Luận văn Các cấu trúc tập hợp

Luận văn Các cấu trúc tập hợp 1. Thệ thống lý thuyết tập hợp, trình bày lý thuyết tập hợp dưới dạng các tiên đề 2. Nghiên cứu các cấu trúc tập hợp nhứ vàng boole, bành sim, . đại số, địa số boole, . nghiên cứu độ đo trên các vành

pdf25 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Lượt xem: 507 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Các cấu trúc tập hợp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnguyen_van_vinh_8263_2084560.pdf
Luận văn liên quan