Luận án Sự hội tụ của dãy hàm hữu tỷ và chuỗi lũy thừa hình thức

Luận án nghiên cứu hội tụ của các hàm hữu tỷ và ứng dụng và đã đạt được những kết chính sau đây: 1. Chứng minh một dạng cho định lý hội tụ Vitali cho dãy các hàm hữu tỷ vói một điều kiện về cực điểm của dãy hàm hữu tỷ này (Định lý 2.2.4). 2. Chứng minh một dạng mở rộng định lý của Bloom (Định lý 2.2.6) khi sự hội tụ của dãy hàm hữu tỷ được xét trên biên của một miền bị chặn cho trước. 3. Dưa ra ví dụ trong hoàn cảnh mà Định lý 2.2.6 có thể áp dụng được. 4. Định lý 3.2.2 đã đưa ra một điều kiện trên tập A trong cn sao cho vói bất kỳ dãy về chuỗi lũy thừa hình thức {/,„},„>1 với {/„J(o}m>i(ữ 6 4) là một dãy hội tụ của các hàm chỉnh hình được định nghĩa trên một đĩa có bán kính r0 với tâm tại 0 6 c sẽ biểu diễn một dãy hội tụ của các hàm chỉnh hình trên một hình cầu (có thể nhỏ hơn) có bán kính n. 5. Dịnh lý 4.2.1 là tổng quát hóa Định lý 2.1 trong [5] ỏ đó sự hội tụ nhanh được thay thế bỏi sự hội tụ điểm đối với một dãy trọng chấp nhận được.

pdf85 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 24/01/2022 | Lượt xem: 291 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Sự hội tụ của dãy hàm hữu tỷ và chuỗi lũy thừa hình thức, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_su_hoi_tu_cua_day_ham_huu_ty_va_chuoi_luy_thua_hinh.pdf
  • pdfLE THANH HUNG_NHUNG DIEM MOI LA.pdf
  • pdfLE THANH HUNG_TOM TAT LA ENGLISH.pdf
  • pdfLE THANH HUNG_TOM TAT LA TIENGVIET.pdf
Luận văn liên quan