Luận án Quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Ninh Bình từ năm 1992 đến nay: Kinh nghiệm và giải pháp

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một vấn đề rộng lớn và phức tạp. Nghiên cứu về chủ đề này tại Ninh Bình là một nghiên cứu mang tính lý luận và thực tiễn cao. Hy vọng rằng các kết quả nghiên cứu này sẽ tạo ra cơ sở khoa học giúp cho Ninh Bình đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đáp ứng theo chiến lược phát triern kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương.

pdfChia sẻ: toanphat99 | Lượt xem: 1807 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Ninh Bình từ năm 1992 đến nay: Kinh nghiệm và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfla_nguyenchibinh_8549.pdf
Luận văn liên quan