Luận án Về mở rộng phân bậc của nhóm phạm trù bện

Sự biểu diễn môđun chéo bện bởi nhóm phạm trù chặt chẽ bện và ngược lại đã được trình bày bởi A. Joyal và R. Street [22]. Trong mục này. chúng tôi xác định mũi tên trong phạm trù các môđun chéo bện và chứng minh phạm trù này tương đương với phạm trù các nhóm phạm trù chặt chẽ bện. Trước hết chúng tôi nhắc lại khái niệm môđun chéo của J. H. c. Whitehead [41] và các tính chất có liên quan.

pdf108 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 22/01/2022 | Lượt xem: 250 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Về mở rộng phân bậc của nhóm phạm trù bện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_ve_mo_rong_phan_bac_cua_nhom_pham_tru_ben.pdf
  • pdfThong tin Luan an -Tieng Anh-CTKPhung.pdf
  • pdfThong tin Luan an -Tieng Viet-CTKPhung.pdf
  • pdfTom tat Luan an -Tieng Anh -CTKPhung.pdf
  • pdfTom tat Luan an -Tieng Viet -CTKPhung.pdf
  • pdfTrich yeu Luan an -CTKPhung.pdf
Luận văn liên quan