám đốc - Công ty TNHH MTV Thƣơng mại và lữ hành quốc tế Quảng Ninh 59 - PL STT Họ và Tên Chức danh - Đơn vị công tác Doanh nghiệp 16 Nguyễn Thị Nhung Giám đốc điều hành - Khách sạn Novotel, Quảng Ninh Khách sạn tại Quảng Ninh 17 Phạm Hoàng Long Giám sát viên bộ phận Lễ tân - Khách sạn Wyndham Legend, Quảng Ninh 18 Trần Thị Thanh Huyền Nhân viên Marketing - Khách sạn Tuần Châu 19 Nguyễn Văn Quyết Giám đốc - Công ty lữ hành Âu Lạc, Ninh Bình Công ty lữ hành tại Ninh Bình 20 Trần Văn Hùng Giám đốc - Công ty du lịch Ninh Bình Xanh 21 Trần Thị Liên Giám đốc - Công ty du lịch Viettime, Ninh Bình 22 Nguyễn Thị Hƣơng Quản lý nhà hàng - Khách sạn Vạn Hoa, Ninh Bình Khách sạn tại Ninh Bình 23 Nguyễn Việt Thanh Trƣởng ph ng Kinh doanh - Nhà khách An Bình, Ninh Bình 24 Chu Thị Hồng Nhân viên - Khách sạn Yến Nhi, Ninh Bình 60 - PL PHIẾU PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA Trong lĩnh vực khách sạn V/v liên kết vùng du lịch Kính thưa ông, bà! Chúng tôi đang thực hiện công trình nghiên cứu khoa học. Những câu hỏi này đƣợc thiết lập để phục vụ công tác nghiên cứu. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà ông, bà cung cấp sẽ đƣợc xử lý và báo cáo phục vụ cho công trình, không nhằm mục đích nào khác. Rất mong nhận đƣợc sự hợp tác, giúp đỡ của ông, bà. I. Thông tin cá nhân Họ và tên (nếu có thể): Nghề nghiệp:.. Cơ quan:. Trình độ học vấn Giới tính: Nam □ Nữ □ Tuổi: II. Nội dung phỏng vấn Xin ông, bà cho biết ý kiến về sự liên kết của khách sạn mà ông, bà đang công tác với một số đối tác khác thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc (tập trung ở các địa phƣơng: Hà Nội, Hải Ph ng, Quảng Ninh và Ninh Bình). 1. Hiện tại, khách sạn có liên kết với những đối tác ở các địa phƣơng sau hay không? (Ông, bà vui l ng đánh dấu X vào ô trả lời) Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Ninh Bình Có Không Có Không Có Không Có Không Công ty lữ hành Khách sạn Nhà hàng Dịch vụ bổ sung Dịch vụ vận chuyển Cộng đồng địa phƣơng 61 - PL Cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch 2. Ông, bà vui lòng cung cấp cụ thể tên một số đối tác mà khách sạn đang liên kết? Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Ninh Bình Công ty lữ hành Khách sạn Nhà hàng Dịch vụ bổ sung Dịch vụ vận chuyển Cộng đồng địa phƣơng 62 - PL Cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch 3. Theo ông, bà, sự liên kết này đƣợc hình thành từ những điều kiện nào? 4. Ông, bà vui l ng kể tên một số sản phẩm du lịch đƣợc hình thành thông qua quá trình liên kết đó? 5. Ông, bà vui l ng cho biết những thuận lợi và khó khăn, vƣớng mắc trong quá trình liên kết này? a. Thuận lợi b. Khó khăn.................................................................................................................. 6. Khách sạn có những dự định liên kết du lịch tiếp theo trong tƣơng lai hay không? (Ông, bà vui l ng đánh dấu X vào ô trả lời) Có□ Không□ C n do dự □ Xin chân thành cảm ơn ông, bà! 63 - PL PHIẾU PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA Trong lĩnh vực lữ hành V/v liên kết vùng du lịch Kính thưa ông, bà! Chúng tôi đang thực hiện công trình nghiên cứu khoa học. Những câu hỏi này đƣợc thiết lập để phục vụ công tác nghiên cứu. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà ông, bà cung cấp sẽ đƣợc xử lý và báo cáo phục vụ cho công trình, không nhằm mục đích nào khác. Rất mong nhận đƣợc sự hợp tác, giúp đỡ của ông, bà. I. Thông tin cá nhân Họ và tên (nếu có thể): Nghề nghiệp:.. Cơ quan:. Trình độ học vấn Giới tính: Nam □ Nữ □ Tuổi: II. Nội dung phỏng vấn Xin ông, bà cho biết ý kiến về sự liên kết của công ty lữ hành mà ông, bà đang công tác với một số đối tác khác thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc (tập trung ở các địa phƣơng: Hà Nội, Hải Ph ng, Quảng Ninh và Ninh Bình). 1. Hiện tại, công ty có liên kết với những đối tác ở các địa phƣơng sau hay không? (Ông, bà vui l ng đánh dấu X vào ô trả lời) Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Ninh Bình Có Không Có Không Có Không Có Không Công ty lữ hành Khách sạn Nhà hàng Dịch vụ bổ sung Dịch vụ vận chuyển Cộng đồng địa phƣơng Cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch 2. Ông, bà vui l ng cung cấp cụ thể tên một số đối tác mà công ty đang liên kết? Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Ninh Bình Công ty lữ hành 64 - PL Khách sạn Nhà hàng Dịch vụ bổ sung Dịch vụ vận chuyển Cộng đồng địa phƣơng Cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch 3. Theo ông, bà, sự liên kết này đƣợc hình thành từ những điều kiện nào? 4. Ông, bà vui l ng kể tên một số sản phẩm du lịch đƣợc hình thành thông qua quá trình liên kết đó? 5. Ông, bà vui l ng cho biết những thuận lợi và khó khăn, vƣớng mắc trong quá trình liên kết này? a. Thuận lợi b. Khó khăn.................................................................................................................. 6. Công ty có những dự định liên kết du lịch tiếp theo trong tƣơng lai hay không? (Ông, bà vui l ng đánh dấu X vào ô trả lời) Có □ Không □ C n do dự □ Xin chân thành cảm ơn ông, bà! 65 - PL PHỤ LỤC 16. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA ĐẾN HẢI PHÒNG (Nguồn: Xử lý từ kết quả điều tra của tác giả) 16.1. Trình độ học vấn của du khách Trình độ học vấn Số lƣợng phiếu % trong tổng số phiếu thu về % trong tổng số phiếu hợp lệ Cấp 1,2 0 0 0 Cấp 3 40 10.8 10.8 Trung cấp 80 21.6 21.6 CĐ/ĐH 157 42.5 42.5 Sau ĐH 93 25.1 25.1 Tổng phiếu hợp lệ 370 100 100 Tổng phiếu không hợp lệ 0 0 Tổng phiếu thu về 370 100 16.2. Phƣơng tiện di chuyển chủ yếu của du khách tại Hải Phòng Phƣơng tiện Số lƣợng phiếu % trong tổng số phiếu thu về % trong tổng số phiếu hợp lệ Ô tô 318 85.9 85.9 Xe máy 52 14.1 14.1 Tàu thủy 0 0 0 Khác 0 0 0 Tổng phiếu hợp lệ 370 100 100 Tổng phiếu không hợp lệ 0 0 Tổng phiếu thu về 370 100 16.3. Thời điểm du khách thƣờng lựa chọn đi du lịch Hải Phòng Thời điểm Số lƣợng phiếu % trong tổng số phiếu thu về % trong tổng số phiếu hợp lệ Xuân 169 45.7 45.7 Hạ 201 54.3 54.3 Thu 0 0 0 Đông 0 0 0 Tổng phiếu hợp lệ 370 100 100 Tổng phiếu không hợp lệ 0 0 Tổng phiếu thu về 370 100 66 - PL 16.4. Số lần du khách đến Hải Phòng Lần Số lƣợng phiếu % trong tổng số phiếu thu về % trong tổng số phiếu hợp lệ Lần đầu tiên 174 47.0 47.0 Lần thứ 2 154 41.6 41.6 Hơn 2 lần 42 11.4 11.4 Tổng phiếu hợp lệ 370 100 100 Tổng phiếu không hợp lệ 0 0 Tổng phiếu thu về 370 100 16.5. Ngƣời đồng hành trong chuyến du lịch đến Hải Phòng của du khách Ngƣời đồng hành Số lƣợng phiếu % trong tổng số phiếu thu về % trong tổng số phiếu hợp lệ Đi 1 mình 10 2.7 2.7 Cùng bạn bè 98 26.5 26.5 Ngƣời thân, gia đình 82 22.2 22.2 Đồng nghiệp, cơ quan 180 48.6 48.6 Khác 0 0 0 Tổng phiếu hợp lệ 370 100 100 Tổng phiếu không hợp lệ 0 0 Tổng phiếu thu về 370 100% 16.6. Mục đích đi du lịch đến Hải Phòng của du khách Mục đích (Nhiều phƣơng án) Số lƣợng phiếu % trong tổng số phiếu thu về % trong tổng số phiếu hợp lệ Tham quan, giải trí, nghỉ dƣỡng 148 40.0 40.0 Kết hợp khám chữa bệnh 0 0 0 Kết hợp thăm ngƣời thân 25 6.8 6.8 Lễ hội Kết hợp học tập, nghiên cứu, công tác 73 19.7 19.7 Khác 0 0 0 Kết hợp mục đích 124 33.5 33.5 Tổng phiếu hợp lệ 370 100 100 Tổng phiếu không hợp lệ 0 0 Tổng phiếu thu về 370 100 16.7. Hình thức tour du lịch mà du khách lựa chọn để tới Hải Phòng Hình thức Số lƣợng phiếu % trong tổng số phiếu thu về % trong tổng số phiếu hợp lệ Mua tour trọn gói của công ty lữ hành 92 24.9 26.3 Mua dịch vụ đơn lẻ của công ty lữ hành 34 9.2 9.7 67 - PL Tự tổ chức 224 60.5 64.0 Tổng phiếu hợp lệ 350 94.6 100 Tổng phiếu không hợp lệ 20 5.4 Tổng phiếu thu về 370 100 16.8. Kênh thông tin du lịch Hải Phòng mà du khách tiếp cận chủ yếu Kênh thông tin Số lƣợng phiếu % trong tổng số phiếu thu về % trong tổng số phiếu hợp lệ Bạn bè, ngƣời thân 124 33.5 33.5 Sách, báo, tạp chí 33 8.9 8.9 Internet 135 36.5 36.5 Các công ty du lịch 50 13.5 13.5 Phƣơng tiện phát thanh, truyền hình 28 7.6 7.6 Khác 0 0 0 Tổng phiếu hợp lệ 370 100 100 Tổng phiếu không hợp lệ 0 0 Tổng phiếu thu về 370 100 16.9. Chi phí của du khách dành cho chuyến đi du lịch tại Hải Phòng Chi phí Số lƣợng phiếu % trong tổng số phiếu thu về % trong tổng số phiếu hợp lệ < 1 triệu 0 0 0 1 - 3 triệu 269 72.7 72.7 3 - 5 triệu 101 27.3 27.3 5 - 10 triệu 0 0 0 > 10 triệu 0 0 0 Tổng phiếu hợp lệ 370 100 100 Tổng phiếu không hợp lệ 0 0 Tổng phiếu thu về 370 100 16.10. Ý định quay trở lại Hải Phòng du lịch của du khách Ý kiến Số lƣợng phiếu % trong tổng số phiếu thu về % trong tổng số phiếu hợp lệ Có 227 61.4 61.4 Do dự 131 35.4 35.4 Không 12 3.2 3.2 Tổng phiếu hợp lệ 370 100 100 Tổng phiếu không hợp lệ 0 0 Tổng phiếu thu về 370 100 68 - PL 16.11. Lý do khiến du khách muốn đến du lịch tại các địa phƣơng khác trong vùng ĐBSH Lý do (nhiều phƣơng án) Số lƣợng phiếu % trong tổng số phiếu thu về % trong tổng số phiếu hợp lệ Cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn 99 26.8 26.8 Văn hóa đa dạng 69 18.6 18.6 Giá cả hợp lý 0 0 0 Dịch vụ du lịch tốt 45 13.2 13.2 Cơ sở hạ tầng tốt 43 11.6 11.6 Đội ngũ nhân viên đạt chất lƣợng 0 0 0 Lý do khác 0 0 0 Kết hợp lý do 84 22.7 Tổng phiếu hợp lệ 370 100 100 Tổng phiếu không hợp lệ 0 0 Tổng phiếu thu về 370 100 16.12. Ý kiến của du khách về sự liên kết du lịch giữa 4 địa phƣơng thuộc vùng ĐBSH là Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình và Hà Nội Địa phƣơng (nhiều phƣơng án) Số lƣợng phiếu % trong tổng số phiếu thu về % trong tổng số phiếu hợp lệ Có 286 77.3 84.1 Do dự 38 10.3 11.2 Không 16 4.3 4.7 Tổng phiếu hợp lệ 340 91.9 100 Tổng phiếu không hợp lệ 30 8.1 Tổng phiếu thu về 370 100 69 - PL PHỤ LỤC 17. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN HẢI PHÒNG (Nguồn: Xử lý từ kết quả điều tra của tác giả) 17.1. Phƣơng tiện di chuyển chủ yếu của du khách tại Hải Phòng Phƣơng tiện Số lƣợng phiếu % trong tổng số phiếu thu về % trong tổng số phiếu hợp lệ Ô tô 250 100 100 Xe máy 0 0 0 Tàu thủy 0 0 0 Khác 0 0 0 Tổng phiếu hợp lệ 250 100 100 Tổng phiếu không hợp lệ 0 0 Tổng phiếu thu về 250 100 17.2. Thời điểm du khách thƣờng lựa chọn đi du lịch Hải Phòng Thời điểm Số lƣợng phiếu % trong tổng số phiếu thu về % trong tổng số phiếu hợp lệ Xuân 72 28.8 28.8 Hạ 40 16.0 16.0 Thu 60 24.0 24.0 Đông 78 31.2 31.2 Tổng phiếu hợp lệ 250 100 100 Tổng phiếu không hợp lệ 0 0 Tổng phiếu thu về 250 100 17.3. Số lần du khách đến Hải Phòng Lần Số lƣợng phiếu % trong tổng số phiếu thu về % trong tổng số phiếu hợp lệ Lần đầu tiên 203 81.2 81.2 Lần thứ 2 47 18.8 18.8 Hơn 2 lần 0 0 0 Tổng phiếu hợp lệ 250 100 100 Tổng phiếu không hợp lệ 0 0 Tổng phiếu thu về 250 100 17.4. Ngƣời đồng hành trong chuyến du lịch đến Hải Phòng của du khách Đối tƣợng đi cùng Số lƣợng phiếu % trong tổng số phiếu thu về % trong tổng số phiếu hợp lệ 70 - PL Đi 1 mình 0 0 0 Cùng bạn bè 123 49.2 49.2 Ngƣời thân, gia đình 68 27.2 27.2 Đồng nghiệp, cơ quan 59 23.6 23.6 Khác 0 0 0 Tổng phiếu hợp lệ 250 100 100 Tổng phiếu không hợp lệ 0 0 Tổng phiếu thu về 250 100 17.5. Mục đích đi du lịch đến Hải Phòng của du khách Mục đích (Nhiều phƣơng án) Số lƣợng phiếu % trong tổng số phiếu thu về % trong tổng số phiếu hợp lệ Tham quan, giải trí, nghỉ dƣỡng 91 36.4 36.4 Kết hợp khám chữa bệnh 0 0 0 Kết hợp thăm ngƣời thân 52 20.8 20.8 Lễ hội 0 0 0 Kết hợp học tập, nghiên cứu, công tác 34 13.6 13.6 Khác 0 0 0 Kết hợp mục đích 73 29.2 29.2 Tổng phiếu hợp lệ 250 100 100 Tổng phiếu không hợp lệ 0 0 Tổng phiếu thu về 250 100 17.6. Hình thức tour du lịch mà du khách lựa chọn để tới Hải Phòng Hình thức Số lƣợng phiếu % trong tổng số phiếu thu về % trong tổng số phiếu hợp lệ Mua tour trọn gói của công ty lữ hành 212 84.8 84.8 Mua dịch vụ đơn lẻ của công ty lữ hành 0 0 0 Tự tổ chức 38 15.2 15.2 Tổng phiếu hợp lệ 250 100 100 Tổng phiếu không hợp lệ 0 0 Tổng phiếu thu về 250 100 17.7. Kênh thông tin du lịch Hải Phòng mà du khách tiếp cận chủ yếu Kênh thông tin Số lƣợng phiếu % trong tổng số phiếu thu về % trong tổng số phiếu hợp lệ Bạn bè, ngƣời thân 64 25.6 25.6 Sách, báo, tạp chí 45 18.0 18.0 Internet 76 30.4 30.4 Các công ty du lịch 52 20.8 20.8 Phƣơng tiện phát thanh, truyền hình 13 5.2 5.2 71 - PL Khác 0 0 0 Tổng phiếu hợp lệ 250 100 100 Tổng phiếu không hợp lệ 0 0 Tổng phiếu thu về 250 100 17.8. Chi phí của du khách dành cho chuyến đi du lịch tại Hải Phòng Chi phí Số lƣợng phiếu % trong tổng số phiếu thu về % trong tổng số phiếu hợp lệ < 1 triệu 0 0 0 1 - 3 triệu 0 0 0 3 - 5 triệu 114 45.6 45.6 5 - 10 triệu 136 54.4 54.4 > 10 triệu 0 0 0 Tổng phiếu hợp lệ 370 100 100 Tổng phiếu không hợp lệ 0 0 Tổng phiếu thu về 370 100 17.9. Ý định quay trở lại Hải Phòng du lịch của du khách Ý kiến Số lƣợng phiếu % trong tổng số phiếu thu về % trong tổng số phiếu hợp lệ Có 174 69.6 69.6 Do dự 76 30.4 30.4 Không 0 0 0 Tổng phiếu hợp lệ 250 100 100 Tổng phiếu không hợp lệ 0 0 Tổng phiếu thu về 250 100 72 - PL PHỤ LỤC 18. TOUR DU LỊCH NỘI THÀNH HẢI PHÕNG (HAIPHONG CITY TOUR) Nguồn; Tổng hợp của tác giả Sáng Chợ Hàng - Chùa Phổ Chiếu 08h00’: Hƣớng dẫn viên đón khách tại đểm hẹn, đi chợ Hàng tham quan và khám phá nét văn hóa chợ Việt giữa l ng thành phố. Du khách sẽ cảm thấy rất thú vị với những món hàng nông sản độc đáo, những góc phố bán đồ cổ, những khu ẩm thực luôn hấp dẫn du khách. Góc thế giới loài hoa nhƣ muốn giữ chân ngƣời lữ khách. Sau đó, du khách bách bộ đến viếng chùa Phổ Chiếu, một trong những ngôi chùa Việt có t a tháp cao đẹp nhất Việt Nam. Đoàn vào chùa lễ Phật, cầu hạnh phúc bình an và vãn cảnh thanh bình nơi cửa Phật. Chiều Dải trung tâm thành phố - Bảo tàng - Nhà thờ lớn 11h30’: Hƣớng dẫn viên cùng du khách đến nhà hàng dùng bữa trƣa với những món ăn đặc sản của thành phố và nghỉ ngơi tại nhà hàng. 13h30’: Tiếp tục hành trình, du khách dạo bƣớc trên những con đƣờng xinh đẹp đến khu trung tâm triển lãm, bắt đầu hành trình tham quan Dải trung tâm thành phố. Du khách dâng hƣơng và chụp hình lƣu niệm tại tƣơng đài nữ tƣớng Lê Chân, ngƣời có công khai phá trang An Biên - tiền thân của thành phố Hải Ph ng và cùng với Hai Bà Trƣng dựng cờ khởi nghĩa chống quân Đông Hán. Du khách tiếp tục bách bộ tham quan hồ Tam Bạc, Quán hoa, Nhà hát lớn, công viên Nguyễn Bình Khiêm trong hệ thống Dải trung tâm thành phố. Tiếp hành trình du khách bách bộ trên những con đƣờng đẹp của thành phố để đến tham quan Bảo tàng Hải Ph ng - nơi lƣu trữ rất nhiều cổ vật của nền văn minh sông Hồng và của thành phố Hải Ph ng trong quá trình hình thành và phát triển. Sau đó, du khách qua Nhà thờ lớn, tham quan và dự buổi lễ cầu kinh cuối tuần tại Nhà thờ có kiến trúc đẹp và lớn nhất phố Cảng. Xe đón đoàn tại Nhà thờ và tiễn về khách sạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại khách. Giá tour: Bao gồm Không bao gồm - Ăn chính 150.000 VND - Xe đƣa đón - Vé tham quan vào cửa 1 lần - Nƣớc uống 2 chai/1 ngƣời - Hƣớng dẫn viên suốt tuyến - Đồ uống trong bữa ăn - Chi phí phát sinh - Tiền phí dịch vụ cho hƣớng dẫn viên và lái xe 73 - PL PHỤ LỤC 19. MỘT SỐ CHƢƠNG TRÌNH DU LỊCH LIÊN KẾT (Nguồn: Tác giả luận án) 1. Hải Phòng - Ninh Bình - Hà Nội - Quảng Ninh - Hải Phòng (4 ngày - 3 đêm) Ngày 1: Hải Phòng - Ninh Bình 8h: Xe đón khách từ Hải Ph ng, khởi hành đi Ninh Bình. 10h: Xe đến Ninh Bình, du khách đi thăm chùa Bái Đính. 12h: Ăn trƣa tại nhà hàng. Nghỉ ngơi. 13h: Du khách tham quan khu du lịch Tràng An. 16h30: Xe đƣa du khách đến khách sạn ở thành phố Ninh Bình, nhận ph ng. 19h: Ăn tối. Sau đó, du khách tham quan tự do thành phố Ninh Bình về đêm. Ngày 2: Ninh Bình - Hà Nội 7h: Ăn sáng tại khách sạn. 8h: Xe đƣa khách khởi hành đi Hà Nội. 10h30: Xe đến Hà Nội, du khách tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám. 12h: Ăn trƣa. Nghỉ ngơi. 13h30: Du khách tham quan Hồ Tây, phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh. 17h: Du khách về nhận ph ng tại khách sạn ở khu Phố Cổ. 19h: Ăn tối. Sau đó, du khách tham quan tự do hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn, khu Phố Cổ. Ngày 3: Hà Nội - Quảng Ninh 7h: Xe xuất phát đi Quảng Ninh. 12h: Ăn trƣa tại nhà hàng ở Cẩm Phả. Nghỉ ngơi. 13h30: Du khách tham quan đền Cửa Ông, chùa Cái Bầu, bến Vân Đồn. 18h: Xe quay về Bãi Cháy, Hạ Long. Du khách nhận ph ng tại khách sạn. 19h: Ăn tối tại nhà hàng. 20h: Chƣơng trình giao lƣu (gala dinner). Ngày 4: Hạ Long - Hải Phòng 6h: Ăn sáng tại khách sạn. 74 - PL 7h: Trả ph ng. Sau đó, xe đƣa du khách đến bến tàu Tuần Châu, đi thăm Vịnh Hạ Long. Ăn trƣa trên tàu. 12h - 12h30: Du khách lên tàu, khởi hành đi thăm chùa Ba Vàng. 17h: Du khách lên xe về Hải Ph ng. Kết thúc chuyến hành trình. Một số thông tin của tour: * Đối tƣợng: Khách Việt. * Số lƣợng: 30 - 40 khách. * Tiêu chuẩn: Khách sạn 3 sao; ô tô đời mới 45 chỗ; thuyền thăm vịnh và các loại vé tham quan. * Giá tour (tính đến thời điểm hiện tại): 2.500.000 - 3.000.000đ/khách. 2. Hà Nội - Quảng Ninh - Hải Phòng - Ninh Bình - Hà Nội (5 ngày - 4 đêm) Ngày 1: Hà Nội đến Sáng: Xe đón khách tại sân bay (tùy theo giờ hạ cánh của du khách). Xe đƣa khách về khách sạn. Trƣa: Ăn trƣa. Sau đó, tham quan trung tâm thành phố Hà Nội bằng xích lô, xem múa rối nƣớc. Tối: Ăn tối. Nghỉ đêm tại khách sạn. Ngày 2: Tham quan Hà Nội 7h: Ăn sáng tại khách sạn. 8h: Xe đƣa du khách đi thăm Lăng Bác, phủ Chủ tịch, chùa Một Cột, Văn Miếu - Quốc Tử Giám. 12h: Ăn trƣa ở nhà hàng, thƣởng thức ẩm thực Việt Nam. 13h: Du khách tham quan bảo tàng Dân tộc học hoặc bảo tàng Phụ nữ. Sau đó, du khách tự do dạo Bờ Hồ, Phố Cổ. Tối: Ăn tối tự do. Ngủ đêm tại khách sạn. Ngày 3: Hà Nội - Hạ Long (Quảng Ninh) 7h: Ăn sáng tại khách sạn. 8h: Xe đƣa du khách khởi hành đến Hạ Long (Quảng Ninh). 12h: Xe đến Hạ Long, du khách làm thủ tục xuống tàu nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long. 75 - PL Sau đó, du khách ăn trƣa trên tàu, tham gia chèo thuyền kayak hoặc thuyền chèo tay, vào đảo Ti tốp (tắm biển hoặc lên đỉnh núi Ti tốp ngắm toàn cảnh Vịnh Hạ Long). 17h: Du khách quay lại tàu. Ngắm cảnh hoàng hôn trên tàu. 18h30: Du khách tham gia lớp học nấu ăn với 1 - 2 món ăn Việt Nam. 19h30: Ăn tối. Nghỉ đêm trên tàu. Ngày 4: Hạ Long (Quảng Ninh) - Cát Bà (Hải Phòng) 6h15: Du khách tham gia lớp thể dục Tai-chi trên tàu. 7h15: Ăn sáng. 8h: Tham quan hang Sửng Sốt trên Vịnh Hạ Long. 9h30: Du khách quay lại tàu, làm thủ tục trả ph ng. 10h - 10h30: Sau khi trả ph ng, du khách có thể tiếp tục ngắm cảnh trên boong tàu. 10h30: Ăn nhẹ trƣớc khi rời tàu. 11h30: Du khách lên thuyền cao tốc tại bến Tuần Châu để đi sang Cát Bà (Hải Ph ng). 12h: Xe đón khách tại bến thuyền Gia Luận, đƣa khách vào trung tâm Cát Bà. Du khách nhận ph ng tại khách sạn ở Cát Bà. 13h: Ăn trƣa. Nghỉ ngơi. 14h: Du khách đi xe máy thăm đảo Cát Bà (tham quan Vƣờn quốc gia Cát Bà, tham gia các hoạt động tại bãi biển). 19h: Ăn tối. Nghỉ đêm tại khách sạn. Ngày 4: Cát Bà - Hải Phòng - Ninh Bình 8h: Ăn sáng tại khách sạn. 9h: Du khách tự do dạo chơi, ngắm cảnh biển, thăm chợ cá Cát Bà. 12h: Trả ph ng. Ăn trƣa tại nhà hàng. 14h: Du khách đi tàu cao tốc Cát Bà - Hải Ph ng để về trung tâm thành phố Hải Ph ng. 15h: Xe đƣa khách đi Ninh Bình. 18h30: Xe đến Ninh Bình, du khách nhận ph ng nghỉ tại khách sạn tại thành phố Ninh Bình. 19h30: Ăn tối. Nghỉ đêm tại khách sạn. 76 - PL Ngày 5: Ninh Bình - Hà Nội 7h: Ăn sáng tại khách sạn. 8h: Xe xuất phát đƣa du khách tham quan. Du khách đi xe đạp từ Tam Cốc đến bến thuyền Thung Nham, tham quan Thung Nham bằng thuyền. Sau đó, tham quan Bích Động. 12h: Ăn trƣa. 13h: Du khách tham quan cố đô Hoa Lƣ, đền vua Đinh - vua Lê. 17h: Du khách lên xe quay về Hà Nội. Kết thúc hành trình. Một số thông tin của tour: * Đối tƣợng: Khách quốc tế. * Số lƣợng: <15 khách. * Tiêu chuẩn: Khách sạn 3 - 4 sao; ô tô đời mới 7 - 30 chỗ; du thuyền trên Vịnh Hạ Long tiêu chuẩn 3 - 4 sao và các loại vé tham quan. * Giá tour (tính đến thời điểm hiện tại): 750USD/khách. 77 - PL PHỤ LỤC 20. GIẢI PHÁP KHAI THÁC CÁC ĐỐI TƢỢNG KHÁCH DU LỊCH CỤ THỂ (Nguồn: Tác giả luận án) Đối tƣợng khách du lịch Đáp ứng một số điều kiện Sản phẩm du lịch tƣơng ứng Chiến lƣợc marketing Đông Bắc Á - Nghiên cứu nhu cầu, tâm lý, hành vi tiêu dùng của các tập khách. - Đầu tƣ, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch. - Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực phục vụ du khách (đặc biệt cần đào tạo có trọng tâm, trọng điểm đội ngũ nhân viên sử dụng thông thạo ngoại ngữ Anh, Nhật, Hàn, - Du lịch tham quan các thắng cảnh thiên nhiên, văn hóa - Tham quan Dải trung tâm thành phố - Du lịch nghỉ dƣỡng Đồ Sơn, Cát Bà - Du lịch biển - Du lịch mua sắm - Du lịch MICE - Múa rối nƣớc ở đình Hàng Kênh - Sản phẩm lƣu niệm thủ công truyền thống, ấn phẩm du lịch, v.v - Chú trọng đến tất cả các giai đoạn trƣớc, trong và sau khi bán sản phẩm cho du khách. - Chú trọng chính sách giá, chính sách xúc tiến. - Tích cực tham gia, tổ chức các hội thảo du lịch, hội chợ du lịch, các đoàn Framtripvề xúc tiến, phát triển hoạt động du lịch. Châu Âu - Du lịch tham quan các thắng cảnh thiên nhiên, văn hóa - Tham quan Dải trung tâm thành phố - Du lịch nghỉ dƣỡng Đồ Sơn, Cát Bà - Du lịch biển - Du lịch mua sắm - Du lịch thể thao, mạo hiểm - Du lịch du khảo đồng quê ở huyện Tiên Lãng, An Lão, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, Thủy Nguyên - Du lịch xe đạp vùng quê Hải Ph ng (gắn với tuyến du lịch phía Nam của thành phố) - Du lịch làng nghề (chiếu cói, bánh chƣng, 78 - PL Đối tƣợng khách du lịch Đáp ứng một số điều kiện Sản phẩm du lịch tƣơng ứng Chiến lƣợc marketing Trung) làm mộc) - Du lịch lễ hội - Du lịch MICE - Du lịch làng chài (đánh bắt hải sản, câu mực) - Tham gia làm muối ở Đồ Sơn, Cát Bà - Múa rối nƣớc ở đình Hàng Kênh - Sản phẩm lƣu niệm thủ công truyền thống, ấn phẩm du lịch, v.v Phát huy thế mạnh của internet. - Đầu tƣ ngân sách hợp lý hơn cho hoạt động marketing. Bắc Mỹ - Du lịch tham quan các thắng cảnh thiên nhiên, văn hóa - Tham quan Dải trung tâm thành phố - Du lịch nghỉ dƣỡng Đồ Sơn, Cát Bà - Du lịch biển - Du lịch mua sắm - Du lịch thể thao, mạo hiểm - Du lịch du khảo đồng quê ở huyện Tiên Lãng, An Lão, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, Thủy Nguyên - Du lịch xe đạp vùng quê Hải Ph ng (gắn với tuyến du lịch phía Nam của thành phố) - Du lịch làng nghề (chiếu cói, bánh chƣng, làm mộc) - Du lịch lễ hội - Du lịch MICE - Du lịch làng chài (đánh bắt hải sản, câu 79 - PL Đối tƣợng khách du lịch Đáp ứng một số điều kiện Sản phẩm du lịch tƣơng ứng Chiến lƣợc marketing mực) - Tham gia làm muối ở Đồ Sơn, Cát Bà - Múa rối nƣớc ở đình Hàng Kênh - Sản phẩm lƣu niệm thủ công truyền thống, ấn phẩm du lịch, v.v ASEAN - Du lịch tham quan các thắng cảnh thiên nhiên, văn hóa - Tham quan Dải trung tâm thành phố - Du lịch nghỉ dƣỡng Đồ Sơn, Cát Bà - Du lịch biển - Du lịch mua sắm - Du lịch làng nghề (chiếu cói, bánh chƣng, làm mộc) - Du lịch lễ hội - Du lịch MICE - Múa rối nƣớc ở đình Hàng Kênh - Sản phẩm lƣu niệm thủ công truyền thống, ấn phẩm du lịch, v.v Việt Nam Du lịch tham quan, nghỉ dƣỡng, mua sắm tại nƣớc ngoài Khách du lịch nội địa - Du lịch tham quan các thắng cảnh thiên nhiên, văn hóa - Tham quan Dải trung tâm thành phố - Du lịch nghỉ dƣỡng Đồ Sơn, Cát Bà - Du lịch biển 80 - PL Đối tƣợng khách du lịch Đáp ứng một số điều kiện Sản phẩm du lịch tƣơng ứng Chiến lƣợc marketing - Du lịch mua sắm - Du lịch khảo cứu văn hóa - Du lịch lễ hội - Du lịch làng nghề (chiếu cói, bánh chƣng, làm mộc) - Du lịch MICE - Du lịch làng chài (đánh bắt hải sản, câu mực) - Tham gia làm muối ở Đồ Sơn, Cát Bà - Tham quan cảng Hải Ph ng, di tích lịch sử Bạch Đằng. - Múa rối nƣớc ở đình Hàng Kênh - Sản phẩm lƣu niệm thủ công truyền thống, ấn phẩm du lịch, v.v 81 - PL PHỤ LỤC 21. Một số thông tin về tuyến du lịch kết nối 4 tỉnh Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh và Ninh Bình (Nguồn: Tổng hợp của tác giả) Các địa phƣơng thuộc tuyến Các đối tƣợng tham quan chính Một số cơ sở lƣu trú Một số nhà hàng Thông số khác Hải Phòng - Di tích Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm - Du lịch sinh thái nƣớc khoáng nóng Tiên Lãng - Di tích núi Voi - Điểm cao 177 - Bãi tắm Cát C I, II, III - Vịnh Lan Hạ - Dải trung tâm thành phố - Bảo tàng thành phố - Đình Hàng Kênh - Khu du lịch quốc tế H n Dấu - Đảo Dấu - Biệt thự Bảo Đại - Quần thể di tích lịch sử - danh thắng cấp quốc gia Tràng Kênh - Bạch Đằng - Di tích Khu tƣởng niệm Vƣơng triều nhà Mạc và Từ đƣờng họ Mạc - Khách sạn Avani Harbour View - Khách sạn Nam Cƣờng. - Khách sạn Princess - Resort sông Giá - Resort Sunrise - Khách sạn Level - Khách sạn Monaco - Khách sạn City View - Khách sạn Sea Pearl - Khách sạn Nam Phƣơng - Khách sạn Sky - Khách sạn Công Đoàn Đồ Sơn - Khách sạn Biển Nhớ - Khách sạn Hải Âu - Nhà nghỉ Long Thành - Nhà Nghỉ Thiên Hƣơng v.v - Nhà hàng Gia Viên - Nhà hàng Chen - Nhà hàng Hải Đăng - Nhà hàng Nam Phƣơng - Nhà hàng Sushiya Kiku - Nhà hàng Hong Kong - Quán Ăn Ngon - Nhà hàng Vạn Tuế - Nhà hàng Indian Kitchen - Quán bánh đa cua bể Bà Cụ v.v - Chiều dài: 380km - Quốc lộ: 1A, 5A, 5B, 18, 10 - Phƣơng tiện vận chuyển phổ biến: ô tô, tàu biển. Ninh Bình - Tràng An - Tam Cốc - Bích Động - Thung Nham - Khách sạn Royal - Khách sạn Hoàng Hải - Khách sạn Đại An - Nhà hàng Hoàng Giang - Nhà hàng Thăng Long 82 - PL Các địa phƣơng thuộc tuyến Các đối tƣợng tham quan chính Một số cơ sở lƣu trú Một số nhà hàng Thông số khác - Vƣờn quốc gia Cúc Phƣơng - Cố đô Hoa Lƣ, đền vua Đinh - vua Lê - Chùa Bái Đính - Nhà thờ đá Phát Diệm - Khách sạn Ninh Bình Legend - Khách sạn An Bình - Khách sạn The Queen - Khách sạn Hoàng Sơn Peace - Khách sạn Hoa Lƣ - Resort Emeralda - Khách sạn Cánh Diều - Khách sạn Xuân Hoa - Khách sạn Xanh - Khách sạn Kiều Anh - Resort Tam Cốc Garden - Khách sạn Thu Hƣơng - Khách sạn Vân Giang - Khách sạn Đức Tuấn v.v - Nhà hàng Bến thuyền Tràng An - Nhà hàng Ngói Đỏ - Nhà hàng Anh Dũng - Nhà hàng Xanh - Nhà hàng Rừng & Biển - Nhà hàng Thiên Nga - Nhà hàng Dê Phố Núi - Nhà hàng Nhƣ Ý v.v Hà Nội - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ Chủ tịch, chùa Một Cột - Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc - Phố Cổ - Hồ Tây, phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh - Khách sạn Sofitel Plaza Hà Nội - Khách sạn Sofitel Metrophole - Khách sạn Army - Khách sạn Thắng Lợi - Khách sạn Hotel de l’Opera - Khách sạn Aranya - Khách sạn A25 - Khách sạn Hà Nội Memory - Khách sạn Công - Nhà hàng Hana - Nhà hàng Món Huế - Nhà hàng Chả Cá Lã Vọng - Nhà hàng Cố Cung - Nhà hàng nƣớng Nhật Bản Yamato - Nhà hàng Ngon - Nhà hàng Thái Village - Nhà hàng Phố 83 - PL Các địa phƣơng thuộc tuyến Các đối tƣợng tham quan chính Một số cơ sở lƣu trú Một số nhà hàng Thông số khác Đoàn - Khách sạn H a Bình - Khách sạn Tây Hồ - Khách sạn Đức Quang - Khách sạn Hà Nội - Khách sạn Danly - Khách sạn Candle - Khách sạn Danly - Khách sạn Trade v.v Biển - Nhà hàng Cơm chay Nàng Tấm - Nhà hàng Mitsuno v.v Quảng Ninh - Vịnh Hạ Long - Bãi Cháy - Đền Cửa Ông - Chùa Cái Bầu - Chùa Ba Vàng - Chùa Yên Tử - Khách sạn Mƣờng Thanh 4, 5 sao - Khách sạn Novotel - Khách sạn Sài G n - Hạ Long - Khách sạn New Star - Khách sạn Điện Lực - Khách sạn Hạ Long Palace - Khách sạn Hạ Long Park - Khách sạn Hoàng Lan - Khách sạn Yên Thanh - Khách sạn Đức Phúc - Hệ thống các nhà nghỉ khu Vƣờn Đào (Bãi Cháy, Hạ Long) v.v - Nhà hàng Cổ Ngƣ - Nhà hàng Hồng Hạnh - Nhà hàng Cua Vàng - Nhà hàng Làng chài Ẩm thực Hạ Long - Nhà hàng Hƣơng Duyên - Nhà hàng Hồng Kông - Nhà hàng Làng nƣớng Phƣơng Nam - Nhà hàng Phƣơng Nam - Nhà hàng Hiến Thi - Nhà hàng Thành Nam v.v 84 - PL PHỤ LỤC 22. ĐÁNH GIÁ VỀ 5 ĐIỂM DU LỊCH CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÕNG (Nguồn: Xử lý từ kết quả điều tra của tác giả) Điểm du lịch di tích Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo) Các tiêu chí Nội dung tiêu chí Mức độ đánh giá Yêu cầu Điểm đánh giá 1. Khả năng thu hút thị trường khách Khả năng thu hút thị trƣờng khách lớn hay không? Rất lớn Di tích này đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 2367/QĐ-TTg ngày 23/12/2015. Tại đây có các phong cảnh đẹp, di tích nhƣ đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, đền thờ thân phụ - thân mẫu Nguyễn Bỉnh Khiêm, Am Bạch Vân, tháp bút Kình thiên, quảng tƣờng, tƣợng đài, phù điêuVà nhiều hoạt động độc đáo nhƣ đấu vật, cờ tƣớng, múa tứ linh, đua thuyền, pháo đất, múa rối cạn, múa rối nƣớc Có thể đáp ứng 5 loại hình du lịch: Du lịch văn hóa, du lịch nghiên cứu, du lịch tham quan, du lịch giải trí, du lịch lễ hội... 5 2. Khoảng cách từ điểm du lịch đến trung tâm, đường giao thông Khoảng cách từ điểm du lịch đến trung tâm, đƣờng giao thông gần hay không? Xa Di tích này cách trung tâm thành phố Hải Ph ng 40km. 2 3. Sức chứa của điểm du lịch Rất lớn Điểm du lịch có số lƣợng khách trung bình >150 ngƣời/ngày. 5 4. Cơ sở vật chất kỹ thuật Chất lƣợng cơ sở vật chất kỹ Trung bình Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch chƣa thực sự đồng bộ, tiện nghi; có khách sạn đạt tiêu chuẩn trong bán kính 5 3 85 - PL Các tiêu chí Nội dung tiêu chí Mức độ đánh giá Yêu cầu Điểm đánh giá du lịch của điểm du lịch thuật du lịch nhƣ thế nào? km; có nhà hàng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. 5. Khả năng liên kết với các điểm, khu du lịch khác trong cùng một địa phương Tính liên kết với các điểm, khu du lịch kháctrong cùng một địa phƣơng? Rất tốt Điểm du lịch này tọa lạc ở huyện Vĩnh Bảo, ở vị trí lân cận với Tiên Lãng có suối nƣớc khoáng Tiên Lãng, gần núi Voi (huyện An Lão), có thể di chuyển dễ dàng đến Đồ Sơn và các điểm du lịch khác của Hải Ph ng. Phƣơng tiện di chuyển có thể sử dụng là ô tô, xe đạp, xe máy. 5 Tổng điểm 20 Điểm du lịch suối nƣớc khoáng nóng Tiên Lãng (huyện Tiên Lãng) Các tiêu chí Nội dung tiêu chí Mức độ đánh giá Yêu cầu Điểm đánh giá 1. Khả năng thu hút thị trường khách Khả năng thu hút thị trƣờng khách lớn hay không? Nhỏ Suối nƣớc khoáng nóng Tiên Lãng gồm khu nghỉ dƣỡng, hồ nƣớc, cọn nƣớc, đồi tiên Ở đây, sẽ có thể đáp ứng cho các loại hình du lịch nhƣ du lịch chữa bệnh, du lịch nghỉ dƣỡng, du lịch sinh thái 2 2. Khoảng cách từ điểm du lịch đến trung tâm, đường giao thông Khoảng cách từ điểm du lịch đến trung tâm, đƣờng giao thông gần hay không? Trung bình Di tích này cách trung tâm thành phố Hải Ph ng 22km, cách đƣờng quốc lộ (đƣờng 10) gần 5km. 3 3. Sức chứa của điểm du lịch Lớn Điểm du lịch có số lƣợng khách trung bình 100 - 150 ngƣời/ngày. 4 4. Cơ sở Chất lƣợng Trung Tại khu suối nƣớc khoáng nóng Tiên 3 86 - PL Các tiêu chí Nội dung tiêu chí Mức độ đánh giá Yêu cầu Điểm đánh giá vật chất kỹ thuật du lịch của điểm du lịch cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch nhƣ thế nào? bình Lãng có chỗ nghỉ, nhà hàng phục vụ du khách nhƣng lại chƣa đƣợc xếp hạng sao. 5. Khả năng liên kết với các điểm, khu du lịch khác trong cùng một địa phương Tính liên kết với các điểm, khu du lịch kháctrong cùng một địa phƣơng? Rất tốt Điểm du lịch này tọa lạc tại huyện Tiên Lãng, giáp với huyện An Lão, Kiến Thụy, Vĩnh Bảo. Vị trí này là thuận tiện để kết nối các điểm du lịch ở các huyện với nhau. Phƣơng tiện di chuyển có thể sử dụng là ô tô, xe đạp, xe máy. 5 Tổng điểm 17 Điểm du lịch Núi Voi (huyện An Lão) Các tiêu chí Nội dung tiêu chí Mức độ đánh giá Yêu cầu Điểm đánh giá 1. Khả năng thu hút thị trường khách Khả năng thu hút thị trƣờng khách lớn hay không? Trung bình Quần thể Núi Voi là một di tích lịch sử, danh thắng cấp quốc gia của thành phố Hải Ph ng, đƣợc nhà nƣớc xếp hạng ngày 28/4/1962. Núi Voi có những hang động kỳ thú, có Bàn cờ tiên, có khu du lịch sinh thái Núi Voi, đình Chi Lai, chùa Long Hoa...Có thể đáp ứng một số loại hình du lịch nhƣ du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, du lịch hang động, du lịch văn hóa 3 2. Khoảng cách từ điểm du lịch đến trung tâm, đường giao Khoảng cách từ điểm du lịch đến trung tâm, đƣờng giao thông gần hay không? Trung bình Di tích này cách trung tâm thành phố Hải Ph ng 20km, cách đƣờng quốc lộ (đƣờng 10) gần 10km. 3 87 - PL Các tiêu chí Nội dung tiêu chí Mức độ đánh giá Yêu cầu Điểm đánh giá thông 3. Sức chứa của điểm du lịch Rất nhỏ Điểm du lịch có số lƣợng khách trung bình <30 ngƣời/ngày. 1 4. Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch của điểm du lịch Chất lƣợng cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch nhƣ thế nào? Trung bình Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch chƣa thực sự đồng bộ, tiện nghi; có khách sạn đạt tiêu chuẩn trong bán kính 5 km (khách sạn Sky); có nhà hàng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (ở khu vực huyện An Lão). 3 5. Khả năng liên kết với các điểm, khu du lịch khác trong cùng một địa phương Tính liên kết với các điểm, khu du lịch kháctrong cùng một địa phƣơng? Rất tốt Khoảng cách giữa các điểm, khu du lịch <70 km, thời gian đi lại không quá 1.5 giờ, có thể qua lại bằng 2 - 3 phƣơng tiện. Điểm du lịch này thuộc địa phận huyện An Lão, giáp với các các quận, huyện Tiên Lãng, Kiến An, An Dƣơng, Kiến Thụy. Những quận, huyện này có nhiều điểm du lịch có thể kết nối với điểm Núi Voi. Phƣơng tiện di chuyển có thể sử dụng là ô tô, xe đạp, xe máy. 5 Tổng điểm 15 Điểm du lịch Di tích lịch sử - danh thắng Tràng Kênh - Bạch Đằng (huyện Thủy Nguyên) Các tiêu chí Nội dung tiêu chí Mức độ đánh giá Yêu cầu Điểm đánh giá 1. Khả năng thu hút thị trường khách Khả năng thu hút thị trƣờng khách lớn hay không? Lớn Điểm du lịch này bao gồm đền Bạch Đằng, vƣờn cuội cổ và trụ chiến thắng, đền Tràng Kênh Vọng Đế, Trúc Lâm tự,; khu nhà bảo tàng, quảng trƣờng chiến thắng Điểm du lịch là di tích cấp quốc gia của thành phố Hải Ph ng. 4 2. Khoảng cách từ Khoảng cách từ Trung bình Di tích này cách trung tâm thành phố Hải Ph ng khoảng 25km, cách 3 88 - PL Các tiêu chí Nội dung tiêu chí Mức độ đánh giá Yêu cầu Điểm đánh giá điểm du lịch đến trung tâm, đường giao thông điểm du lịch đến trung tâm, đƣờng giao thông gần hay không? đƣờng quốc lộ (đƣờng 10) hơn 10km. 3. Sức chứa của điểm du lịch Rất lớn Điểm du lịch có số lƣợng khách trung bình >150 ngƣời/ngày. 5 4. Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch của điểm du lịch Chất lƣợng cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch nhƣ thế nào? Trung bình Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch chƣa thực sự đồng bộ, tiện nghi; có khách sạn đạt tiêu chuẩn trong bán kính 5 km; có nhà hàng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. 3 5. Khả năng liên kết với các điểm, khu du lịch khác trong cùng một địa phương Tính liên kết với các điểm, khu du lịch kháctrong cùng một địa phƣơng? Rất tốt Điểm du lịch này tọa lạc ở huyện Thủy Nguyên, có vị trí thuận lợi trong kết nối với các điểm du lịch khác trong huyện cũng nhƣ trung tâm thành phố Hải Ph ng và tỉnh Quảng Ninh (các huyện Đông Triều, Uông Bí). Phƣơng tiện di chuyển có thể sử dụng là ô tô, tàu thủy, xe đạp, xe máy. 5 Tổng điểm 20 Điểm du lịch Di tích Khu tƣởng niệm Vƣơng triều Mạc và Từ đƣờng họ Mạc (huyện Kiến Thụy) Các tiêu chí Nội dung tiêu chí Mức độ đánh giá Yêu cầu Điểm đánh giá 1. Khả năng thu hút thị trường khách Khả năng thu hút thị trƣờng khách lớn hay không? Trung bình Điểm du lịch có không gian rộng rãi, thoáng đãng, bao gồm: hồ nƣớc, khu tƣởng niệm với rất nhiều hạng mục công trình, sân vƣờn và tiểu cảnh Điểm du lịch này đƣợc công nhận là di tích cấp quốc gia của Hải Ph ng. 3 89 - PL Các tiêu chí Nội dung tiêu chí Mức độ đánh giá Yêu cầu Điểm đánh giá 2. Khoảng cách từ điểm du lịch đến trung tâm, đường giao thông Khoảng cách từ điểm du lịch đến trung tâm, đƣờng giao thông gần hay không? Trung bình Di tích này cách trung tâm thành phố Hải Ph ng khoảng 20km, cách đƣờng 353 khoảng 10km. 3 3. Sức chứa của điểm du lịch Lớn Điểm du lịch có số lƣợng khách trung bình >100ngƣời/ngày. 4 4. Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch của điểm du lịch Chất lƣợng cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch nhƣ thế nào? Trung bình Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch chƣa thực sự đồng bộ, tiện nghi; có khách sạn đạt tiêu chuẩn trong bán kính 5 km; có nhà hàng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. 3 5. Khả năng liên kết với các điểm, khu du lịch khác trong cùng một địa phương Tính liên kết với các điểm, khu du lịch kháctrong cùng một địa phƣơng? Rất tốt Điểm du lịch này thuộc huyện Kiến Thụy, giáp ranh với quận Đồ Sơn, quận Dƣơng KinhVới vị trí này, sự kết nối giữa khu tƣởng niệm Vƣơng Triều Mạc và các điểm du lịch khác của Hải Ph ng là thuận lợi, có thể hình thành nên các tour du lịch phục vụ du khách. Phƣơng tiện di chuyển có thể sử dụng là ô tô, xe đạp, xe máy. 5 Tổng điểm 18

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_phat_trien_du_lich_thanh_pho_hai_phong_trong_lien_ke.pdf
  • pdfNCS Nguyễn Thị Hồng Hải - ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾNG ANH.pdf
  • pdfNCS Nguyễn Thị Hồng Hải - ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾNG VIỆT.pdf
  • pdfNCS Nguyễn Thị Hồng Hải - TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾNG ANH.pdf
  • pdfNCS Nguyễn Thị Hồng Hải - TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾNG VIỆT.pdf
Luận văn liên quan