Luận án Vận dụng hệ thống phương pháp kế toán quản trị chi phí vào chu kỳ sống của sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất gạch ốp lát Việt Nam

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng vận dụng hệ thống phương pháp kế toán quản trị chi phí vào từng giai đoạn của chu kỳ sống sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất gạch ốp lát Việt Nam, luận án đề xuất điều kiện vận dụng hệ thống phương pháp kế toán quản trị chi phí theo chu kỳ sống sản phẩm trên góc độ doanh nghiệp (về nhận thức tư tưởng nhà quản trị, cách thức triển khai, và xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán quản trị) và góc độ hiệp hội nghề nghiệp

pdf206 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 514 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Vận dụng hệ thống phương pháp kế toán quản trị chi phí vào chu kỳ sống của sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất gạch ốp lát Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_van_dung_he_thong_phuong_phap_ke_toan_quan_tri_chi_p.pdf
  • pdfLA_NguyenThanhHuyen_Sum.pdf
  • pdfLA_NguyenThanhHuyen_TT.pdf
  • docNguyenThanhHuyen_E.doc
  • docNguyenThanhHuyen_V.doc
Luận văn liên quan