Luận án Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại vùng Đồng bằng sông Hồng

Luận án đưa ra một số giải pháp thu hút FDI nhằm chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại vùng ĐBSH: (1) Tiếp tục đổi mới chính sách thu hút FDI vào vùng Đồng bằng sông Hồng; (2) Hiện đại hoá hạ tầng giao thông tại vùng Đồng bằng sông Hồng; (3) Từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; (4) Thu hút FDI gắn với nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước tại vùng Đồng bằng sông Hồng; (5) Xây dựng chiến lược phát triển các ngành nhằm thu hút FDI gắn với chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại vùng Đồng bằng sông Hồng; (6) Thúc đẩy liên kết vùng trong thu hút FDI; (7) Đổi mới xúc tiến đầu tư gắn với thu hút FDI nhằm chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại vùng Đồng bằng sông Hồng.

pdf183 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 1155 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại vùng Đồng bằng sông Hồng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_tac_dong_cua_dau_tu_truc_tiep_nuoc_ngoai_toi_chuyen.pdf
  • docxLA_VuThiVanAnh_E.Docx
  • pdfLA_VuThiVanAnh_TT.pdf
  • docxLA_VuThiVanAnh_V.Docx
Luận văn liên quan