Luận văn Điều khiển giám sát hệ thống mạng PLC, điều khiển lò nhiệt và máy xếp hàng tự động

Chương 1 GIỚI THIỆU PLC S7_300 1.1. Giới thiệu chung về PLC S7_300 1.2. Giới thiệu PLC S7_300 CPU314IFM 1.2.1 Cấu trúc bộ nhớ 1.2.2 Các ngõ vào ra 1.2.3 Tập lệnh (sử dụng dạng LAD) 1.3. Giải pháp mạng Chương 2 : THƯ VIỆN HÀM S7 300 THÔNG DỤNG 2.1. Bộ đếm tốc độ cao 2.2. Hàm chuyển đổi SCALE FC105 2.3. Hàm SFC40 (EN_INT) 2.4 Hàm SFC0 : thiết lập đồng hồ . 2.5. Hàm SFC1 Read_clock 2.7. Hàm SFC 21 FILL 2.8.Hàm SFC22 CREAT DB 2.9. Hàm SFC24 TEST DB 2.11. Hàm SFC47 2.10. Hàm SFC46 2.12. Hàm SFC60 GD_SND 2.13. Hàm SFC61 "GD_RCV" 2.14. Hàm SFC63(AB_CALL 2.15. Hàm SFC64 “TIME_TCK”(time tick) 2.16. Hàm SFC65 "X_SEND” 2.17. Hàm SFC66"X_RCV” 2.18 Hàm FB41”CONT_C” 2.21. Hàm Phát xung SFB/FB43 "PULSEGEN 2.20. Hàm SFB29 "HS_COUNT" 2.21Hàm SFB38 (HSC_A_B) 3.2. Phần mềm điều khiển mờ FCPA Chương 3: PHẦN MỀM SOẠN THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN 3.1 Phần mềm STEP7 : 3.3. Sử dụng DB mờ với FB30 (Fuzzy Control) Chương 4: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM GIÁM SÁT WinCC 4.1. Các bước để tạo một Project mới với WinCC 4.2. Giới thiệu sơ lược các bước Chương 5 : LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN LÒ NHIỆT 5.1. Các phương pháp điều khiển nhiệt độ 5.2. Đối tượng lò nhiệt và cảm biến 5.4 Một số nhiệt độ chuẩn Chương 6 : LÝ THUYẾT ĐỘNG CƠ DC VÀ LÝ THUYẾTĐIỀU KHIỂN 6.1.Tìm hiểu đặc tính của động cơ 6.2.Các phương pháp điều khiển tốc độ động cơ dc 6.3.Phương pháp điều khiển điện áp 1 chiều : 6.4.Tìm hiểu hệ thống điều khiển động cơ DC 6.5. Lý thuyết PID về điều khiển hệ thống vòng kín : Chương 7: GIỚI THIỆU MẠNG PLC S7 300 7.1. Truyền thông trên MPI 7.2- Phương thức kết nối 7.3- Tạo dữ liệu toàn cục GD 7.4- Kết nối CHƯƠNG 8 : THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT ĐỐI LÒ NHIỆT VÀ MÁY XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG 8.1.Tổng quát về hệ thống điều khiển 8.2 Giải thuật điều khiển : 8.2.1 Lưu đồ chương trình chính : 8.2.2 Lưu đồ giải thuật khối hàm gắp vật : 8.2.3 Lưu đồ giải thuật chương trình điều khiển vị trí motor1: 8.2.3 Lưu đồ giải thuật chương trình đặt vật : 8.2.4 Lưu đồ giải thuật chương trình reset 8.2.5 Lưu đồ giải thuật chương trình khối hàm rút về vị trí 0 : 8.2.6 Lưu đồ giải thuật hàm CHAY1, CHAY2, CHAY3 .8 2.7 Lưu đồ giải thuật của băng truyền : 8.2.8 Lưu đồ giải thuật điều khiển vị trí : 8.3. Mạch nguyên lý điều khiển máy xếp hàng : 8.4 Mạch nguyên lý tạo nguồn xung kích và đọc về từ Encoder của băng chuyền : 8.5 Mạch nguyên lý điều khiển động cơ điều khiển băng chuyền : 8.6 Giao diện WINCC của hệ thống điều khiển : 8.7 Giải thuật truyền nhận mạng : 8.7.1. Thiết kế phần cứng hệ thống kết nối 2 PLC S7_314IFM : 8.7.2 Bảng địa chỉ và dữ liệu truyền nhận bằng gói vòng GD: 8.8 Thiết kế điều khiển và giám sát hệ thống lò nhiệt : 8.8.1- Mạch gia công tín hiệu 8.8.4.2 Lưu đồ giải thuật 8.8.Thiết kế bộ điều khiển mờ lò nhiệt bằng phần mềm FCPA

doc128 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4281 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Điều khiển giám sát hệ thống mạng PLC, điều khiển lò nhiệt và máy xếp hàng tự động, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐiều khiển giám sát hệ thống mạng PLC ,điều khiển lò nhiệt và máy xếp hàng tự động.doc
Luận văn liên quan