Luận văn Đa thức và nghiệm của đa thức

Luận văn chứa đựng những nội dung chính sau đây: 1. Hệ thống những tính chất cơ bản của tập nghiệm, chú trọng sự minh họa qua sự phân tích đồ thị các đa thức bậc thấp 2. Trình bày một số vấn đề về nghiên cứu nghiệm của đa thức hệ số nguyên, đặc biệt là các số nguyên Chebyshev. 3. Cung cấp một hệ thống bài tập ứng dụng, nhằm làm tài liệu bồi dưỡng giáo viên và học sinh THPT

pdf48 trang | Chia sẻ: builinh123 | Lượt xem: 993 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đa thức và nghiệm của đa thức, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfc00452_6745_3193.pdf
Luận văn liên quan