Luận án Thiết kế và thi công mô hình radio – cassette

MỤC LỤC PHẦN I: SƠ LƯỢC VỀ RADIO – CASSETTE CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ RADIO A. NGUYÊN LÝ THU PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN: I. BỨC XẠ ĐIỆN TỪ: II. TÍN HIỆU ĐIỆN: 1.Tín hiệu âm tần: (AF: audio frequency) 2.Tín hiệu hình: (VF: video frequency) III. ĐIỀU CHẾ TÍN HIỆU ĐIỆN 1. Biến điệu tín hiệu AM: (Amptitude Modulation) 2. Biến điệu tần số FM: (Frequency Modulation) 3. So sánh sóng biến điệu FM và AM: IV. SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN 1. Phân lọai băng thông 2. Sự lan truyền của sóng điện từ V. SƠ LƯỢC VỀ HỆ THỐNG TRUYỀN THANH B. CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG: I. ĐỘ NHẠY: II. ĐỘ CHỌN LỌC III. BĂNG SÓNG: IV. CÔNG SUẤT DANH ĐỊNH: V. NHIỆT ĐỚI HÓA: CHƯƠNG II : SƠ ĐỒ KHỐI MÁY THU THANH I. MẠCH VÀO: II. KHUẾCH ĐẠI CAO TẦN: III. TẦNG TÁCH SÓNG: IV. TẦNG KHUẾCH ĐẠI ÂM TẦN: V. GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ KHỐI: 1. Phần thu FM: 2. Phần thu AM: CHƯƠNG III: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CASSETTE A. NGUYÊN TẮC GHI ÂM VÀ PHÁT ÂM: I. BĂNG TỪ: 1. Phân lọai băng từ: 2. Quy cách băng Cassette: 3.Từ hóa băng: 4. Sử dụng, bảo quản băng từ: II. ĐẦU TỪ: 20 1. Cấu tạo của đầu từ 2. Phân lọai đầu từ: 3. Khe từ: 4. Hư hỏng ở đầu từ: III. NGUYÊN TẮC GHI-PHÁT-XÓA: 1. Đầu xóa và nguyên lý xóa: 2. Bộ khuếch đại ghi và nguyên lý ghi: 3. Bộ khuếch đại phát và nguyên lý phát: IV. CƠ CẤU CHUYỂN BĂNG: 1.Yêu cầu đối với bộ phận chuyển băng: 2. Cơ cấu chuyển băng: 3. Cơ cấu quấn băng: 4. Hư hỏng ở cơ cấu chuyển băng: B. ĐỘNG CƠ VÀ HỆ THỐNG ỔN ĐỊNH TỐC ĐỘ: I. SƠ LƯỢC VỀ ĐỘNG CƠ Ở MÁY CASSETTE: II. ỔN ĐỊNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ: 1. Mạch ổn tốc băng Transistor: 2. Mạch ổn tốc dùng IC: 3. Mạch ổn tốc kiểu cảm ứng theo nguyên lý Servo (trợ động): 4. Mạch ổn tốc cho động cơ DC lọai đặc biệt: C. BỘ TẠO SÓNG SIÊU ÂM: I. HIỆN TƯỢNG VẬY LÝ CỦA QUÁ TRÌNH XÓA II. ĐẶC TUYẾN THIÊN TỪ: III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC TÍNH NĂNG RIÊNG: PHẦN II: XÂY DỰNG MÔ HÌNH RADIO – CASSETTE CHƯƠNG I: XÂY DỰNG MÔ HÌNH RADIO - CASSETTE A. SƠ ĐỒ KHỐI TỔNG QUÁT CỦA MỘT RADIO – CASSETTE: B. PHÂN TÍCH: 1. Băng sóng AM: 2. Băng sóng FM 3. Khối khuếch đại đầu từ: 5. Khối khuếch đại công suất 6. Khối nguồn: CHƯƠNG II: KHAI THÁC VÀ SỬA CHỮA MÔ HÌNH I. SỬA CHỮA: 1. Sửa chữa Radio: 2. Sửa chữa phần cassette: II. NHỮNG HƯ HỎNG PHỔ BIẾN THƯỜNG GẶP: 1. Máy không hoạt động, không ghi và không phát: 2. Âm thanh quá yếu, tiếng ồn quá lớn: 3. Băng di chuyển quá chậm: 4. Băng không di chuyển khi động cơ được cung cấp điện 5. Ghi không được, hoặc ghi được thì âm thanh có tiếng hú, rít III. NHỮNG KÝ TỰ THÔNG DỤNG TRÊN SƠ ĐỒ MẠCH MÁY CASSETTE: IV. KHAI THÁC: CHƯƠNG III: KẾT LUẬN

pdf85 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3480 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Thiết kế và thi công mô hình radio – cassette, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết kế và thi công mô hình radio – cassette.pdf