Luận án Ý thức thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên Thành phố Hà Nội hiện nay

1. Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án, tác giả thấy rằng, đã có nhiều công trình tiêu biểu liên quan đến những chiều cạnh khác nhau thuộc phạm vi nghiên cứu của luận án. Tuy nhiên, việc nghiên cứu trực tiếp, có hệ thống và chuyên sâu dưới góc độ chuyên ngành chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử những vấn đề lý luận, thực tiễn về ý thức thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên thành phố Hà Nội là một vấn đề mới, có ý nghĩa cấp thiết. Những thành tựu của các công trình khoa học đã tổng quan có ý nghĩa quan trọng để tác giả tiếp tục kế thừa, phát triển trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án ý thức thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên thành phố Hà Nội hiện nay. 2. Ý thức thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên thành phố Hà Nội là một hình thức biểu hiện ý thức thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên Việt Nam, phản ánh và thể hiện tập trung ở nhận thức, thái độ và trách nhiệm của thanh niên Thủ đô trong giai đoạn đăng ký, khám tuyển nghĩa vụ quân sự, chấp hành lệnh gọi nhập ngũ theo quy định của pháp luật Việt Nam ở từng giai đoạn lịch sử. Ý thức thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên thành phố Hà Nội chịu sự quy định bởi nhiều nhân tố, trong đó có các nhân tố cơ bản, như: Chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động thanh niên; điều kiện kinh tế - xã hội và truyền thống lịch sử - văn hóa của thành phố Hà Nội; nhân tố chủ quan của thanh niên thành phố Hà Nội. Các nhân tố này có vị trí, vai trò không ngang bằng nhau. Tuy nhiên, giữa chúng luôn có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại, ảnh hưởng, ràng buộc lẫn nhau, quy định sự hình thành, phát triển ý thức thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên thành phố Hà Nội.

doc229 trang | Chia sẻ: trinhthuyen | Ngày: 29/11/2023 | Lượt xem: 170 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Ý thức thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên Thành phố Hà Nội hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n số tháng 04/2022 TỔNG SỐ NAM ĐỦ 17 TUỔI TRONG NĂM KHÔNG THUỘC DIỆN ĐĂNG KÝ THUỘC DIỆN ĐĂNG KÝ TRÌNH ĐỘ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG ĐANG HỌC Ở TRƯỜNG Tổng số xã, phường, TT So sánh đã đăng ký với trình độ + Tỷ lệ % so với dân số + Đang phạm pháp Miễn đăng ký NVQS + Đã đăng ký Trốn Chống + Kh biết chữ Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Sơ cấp nghề Trung cấp nghề 6 Liễu Giai 21490 78 0.36% 78 78 78 75 3 0 7 Giảng Võ 16950 96 0.57% 96 96 96 1 1 92 2 0 8 Cống Vị 13269 88 0.66% 88 88 88 87 1 0 9 Ngọc Khánh 24736 93 0.38% 93 93 93 88 5 0 10 Quán Thánh 7660 39 0.51% 39 39 39 1 36 2 0 11 Điện Biên 8491 23 0.27% 23 23 23 21 2 0 12 Kim Mã 14910 57 0.38% 57 57 57 54 3 0 13 Ngọc Hà 16562 118 0.71% 118 118 118 113 5 0 14 Phúc Xá 18856 95 0.50% 95 95 95 1 87 7 0 II Quận Hoàn Kiếm 138249 525 0.38% 0 0 0 525 525 0 0 525 0 0 0 0 0 0 0 3 5 10 12 482 13 0 0 18 0 1 Chương Dương 25471 92 0.36% 92 92 92 1 1 89 1 0 2 Cửa Đông 5910 19 0.32% 19 19 19 1 18 0 3 Cửa Nam 7685 37 0.48% 37 37 37 36 1 0 4 Đồng Xuân 8223 33 0.40% 33 33 33 1 1 29 2 0 5 Hàng Bạc 5115 14 0.27% 14 14 14 13 1 0 6 Hàng Bài 5100 24 0.47% 24 24 24 1 23 0 7 Hàng Bồ 4531 21 0.46% 21 21 21 1 1 19 0 8 Hàng Bông 7060 21 0.30% 21 21 21 1 2 16 2 0 9 Hàng Buồm 5326 19 0.36% 19 19 19 1 18 0 10 Hàng Đào 5323 33 0.62% 33 33 33 2 1 29 1 0 11 Hàng Gai 5669 16 0.28% 16 16 16 15 1 0 12 Hàng Mã 6578 26 0.40% 26 26 26 1 2 23 0 13 Hàng Trống 5397 23 0.43% 23 23 23 1 1 21 0 14 Lý Thái Tổ 5235 20 0.38% 20 20 20 1 19 0 Số TT ĐỊA PHƯƠNG NHÀ TRƯỜNG CƠ QUAN Tổng dân số tháng 04/2022 TỔNG SỐ NAM ĐỦ 17 TUỔI TRONG NĂM KHÔNG THUỘC DIỆN ĐĂNG KÝ THUỘC DIỆN ĐĂNG KÝ TRÌNH ĐỘ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG ĐANG HỌC Ở TRƯỜNG Tổng số xã, phường, TT So sánh đã đăng ký với trình độ + Tỷ lệ % so với dân số + Đang phạm pháp Miễn đăng ký NVQS + Đã đăng ký Trốn Chống + Kh biết chữ Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Sơ cấp nghề Trung cấp nghề 15 Phan Chu Trinh 5600 17 0.30% 17 17 17 16 1 0 16 Phúc Tân 15353 56 0.36% 56 56 56 1 2 1 2 49 1 0 17 Tràng Tiền 8558 31 0.36% 31 31 31 2 28 1 0 18 Trần Hưng Đạo 6115 23 0.38% 23 23 23 1 21 1 0 III Quận Đống Đa 353.383 1764 0.50% 0 0 0 1764 1764 0 0 1762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 1686 45 2 0 21 0 1 Ô Chợ Dừa 34.492 144 0.42% 0 144 144 144 10 122 12 0 2 Cát Linh 11.245 59 0.52% 0 59 59 59 3 56 0 3 Hàng Bột 11.230 67 0.60% 0 67 67 67 2 62 3 0 4 Khâm Thiên 9.453 53 0.56% 0 53 53 53 1 44 8 0 5 Khương Thượng 13.251 52 0.39% 0 52 52 52 2 49 1 0 6 Kim Liên 18.213 61 0.33% 0 61 61 61 59 2 0 7 Láng Hạ 33.404 152 0.46% 0 152 152 151 1 147 3 1 0 8 Láng Thượng 31.203 150 0.48% 0 150 150 150 148 2 0 9 Nam Đồng 14.157 75 0.53% 0 75 75 75 1 73 1 0 10 Ngã Tư Sở 6.595 69 1.05% 0 69 69 68 66 2 1 0 11 Phương Liên 18.708 87 0.47% 0 87 87 87 2 85 0 12 Phương Mai 13.996 83 0.59% 0 83 83 83 83 0 13 Quang Trung 12.937 63 0.49% 0 63 63 63 60 3 0 14 Quốc Tử Giám 7.363 40 0.54% 0 40 40 40 1 38 1 0 15 Thổ Quan 15.125 94 0.62% 0 94 94 94 1 93 0 16 Thịnh Quang 18.262 101 0.55% 0 101 101 101 101 0 17 Trung Liệt 27.893 121 0.43% 0 121 121 121 5 115 1 0 18 Trung Phụng 16.788 55 0.33% 0 55 55 55 1 54 0 19 Trung Tự 13.179 64 0.49% 0 64 64 64 59 5 0 Số TT ĐỊA PHƯƠNG NHÀ TRƯỜNG CƠ QUAN Tổng dân số tháng 04/2022 TỔNG SỐ NAM ĐỦ 17 TUỔI TRONG NĂM KHÔNG THUỘC DIỆN ĐĂNG KÝ THUỘC DIỆN ĐĂNG KÝ TRÌNH ĐỘ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG ĐANG HỌC Ở TRƯỜNG Tổng số xã, phường, TT So sánh đã đăng ký với trình độ + Tỷ lệ % so với dân số + Đang phạm pháp Miễn đăng ký NVQS + Đã đăng ký Trốn Chống + Kh biết chữ Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Sơ cấp nghề Trung cấp nghề 20 Văn Chương 16.520 120 0.73% 0 120 120 120 1 119 0 21 Văn Miếu 9.369 54 0.58% 0 54 54 54 53 1 0 IV Quận Cầu Giấy 219.622 1023 0.47% 0 0 0 1023 1023 0 0 1023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 873 150 0 0 8 0 1 Dịch Vọng 22.538 81 0.36% 0 81 81 81 74 7 0 2 Dịch Vọng Hậu 21.369 122 0.57% 0 122 122 122 96 26 0 3 Mai Dịch 26.871 108 0.40% 0 108 108 108 90 18 0 4 Nghĩa Đô 25.762 143 0.56% 0 143 143 143 128 15 0 5 Nghĩa Tân 16.948 126 0.74% 0 126 126 126 106 20 0 6 Quan Hoa 25.498 99 0.39% 0 99 99 99 86 13 0 7 Trung Hoà 39.469 186 0.47% 0 186 186 186 167 19 0 8 Yên Hoà 41.167 158 0.38% 0 158 158 158 126 32 0 V Quận Thanh Xuân 255.931 974 0.38% 0 0 0 974 974 0 0 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 974 0 0 0 11 0 1 Phương Liệt 24.560 104 0.42% 0 104 104 104 104 0 2 Khương Mai 19.522 72 0.37% 0 72 72 72 72 0 3 Khương Trung 32.110 113 0.35% 0 113 113 113 113 0 4 Khương Đình 28.504 118 0.41% 0 118 118 118 118 0 5 Hạ Đình 15.580 63 0.40% 0 63 63 63 63 0 6 Kim Giang 12.584 39 0.31% 0 39 39 39 39 0 7 Thượng Đình 28.205 110 0.39% 0 110 110 110 110 0 8 Nhân Chính 31.020 146 0.47% 0 146 146 146 146 0 9 Thanh Xuân Trung 31.000 110 0.35% 0 110 110 110 110 0 10 Thanh Xuân Bắc 20.500 63 0.31% 0 63 63 63 63 0 11 Thanh Xuân Nam 12.346 36 0.29% 0 36 36 36 36 0 VI Quận Tây Hồ 167.457 646 0.39% 3 0 3 643 643 0 0 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 641 0 0 0 8 0 Số TT ĐỊA PHƯƠNG NHÀ TRƯỜNG CƠ QUAN Tổng dân số tháng 04/2022 TỔNG SỐ NAM ĐỦ 17 TUỔI TRONG NĂM KHÔNG THUỘC DIỆN ĐĂNG KÝ THUỘC DIỆN ĐĂNG KÝ TRÌNH ĐỘ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG ĐANG HỌC Ở TRƯỜNG Tổng số xã, phường, TT So sánh đã đăng ký với trình độ + Tỷ lệ % so với dân số + Đang phạm pháp Miễn đăng ký NVQS + Đã đăng ký Trốn Chống + Kh biết chữ Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Sơ cấp nghề Trung cấp nghề 1 Thụy Khuê 15.296 72 0.47% 1 0 1 71 71 71 71 0 2 Quảng An 11.479 45 0.39% 0 45 45 45 1 44 0 3 Xuân La 28.972 80 0.28% 0 80 80 80 1 79 0 4 Yên Phụ 23.876 61 0.26% 0 61 61 61 61 0 5 Bưởi 25.810 120 0.46% 0 0 0 120 120 120 120 0 6 Phú Thượng 27.266 121 0.44% 1 1 120 120 120 120 0 7 Tứ Liên 18.636 49 0.26% 0 49 49 49 49 0 8 Nhật Tân 16.122 98 0.61% 1 1 97 97 97 97 0 VII Hai Bà Trưng 287.200 1508 0.53% 0 0 0 1508 1508 0 0 1508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 26 1467 0 0 0 18 0 1 Bạch Đằng 21.033 79 0.38% 0 79 79 79 1 1 77 0 2 Bách Khoa 14.061 72 0.51% 0 72 72 72 72 0 3 Bạch Mai 15.597 86 0.55% 0 86 86 86 1 1 84 0 4 Cầu Dền 12.029 45 0.37% 0 45 45 45 1 44 0 5 Đống Mác 8.653 36 0.42% 0 36 36 36 1 35 0 6 Đồng Nhân 8.044 51 0.63% 0 51 51 51 1 1 49 0 7 Đồng Tâm 16.583 90 0.54% 0 90 90 90 1 89 0 8 Lê Đại Hành 8.919 45 0.50% 0 45 45 45 1 44 0 9 Minh Khai 18.624 90 0.48% 0 90 90 90 1 2 87 0 10 Nguyễn Du 9.877 37 0.37% 0 37 37 37 1 36 0 11 Phạm Đình Hổ 9.373 55 0.59% 0 55 55 55 55 0 12 Phố Huế 8.812 34 0.39% 0 34 34 34 34 0 13 Quỳnh Lôi 14.956 75 0.50% 0 75 75 75 1 1 73 0 14 Quỳnh Mai 11.437 74 0.65% 0 74 74 74 1 73 0 15 Trương Định 20.021 99 0.49% 0 99 99 99 2 3 94 0 Số TT ĐỊA PHƯƠNG NHÀ TRƯỜNG CƠ QUAN Tổng dân số tháng 04/2022 TỔNG SỐ NAM ĐỦ 17 TUỔI TRONG NĂM KHÔNG THUỘC DIỆN ĐĂNG KÝ THUỘC DIỆN ĐĂNG KÝ TRÌNH ĐỘ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG ĐANG HỌC Ở TRƯỜNG Tổng số xã, phường, TT So sánh đã đăng ký với trình độ + Tỷ lệ % so với dân số + Đang phạm pháp Miễn đăng ký NVQS + Đã đăng ký Trốn Chống + Kh biết chữ Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Sơ cấp nghề Trung cấp nghề 16 Thanh Lương 24.264 135 0.56% 0 135 135 135 3 2 130 0 17 Thanh Nhàn 19.638 84 0.43% 0 84 84 84 2 3 79 0 18 Vĩnh Tuy 45.279 321 0.71% 0 321 321 321 3 6 312 0 VIII Quận Hoàng Mai 457.174 1450 0.32% 0 0 0 1450 1450 0 0 1434 2 0 0 0 0 0 3 4 2 6 7 1379 31 5 11 14 0 1 Yên Sở 21.511 62 0.29% 0 62 62 62 1 58 3 0 2 Hoàng Liệt 65.451 152 0.23% 0 152 152 141 1 2 1 132 5 11 0 3 Thịnh Liệt 33.253 118 0.35% 0 118 118 118 1 2 2 1 112 0 4 Đại Kim 47.383 103 0.22% 0 103 103 103 3 96 4 0 5 Định Công 47.815 126 0.26% 0 126 126 126 126 0 6 Giáp Bát 17.146 73 0.43% 0 73 73 73 73 0 7 Trần Phú 16.342 66 0.40% 0 66 66 66 1 2 63 0 8 Lĩnh Nam 31.560 110 0.35% 0 110 110 109 109 1 0 9 Vĩnh Hưng 36.834 136 0.37% 0 136 136 136 2 2 132 0 10 Thanh Trì 25.352 109 0.43% 0 109 109 109 109 0 11 Tương Mai 31.598 98 0.31% 0 98 98 98 92 6 0 12 Tân Mai 25.068 78 0.31% 0 78 78 78 75 3 0 13 H Văn Thụ 33.363 120 0.36% 0 120 120 117 3 110 4 3 0 14 Mai Động 24.498 99 0.40% 0 99 99 98 92 6 1 0 IX Quận Long Biên 334.205 1673 0.50% 4 0 4 1669 1669 0 0 1643 2 0 0 1 0 1 1 1 0 13 13 1578 33 0 26 14 0 1 Ngọc Thụy 39.120 241 0.62% 0 241 241 218 1 2 214 1 23 0 2 Cự Khối 10.697 70 0.65% 0 70 70 70 2 2 66 0 3 Ngọc Lâm 25.882 111 0.43% 0 111 111 111 1 108 2 0 4 Long Biên 22.600 119 0.53% 0 119 119 119 3 1 115 0 5 Th Thanh 30.694 168 0.55% 0 168 168 168 161 7 0 Số TT ĐỊA PHƯƠNG NHÀ TRƯỜNG CƠ QUAN Tổng dân số tháng 04/2022 TỔNG SỐ NAM ĐỦ 17 TUỔI TRONG NĂM KHÔNG THUỘC DIỆN ĐĂNG KÝ THUỘC DIỆN ĐĂNG KÝ TRÌNH ĐỘ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG ĐANG HỌC Ở TRƯỜNG Tổng số xã, phường, TT So sánh đã đăng ký với trình độ + Tỷ lệ % so với dân số + Đang phạm pháp Miễn đăng ký NVQS + Đã đăng ký Trốn Chống + Kh biết chữ Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Sơ cấp nghề Trung cấp nghề 6 Đức Giang 30.763 170 0.55% 0 170 170 170 163 7 0 7 Sài Đồng 17.426 117 0.67% 0 117 117 0 0 117 115 2 0 8 Phúc Đồng 15.544 62 0.40% 0 62 62 62 2 1 59 0 9 Giang Biên 26.436 85 0.32% 0 85 85 85 1 1 1 81 1 0 10 Phúc Lợi 14.430 106 0.73% 3 3 103 103 103 2 1 3 5 91 1 0 11 Thạch Bàn 28.416 100 0.35% 0 100 100 100 1 1 97 1 0 12 Việt Hưng 23.052 132 0.57% 1 1 131 131 131 1 130 0 13 Bồ Đề 32.689 126 0.39% 0 126 126 126 116 10 0 14 Gia Thụy 16.456 66 0.40% 0 66 66 63 62 1 3 0 X Quận Hà Đông 404.843 1.866 0.46% 0 0 0 1.866 1.866 0 0 1.866 1 0 0 0 0 0 1 2 4 17 8 1.833 0 0 0 17 0 1 Biên Giang 8.275 73 0.88% 0 0 0 73 73 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 2 Đồng Mai 16.834 144 0.86% 0 0 0 144 144 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 139 0 0 0 0 3 Dương Nội 26.564 192 0.72% 0 0 0 192 192 0 0 192 0 0 0 0 0 0 1 1 3 8 6 173 0 0 0 0 4 Hà Cầu 25.100 78 0.31% 0 0 0 78 78 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 76 0 0 0 0 5 Kiến Hưng 37.789 144 0.38% 0 0 0 144 144 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 143 0 0 0 0 6 La Khê 40.556 139 0.34% 0 0 0 139 139 0 0 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 137 0 0 0 0 7 Mộ Lao 39.000 100 0.26% 0 0 0 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 8 Nguyễn Trãi 12.644 65 0.51% 0 0 0 65 65 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 9 Phú La 24.038 77 0.32% 0 0 0 77 77 0 0 77 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 10 Phú Lãm 18.386 72 0.39% 0 0 0 72 72 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 11 Phú Lương 27.037 193 0.71% 0 0 0 193 193 0 0 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 0 0 0 0 12 Phúc La 32.205 115 0.36% 0 0 0 115 115 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 13 Quang Trung 15.271 94 0.62% 0 0 0 94 94 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 93 0 0 0 0 14 Vạn Phúc 15.713 107 0.68% 0 0 0 107 107 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 105 0 0 0 0 Số TT ĐỊA PHƯƠNG NHÀ TRƯỜNG CƠ QUAN Tổng dân số tháng 04/2022 TỔNG SỐ NAM ĐỦ 17 TUỔI TRONG NĂM KHÔNG THUỘC DIỆN ĐĂNG KÝ THUỘC DIỆN ĐĂNG KÝ TRÌNH ĐỘ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG ĐANG HỌC Ở TRƯỜNG Tổng số xã, phường, TT So sánh đã đăng ký với trình độ + Tỷ lệ % so với dân số + Đang phạm pháp Miễn đăng ký NVQS + Đã đăng ký Trốn Chống + Kh biết chữ Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Sơ cấp nghề Trung cấp nghề 15 Văn Quán 26.389 94 0.36% 0 0 0 94 94 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 16 Yên Nghĩa 30.839 141 0.46% 0 0 0 141 141 0 0 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 0 0 0 0 17 Yết Kiêu 8.203 38 0.46% 0 0 0 38 38 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 XI Quận Nam Từ Liêm 232.311 1051 0.45% 0 0 0 1051 1051 0 0 1051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1011 40 0 0 9 0 1 Mỹ Đình 1 22.107 108 0.49% 0 108 108 108 95 13 0 2 Mỹ Đình 2 16.252 88 0.54% 0 88 88 88 83 5 0 3 Mễ Trì 27.534 106 0.38% 0 106 106 106 100 6 0 4 Phú Đô 16.021 65 0.41% 0 65 65 65 63 2 0 5 Trung Văn 32.515 112 0.34% 0 112 112 112 105 7 0 6 Đại Mỗ 25.847 186 0.72% 0 186 186 186 186 0 6 Tây Mỗ 24.794 136 0.55% 0 136 136 136 133 3 0 7 Cầu Diễn 32.212 122 0.38% 0 122 122 122 122 0 8 Xuân Phương 15.592 63 0.40% 0 63 63 63 59 4 0 9 Phương Canh 19.437 65 0.33% 0 65 65 65 65 0 XII Quận Bắc Từ Liêm 207.325 1360 0.66% 0 0 0 1360 1360 0 0 1360 0 0 1 0 0 0 2 2 4 15 10 1289 37 0 0 13 0 1 Cổ Nhuế 1 18.382 130 0.71% 0 130 130 130 121 9 0 2 Cổ Nhuế 2 23.532 121 0.51% 0 121 121 121 121 0 3 Phúc Diễn 16.440 75 0.46% 0 75 75 75 75 0 4 Phú Diễn 22.455 116 0.52% 0 116 116 116 1 104 11 0 5 Minh Khai 14.570 122 0.84% 0 122 122 122 122 0 6 Tây Tựu 19.189 111 0.58% 0 111 111 111 2 4 5 4 96 0 7 Liên Mạc 9.345 89 0.95% 0 89 89 89 2 7 3 77 0 8 Thuỵ Phương 12.289 70 0.57% 0 70 70 70 1 1 1 67 0 9 Đông Ngạc 16.192 125 0.77% 0 125 125 125 125 0 Số TT ĐỊA PHƯƠNG NHÀ TRƯỜNG CƠ QUAN Tổng dân số tháng 04/2022 TỔNG SỐ NAM ĐỦ 17 TUỔI TRONG NĂM KHÔNG THUỘC DIỆN ĐĂNG KÝ THUỘC DIỆN ĐĂNG KÝ TRÌNH ĐỘ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG ĐANG HỌC Ở TRƯỜNG Tổng số xã, phường, TT So sánh đã đăng ký với trình độ + Tỷ lệ % so với dân số + Đang phạm pháp Miễn đăng ký NVQS + Đã đăng ký Trốn Chống + Kh biết chữ Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Sơ cấp nghề Trung cấp nghề 10 Đức Thắng 11.364 57 0.50% 0 57 57 57 1 54 2 0 11 Xuân Đỉnh 25.173 208 0.83% 0 208 208 208 2 197 9 0 12 Xuân Tảo 8.949 70 0.78% 0 70 70 70 64 6 0 13 Thượng Cát 9.445 66 0.70% 0 66 66 66 66 0 (Nguồn: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, tháng 10 năm 2022) Phụ lục 15 KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG, PHONG TRÀO THANH NIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2016 ĐẾN NĂM 2021 STT Mô tả, kết quả triển khai hoạt động Đoàn Thanh niên thành phố được Thành ủy giao nhiệm vụ cụ thể trong việc tham mưu xây dựng kế hoạch hành động của thanh niên Hà Nội góp phần thực hiện Chương trình 04, 06, 07 của Thành ủy Hà Nội. Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô đã vinh dự đón nhận nhiều hình thức khen thưởng tiêu biểu của Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn và Thành phố: danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đoàn Thanh niên Cứu quốc thành Hoàng Diệu; đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống Covid-19; hàng năm đều là đơn vị nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn, Cờ thi đua xuất sắc của Uỷ ban nhân dân Thành phố. 4 phong trào hành động cách mạng gồm“Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và “Tôi yêu Hà Nội”; 3 chương trình đồng hành với thanh niên gồm “Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp sáng tạo” và “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”. Đợt hoạt động “Tuổi trẻ Thủ đô nhớ lời di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện và tuyên dương Bí thư Chi đoàn tiêu biểu làm theo lời Bác cụm đồng bằng sông Hồng và các đơn vị quân đội năm 2019; đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ” kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; đợt tuyên truyền những kết quả nổi bật trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tổ chức học tập các chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các diễn đàn, tọa đàm “Bác Hồ với thanh niên - Thanh niên với Bác Hồ”, Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong công tác giáo dục đã được các cấp bộ đoàn triển khai như: “Hành trình đến Địa chỉ đỏ”, “theo dấu chân Bác”, “Về nguồn”, “Bí thư ơi mình đi đâu đấy”, “Giao lưu gặp mặt nhân chứng lịch sử”; tổ chức “Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, “Tuyên dương Đảng viên trẻ học tập và làm theo lời Bác”. Từ năm 2016 - 2021, Đoàn Thanh niên thành phố tuyên dương 622 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; các cấp bộ đoàn đã tuyên dương hơn 100.000 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Báo Tuổi trẻ Thủ đô xây dựng chuyên trang, chuyên mục cung cấp các nội dung, tài liệu Nghị quyết Trung ương 9, Nghị quyết Trung ương 10, Nghị quyết Trung ương 11; các chuyên mục cung cấp thông tin, văn bản về Đại hội Đoàn, Đại hội Đảng, về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp,... Kịp thời chuyển hướng tổ chức các hội nghị, tọa đàm, lớp tập huấn từ trực tiếp sang trực tuyến; tận dụng lợi thế của công nghệ thông tin xây dựng các nền tảng thi trực tuyến (tuoitrehanoi.com, tuoitrehanoi.vn,) thu hút đông đảo người trẻ tham gia. Toàn Đoàn đã tổ chức thăm, trao tặng hơn 34.789 phần quà cho các gia đinh thương binh, liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng Tiêu biểu như: tổ chức sinh hoạt truyền thống chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đồng loạt tại 5 “địa chỉ đỏ” gồm: 5D Hàm Long; 48 Hàng Ngang; nhà lưu niệm 90 Thợ Nhuộm; nhà tù Hỏa Lò và nhà lưu niệm Bác Hồ; hội thảo “Những giá trị lịch sử của Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu đóng góp cho thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945” và giao lưu Câu lạc bộ Lý luận trẻ cụm đồng bằng sông Hồng. Cuộc thi “Vẽ tranh cổ động chào mừng kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 85 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; Hội thảo khoa học kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tổ chức cầu truyền hình trực tuyến với chủ đề “Ngày đoàn viên - Theo dấu chân lịch sử”; Cuộc thi trực tuyến, thi thiết kế mô hình “Tìm hiểu về lịch sử 90 năm Đảng bộ Thành phố và truyền thống lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội”, Các cuộc thi: Nét đẹp Tràng An, I miss Thăng Long, Hùng biện tiếng Anh, Rung chuông vàng,... Mô hình “Văn phòng xanh - Cơ quan xanh”, chuyên mục “Quán trà xanh”, “Góc nhìn thanh niên”, “Bản tin Sức trẻ”, Hội thi “Nét đẹp công sở”, mô hình“Chi đoàn văn minh công sở”, “Đám cưới tập thể theo nếp sống mới”, “Bốt điện nở hoa”, “Biến điểm tập kết rác sai quy định thành vườn hoa”, “Đường hoa thanh niên, tranh tường bích họa”, sáng tác ca khúc tuyên truyền Cụ thể như: Luật Bình đẳng giới, Luật Thanh niên, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam sửa đổi năm 2013, Luật hôn nhân và gia đình, luật bảo vệ, chăm sóc trẻ em, luật biển Việt Nam, Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2001-2020, giai đoạn 2021-2030 Cụ thể như: chuyên mục “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”, “Góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, XVII, văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, XIII”, “Sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, “Theo chân Bác”, “Mỗi ngày 1 tin tốt, mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp”, “Tuổi trẻ Thủ đô với khoa học công nghệ”, Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, XVII... Chuyên trang Khởi nghiệp trẻ, Tuổi trẻ và Pháp luật, Giáo dục trẻ; Văn phòng đại diện miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Cần Thơ, Hải Phòng... Đoàn Thanh niên thành phố xuất bản cuốn sách “Kể chuyện Ba sẵn sàng” vào năm 2017; các cơ sở Đoàn trực thuộc xuất bản tài liệu, ấn phẩm, sách tiêu biểu như: Huyện đoàn Chương Mỹ, Sơn Tây, Phúc Thọ, Thạch Thất, Thường Tín Đoàn Thanh niên Thành phố tổ chức các hoạt động kết nối với các chương trình xúc tiến, kết nối với các tỉnh, thành khác trên cả nước nhằm quảng bá sản phẩm trong cũng như ngoài địa phương; đào tạo, hướng dẫn, tập huấn chuyên sâu các kiến thức về các chương trình gắn với OCOP; hỗ trợ vay vốn, kêu gọi hợp tác; đồng thời tham mưu, đề xuất với các cấp chính quyền trong công tác hỗ trợ đối với doanh nghiệp cả về sản xuất kinh doanh cũng như cơ chế, từ đó, doanh nghiệp được tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của sản phẩm OCOP. Thực hiện phối hợp chương trình 06 kết nghĩa giữa các khối công nhân viên chức, trường học với địa bàn dân cư; qua đó đẩy mạnh hoạt động tại cơ sở thông qua một số mô hình, chương trình tiêu biểu: thắp sáng đường nông thôn, nhà phao cứu sinh, chương trình nước ngọt ... Vận động đoàn viên, thanh niên, tham gia phát triển kinh tế - xã hội; tham gia xây dựng nông thôn mới, ứng dụng sâu rộng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, tận dụng tài nguyên của địa phương, xây dựng thương hiệu, tham gia sàn thương mại điện tử, làm giàu chính đáng; bảo vệ môi trường làng nghề và dòng sông quê hương. Với các chỉ tiêu đặt ra, toàn đoàn đã đạt kết quả: sửa chữa, xây mới và nâng cấp 691 nhà vệ sinh thân thiện với tổng giá trị hơn 17 tỷ đồng; sửa chữa, xây mới 250 nhà nhân ái, nhà Khăn quàng đỏ với tổng giá trị hơn 9 tỷ đồng; sửa chữa, xây mới 466 sân chơi thiếu nhi với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng; hoàn thiện 21.426m2 tranh tường bích họa với tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng; trang trí hơn 985 tủ điện; thắp sáng 170,8km đường giao thông nông thôn với tổng giá trị 924 triệu đồng; 281km đường giao thông nông thôn được bê tông hóa; 4.615 cầu dân sinh được sửa, xây mới; xây mới, sửa chữa 269 nhà văn hóa với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng,... Đội hình tự quản đảm bảo trật tự và văn minh đô thị (gọi tắt là Đội tự quản 3+) được các cơ sở Đoàn - Hội các quận, huyện, thị xã phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố phối hợp triển khai tại 175 phường với sự tham gia của gần 4.500 thành viên. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, các cấp bộ đoàn tổ chức ra quân bảo vệ môi trường, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện” và “Ngày chủ nhật xanh”. Kết quả thu gom được 18.209 tấn rác thải các loại; vệ sinh 12.576 km đường với sự tham gia của 921.670 lượt đoàn viên thanh niên; quét vôi 13.105 gốc cây; bóc xoá 4.402.072 tờ quảng cáo, rao vặt trái phép. Tổ chức có hiệu quả việc trồng, chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường, tái chế rác thải tại khác đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Triển khai các mô hình: chung cư, chợ dân sinh hạn chế rác thải nhựa. Vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, Đoàn thanh niên Thành phố triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm cảnh quan, trật tự đô thị trước trong và sau Tết; ra quân cao điểm tuyên truyền và vệ sinh môi trường đợt Tết ông Công ông Táo tại các sông, hồ.... dịp 23 tháng Chạp với thông điệp “thả cá không thả túi nilon” và ra quân vệ sinh môi trường đêm Giao thừa tại các điểm bắn pháo hoa thuộc địa bàn. Đến nay, toàn đoàn đã thành lập được hơn 1.200 đội hình “Giao thông xanh”, hoạt động tập trung vào các thời gian cao điểm như các dịp lễ Tết của Thủ đô và đất nước và trong Chương trình Tiếp sức mùa thi. Hàng năm, Đoàn cấp xã triển khai giúp đỡ, cảm hóa thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ, đến nay đã giúp đỡ thành công 748 thanh niên. Chương trình 22 “Siêu thị mini 0 đồng - Hà Nội trái tim hồng” tại 22 quận, huyện trên địa bàn Thành phố phục vụ 23.470 người dân với tổng giá trị đạt hơn 9,5 tỷ đồng; chương trình “Tiếp sức sinh viên vượt qua covid” đã trực tiếp hỗ trợ 16.877 suất quà cho sinh viên với tổng trị giá 3,5 tỉ đồng; chiến dịch quyên góp “5.000 giỏ quà sẻ chia cùng TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương”, hỗ trợ tâm dịch phía Nam và một số tỉnh phía Bắc tổng trị giá hơn 400 triệu đồng, trao tặng TP Hồ Chí Minh 01 bốt đôi lấy mẫu xét nghiệm lưu động FFC-SV1 trị giá 200 triệu đồng; chương trình “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình” qua 4 giai đoạn triển khai đã trao tặng được 199.360 suất cơm với tổng trị giá 5,3 tỷ đồng; chương trình “Túi quà an sinh - Hà Nội nghĩa tình” đã trao tặng 43.585 túi an sinh với tổng trị giá 11 tỷ đồng; chương trình “Hà Nội nghĩa tình - suất trao cho em” đã trao tặng 6.838 suất quà, tổng trị giá 2,7 tỷ đồng; chương trình “Hà Nội nghĩa tình: Tấm lòng áo xanh - Ly nước gửi Anh” toàn thành phố đã trao tặng 21.100 ly nước với tổng trị giá 316.5 triệu đồng; chương trình “Sóng và máy tính cho em” đã trao tặng 1.193 thiết bị điện tử với tổng giá trị 3,701 tỷ đồng; hoạt động “Thầy thuốc đồng hành” tư vấn người nhiễm hoặc có nguy cơ cao nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, đã thực hiện 136.840 cuộc gọi và hỗ trợ 121.796 bệnh nhân F0. Đặc biệt, các đội phản ứng nhanh trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như hỗ trợ nhập liệu, tư vấn hỗ trợ F0 điều trị tại nhà, “ATM oxy miễn phí”, được đảm bảo duy trì xuyên suốt các ngày Tết 2022. Thành đoàn đã tiếp nhận ủng hộ 2.506 bình oxy, 28.000 lít khí oxy, 250 triệu đồng, huy động 770 tình nguyện viên y tế, 8.257 tình nguyện viên thực hiện điều tra, lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ tiêm chủng tại 638 điểm tiêm, 11.930 tình nguyện viên đăng ký tham gia công tác phòng dịch, hỗ trợ tại 579 xã, phường, 2.673 tình nguyện viên nòng cốt đăng ký tham gia hỗ trợ nhập liệu, hướng dẫn F0 tại nhà..... Dự án “Học cùng chiến binh nhí” thu hút 3.000 sinh viên, giáo viên trẻ đăng ký tham gia đội ngũ gia sư đến từ các trường đại học; 1.300 y bác sĩ, nhân viên y tế ở Hà Nội đang phải đi chống dịch xa nhà đã đăng ký nhờ hỗ trợ học tập cho con em; thành công triển khai hơn 2.000 lớp học cho con em các nhân viên y tế, bác sĩ đang tham gia tuyến đầu chống dịch... Trong nhiệm kỳ đã có 6.195 bài báo nghiên cứu của thanh niên, sinh viên được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước. Đoàn thanh niên - Hội sinh viên khối trường tổ chức hơn 1.900 cuộc hội nghị, hội thảo khoa học; hơn 28.000 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên trẻ; hơn 3.200 hoạt động tuyên dương với gần 31.000 thanh thiếu nhi sáng tạo được tuyên dương; hơn 3.000 hội thảo, tọa đàm, diễn đàn sáng tạo trẻ thu hút hơn 647.000 thanh thiếu nhi tham gia. Giai đoạn 2017 - 2022, toàn đoàn đã có 187 sáng kiến, giải pháp sáng tạo trong lao động sản xuất kinh doanh, đem về mức giá trị làm lợi khoảng 35 tỷ đồng. Mô hình “Chi đoàn văn minh công sở”, “một cửa” và “một cửa liên thông”, cuộc thi “Nét đẹp công sở”, “Văn hóa công sở”, phong trào “Ba trách nhiệm”, "Tham mưu giỏi, phục vụ tốt", triển khai đội hình tình nguyện tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công mức độ 3,4 đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp giải pháp đóng góp trực tiếp vào các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình thủ tục hành chính còn bất cập; ứng dụng công nghệ thông tin, kết hợp với quản lý chất lượng ISO điện tử của thành phố; tiếp tục thực hiện “Ngày thứ Bảy tình nguyện” giải quyết thủ tục hành chính. Toàn Đoàn đã tổ chức trên 2.000 hoạt động tuyên truyền về biển đảo, thu hút gần 1 triệu lượt thanh thiếu nhi; gần 300 hoạt động tình nguyện, gần 200 công trình thanh niên nơi biên giới hải đảo trị giá hơn 8 tỷ đồng. Các chương trình “Tuổi trẻ Thủ đô đồng hành với cán bộ, chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo” và chương trình Qũy “Vì biển, đảo Việt Nam”, chương trình “Tháng Ba biên giới”, chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo”. Hàng năm, vận động hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên tình nguyện viết đơn đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự. Trồng mới gần 328.000 cây xanh Toàn đoàn đã xây dựng được 598 công trình “Con đường bích họa/tranh tường bích họa” với tổng diện tích 21.426m2 từ nguồn kinh phí xã hội hóa hơn 6 tỷ đồng; 225 công trình “hàng cây thanh niên” với tổng chiều dài 95.780m từ nguồn xã hội hoá trên 5 tỷ 245 triệu đồng, trang trí 985 tủ điện. Có 153 CLB học thuật với 4.361 lượt sinh viên tham gia. Có 5.935 học sinh, sinh viên nhận học bổng “Tiếp sức đến trường”, tổng trị giá 38 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ có 18.120 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 1.508 sinh viên 5 tốt cấp thành phố, 119 sinh viên 5 tốt cấp Trung ương; có 85 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp trường, 18 học sinh cấp thành phố, 03 học sinh cấp Trung ương; 1.255 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp trường, 169 học sinh 3 tốt cấp thành phố, 18 học sinh 3 tốt cấp Trung ương. Tổ chức Lễ tuyên dương 220 nhà giáo trẻ tiêu biểu, trao Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cho 101 cán bộ Hội tiêu biểu; tuyên dương 352 Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện trên địa bàn thành phố. Thử thách khởi nghiệp Việt toàn cầu VietChallenge, Thử thách công dân số Youth Digital Citizen Competition, cuộc thi thành phố Sáng tạo Startupcity, cuộc thi ứng dụng công nghệ giải quyết đứt gãy chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ RESET, cuộc thi ứng dụng công nghệ phòng chống đại dịch HackCovy, cuộc thi Sáng tạo Tương lai xanh Future Blue Innovation, thử thách Lập trình viên CodeWar, thử thách thiết kế quy hoạch công viên sáng tạo InnoPark, cuộc thi thử thách sáng tạo tăng trưởng sinh viên Hack4SVGrowth. Tổng cộng sau 5 năm tổ chức đã thu hút được 1.257 đội thi đến từ 33 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổng giải thưởng trao cho các đội thi đạt 12 triệu đô la Mỹ. Ngày hội Đổi mới sáng tạo Thủ đô, Innovation Festival, Startupcity Summit; thành lập mạng lưới câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo 1.252 thành viên, câu lạc bộ Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán 315 thành viên; đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại 16 trường Đại học, Học viện trên địa bàn thành phố và 4 Hội Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp và Úc với 1.567 thành viên; triển khai 512 khoá đào tạo với 213 chuyên gia tư vấn về 19 chuyên môn khởi sự doanh nghiệp như quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính, quản lý nhân sự, huy động vốn cho 231.805 lượt thanh niên, sinh viên. Thông qua các nỗ lực kết nối với cộng đồng đầu tư quốc tế như Cross Asia-Pacific Investment Community, Meet Your Match, Trek Your Match, đã kết nối được 154 Quỹ đầu tư mạo hiểm khu vực với 783 startups ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương; qua đó các startups khu vực đã huy động được nguồn vốn từ các quỹ đầu tư lên tới 1,7 tỉ đô la Mỹ trên nền tảng số hoá đầu tư mạo hiểm Trekkrs.com. Tổ chức các hoạt động văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, thanh niên, trong đó tập trung vào các hoạt động: thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong quan hệ ứng xử; tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; duy trì và phát triển các loại hình câu lạc bộ gia đình trẻ, câu lạc bộ tiền hôn nhân, câu lạc bộ kỹ năng xã hội, câu lạc bộ sở thích; thành lập các tổ, trung tâm tư vấn pháp lý về pháp luật, tình yêu, hôn nhân, gia đình, tệ nạn xã hội; xây dựng sân chơi cho thiếu nhi; tuyên dương, khen thưởng các tấm gương vượt khó vươn lên trong học tập, rèn luyện qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của đoàn viên, thanh niên, tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh. Các chương trình nổi bật như: Ngày hội việc làm, Ngày hội tuyển dụng, Dự án Nhạc kịch định hướng việc làm: “Chọn nghề trong muôn nghề”, nền tảng chân dung số sinh viên 4SV.vn, chiến dịch 10.000 việc làm chống thất nghiệp mùa dịch năm 2021 thu hút 963 doanh nghiệp tham gia, 17.291 ứng viên phỏng vấn tìm việc và tìm việc thành công cho 10.573 thanh niên, chiến dịch 90.000 việc làm cho thanh niên, sinh viên vượt qua Covid năm 2022 đã thu hút 9.835 doanh nghiệp tham gia, 289.674 lượt ứng tuyển và tìm việc thành công cho 90.656 thanh niên, sinh viên. 30 Hội đồng Đội quận, huyện, thị xã; 1.360 liên đội với hơn 1,3 triệu đội viên, thiếu niên, nhi đồng. Trong nhiệm kỳ vừa qua đã tổ chức 20 lớp đào tạo, chuyên đề cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội; 5 lớp chuyên đề cán bộ quản lí công tác Đội và trường học với 560 lượt phụ trách thiếu nhi tham gia; tổ chức 4 lượt Trại huấn luyện phụ trách thiếu nhi Thủ đô; định kỳ hằng năm sinh hoạt Câu lạc bộ Phụ trách thiếu nhi Thủ đô với sự tham gia của 200 hội viên; tổ chức 90 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ phụ trách thiếu nhi, cán bộ chỉ huy đội với 35.000 lượt cán bộ chỉ huy Đội tham gia. Hằng năm, Hội đồng Đội thành phố đã phối hợp với Trường Lê Duẩn tổ chức các lớp tập huấn gắn với triển khai chương trình công tác Đội đầu năm học, hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi, duy trì sinh hoạt câu lạc bộ phụ trách thiếu nhi. 100% đội viên, thiếu niên, nhi đồng đăng ký tham gia chương trình “Rèn luyện đội viên”; 100% giáo viên làm Tổng phụ trách Đội đăng ký tham gia chương trình “Rèn luyện Phụ trách Đội”. Các liên đội tổ chức được 6.717 hành trình đến với địa chỉ đỏ thu hút 3.706.254 lượt thiếu nhi tham gia; 6.209 hoạt động thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ với sự tham gia của gần 2 triệu thiếu nhi; tổ chức 2.935 hoạt động đền ơn đáp nghĩa với sự tham gia của 1,338 triệu thiếu nhi tham gia. Phong trào Kế hoạch nhỏ đã thu được nguồn kinh phí hơn 20 tỷ đồng, xây dựng được gần 3.000 công trình được thực hiện từ phong trào để giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Có 4.111.605 lượt thiếu nhi được tuyên dương danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long” cấp liên đội, 202.470 lượt thiếu nhi được tuyên dương cấp huyện và thành phố. Các phong trào, chương trình, hoạt động tiêu biểu như: phong trào “Nghìn việc tốt”, “Trần Quốc Toản”, “Kế hoạch nhỏ”; chương trình “Thiếu nhi Thủ đô thanh lịch, văn minh”, “Em yêu biển đảo Việt Nam”; “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hành trình “Đến với địa chỉ đỏ”, Ngày hội “Thiếu nhi vui, khỏe” trong các liên đội Tiểu học và ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” trong các liên đội Trung học cơ sở; Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, Ngày hội “Khoa học kỹ thuật sáng tạo trong thanh thiếu nhi Thủ đô”, Hội thi “Tin học trẻ”; Trại hè thiếu nhi; “Sân chơi cuối tuần”, “Cuộc sống quanh em”, “Học kỳ quân đội”,... Triển khai thực hiện được 4.019 công trình “Vì đàn em thân yêu”; xây dựng, chỉnh trang và nâng cấp hơn 1.099 nhà vệ sinh thân thiện với tổng giá trị gần 21,98 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa 155 công trình “Nhà Khăn quàng đỏ” với tổng giá trị hơn 18,6 tỷ đồng; xây mới, sửa chữa, nâng cấp 674 công trình “Sân chơi thiếu nhi” với tổng giá trị 33,6 tỷ đồng; thành lập và duy trì 569 điểm sinh hoạt vui chơi. Nhận nuôi 94 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với mức kinh phí hỗ trợ từ 300 trăm nghìn đến 1 triệu đồng/tháng. Hỗ trợ giúp đỡ cho 73.509 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 33,1 tỷ đồng. Tổ chức chương trình “Hà Nội nghĩa tình – Suất quà cho em”, “Tiếp sức đến trường – Vượt qua đại dịch”, hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ thiếu nhi khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Kết quả, các cấp bộ đoàn trao tặng hơn hơn 40 nghìn suất quà cho thiếu nhi khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; tặng 1.213 máy tính, điện thoại thông minh hỗ trợ thiếu nhi học trực tuyến với tổng trị giá hơn 3,761 tỷ đồng. Tổ chức 8.465 hoạt động phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, bạo lực và xâm hại trẻ em, phổ cập bơi và dạy bơi miễn phí cho 49.336 thiếu nhi trên địa bàn thành phố. Thành lập Hội đồng trẻ em thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 -2020 vào tháng 12 năm 2017 với 41 thành viên. Trong giai đoạn 2017 - 2020 đã có 7.545 kiến nghị, đề xuất được các cấp, các ngành liên quan quan tâm, giải quyết. Thành lập được 6.298 Câu lạc bộ Quyền trẻ em tại liên đội; 100% liên đội có Ban Tư vấn học sinh để hỗ trợ, giải đáp, giúp đỡ mọi vấn đề học sinh kiến nghị, đề xuất. Xây dựng 2.348 ấn phẩm truyền thông tuyên truyền về bảo vệ trẻ em; triển khai lắp đặt 1.359 bảng tin về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại các liên đội. Xây dựng bản tin tuyên truyền về chủ đề Luật trẻ em, phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em trên sóng phát thanh 90MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội; hằng tháng phát hành 01 số Bản tin công tác Đội miễn phí đến 100% các liên đội trên địa bàn thành phố. Tổ chức 155 diễn đàn trẻ em “Điều em muốn nói”; tổ chức các cuộc thi, liên hoan như: Hội thi tìm hiểu Luật trẻ em năm 2016; Liên hoan tuyên truyền măng non về Luật trẻ em... Hằng năm phối hợp với Sở giáo dục và Đào tạo trong công tác chỉ đạo và triển khai tổ chức các hoạt động theo chương trình năm học hằng năm; phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức các diễn đàn trẻ em và các hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em; phối hợp với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm giúp đỡ, trao tặng học bổng, tặng quà cho trẻ em vượt khó học tốt, trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa; Trường Lê Duẩn tích cực nâng cao nghiệp vụ chuyên môn các cán bộ nhà trường, áp dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy; nghiên cứu, đổi mới nội dung đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng trong giai đoạn hiện nay. Các mô hình hoạt động tiêu biểu của Cung Thiếu nhi Hà Nội gồm: ngày hội kỹ thuật khoa học sáng tạo thanh thiếu nhi Thủ đô; cuộc thi Tài năng Anh ngữ; liên hoan hát tiếng Anh thành phố Hà Nội; các câu lạc bộ, đội, nhóm tiêu biểu gồm: đội nghi thức, đoàn nghệ thuật măng non, câu lạc bộ biểu diễn, câu lạc bộ Guitar Đoàn Thanh niên Thành phố đã tổ chức được 03 đoàn tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội hoạt động tại các huyện của Viêng Chăn, Lào với gần 150 lượt tình nguyện viên; tặng 03 công trình thanh niên, máy tính, máy in, các trang thiết bị phục vụ hoạt động đoàn. Các hoạt động được triển khai với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng. Tổ chức 02 lớp đào tạo cho 40 học viên là các cán bộ phụ trách thiếu nhi của Thành đoàn Viêng Chăn nhằm trang bị cho học viên kiến thức, kĩ năng, nghiệp vụ công tác Đội trong trường học và phương pháp tổ chức các mô hình hoạt động thực tiễn. Thành đoàn Hà Nội gửi tặng Thành đoàn Viêng Chăn các vật phẩm y tế thiết yếu để phòng chống dịch; thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ các bạn sinh viên quốc tế gặp khó khăn do dịch bệnh khi đang học tập và sinh sống trên địa bàn Thành phố. Tổ chức hội nghị “Tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại, hội nhập quốc tế cho đoàn viên thanh niên”. Phối hợp với Tổ chức Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tổ chức Thử thách Công dân số Youth Digital Citizen Competition nhằm tăng tỉ lệ sử dụng các dịch vụ công mức độ 3, 4 trong thanh niên, phối hợp với UNESCO tổ chức các buổi triển lãm công nghiệp văn hoá hỗ trợ các tài năng nghệ thuật trẻ tuổi của Thủ đô, kết hợp với sứ quán Anh quốc, Pháp, Israel tại Việt Nam tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, ngày hội việc làm cho thanh niên, sinh viên với sự tham gia của các doanh nghiệp đa quốc gia; hàng năm phối hợp tổ chúc Tết Việt cho các bạn sinh viên quốc tế tại các trường; phối hợp với các Đại sứ quán ASEAN trên địa bàn thành phố để tổ chức Festival Thanh niên Đông Nam Á; hỗ trợ tình nguyện viên phục vụ Seagame 31. Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên thành phố phối hợp cùng Hội Sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ai-len tổ chức thành công Hội trại Thủ lĩnh Sinh viên - Leader Camp 2021, phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Singapore, Anh Quốc tổ chức giải chạy Kết nối Tuổi trẻ Việt Connecting VietYouth và chuỗi hội thảo Đổi mới sáng tạo trong Kỷ nguyên Cách mạng Công nghiệp 4.0; phối hợp với Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp, Úc hình thành Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Thủ đô 100% cán bộ Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên, nhiều đồng chí có trình độ sau Đại học (Tiến sỹ: 06 đồng chí; Thạc sỹ: 255 đồng chí) Trong 5 năm qua, có 12 cán bộ cấp thành phố, 75 cán bộ cấp huyện và 664 cán bộ chuyên trách cấp xã đến tuổi trưởng thành được bố trí công tác mới. Tổ chức 43 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn các cấp với gần 14.203 cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Tổ chức mở 03 lớp đào tạo chức danh Bí thư Đoàn cơ sở cho gần 600 học viên. Trong suốt nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn tiếp tục làm tốt công tác tổ chức kết nạp đoàn viên mới, toàn Đoàn đã kết nạp 358.726 đoàn viên mới. Qua 4 năm thực hiện, các cấp bộ Đoàn Thủ đô đã tuyên truyền, vận động được 98% đoàn viên của toàn thành phố đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, tập trung vào các dịp như Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,... Thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TU, ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Từ năm 2019 đến nay, toàn đoàn tổ chức vận động thành lập, ra mắt 59 tổ chức Đoàn, Hội tại các khu chung cư, khu đô thị mới tiêu biểu: quận Hà Đông (15 đơn vị), quận Long Biên (12 đơn vị), quận Hoàng Mai (16 đơn vị), huyện Thanh Oai (9 đơn vị), quận Cầu Giấy (4 đơn vị), quận Thanh Xuân (2 đơn vị), huyện Gia Lâm (01 đơn vị). Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn đã tham mưu xử lý 03 trường hợp vi phạm (01 đồng chí vi phạm chính sách dân số, 01 tổ chức, 01 cá nhân vi phạm công tác thu chi, sử dụng nguồn đoàn phí). Tập trung giám sát việc thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương; đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” của Thủ tướng Chính phủ; chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, quy chế cán bộ Đoàn, các chính sách liên quan đến đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên địa phương Toàn đoàn đã thành lập được 1.264 tổ chức Đoàn – Hội, CLB, tổ, đội nhóm trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Toàn Đoàn đã giới thiệu 57.557 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 42.292 đoàn viên ưu tú đã được kết nạp Đảng. Tỉ lệ đảng viên được kết nạp từ đoàn viên ưu tú trong khu vực địa bàn dân cư vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất, trong khoảng 43% tổng số đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, tiếp theo là khu vực trường học trong khoảng 36%. Ba khu vực có số lượng đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng không cao là khu vực công chức viên chức khoảng 8%, khu vực doanh nghiệp với khoảng 7% và khu vực lực lượng vũ trang khoảng 6%. Khoảng 90% cán bộ đoàn chủ chốt cấp cơ sở đến thành phố được giới thiệu tham gia ứng cử đã trúng cử vào cấp ủy tại Đại hội Đảng các cấp. Cấp thành phố có 05 đồng chí cán bộ đoàn trúng cử cử đại biểu Hội đồng nhân dân; cấp huyện có 48 đồng chí cán bộ đoàn trúng cử vào đại biểu Hội đồng nhân dân; cấp xã có 1.039 đồng chí cán bộ đoàn trúng cử vào đại biểu Hội đồng nhân dân. Trong nhiệm kỳ qua, cấp thành phố đã thành lập 25 đoàn kiểm tra, tổ công tác tiến hành kiểm tra 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc. Trong đó gồm các đề án về xây dựng Mạng lưới không gian hỗ trợ thanh niên, sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng nền tảng đầu tư đổi mới sáng tạo, nền tảng chân dung số và hỗ trợ khởi nghiệp và việc làm cho sinh viên, Mạng lưới Câu lạc bộ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển hệ thống vườn ươm và tăng tốc khởi nghiệp tại các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng và tổ chức các sự kiện, hoạt động khởi nghiệp sáng tạo có quy mô khu vực và quốc tế. 5 năm tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo đã thu hút được 1.257 đội thi đến từ 33 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổng giải thưởng trao cho các đội thi đạt 12 triệu đô la Mỹ, thành lập Mạng lưới Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại 16 trường Đại học, Học viện trên địa bàn Thành phố, 4 Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại nước ngoài với 1.567 thành viên; triển khai 512 khoá đào tạo với 213 chuyên gia tư vấn về 19 chuyên môn khởi sự doanh nghiệp như quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính, quản lý nhân sự, huy động vốn cho 231.805 lượt thanh niên, sinh viên, kết nối được 154 Quỹ đầu tư mạo hiểm khu vực với 783 startups ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương với tổng giá trị huy động lên tới 1,7 tỉ đô la Mỹ trên nền tảng số hoá đầu tư mạo hiểm Trekkrs.com. Thử thách khởi nghiệp Việt toàn cầu VietChallenge, Thử thách công dân số Youth Digital Citizen Competition, cuộc thi thành phố Sáng tạo Startupcity, cuộc thi Ứng dụng công nghệ giải quyết đứt gãy chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ RESET, cuộc thi Ứng dụng công nghệ phòng chống đại dịch HackCovy, cuộc thi Sáng tạo Tương lai xanh Future Blue Innovation, Thử thách Lập trình viên CodeWar, Thử thách thiết kế quy hoạch công viên sáng tạo InnoPark, cuộc thi Thử thách sáng tạo tăng trưởng sinh viên Hack4SVGrowth; ngày hội Đổi mới sáng tạo Thủ đô, Innovation Festival, Startupcity Summit, v.v... Ngày hội việc làm, ngày hội tuyển dụng, dự án Nhạc kịch định hướng việc làm: “Chọn nghề trong muôn nghề”, nền tảng chân dung số sinh viên 4SV.vn, chiến dịch 10.000 việc làm chống thất nghiệp mùa dịch năm 2021 thu hút 963 doanh nghiệp tham gia, 17,291 ứng viên phỏng vấn tìm việc và tìm việc thành công cho 10,573 thanh niên, chiến dịch 90.000 việc làm cho thanh niên, sinh viên vượt qua Covid năm 2022 đã thu hút 9,835 doanh nghiệp tham gia, 289,674 lượt ứng tuyển và tìm việc thành công cho 90,656 thanh niên, sinh viên. Từ năm 2017 đến năm 2021, Đoàn Thanh niên thành phố tuyên dương 50 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu; tuyên dương 352 Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện trên địa bàn thành phố. Việc tuyên dương các gương mặt trẻ, gương Thủ khoa xuất sắc làm thúc đẩy tinh thần noi gương, phấn đấu học tập, lao động trong mỗi đoàn viên, thanh niên (Nguồn: Thành đoàn thành phố Hà Nội, tháng 10 năm 2022) Phụ lục 16 Tổng số tiết học các cấp học phổ thông theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành chương trình giáo dục phổ thông và Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2022 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 1. Tổng số tiết học cấp Tiểu học Bảng tổng hợp kế hoạch giáo dục cấp tiểu học Nội dung giáo dục Số tiết/năm học Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Môn học bắt buộc Tiếng Việt 420 350 245 245 245 Toán 105 175 175 175 175 Ngoại ngữ 1 140 140 140 Đạo đức 35 35 35 35 35 Tự nhiên và Xã hội 70 70 70 Lịch sử và Địa lí 70 70 Khoa học 70 70 Tin học và Công nghệ 70 70 70 Giáo dục thể chất 70 70 70 70 70 Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật) 70 70 70 70 70 Hoạt động giáo dục bắt buộc Hoạt động trải nghiệm 105 105 105 105 105 Môn học tự chọn Tiếng dân tộc thiểu số 70 70 70 70 70 Ngoại ngữ 1 70 70 Tổng số tiết/năm học (không kể các môn học tự chọn) 875 875 980 1050 1050 Số tiết trung bình/tuần (không kể các môn học tự chọn) 25 25 28 30 30 2. Tổng số tiết học cấp THCS Bảng tổng hợp kế hoạch giáo dục cấp trung học cơ sở Nội dung giáo dục Số tiết/năm học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Môn học bắt buộc Ngữ văn 140 140 140 140 Toán 140 140 140 140 Ngoại ngữ 1 105 105 105 105 Giáo dục công dân 35 35 35 35 Lịch sử và Địa lí 105 105 105 105 Khoa học tự nhiên 140 140 140 140 Công nghệ 35 35 52 52 Tin học 35 35 35 35 Giáo dục thể chất 70 70 70 70 Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật) 70 70 70 70 Hoạt động giáo dục bắt buộc Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 105 105 105 105 Nội dung giáo dục của địa phương 35 35 35 35 Môn học tự chọn Tiếng dân tộc thiểu số 105 105 105 105 Ngoại ngữ 2 105 105 105 105 Tổng số tiết học/năm học (không kể các môn học tự chọn) 1015 1015 1032 1032 Số tiết học trung bình/tuần (không kể các môn học tự chọn) 29 29 29,5 29,5 3. Tổng số tiết học cấp THPT Bảng tổng hợp kế hoạch giáo dục cấp trung học phổ thông Nội dung giáo dục Số tiết/năm học/lớp Môn học bắt buộc Ngữ văn 105 Toán 105 Ngoại ngữ 1 105 Lịch sử 52 Giáo dục thể chất 70 Giáo dục quốc phòng và an ninh 35 Môn học lựa chọn Địa lí 70 Giáo dục kinh tế và pháp luật 70 Vật lí 70 Hóa học 70 Sinh học 70 Công nghệ 70 Tin học 70 Âm nhạc 70 Mĩ thuật 70 Chuyên đề học tập lựa chọn (3 cụm chuyên đề) 105 Hoạt động giáo dục bắt buộc Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 105 Nội dung giáo dục của địa phương 35 Môn học tự chọn Tiếng dân tộc thiểu số 105 Ngoại ngữ 2 105 Tổng số tiết học/năm học (không kể các môn học tự chọn) 997 Số tiết học trung bình/tuần (không kể các môn học tự chọn) 28,5 (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo, tháng 12/2022)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docluan_an_y_thuc_thuc_hien_nghia_vu_quan_su_cua_thanh_nien_tha.doc
  • doc1 BÌA LUẬN ÁN - La Van Xu.doc
  • doc2 BÌA TÓM TẮT TIẾNG VIỆT - La Van Xu.doc
  • doc2 TÓM TẮT TIẾNG VIỆT - La Van Xu.doc
  • doc3 BÌA TÓM TẮT TIẾNG ANH - La Van Xu.doc
  • doc3 TÓM TẮT TIẾNG ANH - La Van Xu.doc
  • doc4 THÔNG TIN MẠNG TIẾNG ANH - La Van Xu.doc
  • doc4 THÔNG TIN MẠNG TIẾNG VIÊT - La Van Xu.doc
Luận văn liên quan